Nasıl Gemi Kaptanı Olunur? Kaptan Maaşları? Denizcilik Hakkında Bilgiler

efekaptan
Ağustos 20, 2015
ÖSYM sınavı ile İstanbul Teknik Üniversitesi,Dokuz Eylül Üniversitesi.,Karadeniz Teknik Üniversitesi,Piri Reis Üniversitesi,Yakın doğu üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi,Zirve Üniversitesi,Turgut Kıran Üniversitesi,Kocaeli Üniversitesi,Rize Üniversitesi gibi Denizcilik Fakültelerinin Deniz ulaştırma işletme mühendisliği(D.U.İ.M) bölümünü Bitirdikten sonra ve üniversite süresince toplamda 12 aylık uzakyol güverte stajını bitirenler,Uzakyol vardiya zabitliği (3.Kaptanlık) sınavına katılmaya hak kazanırlar.Denizcilik MYO yani 2 yıllık bölümleri bitirenler ise Yakınyol vardiya zabiti olmaktadırlar.
Denizcilik Fakültesi diploması sadece Gasm(Gemi adamları sınav merkezi) kurumunun düzenlediği goss (gemiadamları online sınav sistemi) gemi yeterlilik sınavlarına girmeye hak kazandırır.Sınavda denizcilik fakültesinde öğrenilen bütün derslerden sınav yapılır.Seyir,Gemi Stabilitesi,Denizcilik İngilizcesi,deniz hukuku ve uluslararası denizcilik sözleşmeleri,Vardiya Standartları,Meteoroloji gibi dersleri içerir.Her dersin online sınavı 20 sorudan oluşur.Derslerden genel olarak geçme puanı 70 dir.Tüm dersleri verebilenler Uzakyol vardiya zabiti yani uzakyol 3.veya 4. kaptanlığa hak kazanırlar.
Sınavları verdikten sonra Gasm kurumu başarı belgesi düzenler.ve başarı belgesi aracılığıyla yeterlilik liman başkanlığınca sisteme girildikten sonra Liman cüzdanı Ankaraya Denizcilik,Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmak üzere gönderilir.(Ayrıca bunların dışında 2 yıl denizcilik meslek yüksek okulu mezunları 2 yıl deniz hizmeti verdikten sonra gasm sınavlarına tekrar girerek ve yabancı dil puanından 70 alarak vardiya zabitliğinden uzakyol vardiya zabitliğine geçebiliyorlar ama bu olay ne zamana kadar tam bilinmiyor…Bunlara ilave olarak gemide çalışılması için gerekli sertifikalar vardır(STCW)Temel sertifikalar 8 adettir.Ayrıca güverte zabitlerine Ecdis(Elektronik harita kullanma sertifikası)ve BRM(Köprüüstü yönetimi sertifikası)da zorunlu kılınmıştır.Sertifikalar 5 yılda bir yenilenir.
Toplam 3 yıl bu uzakyol vardiya zabiti yeterliliği ile gemilerde görev yapanlar tekrar sınava girmek zorundadırlar ve bu sınav her yıl sisteme eklenen yeni sorularla dahada zorlaşmaktadır.Sistemde 7000 civarında yeni soru olduğu söyleniyor.Bu sınavı kazanlar uzakyol 2.kaptanlık ehliyetini almaya hak kazanır.
Yine bu ehliyetle 3 yıl hizmetini dolduranlar uzakyol kaptanlık sınavına girmeye hak kazanırlar.
3.KAPTAN: Gemi seyir planlaması,12:00-16:00 –  24:00-04:00 Köprü üstü (geminin yönetim merkezi) vardiyası sorumlusudur.Bu saatler arasında yani günde 8 saat gemiyi kullanır.2 kaptana yardım ederler ve görev sorumluluk olarak tam anlamıyla amiri 2.kaptana(Chief Officer) bağlıdırlar.
Limanda gemi yükleme ve tahliye operasyonları konusunda 2. kaptana karşı sorumludurlar. Güvenlik ekipmanları teçhizatları ve seyir haritaları ile elektronik ekipmanların tüm kontrolleri,güncellemeleri,rota çizimleri (kaptan tarafından kontrol edilir)liman evraklarının hazırlanması yine 3. kaptan sorumluluğundadır.Ehliyeti unlimited olan ehliyettir yani gemi tonaj limiti yoktur istediği tip gemide çalışabilir.Denizcilik zaten beynelmilel bir olaydır
2. KAPTAN : Geminin Disiplin,güvenlik zabitidir.Kaptandan sonra gelen kişidir.Personel tarafından efendi kaptan diye hitap edilir.04:00-08:00 ve 16:00-20:00 saatleri arasında gemiyi kullanır(vardiya tutar)Yükleme,tahliye hesapları,draft hesapları,Geminin donanım,ekipman bakımlarından demirlemeye kadar görevleri uçsuz bucaksızdır.Herzaman verebileceği bir iş ve görev vardır:)personeli genel olarak kontrol eden görev dağılımı veren zabittir.
KAPTAN (Süvari):Gemideki herşey ondan sorulur.Gemide olacak herşeyden o sorumludur.Geminin başbakanı 2.kaptan ise Kaptan Cumhurbaşkanıdır.Gemideki son kararı veren kişidir.Kaptan her zaman haklıdır.Haksız olsa bile haklıdır.Verdiği kararlar sorgulanamaz sadece yapılır.vardiyası normalde 08:00-12.00 ve 20:00-00:00 saatleri arasındadır.
Fakat gemide 4.kaptan veya güverte stajyeri var ise süvari kontrolünde 4.kaptan veya stajyer tutar.ingilizceyi akıcı bir şekilde konuşur.Limana varınca liman,yük evrakları ve şirket talimatlarıyla devamlı uğraşır durur.
Maaşlardan konuşursak (Türk Denizcilik Şirketlerinin Uzakyol gemilerinde maaşlar)
3. VE 4. KAPTAN= 2800 – 3000 Dolar (6 ayda 1 ikramiye)
2. KAPTAN=4500-5000 Dolar (6 ayda 1 ikramiye)
KAPTAN= 6000-7000 Dolar (6 ayda 1 ikramiye)

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu