GOC Uygulama Sınavı Çıkmış Sorular

efekaptan
Ağustos 7, 2015

 

YÖNETMELİK VE NEŞRİYAT SORU VE VERİLEN CEVAPLARI

 1. SART CİHAZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR ?

VERİLEN CEVAP

a.Radarın tipi ve performansı

b.Havanın durumu

c.SART ın bulunduğu yer.

2.BU CİHAZLARDAN HANGİSİ EPIRB’DİR? EPIRB’İN SİNYALLERİNİ ETKİLEYEN ŞARTLARI SÖYLEYİNİZ!

VERİLEN CEVAP

a.Uyduların durumları

b.LUT ların yerleri

c.EPIRB ün LUT a göre konumu

d.Yeryüzü iletişim ağının kalitesi

3.SART VE EPİRB CİHAZLARINA YAPILAN TEST PERİYOTLARI NELERDİR ?

VERİLEN CEVAP

Ayda bir test edilir ve GMDSS jurnaline kaydedilir.

4.SART FREKANSI NEDİR ?

VERİLEN CEVAP

9 GHz. bandıdır.

5.SART CİHAZINI TANIMLAYINIZ . GEMİ RADARINDA NASIL GÖRÜNTÜ VERİR ANLATINIZ. ( SART CİHAZI )

VERİLEN CEVAP

9 GHz. Bandında alıcı ve verici olarak çalışan,tehlikedeki gemi veya kazazedelerin yerlerinin saptanmasında kullanılan donanımlara SART denir.

Gemi radarında 0.6 mil boyunda 12 kodlama çizgisi olarak eko verir.SART a yaklaşıldıkça çizgiler yay şeklini alırlar.Cihazın çok yakınına gelindiğinde yaylar daire şekline dönüşür.

 

 

6.METEOROLOJİK YAYIN YAPAN İSTASYONLARI NEREDEN VE NASIL BULURSUN?

VERİLEN CEVAP

   Radio Determination And Special Service Stations ( List VI ) da Bölüm 10 dur.

7.LIST OF COAST STATIONS’DAN FRANSA’YA AİT KIYI İSTASYONLARINI İZLEDİĞİNİZ YOLU ANLATARAK BULUNUZ!

VERİLEN CEVAP

    Kitabın İngilizce lisanıyla yazılı olan kısımlarından faydalanarak INDEX ADMINISTRATION / GEOGRAPHICAL AREAS BÖLÜMÜNDEN F harfinde Fransa bulunur ve karşısındaki kolonda yazan sayfa numaralarında Fransaya ait farklı hizmetleri veren istasyonlar vardır.

8.GEMİDE TIME SIGNAL’ LERİ  HANGİ KİTAPTAN  VE HANGİ BÖLÜMDEN BULURSUNUZ, GÖSTERİNİZ, NASIL KULLANIRSINIZ ?

VERİLEN CEVAP

 Radio Determination And Special Service Stations ( List VI ) da Bölüm 7 dir.

9.AŞAĞIDAKİ TERİMLERİ TANIMLAYINIZ ?

VERİLEN CEVAP

TELECOMMUNICATION :

Telli,telsiz,optik veya diğer elektromanyetik sistemlerle işaretlerin,belirteçlerin,yazılı metinlerin,resimlerin ve seslerin veya bilgilerin herhangi türünün aktarılmasına verilmesine veya alınmasına ‘telekominikasyon’ denir.

RADIO :

Telsiz dalgalarının genel kullanımına atfedilen genel bir terimdir.

RADIO WAVES VEYA HERTZİAN WAVES

Uzayda herhangi bir yapay kılavuz olmadan,boşluğun doğal ortamında yayılan 3000 GHz in altında frekanslardaki elektromanyetik dalgalara ‘ telsiz dalgaları ‘ denir.

RADIOCOMMINICATION :

Telsiz dalgaları vasıtasıyla yapılan telekomınıkasyona ‘ telsiz iletişimi ‘ denir.

TERRESTERİAL RADIOCOMMUNICATION

Uzay telsiz iletişimi veya telsiz astronomisi dışındaki telsiz iletişimine ‘ yeryüzü telsiz iletişimi ‘ denir.

 

 

COORDINATED UNIVERSAL TIME ( UTC )

   GMT olarak ifade edilen başlangıç meridyenindeki zamana eşittir. ( ortak evrensel zamandır. )

RADIATION ( RADYASYON )

   Herhangi bir kaynaktan telsiz dalgaları şeklinde enerjinin dışarıya verilmesine radyasyon( yayılma) denir.

EMISSION ( EMİSYON )

    Bir telsiz istasyonu tarafından üretilen radyasyona ( emisyon ) denir.

INTERFERENCE

   İstenmeyen bir enerjinin etkisine ( parazit ) veya ( karıştırma ) denir.

 

10.GMDSS JURNALİNİN EKİNDE NE VARDIR ?

VERİLEN CEVAP

Sistem test hatırlatmaları vardır.

11.TYK UYMAYANLARA NE CEZA VERİLİR ?

VERİLEN CEVAP

         5 – 10 yıla kadar hapis cezası verilir. Cihazlar müsadere edilir.

12.TYK KATOGORİLERİ NELERDİR?

VERİLEN CEVAP

         3 Katogorisi vardır. Üç kategorinin dışında kalan sistemlerde katagori dışı olarak adlandırılır ve katagori no sıfır ( 0 ) dır.

13.TELSİZ OPERATÖR EHLİYETİNİN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASINI GEREKTİREN HALLER NELERDİR ?

VERİLEN CEVAP

 1. Milli ve Uluslar arası deniz tehlike,acelelik,emniyet ve haberleşme usullerini bir yıl içinde iki kere ihlal etmek,
 2. Milli ve Uluslar arası deniz tehlike,acelelik,emniyet ve muhabere işletme usulleri haricindeki işletme kurallarını bir yıl içinde üç kere ihlal etmek,
 3. Bir sahil istasyonu ile haberleşme esnasında yürürlükten kaldırılmış bir deniz aracının veya başka gemiye ait çağrı adını ya da işaretlerini kullanmak,
 4. Telsiz operatör yeterliliği belgesini başkasına kullandırmak,
 5. GA Sağlık yönergesine göre görevini faal olarak yapamayacak durumda olmak.

 

 

14.TELSİZ OPERATÖR EHLİYETİNİN  SÜRESİZ OLARAK GERİ ALINMASINI GEREKTİREN HALLER NELERDİR ?

VERİLEN CEVAP

 1. Kamu ve medeni haklardan kısıtlanmak veya yasaklanmak,
 2. Yeterliliği geri alınmış olduğu halde bu süre , içersinde belgesiz çalışmaya devam etmek,
 3. Yeterliliğin bir yıl içersinde iki kez geçici olarak geri alınması,
 4. Bir sahil istasyonu ile haberleşme esnasında yürürlükten kaldırılmış bir deniz aracının veya başka gemiye ait çağrı adını ya da işaretlerini kullanmak ile telsiz operatör yeterliliği belgesini başkasına kullandırmak fiillerini iki kez işleyenlerin,
 5. GA Sağlık yönergesine göre görevini faal olarak yapamayacak durumda olmak.

 

CİHAZ SORU VE VERİLEN CEVAPLARI

 

NDEL SİMÜLATÖR SORULARI

 

      1.VHF DSC CİHAZI İLE SELF TEST YAPINIZ.

VERİLEN CEVAP

            Maın menu seçilir.

            Bu menuden test menusü seçilip enter basılır.

            Alt menude self test seçilir ve enter basılır.

 1. VHF DSC CİHAZI İLE NE KADAR PERİYOTTA SELF TEST YAPILIR NEREYE KAYDEDİLİR.

VERİLEN CEVAP

            Her gün yapılır ve GMDSS jurnaline kaydedilir.

      3.MF HF CİHAZLARINDA TEST NASIL YAPILIR. NE KADAR PERİYOTTA YAPILIR NEREYE KAYDEDİLİR.

VERİLEN CEVAP

            Test call çağrısı ile bir sahil istasyonuyla hafta da bir yapılır ve GMDSS jurnaline kaydedilir. Seyir esnasında bunun mümkün olmadığı durumlarda ilk sahil istasyonu kapsama alanına girildiğinde yapılır.

 

 1. VHF DSC İLE ………TELEFON NUMARASI İLE İSTANBUL RADYO ARACILIĞI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPINIZ.

VERİLEN CEVAP

Maın menu seçilir.

            Bu menuden TX CALL menusü seçilip enter basılır.

            Alt menude DIRECT DIAL seçilir ve enter basılır.

            Ekranda to nun karşısına kıyı istasyonun MMSI NO girilir ve enter basılır.

            Ekranda TEL yazısı çıkar,buraya görüşülecek telefon numarası girilip enter basılır.

            Karşımıza edıt ,save, send seçenekleri çıkar ve send seçilip enter basılır.

            Cihaz işlemi yapmak için CALL tuşuna basmamızı ister ve basıldığında mesajı gönderir.

 

 1. VHF DSC CİHAZINDA POZİSYON BİLGİLERİNİ GİRİNİZ. CİHAZI BULUNDUĞUNUZ SAATE AYARLAYINIZ.

VERİLEN CEVAP

Maın menu seçilir.

            Bu menuden PROGRAMMING menusü seçilip enter basılır.

            Alt menude POSITION seçilir ve enter basılır.

            Ekranda pozisyon bilgileri ve zamanı UTC olarak görülür.Hemen altında da OK ve EDIT seçenekleri görülür.Bunlara dan düzeltme yapacak ise EDIT seçilir ve enter basılır.

 1. VHF DSC CİHAZINA GPS ‘TEN MEVKİ BİLGİLERİ GELMİYORSA NE YAPARSINIZ, ANLATINIZ.

VERİLEN CEVAP

            Pozisyon bilgilerini dört saatte bir yenileyerek gireriz.

 1. HF DSC DEN TURK RADYO UZERİNDEN NUMARASİNİ VERDİGİ BİR KARA ABONESİNE OTOMATİK TELEFON BAGLAYİNİZ YAPTİGİNİZ İSLEMLERİ VE MESAJİ GONDERDİKTEN SONRAKİ İSLEMLERİ ANLATİNİZ

VERİLEN CEVAP

Maın menu seçilir.

            Bu menuden TX CALL menusü seçilip enter basılır.

            Alt menude DIRECT DIAL seçilir ve enter basılır.

            Ekranda to nun karşısına kıyı istasyonun MMSI NO girilir ve enter basılır.

            Ekranda TEL yazısı çıkar,buraya görüşülecek telefon numarası girilip enter basılır.

            Karşımıza edıt ,save, send seçenekleri çıkar ve send seçilip enter basılır.

            Cihaz işlemi yapmak için CALL tuşuna basmamızı ister ve basıldığında mesajı gönderir.

 

 1. DOĞU ATLANTİK’TE …….’YA 300 MİL MESAFEDE GEMİNİZDE BİR YARA OLDUĞUNU TESPİT ETTİNİZ! INMARSAT-C İLE SAHİL İSTASYONUNA BİLDİRİNİZ!

VERİLEN CEVAP

            Tehlike mesajı gönderimi prosedürü.

 1. İNMARSAT C İLE TEHLİKE HABERLEŞMESİ YAPINIZ.

VERİLEN CEVAP

– Ana menu den DİSTRESS’e tıklanır.

– Distress Set Up menusu açılır. Tehlikenin tipi seçilir.

– Distress Optıons menusunden Posıtıon ve cog sog alt menusu seçilip mevki kontrolü yapılır.

– Mesaja ilave bilgi girmek için EDIT DISTRESS butonuna basılır.

– Mesajı göndrmek için SEND DISTRESS butonuna basılır.

– Tercih edilecek less için less butonu kullanılır.

 1. TELEX CİHAZI İLE BİR TEHLİKE MESAJI HAZIRLAYINIZ. KAYDEDİP , İSTANBUL RADYOYA 6 MHZ ÜZERİNDEN GÖNDERİNİZ.

VERİLEN CEVAP

            MAYDAY

            DE

            MV SKY

DISTRESS

            IN PSN 33 44 N 035 45 E  12 00 UTC

            FLOODING AND READY FOR ABONDING SHIP

            NEED ASISTIANCE HELICOPTER

            MASTER

            NNNN

 

MF / HF DSC den tehlike mesajı gönderilir ve ileri haberleşme olarak FEC telex seçilir.

            Sahil istasyonu cevabından sonra FEC telex olarak gönderilir.

 

 

 

 1. NAVTEX CİHAZINIZI İSTANBUL RADYOYA AYARLAYINIZ VE PİLOT SERVİS MESAJLARINI ALINIZ.

VERİLEN CEVAP

Menu tuşuna bas.

            Cihaz durum raporunu yazdırır. İstanbul radionun seçili olup olmadığını kontrol et.

İstanbul radio istasyon kodu D dır.Eğer seçili değil ise tekrar menüye bas ve istasyonları tek tek seç. Select veya Expect tuşlarını kullan.

            Menüye  basarak mesaj tiplerine geç.F i aynı şekilde seç.   

 

SAILOR BÖLÜMÜ             :

 1. YANAN BİR GEMİ GÖRDÜNÜZ! HİÇ MESAJ GÖNDERMEDİ! NE YAPARSINIZ?

VERİLEN CEVAP

DISTRESS RELAY mesajı çekilir;

 

TX CALL düğmesine basın.

            Ekrana gelen menüden MORE seçin.

            Ekrana gelen menüden EXTENDED seçin.

            Ekrana gelen menüden MORE seçin.

            Ekrana gelen menüden DISTRESS RELAY seçin.

            Ekrana gelen menüden INDIVIDUAL seçin.

            Ekrana gelen menüden TO nun karşısına kıyı istasyonu  MMSI no gir.

            ACCEPT te tıkla.

Ekrandaki menu sıze tehlikedeki geminin MMSI no’sunu sorar. Biliniyor ise KNOWN bilinmiyor ise UNKNOWN nu seçin. Soruda bilinmiyor.

Ekrana tehlike türleri gelir.İstediniz tür yoksa MORE seçin.

İstediğinizi bulana kadar MORE kullanın ve FIRE tuşlayın.

Ekranda şimdiye kadar girilen bilgiler ve mevki lat ve long olarak istenir rakam tuşları ile girin.Burada  boylama mutlaka 0 ile başlayın.

ACCEPT te tıkla

Zamanı girin.

ACCEPT te tıkla

Ekranda sağ üst köşede SEND görülecek basınınız.

Cihaz size emin misiniz yazısını İngilizce olarak sorar ve YES tuşuna 5 saniye süre ile basınca mesajı gönderir.

 

 

 1. GEMİNİZLE KIZILDENİZ’DE SEYREDİYORSUNUZ .GECE 2200’ DA GEMİNİZDE YANGIN ÇIKTI. VHF DSC CİHAZI İLE DİSTRESS MESAJ GÖNDERİN VE VHF İLEYAPILACAK  PROSEDÜRÜ İZAH EDİN.(SİMÜLATÖRDE SAİLOR RT 4822 VHF DSC CİHAZİ KULLANILACAK)

VERİLEN CEVAP

TX CALL düğmesine basın.

            Ekrana gelen menüden MORE seçin.

            Ekrana gelen menüden DISTRESS seçin.

Ekrana tehlike türleri gelir.İstediniz tür yoksa MORE seçin.

İstediğinizi bulana kadar MORE kullanın ve FIRE tuşlayın.

            Ekrana 5 saniye süre ile DISTRESS butonuna basın yazısı İngilizce olarak gelecektir.

            DISTRESS butonuna basın.

 

 

4       FİRMANIZA ETA ZAMANINIZI BİLDİREN BİR MESAJ HAZIRLAYINIZ İNMARSAT –C İLE GÖNDERİNİZ. (SİMİLATÖR SAİLOR İNMARSAT – C  KULLANILACAK.)

VERİLEN CEVAP

Fıle  ESC ile geçiniz.

ENTER tuşu ile menüyü açınız.

NEW TELEX  enter.

Mesaj formatına göre mesajı yazınız.

Fıle  ESC ile geçiniz.

SAVE  ENTER.

Fıle  ESC ile geçiniz.

OK tuşlarını kullanarak TRANSMİT gelin ve ENTER yapın.

Açılan ekranda SPACE tuşunu kullanarak Addressbook a ulaşın ve şirketi seçin.Bu başka bir adresde olabilir.

Land Station a geçektir. SPACE ile onuda seçin.

TEXT İN EDİTOR gelecektir.Burada X ile işaretli olduğunu görülür.

SPACE ile X işaretini kaldırın.

OK tuşlarını kullanarak FİLE inin SPACE ile SELECT FİLE geçin.

Kaydettiğiniz dosyayı OK tuşları ile bulup ENTER ile seçin.

Diğer işlemleri tamamladıktan sonra SEND ENTER ile gönderin.

 

 

 1. INMARSAT-C İLE KAYITLI BİR MESAJI KAYITLI BİR İSTASYONA GÖNDERİNİZ!

 

VERİLEN CEVAP

Fıle  ESC ile geçiniz.

OK tuşlarını kullanarak TRANSMİT gelin ve ENTER yapın.

Açılan ekranda SPACE tuşunu kullanarak Addressbook a ulaşın ve şirketi seçin.Bu başka bir adresde olabilir.

Land Station a geçektir. SPACE ile onuda seçin.

TEXT İN EDİTOR gelecektir.Burada X ile işaretli olduğunu görülür.

SPACE ile X işaretini kaldırın.

OK tuşlarını kullanarak FİLE inin SPACE ile SELECT FİLE geçin.

Kaydettiğiniz dosyayı OK tuşları ile bulup ENTER ile seçin.

Diğer işlemleri tamamladıktan sonra SEND ENTER ile gönderin.

 

 1. İNMARSAT C CİHAZINA …NO’LU ABONEYİ KAYDEDİP YAZIŞMA YAPINIZ.

 

VERİLEN CEVAP

Fıle  ESC ile geçiniz.

OK tuşlarını kullanarak APPLİCATİONS gelin ve ENTER yapın.

Açılan ekranda OKLARI  kullanarak Addressbook a ulaşın ve ENTER yapın.

Ekran ADDRESSBOOK a geçektir.

OKLARI kullanarak NEW a gelin.ENTER a basın.

Ekrana çıkan kutucuğa adres adını yazın.

TELEX i seçin.

Diğer bilgileri doldurup OPTİONS dan kaydedin.

 

İNGİLİZCE SORULARI

 

 1. GEMİNİZİN İSMİ………..ÇAĞRI ADINIZ………….GEMİNİZDE YARALI BİR PERSONEL VAR. TELSİZ TELEFON İLE İNGİLİZCE HABERLEŞME YAPINIZ.!

 

 

 1. GEMİNİZİN ADI STAR, ÇAĞRI ADI TCUL! GEMİNİZDE YANGIN ÇIKTI! İNGİLİZCE MESAJINIZI GÖNDERİNİZ!

 

 1. M/V STAR GEMİSİ İLE AKDENİZDE BULUNUYORSUNUZ. ROMA RADİO İLE VHF ÜZERİNDEN İRTİBAT KURARAK 02162552642 NOLU TELEFONU BAĞLATACAKSINIZ. İŞLEMLERİ İNGİLİZCE OLARAK YAPINIZ.!

VERİLEN CEVAP

 1. GEMİNİZDE YANGIN VAR. PERSONELİNİZ 16 KİŞİ .BİR PERSONELİNİZ YARALI MESAJINIZI İNGİLİZCE OLARAK GÖNDERİNİZ.!


İBRAHİM GÖNDRDİ

 

 1. NAVTEX elektriği kesildiğinde hafızasında ne kadar süre depolar.
 2. SAILOR VHF’te Dual Watch yap
 3. INM-B’den tehlike gönderimi yap
 4. VHF’ten sürüklenen bir gemi için tehlike gönder.
 5. GASM nedir
 6. Hava tahmin raporlarını veren istasyon nerede
 7. SAMSUN Radio aracılığı ile VHF kullanarak bir aboneye bağlanın
 8. SAILOR-C’den mesaj hazırlayınız.
 9. Telex HF mesajı hazırla kaydet, gönder
 10. A3 Duplikasyon
 11. 3023 hava araçlarının katıldığı SAR
 12. Ambarda yangın var, İngilizce (fire in hold)
 13. Sailor INM-C EGC’da ICE raporu
 14. INM-C’de saat ayarı yap (Application)
 15. GOC ehliyetinin geçici olarak 3 ay alınma nedenleri
 16. INM-C numarası hangi rakamla başlar, kaç rakamlıdır. Örnek
 17. Gıda zehirlenmesi (poison by food)
 18. Bodrum açıklarında İstanbul daki bir aboneyle görüş.
 19. ACELELİK mesajlarını hangi durumlarda çakarsin
 20. MF-HF frekansları
 21. kayıtlı mesajı gönderme
 22. SAILOR’dan yangın alarmı
 23. Telex abone kaydı
 24. EPIRB çalışma saatleri
 25. Tehlike mesajının iptali
 26. INM-C kara abonesi kaydı
 27. Yeterlilikler
 28. Otomatik kazanç ayarı (AGC= on/off)
 29. Dimmer ayarı SAILOR
 30. AR (Bitirme)
 31. Çıkış güçleri
 32. VHF radyo telgrafın bölümleri
 33. GMDSS’e tabii olmayan gemiler
 34. Pasific Ocean ‘dasın INM-C de SECURITY göndermek
 35. 8 MHz. Bandında Distress gönder
 36. SINDEL “position” gir
 37. Makine dairesinde patlama, yan yatma
 38. A4 bölgesi cihazlarını say
 39. Otomatik görüşme
 40. Position bilgisi gir, Self-Test yap
 41. 3 tayfa kayıp
 42. INM-c Distress
 43. EPIRB’i etkileyen faktörle
 44. Gemide ulundurulması gereken yayınlar
 45. Ödemeli arama yaptınız. Ücretlendirme nasıl olur
 46. LIST OF COAST STATION kaç yılda bir yayınlanır. Ekleri nelerdir
 47. INM-C de mesaj hazırla kendi adına kaydet.
 48. IN-B Tıbbi öneri mesajı hazırla
 49. Şirketin diğer abonesi ile görüş
 50. IN-B Distress
 51. VHF kara abonesi ile görüş. DW yap
 52. DSC çağrısı yapıldıktan sonra ne yaparsın
 53. INM-C abone kaydet (SAILOR)
 54. Kazan dairesinde patlama, 3 personel kayıp (Explosion in boilor room, 3 crews are absent veya 3 lost person)

 

Not: NOMENCLATURE’lar ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayan hata yapmaz.

 

 1. Çağrı adı GBYA olan geminin İsmi Nedir.?

 

         Bu gemi hangi R/T bandında muhabere yapabilir.?

         Bu istasyonun Hesap otoritesi (AA)kimdir.?

 

 1. 7TB Çağrı adına sahip olan istasyonun İsmi nedir.?

 

         Bu istasyon Hava raporunu hangi saatlerde ve hangi frekanstan  yayınlar.?

 

 1. MMSI Numarası 232823000 olan geminin adı nedir.?

 

         Bu geminin SELCALL numarası nedir.?

 

 1. 00205480 umaralı istasyon NAVTEX bilgilerini ne zaman yayınlar.?

 

         Bu istasyon Hava Raporlarını hangi MF R/T frekanslarından yayınlar.?

         Bu istasyon hangi VHF kanallarından Denizcilere Uyarı yayınlar.?

 

 1. Hong Kong Radio time signallerini 8828 Khz üzerinden ne zaman yayınlar.?

 

         İstasyonun Karakteristik sinyalleri nedir ve orijini nedir.?

 

 1. Stonehaven Radio (UK) trafik listelerini hangi VHF Kanaldan yayınlar.?

 

         Bu kanal Autolink çağrıları için kullanılabilirmi.?

 

 1. Avustralia’daki bir abone ile Cyprus Radio üzerinden VHF ile yapacağınız 3 dakikalık görüşmenin ücreti nedir.?

         Eğer bu görüşme person to person götrüşme ise ücret ne olur.?

 

 1. South Chatham RadioTelex ve trafik listelerini hangi frekanslarda ve ne zaman yayınlar.?

 

         Bu istasyon Hava Raporu yayınlayabilirmi.?

 

 1. FFB Çağrı adına sahip istasyon: Hava mesajlarını, İngilizce Seyir uyarıları ve trafik listelerini hangi R/T frekanslarında ve ne zaman yaınlar.?

 

 1. Wellington limanından ayrılıyorsunuz ve hava raporu bültenine ihtiyaç duyuyorsunuz. Hangi frekansı ve ne zaman dinlersiniz .?

 

 1. Portishead Radio (UK)’den Atlantik Hava bultenini almak isterseniz hangi frekansı dinlerdiniz. Farzedin ki Kuzey Atlantik’in ortasındasınız ve saat 2100. Ne çeşit bir sinyal alırdınız.?

 

 1. Gibraltar açıklarındasınız. Norddeich ile direkt telex görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Saat 1200 UTC. Hangi Frekanstan gönderme yaparsınız.? Answerback değişiminden sonra hangi 3 şeyi gönderirsiniz.?

 

 1. Cape Town açıklarındasınız. Bahrain ile R/T görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Local Time 0300. Hangi ITU kanalı üzerinden çağrı yaparsınız.?

 

 1. Portishead Radio R/T trafic listelerini ne zaman ve hangi frekans üzerinden yayınlar.?

 

 1. Eğer North Foreland Radio ile Link call ihtiyacınız olursa hangi VHF kanal üzerinden çağrı yaparsınız.? Bu istasyon tarafından Trafic listeleri hangi MF R/T frekansından yayınlanır.?

 

 1. Chittagong’a vardığınızda pilot’ları ne zaman çağırabilirsiniz.? Hangi frekans ve kanalı kullanırsınız.?

 

 1. Gibraltar açıklarındasınız ve hava raporuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Hangi istasyonu dinlersiniz.? Ne Zaman hangi frekansları dinlersiniz.?

 

 1. Eğer 2182 Khz.’de Tehlike Haberleşmesi yapılıyorsa Velentia Radio ile MF R/T kullanarak Link Call görüşmesi için hangi frekansı kullanırsınız.?

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu