Denizcilerin Alması Gereken Temel Sertifikalar

efekaptan
Mart 4, 2017

Denizcilerin Alması Gereken Temel Sertifikalar

Dünyanın globalleşmesi ve küçük bir köy haline dönüşmesi ile birlikte iş dünyasının tüm sektörlerinde de uyulması gereken ulusal ve uluslararası kurallar ortaya çıktı. Bir mesleği yapabilmek ya da sektörde hizmet verebilmek için kişiler ya da kurumlar belli eğitimlerden geçmeli ve sertifika sahibi olmalıdır. Denizcilik sektöründe hizmet vermek isteyenlerin hangi dinden hangi milletten olursa olsun aynı dili konuşabilmeleri için kurallar önceden belirlenmiş ve bu kurallara uyanların sistem içinde kalmasını sağlamak adına sertifika programları hazırlanmıştır.

Denizci olmak isteyenlerin alması gereken en temel sertifika STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) sertifikalarıdır. İlk olarak 1978 yılında yapılan ve 1995 yılında güncellenen sözleşmede, dünya genelinde gemi adamlarının eğitimleri standarda bağlanmıştır. Bu sözleşmeye göre gemi adamları bazı eğitimler almak zorundadırlar ve bu eğitimlerin sonunda bazı sertifikalar verilir.

STCW sertifikalarını edinmek için eğitim kurslarına gitmeniz gerekir. Beş aşamalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 ay süren bu eğitim sonunda gireceğiniz sınavlardan başarılı olmanız halinde hak ettiğiniz sertifikaları alabilirsiniz. Tüm gemi adamları her beş yılda bir değerlendirme sınavından geçerek başarılı olmakla yükümlüdürler.

Bu sözleşme gereğince tüm gemi adamı adaylarının alması zorunlu olan temel eğitimler şunlardır:

– Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,

– Temel ilkyardım eğitimi,

– Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,

– Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,

– Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi.

Bu eğitim süresince alabileceğiniz tüm belgelerin listesi ise aşağıdadır:

– Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi

– Temel ilkyardım belgesi

– Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi

– Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi

– Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi

– Radar gözlem ve plotlama belgesi

– Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi

– Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) belgesi

– Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) belgesi

– Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) belgesi

– İlkyardım belgesi

– Tıbbi bakım belgesi

– İleri yangınla mücadele belgesi

– Petrol tankeri tanıtım belgesi

– Petrol tankeri işlemleri belgesi

– Kimyasal madde tankeri tanıtım belgesi

– Kimyasal tanker işlemleri belgesi

– Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım belgesi

– Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri belgesi

– Hızlı Can kurtarma botu kullanma yeterliliği belgesi

– Yolcu gemisinde çalışma yeterliği belgesi

– Gemi güvenlik zabiti belgesi

– Güvenlikle ilgili tanıtım belgesi

– Güvenlik farkındalık belgesi

– Belirlenmiş güvenlik görevleri belgesi

 

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu