Goss Seyir Notları

efekaptan
Ağustos 13, 2015
 • A emsali + bir değerde bulunursa pusula dolabı sola çevrilir.

   

  · AIWRG : Fenerin devamlı olarak ard arda renk değiştirdiğini ifade eder.

   

  · Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRİFT’i denir.

   

  · Akıntının sürati DRIFT ile gösterilir.

   

  · Teleskop hatası sextantta bulunan aynalarla ilgili değildir.

   

  · Occ fenerlerin aydınlık süresi karanlık süresinden fazladır.

   

  · Dikey hata “Büyük Ayna” ayar vidaları kullanılarak düzeltilebilir.

   

  · J emsali Geminin 1 derece meyletmesi neticesinde meydana gelen sapmadır.

   

  · Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (Örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğuca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır. Bu kurala uyulması gerekmez.

   

  · Eğri düzlem iz düşüm yöntemiyle gnomonic harita elde edilir.

   

  · Silindirik iz düşüm yönteminde iz düşüm düzlemi dünyaya bir büyük dairede teğet olur.

   

  · Sarıdan yapılmış teleskop pusulayı etkilemez.

   

  · Gemimizin sürati arpa radarın doğru çalışması için gerekli bilgilerdendir.

   

  · Mevki hattıyla seyir Fix’siz emniyetli seyir yöntemlerinden değildir.

   

  · Fog Del LT. Sis işaretleriyle ilgili kısaltma veya açıklama değildir.

   

 • Sulu pusula tasında pusula kartı gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde kuru pusula tasında düz durmaz.

   

  · Kenar ekosu yanlış ekodur.

   

  · Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye Running Fix Mevki denir.

   

  · AZ S veya E ise ZN=180-AZ

   

  · Başlangıç boylamı Greenwich boylamıdır.

   

  · Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe CoLat kısaltmasıyla gösterilir.

   

  · Bir akıntının etki yaptığı yani gemiyi sürüklediği yön SET ile tanımlanır.

   

  · İzlenmekte olan bir hedef EYN uzaklığı içine girdiği zaman arpa radar “hedef tehditi(çatışma uyarısı)” alarmı verir.

   

  · Sistem A’da gemi limana girişte iskele tarafta kullanılan şamandıra Kırmızı sütün şamandıra kırmızı silindir tepelik.

   

  · Geminin pusulasının düzeltilmesini gerektiren durumlar.

   

  1 Azami sapma 5 derece’yi geçerse.
  2 Gemi uzun süre tamirde kalırsa.
  3 Geminin yara alması veya çatışması halinde
  4 Uzun zaman bir yere bağlı kalması halinde.

   

  · Lat N, Dec S Dec>CoLat ise gök cismi ufkun üzerinden hiç gözükmez.

   

  · Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaştıkça Yükseklik açısı artar.

   

  · Bir kerte : 11.25 dir.

   

  · Bir limana girişte veya sahile yanaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edilmiş hatta Rehber Hattı denir.

   

  · Otopilotta dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yapılacaksa F.U. çalışma düzeni devreden çıkarılmalıdır.

   

  · Bir periyot içinde farklı renkler sergileyen ritmik fenerlere Renk değiştiren fenerler denir.

   

  · Buzlar arasında seyreden bir geminin hızı 6-3 knot olmalıdır.
  · Buzlar arasında seyreden bir geminin rota değişikliği max. 30 derece olmalıdır.

   

  · Buzlarla İlgili Bilgiler
  Okyanus klavuz haritalarında
  Ocean Passage kitapları

Okyanus klavuz kitaplarında bulunur.

 


· Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan üçgen için; Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90-Lat’dır.

 


· Büyük daire seyri problemlerinin çözümünde Hesabi yükseklik yerine Mesafe kullanılmaz.

 


· Cyro pusula hatalarında enlem hatasında enlemdeki değişme 3 derece olursa düzeltme uygulanır.

 


· Cyro pusulada hız hatası Gemi 90 rotasına 15 mil hız ile seyrederken en fazla olur.

 


· Cyro pusulalarda; birbirine dik üç ayrı eksen etrafında hareket serbestiyetine sahip olan yüksek devirde dönen ve ağırlığı çevresinde balans edilmiş elemana Hassas Element (Duyarlı Bölüm) denir.

 


· Cyro pusulalarda; fantom element ile hassas elementi taşıyacak şekilde imal edilmiş kısıma verilen isim Spider element (örümcek eleman) denir.

 


· Demir yeri kontrolünde en sıhhatlı mevki koyma yöntemi Sextant ve Station Pointer iledir.

 


· Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir yardımcı aleti Parakete’dir.

 


· Cryo hatası 000 ve 180derecede en az 90 ve 270 derecede en fazladır.

 


· Devamlı olarak 190 rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cyro arasındaki fark 4 iken bu fark giderek büyümeye başlamıştır. Bunun nedeni Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesidir.

 


· Difransiyel GPS’in işlevi; gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır.

 


· Doppler paraketeler; 200 metreden daha derin sularda, doppler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (water track) konumuna geçerler.

 


· Dünyanın bünyesinde meydana gelen miknatıslanma nedeniyle pusulamızda meydana gelen sapmaya tabii sapma denir. (V) kısaltması ile gösterilir.

 


· Düşey sextant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken sextant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutmak yanlış olur.

 


· Düşey şeritler halinde boyanmış şamandıranın haritadaki sembolü altındaki “RW” gibi kısaltmalar koyu renkten açık renge doğru yazılmıştır.

 


· Düzlem seyrinde kullanılan haritalar ekvatoryal mercator projeksiyon sistemiyle yapılır.

 


· Düzlemleri yer eksenini kapsamak üzere kutuplardan geçen büyük daireye Boylam denir.

 


· EKO elektrikli iskandil kullanılarak derinlik tesbiti ederken dip yapısı sert ve dip derinse P.R.F. azaltılmalı kazanç azaltılmalıdır.

 


· Ekvatoryal mercator projeksiyon ile yapılmış haritalarla ilgili olarak Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir. Bilgisi yanlıştır.

 


· Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme Polarizasyon denir.

 


· Elektromanyetik dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine Genlik denir.

 


· Evrensel zaman (UT) veya Greenwich ortalama zamanı; Ortalama güneş zamanının Greenwich meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

 


· Farklı iki datum haritalar için:Yerin ekvatoral ve kutupsal çapları değişik değerlerdir.

 


· Farklı iki datum sisteme göre yapılmış haritalarda mevkiler farklıdır.

 


· Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritalarda şekillerin yeri değişiktir.

 


· Farklı iki datuma göre yapılmış haritalarda derinlik ve yükseklikler değişiktir.

 


· Fenerler ve sis işaretleri kitabında verilen Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir.

 


· Geçici düzeltmeler Haritanın sol alt kenarına kursun kalem ile yapılır.Yanına (T) kısaltması konulur.

 


· Gel-git akıntılarının en hızlı aktığı zaman Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zamandır.

 


· Gel-git akıntısının denizden karaya doğru olanının bitip karadan denize doğru olanının başladığı durum Ebb Current’dir.

 


· Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın Yeni Ay döneminde meydana gelir.

 


· Gel-git’de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına Menzil denir.

 


· Gel-git olayında “HWS” Ayın yeni ay ve dolunay zamanında meydana gelen su yüksekliğidir.

 


· Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın gemi hızı ile orantılı olması (P=kv2) prensibi ile çalışan parakete tibi Pilotstatik Parakete’dir.

 


· Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırıldığında Anten Yüksekliği girilir.

 


· Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye Azami yaklaşma noktası denir.

 


· Geminin başındaki ve kıçındaki daimi miknatisiyet P ile gösterilir.

 


· Geminin hızı, zaman ve akıntının değerleri dikkate alınarak bulunan mevki EP’dir.

 


· Geminin yatay yumuşak demirlerinin pusulaya olan etkisini azaltmak veya yok etmek için Tashih Küreleri kullanılır.

 


· Gnomonic projeksiyon sisteminde Işık kaynağı kürenin merkezinde’dir.

 


· Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafeye Meyil denir.

 


· GPS sisteminde uzay bölümünde 21 asıl, 3 yedek olmak üzere 24 uydu vardır.

 


· GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur.

 


· Greenwich ortalama zamanı (GMT) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda saat 12:00:00’dır.

 


· Grid kuzeyi Greenwich boylamının kuzey kutup yönü Grid kuzeyidir.

 


· Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken ZN’ye ihtiyaç duyulmaz.

 


· Güney yarım kürede açık denizde Rüzgar akıntısının yönü rüzgar yönünün yaklaşık 140 derece fazlasıdır.

 


· Hakiki kerteriz ile Nisbi kerteriz arasıdaki fark; Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000-360 arasında, Nisbi kerteriz geminin pruvasından itibaren sancak/iskeleye doğru 0-180 arasında ölçülür.

 


· Grenwich boylamında GMT,ZMT ve ZT birbirine eşit olur.

 


· Kalıcı düzeltme numarası düzeltmenin yanına yazılmaz.

 


· Harita düzeltmesi yaparken önce Büyük ölçekli haritadan başlanır.

 


· Ortografic iz düşüm yönteminde ışık iz düşüm düzleminin karşı tarafından (180 derece ters tarafından ve kürenin dışından gelir.

 


· Harita üzerinde mesafe ölçülürken mesafe ölçeği Enlem ölçeğinden alınır.

 


· Harita üzerindeki “Şüpheli iskandil” değeri SD ile gösterilir.

 


· Haritada yazılı derinlikler için Chart datum değeri referans alınır.

 


· Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) Harita birinci logodaki Hidrografik ofis tarafından hazırlanmıştır.İkinci logodaki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır ve I.H.O. tarafından kabul görmüştür.

 


· Hc>Ho ise intersept=A olur.

 


· Her türlü hava koşulunda ortak bir dünya sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman belirlenmesine olanak sağlayan sisteme GPS denir.

 


· Ho 2102 CID “Plastik Yıldız Burcu” gök cisimlerinin (Yıldızlarının) Zn ve Alt’ını bulmamıza yardımcı olur.

 


· IALA Lateral Sistem A ile B arasındaki fark Şamandıra Renkleridir.

 


· IALA Sistem A’da emniyetli su şamandırasının rengi Kırmızı Beyaz boyuna renklidir.

 


· IALA Sistem A’ya göre konik yeşil tepelik Kanalın sancak tarafı anlamına gelir.

 


· Işık süresi karanlık süresine eşit olan fenerlere Izofaz fener denir.

 


· Icebergler açık havada yaklaşık 15-20 milden görülebilir.

 


· İki mevkiden geçen enlem paralelleri arasındaki boylam yayının açısal boyuna Enlem farkı denir.

 


· İki maddeden kerteriz ile mevki elde etmek için Önce pruvaya yakın olan maddeden kerteriz alınır.

 


· İndex error miktarını bulmak için:
Uzade kolu 0 derece ye alınarak ufka bakılır. Ufkun kendisiyle görüntüsü tek çizgi oluncaya kadar kol oynatılır.

 


· Uzade kolu 0 derece ye getirilerek yıldıza bakılır. Yıldız ve görüntüsü çakışıncaya kadar kol oynatılır.

 


· Intersept2in Hesaplanması; Intersept=2xc-2xo

 


· Karada bulunan pusula çubuğu Manyetik kuzey-güney kutup doğrultusunda durur.

 


· Kerte hattı 90 derece olursa; kerte hattı ekvator veya bir enlem paralelidir.

 


· Kerte hattı boylamlar ile sıfır derecelik bir açı yaptığında deparçer sıfır olur.

 


· Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması Kaptanın devamlı talimatına göre uygulanmaya konur.

 


· Gemi sise girdiğinde Demirden 1 – 1.5 kilit salya edilerek seyre devam edilmez.

 


· Kuzey kardinal şamandıralarının ışık karakteri VQ’ dur.

 


· Kuzey yarım kürede okyanusların kıyıya yakın sularında Rüzgar akıntısının yönü, Rüzgar yönünün yaklaşık 200 derece fazlası olur.

 


· Kuzey yarım kürede ve açık denizde Lodos rüzgarının sebep olduğu akıntının derece olarak SET’ i (Yönü) 085 derece olur.

 


· Bir ay günü içerisinde bir defa yüksek bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle pasifik okyanusu limanlarında görünen med-cezir tipine Günlük med-cezir (diurnak tide)denir.

 


· Mercator haritalarda Enlemler arası mesafe birbirine eşit değildir.

 


· Mercator haritasında Gnomonic haritalar Düzlem projeksiyon sistemiyle hazırlanır.

 


· Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği 0 derece enleminde biribirine çok yakın olur.

 


· Mercator (Normal silidirik) haritalarda enlemler arası mesafe Enlemin Sec oranında artar.

 


· “Na” kısaltmasının anlamı Ayakucu’dur.

 


· Notik almanakta alacakaranlık vakti, Güneşin ufkun 12derece altında bulunduğu andır.

 


· 50 metre = 27,3 kulaç

 


· Mercator projeksiyon ile yapılan haritalar:

 


· Konformaldir.

 


· Orta enlem için ölçeği sabittir.

 


· Kerte hatları doğru şeklinde iz verirler.

 


· Haritanın her yerinde enlemler ve boylamlar birbirine diktir.

 


· Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (V) ve (D) düzeltmeler GHA Aries değerine uygulanmaz.

 


· Oto pilot: operatör tarafından girilen , gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen , gidilen rota bilgilerini karşılaştırarak bir düzeltme farkı bulur.Varış Zamanı otopilotun bu farkı bulmasında gerek olmayan bilgidir.

 


· Oto pilotta PERM-HELM düğmesi akıntı ve rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır.

 


· Önerilen okyanus geçi noktaları:
Okyanus klavuz haritalarında
Routerin chartlarda
Ocean passages kitaplarında bulunur.

 


· “PA” kısaltması Yaklaşık Mevki anlamına gelir.

 


· Parakete seyri kısaltması DR dir.

 


· Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanarak sürat bilgisi elde edilen parakete Elektromanyetik parakete’dir.

 


· Pusula sehpası üzerinde bulunan düzeltme elemanlarından Filender çubuğu yumuşak demirdir.

 


· Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan Filender Çubuğu manyetik malzemeden yapılmıştır.

 


· Radar aygıtı ile ilgili olarak: Pruva yukarı(Head up) görüntüde gemi dönerken Pruva çizgisi sabit kalır. Resim döner.

 


· Radar pilotlaması ile ilgili olarak; sahile yakın seyrederken mesafe skalası mümkün olduğunca küçük seçilmelidir.

 


· Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinde yansıması ile meydana gelen ekolara Deniz dönüşü ekoları denir.

 


· Radarların asgari menzilini belirleyen parametrik Pals genişliğidir.
· Pals tekrarlama frekansı (PRF)

 


· Rota değiştirme süreci ile ilgili olarak; Dönüş yerine gelindiğinde dönüşe geçilmelidir. Bilgisi yanlıştır.

 


· Serbest cyronun Güney yarım küredeki Yatay görünsel hareketi batıya doğrudur.

 


· Serbest dönen bir cyronun pusulanın dönüş eksenine etki ederek bu eksenin Kuzey/Güney yönüne yönelmesini sağlayan esas öğe Dünyanın batıdan doğuya dönüş hızı kuvvetidir.

 


· Sextant ile okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme Daima (-) olarak uygulanır.

 


· Seyir yaptığımız bölgeye ait seyir haritası üzerinde derinlikler ile ilgili olarak Rep (1973) ifadesi tespit ettiniz. Bu ifade; 1973 yılında rapor edilmiş fakat mesahası yapılmamış bir derinlik olduğunu ifade eder.

 


· Sığlıkların ve su altı kayalarının olduğu yerde seyrederken emniyetli seyir yapabilmek için Sadece elektrikli iskandil takip edilir. Bilgisi yanlıştır.

 


· Sistem-A ile markalanan bir bölgeyle ilgili olarak; Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.

 


· Sistem-A’da Lateral işaretlerden Sancak taraf şamandıra tepeliği Yeşil ucu yukarı koni’dir

 


· Sistem-A şamandıralama sisteminde tecrit edilmiş su tehlike işaretlerini gösteren şamandıra tepeliği şekli iki siyah küre’dir

 


· Sistem-B bölgesinde beyaz renkli silindirik şamandıra demir yeri şamandırasıdır.

 


· Sistem-B’de açık denizden limana girişte gemi seyrine uygun kanalların yan sınırlarını markalamak için sancak tarafta kullanılan şamandıra şekli Kırmızı sütün şamandıra, kırmızı konik tepelik.

 


· Suni ufuk kullanılarak ölçülebilen yükseklik asıl yüksekliğin 2 katıdır.

 


· Suni ufukla yükseklik ölçüldüğünde hakiki yükseklik bulunurken Dip düzeltmesi uygulanmaz.

 


· Tercihli kanalı işaret eden şamandıra IALA Sistem-A’ya göre ışık karakteri FI(2+1)’dir.

 


· Türk harita yayın kataloğu 3 folyodan oluşur.

 


· Ufuk çizgisine bakılarak ufuk çizgisi ile aynadaki yansıması tek bir çizgi gibi görülünceye kadar yapılan hata düzeltmesi Uzade Hatası’dır.

 


· Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptamasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Gemi iskandilindeki hata bunlardan biri değildir.

 


· 1 Yarda = 91,5 cm

 


· Vertex noktası için; Kalkış rota açısı 90 derece’den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır. Bilgisi yanlıştır.

 


· Yapay sapma cetveli (DEV cetveli) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırır. Kerteriz almadan önce gemi en az 4 dk bu rotada seyretmelidir.

 


· Yapay sapmayı meydana getiren sebepler: Gemi bünyesindeki metal aksam, elektrik, elektronik cihazlardan oluşan sapmadır.

 


· Yatay şeritler halinde boyanmış bir şamandıranın haritadaki sembolünün altında “RGR” gibi kısaltmalar üsten aşağıya renk sırasına göre yazılır.

 


· Yer ekseninin; Yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara kutuplar denir.
Zn kısaltmasının anlamı Semt’dir.

 


· 12:00:00 UT’de veya 12:00:00 GMT’de ortalama güneş grenwich üst boylamından geçer.

 


· 100000 mum (kandil) siddetinde ışık kaynağı olan bir fener 19.5 mil’den görülür.

 


· Arpa radar cihazında 3,5 mile kurulmuş olan koruma çemberinin içine bir hedef girdiğinde Eğer otomatik izlemeye alma fonksiyonu devre dışı ise, Arpa sadece giren hedef alarmı verir ve izlemeye almaz.

 


· Predicted Area of Danger (PAD) alanının şekli CPA ile değişir.

 


· Arpa hedef tehditi alarmını izlenmekte olan bir hedef için CPA ve TCPA ihlal edildiğinde verir.

 


· Arpa giren hedef (intruder) alarmını koruma çemberinden içeri hedef girdiğinde ve otomatik izlemeye alma devrede olmadığında verir.

 


· Arpa ekranında bulunan T harfinin anlamı Arpada deneme manevrasının yapıldığını gösterir.

 


· Göreli hareket modunda çalışan bir Arpa Radarda CPA değeri Hedef en az iki kez plotlandıktan sonra saptanır.

 


· Arpada izlenen iki hedefin tokuşması (swop) hedeflerin biribine göre durumu ile ilişkilidir. Buna göre birbirlerine yakın geçen hedefler arasında tokuş olayı meydana gelir.

 


· Eğer hedefin mesafesi azalmakta ve kerteriz değişmemekteyse bu hedefin CPA’si sıfırdır.

 


· IMO standartlarına göre arpa en az 20 hedefi otomatik olarak izleyebilmelidir.

 


· Bir arpa cihazı en az geminin hız bilgisini göstermelidir.

 


· Yakındaki diğer gemi radarlarının etkisini gidermek için RIC fonksiyonu kullanılır.

 


· VRM radarda mesafe ölçümünde kullanılır.

 


· Cyro pusula ve otopilot verilerini kayıt edecek olan VDR bu verileri 1sn aralıklarla kayıt etmelidir.
AIS sadece VTS sisteminin bulunduğu alanlarda kullanılmaz.

 


· Gemi Sahibinin İsmi Ais transponderleri aracılığı ile aktarılan bilgilerden değildir.

 


· Bir Ecdis cihazı en az 12 saat verileri muhafaza edebilmelidir.

 


· IMO Performans Standartlarına göre Şirket Görüşmelerinin VDR’da kayıt edilmesi gerekmez.

 


· VDR’ın Geçici hafıza kaydı en az 6 saat kayıt özelliğinde değildir.

 


· Oto-pilotun rotadan kaçmalara karşı tepki duyarlılığı Rudder ile ayar edilir.

 


· Gemi rotadan bir derece kaçtığında dümenin kaç derece alınacağını belirleyen otopilot kontrolü Rudder’dir.

 


· IALA-A sistemi Filipinlerde kullanılmaz.

 


· Akustik parakete su içinde kesintisiz ses dalgaları göndermez.

 


· Dümenin eylemsizlik atalet nedeniyle fazla dönmesini engelleyen düğme count rudder’dir.

 


· Sistem-A’da lateral işaretlerden sancak taraf şamandıra tepeliği Yeşil Ucu yukarı koni.

 


· Adaptive otopilotta, gemi manevra modelinden yararlanarak, denizden kaynaklanan düşme etkisini dümenin yarattığı etkiden ayıran sisteme kalman filitresi denir.

 


· Ampermetre ölçülmesi gereken devreye seri bağlanır.
VDR zorunluluğu 1 temmuz 2008.

 


· Elektromagnetik dalgaların yayılımı yaz gündüzü ionosferin f2 katmanı ile f1 katmanı arası, kış gündüzüne göre daha açıktır.

 


· Elektrometrik görüntü; deniz radar ve elektronik harita sistemlerinde kullanılan görüntü tipi değildir.

 


· DGPS’de vurgu frekansı belirleyicisi sistem unsuru değildir.

 


· FM-DF– VTS operatörünün radarda gördüğü bir gemi ekosunu tanımasına yardımcı olan sistemdir.

 


· Imo Performans standartlarına göre Arpaya hız girişi Gemi paraketesinden yapılmalıdır.

 


· s (sand) kum

 


· si (silt) kil

 


· cy (clay) balçık

 


· g (gravel) ince çakıl

 


· st (stone) çakıl

 


· cb (cobblen) iri çakıl

 


· p (pebblen) orta çakıl

 


· co (coral) mercan

 


· r (rock) kaya

 


· sh (shel) kabuk

 


· m (mud) çamur

 


· wd (weed) kelp, sazlık, yosun

 indir————-pratik seyir notları————–indir

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu