Denizde Haberleşme / GMDSS Özet

efekaptan
Eylül 16, 2015

Gemi tipi VHF cihazlarında kullanıma açık kaç kanal bulunmaktadır? 55

Telsiz haberleşmesinde, birinci öncelik öncelik hangi tip haberleşmenindir? Tehlike Çağrıları (MAYDAY)

Telsiz haberleşmesinde, ikinci öncelik öncelik hangi tip haberleşmenindir? Acelecilik Çağrıları (PAN PAN)

Telsiz haberleşmesinde, üçüncü öncelik hangi tip haberleşmenindir? Emniyet Çağrıları (SECURITE)

Kanalda yapılacak haberleşmelere zararlı müdahalede bulunmaması için aşağıdaki hangi kanalların çıkış gücü 1 Watt ile sınırlandırılmıştır? 15 – 17

Gemi istasyonlarının VHF cihaz çıkış güçleri nedir? 1 – 25 WATT

VHF cihazlarında iki kanalı birden dinleme (Dual Watch) pozisyonunda aşağıdaki hangi iki kanal dinlenebilir? 16 + Herhangi bir kanal

Deniz VHF cihazlarında gönderme ve alma frekanslarının aynı olduğu kanallara ne ad verilir? Simplex

Deniz VHF cihazlarında gönderme ve alma frekanslarının farklı olduğu kanallara ne ad verilir? Dublex

Seyir güvenliği ile ilgili haberleşmeler için tahsis edilmiş kanal hangisidir? 13

Kanal 16 hangi durumlarda sürekli dinlenmelidir? Seyir halinde sürekli dinlenmelidir

Uluslar arası kurallara göre Çağrı yapan istasyon kendi adını (veya Çağrı işaretini) ve Çağrı

yaptığı istasyonun adını (veya Çağrı işaretini) en fazla kaç kere anons edebilir? 3 + 1

VHF Telsiz telefon haberleşmesinde kıyı istasyonları hangi kanaldan Çağrılır?

8 sahil güvenlik, 72-73 marina liman kanalları

Liman içi çalışmalarda VHF cihazı çıkış gücü ne olmalıdır? 1 watt

Gemi-kıyı haberleşmesinde, haberleşmeyi hangi istasyon kontrol eder? Kıyı İstasyonu

Bir istasyon VHF kanal 16’dan olağan haberleşme için Çağrıldıktan sonra, haberleşme hangi kanaldan sürdürülür? Boş olan ve teknelere ayırılmış bir kanaldan

Tehlike haberleşmesinde gemi istasyonları VHF çıkış gücü kaç Watt olmalıdır? 25 Watt

Tehlike haberleşmesinde, her ileti aşağıdaki hangi sinyalle başlamalıdır? MAYDAY

Tehlike haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon sessizlik talebini hangi iletiyi göndererek ifade eder? SEELONCE MAYDAY

Tehlike haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon 16. kanalda kısıtlı çalışmanın başlayabileceğini hangi iletiyi göndererek ifade eder? SEELONCE PRUDONCE

Tehlike haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon tehlike trafiğinin sonlandığını duyurmak için hangi mesajı yayınlar? SEELONCE FEENEE

VHF haberleşmesinde istasyonların alındı onayı vermek için kullandıkları ifade nedir? RECEIVED

Tehlike aktarımında kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir? MAYDAY RELAY

Gemi istasyonları tehlike mesajlarını aşağıda sayılan durumlardan hangisinde aktarırlar?

KIYI İSTASYONU TEHLİKE ÇAĞRISINA 3 DAKİKA İÇERİSİNDE ALINDI ONAYI VERMEZSE YADA TEHLİKEDEKİ GEMİ, KENDİ TEHLİKE ÇAĞRISINI YOLLAYAMIYORSA TEHLİKEDEKİ GEMİ ADINA AKTARIM YAPILIR

Özel koşullar dışında tehlike aktarımını alan bir istasyon nasıl davranır? TEHLİKE AKTARIMI YAPAR

Aciliyet Çağrısı sinyali aşağıdakilerden hangisidir? PANPAN

Aciliyet Çağrıları kime hitaben yayınlanır? Tüm istasyonlara

 

Aciliyet Çağrı ve mesajı hangi kanaldan yayınlanır? 16

 

Aciliyet mesajı hangi durumda bir çalışma kanalından yayınlanmalıdır?

Mesaj uzunsa, tıbbi mesajsa, 16 yoğun kullanılıyorsa

 

Tıbbi tavsiye Çağrılarında aşağıdaki sinyallerden hangisi kullanılır? PANPAN MEDICO

 

Emniyet çağrı sinyali aşağıdakilerden hangisidir? SECURITE

 

Emniyet Çağrısı için hangi kanal kullanılır? 16 yada 70

 

Emniyet Çağrıları kime hitaben yayınlanır? Tüm istasyonlara

 

Emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır? 13 – 12 – 11 – 14

 

En az bir VHF kıyı istasyonunun haberleşme sahası içinde, DSC Çağrılarının yayınlanabileceği deniz sahası aşağıdakilerden hangisidir? A1

 

VHF-DSC haberleşmesinde kullanılan 9 rakamlı istasyon kimlikleri aşağıdaki hangi kısaltma ile ifade edilir? MMSI

 

Gemi istasyonlarına tahsis edilen ve DSC Çağrıları için kullanılacak deniz seyyar servis kimlikleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? 271XXXXXX (MID + 6 SAYI)

 

GMDSS –DSC MMSI kimlik numaraları kaç rakamdan oluşur? 9

 

DSC kimlik numaralarının bir kısmını oluşturan ve ülkelere tahsis edilen üç rakamlı deniz kimlik numarasının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? MID (MARITIME IDENTIFICATION DIGITS)

 

Gemi istasyonlarına ait MMSI kimlik numaralarının ilk 3 rakamı neyi gösterir? MID (Ülke kodu)

 

DSC tekniği ile aşağıdaki hangi Çağrılar yapılabilir? TEHLİKE – ACELELİK – EMNİYET – RUTİN

 

DSC tehlike ÇağrıIarına normal şartlarda kim DSC cihazı üzerinden onay vermelidir? KIYI İSTASYONLARI

 

DSC tehlike Çağrısına hiç bir kıyı istasyonu tarafından alındı onayı verilmemiş ve cihaz çağrı göndermeye devam ediyorsa, bu Çağrıyı alan gemi ne yapmalıdır? DISTRESS RELAY (TEHLİKE AKTARIMI)

 

DSC tehlike uyarısı yayınlayan gemi, kıyı istasyonundan verilen alındı onayından sonra ne yapmalıdır?

TEHLİKE MESAJINI YAYINLAMALIDIR

 

VHF-DSC kanalından test yayını yapmak için ne yapılmalıdır? VHF DSC KANALINDAN TEST YASAKTIR

 

DSC tehlike uyarısı alan gemi istasyonu ne yapmalıdır?

TEHLİKE MESAJINI VE KIYI İSTASYONUNDAN ALINDI BEKLEMELİDİR, KIYI İSTASYONU DSC İLE ALINDI ONAYI VERDİKTEN SONRA, TELEFON İLE ALINDI VERİLMELİDİR

 

DSC tehlike uyarılarının belirli zaman aralıklarıyla (3.5 – 4.5 Dakika) devam etmesi, ne anlama gelir?

TEHLİKE ÇAĞRISINA KIYI İSTASYONU TARAFINDAN ALINDI VERİLEMEDİĞİ ANLAŞILIR

 

Gemi istasyonları bütün gemilere yönlendirilmiş DSC tehlike aktarımını aldıklarında ne yapmalıdırlar?

MAYDAY RELAY YAPMALIDIR

 

Asılsız tehlike uyarısı veren bir gemi, uyarısını nereden ve hangi ifadeyi kullanarak iptal eder?

TEHLİKE ÇAĞRISININ YOLLANDIĞI FREKANS BANDININ TELEFON KANALINA (VHF 16.KANAL) GEÇİLEREK “CANCEL MY FAULT DISTRESS ALERT” İFADESİ İLE İPTAL EDER

 

Dar bant, doğrudan yazan telgraf yöntemiyle kıyı istasyonları tarafından, seyir ve meteorolojik uyarılar hangi sistemle gemilere iletilir? NAVTEX

 

Bulunulan deniz bölgesine göre GMDSS sisteminin belirlediği frekanslarda yer veya uydular aracılığıyla arama kurtarma merkezlerine tehlike işareti gönderen cihaz aşağıdakilerden hangisidir? EPIRB

 

EPIRB cihazlarının kullanım amacı tehlike sinyali göndermekle birlikte tehlikede olan kazazedelerin mevkilerini arama kurtarma birimlerine iletmektir. Bu nedenle cihaz nerede bulundurulmalıdır?

Miyar Güverte yada görünür bir yerde

Aşağıdakilerden hangi VHF kanalı uluslararası telsiz-telefon tehlike, emniyet ve çağrı kanalıdır? 16

 

Aşağıdaki kanallardan hangisi Meteoroloji yayınlarına tahsis edilmiştir? 67

 

Aşağıdakilerden hangisi Sahil Güvenlik kanalıdır? 08

 

Balıkçı gemilerinin birbirleriyle haberleşmeleri için ayrılmış VHF kanalları aşağıdakilerden hangisidir? 09, 10, 77

 

Aşağıdakilerden hangileri yatların haberleşme kanalıdır? 72 – 73

 

VHF telsiz-telefon cihazı olan seyir halinde bir tekne hangi kanalı sürekli olarak dinlemelidir? 16

 

Aşağıdakilerden hangisi için emniyet mesajı (securite) yayımlanır? SEYİR VE METEOROLOJİK UYARILAR

 

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası fonetik Alfabe’ye göre “Sefer” kelimesinin kodlanmış halidir?

SIERRA – ECHO – FOXTROT – ECHO – ROMEO

Aşağıdakilerden hangisinin haberleşme önceliği sıralaması doğrudur? TEHLİKE – ACELELİK – EMNİYET

 

VHF telsiz-telefon cihazının hangi özelliği kullanılarak 16. kanalla birlikte diğer bir kanal dinlenebilir? Dual Watch

 

Tekneniz tehlikedeyse VHF telsizinizle göndereceğiniz tehlike mesajı ve kullanacağınız kanal aşağıdakilerden hangisidir? 16 (156.800 MHZ)

 

Telsizle “Sefer” teknesinden “Mekik” teknesini aşağıdaki şekillerden hangisine uygun çağırırsınız? MEKİK MEKİK MEKİK THIS IS SEFER SEFER SEFER

 

Gemilerde kullanılan VHF telsiz telefon cihazının en fazla çıkış gücü kaç Watt’tır ve liman dahilinde en fazla kaç

Watt çıkış gücü ile çalıştırılabilir? 25W – 1W

Telsizle vereceğiniz aciliyet (acelelik) mesajı aşağıdakilerden hangisidir? PAN PAN

 

Deniz VHF bandında genel haberleşme, emniyet ve tehlike amaçlı çağrılar için tahsis edilmiş DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) kanalı hangisidir? 70 (156.525 MHZ)

 

Bir deniz aracı kendisi tehlikede olmadığı halde, tehlikedeki bir başka deniz aracının tehlike mesajını hangi işaretle yayınlar? MAYDAY RELAY

 

Bir balıkçı teknesi diğer bir balıkçı teknesiyle kanal 16’dan bağlantı kuruyor; çalışma için hangi kanala geçmeyi önerir? 09, 10, 77

 

Aynı adı taşıyan iki tekneyi, karışıklığa neden olmadan çağırmak için hangi ek bilgiyi verirsiniz? BAĞLAMA LİMANI

 

Deniz VHF telsizlerinde kanal 75 – 76 hangi amaçlarla kullanılır? Koruma kanallarıdır, kullanılmazlar

 

Tekneden denize şamandıra düşürdünüz, çevredeki tekneleri hangi mesajla uyarırsınız? SECURITE (SAFETY)

VHF sistemleri ile ilgili olarak yapılan, kanalların tahsisinde, AIS için seçilmiş kanallar aşağıdakilerden hangisidir? 87-88

VHF sisteminde hangi kanallar arası kullanılmamaktadır? 29-59

Aşağıdaki hangi VHF kanalı tersane gemi onarım maksadıyla yapılacak muhabere için kullanılır? 69

 

Aşağıdaki Vhf kanallardan hangisi gemi-abone arasındaki telefon haberleşmesi için kullanılır? 24

 

Bir gemi kıyıdan 35 mil açıktan seyir yaparken VHF ve radyo teçhizatı ile donatılmışsa hangi kanalda tehlike ve emniyet amaçlı nöbet tutmalıdır? 70 – 16

Yatlar arasında haberleşme için tahsis edilmiş simplex kanallar aşağıdakilerden hangisidir? 72-73

 

Gemiler arası seyir güvenlik iletişimlerinde seyir halinde iken manevra ve hareketlerine yardımcı olmak üzere verilecek bilgilerin VHF bandında kullanılacağı frekans hangisidir? 156.650 Mhz

 

GMDSS VHF sisteminde kullanılmak üzere tahsis edilmiş kaç tane toplam kanal vardır?

01-28 60-88 olmak üzere toplam 57 Kanal. 75-76 koruma kanalıdır kullanılmaz, 70 DSC kanalıdır

 

VHF Kanal 67 nin kullanım amacı ve kullanım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Meteoroloji kanalıdır. Saat başlarından 5 Dakika önce ve 10 dakika sonra olmak üzere toplam 15 dakika kullanılmaz

 

Aşağıdaki VHF Kanallarından hangisi Tehlike ve Emniyet haberleşmesi amacı için kullanılmaz? Kanal 75

 

VHF cihazında meteorolojik bilgiler hangi kanaldan yayınlanır? 67

 

VHF – DSC tehlike frekansı aşağıdakilerden hangisidir? 156.525 Mhz

 

Aşağıdaki VHF kanallarından hangisi gemi-abone arasındaki telsiz telefon haberleşmesinde kullanılabilir? 24

 

Gemiler ile arama kurtarma yardım çalışmalarına katılan uçaklar arasındaki haberleşmede hangi VHF kanalı kullanılır? 06

 

Köprüüstü Emniyet muhaberesi için kullanılan VHF kanalı hangisidir? 156.650 Mhz

 

VHF cihazında 16. kanal ile birlikte başka bir kanalın dinlenmesine ne denmektedir? Dual Watch

 

Olay-yeri haberleşmeleri için VHF bandı kullanılacaksa, aş. Hangi frekans (kanal) kullanılmalıdır? Kanal 16

 

VHF bandında 72 ve 73 kanallar Türkiyede hangi amaçla kullanılır?

Yatların kendi aralarında yapacakları haberleşmeler amacıyla

 

Gemi tipi VHF telsiz cihazlarında verici çıkış gücü 1 watt ı geçmemesi gereken kanallar, aşağıdakilerden hangisidir? 15-17

 

Gemi içi haberleşmelerinde kullanılan VHF kanalları hangisidir? 15-17

 

Gemi tipi VHF telsiz cihazlarında 13 ve 70. kanalların çıkış gücü kaç wattı geçmemelidir? 25 Watt

 

NAVTEX mesaj kategorilerinden A-F-G-M-Z ne anlama gelmektedir?

Seyir Uyarıları – Pilot Hizmetleri – Decca Mesajı – Mesaj Kategorisi Yok – Elde Mesaj Yok

 

İstanbul NAVTEX istasyonunun kodu ve yayın saati aşağıdakilerden hangisidir? D – 0030 GMT

 

Dünyada Kaç Adet NAVAREA ve METAREA vardır ? Türkiye kaçıncısının içinde bulunur?

Dünyada 16 Tane vardır, Türkiye 3.sünde bulunur

 

NAVAREA III bölgesinde ZCZC ED00 Navtex mesajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Samsun Navtex istasyonu tarafından yayınlanan Arama – Kurtarma mesajı

 

Navtex yayını yapan bir istasyon günde toplam ne kadar süre yayın yapar? 60 dakika

 

Navtex mesaj preambülünde ZCZC’den sonra gelen 2. karakter neyi ifade eder?

Yayınlanan mesajın türünü belirtir

 

Navtex yayını usulü nedir? FEC – COLLFEC

 

Navtex mesaj kategorilerinde meteorolojik uyarılar hangi karakterle gösterilir? B

 

Navtex yayınlarında Diğer seyir elektronik mesajları, aşağıdaki hangi seçenekte verilen harf ile gösterilir? K

 

Navtex’ in erişim alanı dışındaki deniz bölgelerinde Navtex yerine bulundurulması zorunlu olan yersel aygıt, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? HF NBDP

 

Navtex yayınlarında denizcilik (seyir) uyarıları, aşağıdaki hangi seçenekte verilen harf ile gösterilir? A harfi

 

Aşağıdaki istasyonlardan hangisi NAVTEX yayını yapmaktadır? II

 

I – Trabzon

II – Samsun

III – Zonguldak

IV – İskenderun

 

NAVTEX mesajlarında “mesajın bittiğini “ gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? NNNN

 

NAVTEX mesajlarında mesaj başlama sinyali hangi ibare ile belirtilir? ZCZC

 

Navtex mesajlarında SAR ile ilgili bilgiler hangi kod ile verilir? D

 

İstanbul radyonun navtex tanıtma karakter kodu aşağıdakilerden hangisidir? D

 

Navtex yayım kodları içinde yer alan D işareti hangi anlamı ifade etmektedir? Arama kurtarma bilgileri

MSI uyarılarının verilmesi maksadı ile navtex’ten yayınlanan bilgileri vermek üzere dünyayı deniz sahalarına bölen servis aşağıdakilerden hangisidir? NAVAREA

 

Kıyıdan gemilere meteorolojik ve denizcilik uyarılarının yapıldığı navtex yayınları için aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyin NBDP-F1B-400 mil

NAVTEX için mesajın başlama ve bitiş uyarı kodları aşağıdakilerden hangileridir? ZCZC-NNNN

Her NAVTEX istasyonuna ayrılan en fazla yayın süresi kaç dakikadır? 10

NAVTEX istasyonları için mesaj öncelik formatında kullanılan kısaltma kodu aşağıdakilerden hangisidir? Vital

Türkiyede navtex yayını yapan istasyonların tanıtım işaret kodlarından doğru olanları seçiniz. D-E-F-I

 

NAVTEX Yayın Şekli aşağıdakilerden hangisidir? COLLFEC

 

Navtex sisteminde Omega mesajları hangi harfle gösterilmektedir? I

 

Uluslararası NAVTEX frekansı (kHz) aşağıdakilerden hangisidir? 518

 

NAVTEX alıcılarında, iptal edilemeyen mesaj kategorileri aş. hangileridir? A, B, D. L

 

“ZCZC B1, B2, B3, B4 hhmm ODR nn 0000 UTC mmm yy” NAVTEX preambülündeki “B1”

karakteri neyi ifade etmektedir? İstasyon tanıtma karakteri

 

NAVTEX preambülünde bulunan ve mesajdan önce yayınlanan faz sinyallerinin sonunu belirleyen kod ifade aş. hangisidir? ZCZC

 

NAVTEX mesaj kategorilerinden “meteorolojik uyarı” mesajlarını ifade eden kısaltma aş. hangisidir? B

 

NAVTEX alıcı istasyon tarafından iptal edilemeyen, “korsan saldırısı ve silahlı soygun uyarılarını da içeren arama ve kurtarma bilgisi” aş. hangisidir? D

 

“Z” ile ifade edilen NAVTEX mesaj kategorisinin anlamı aş. hangisidir? Yayınlanacak mesaj yok

 

 ZCZC LB28 1110 ODR 18
1810 UTC OTC
ROGALAND RADIO GALEWARN 18/97
SOUTH UTSIRE STRONG GALE STRENGHT
NNNN Yukarıdaki metin, ne tür bir mesaja aittir?
NAVTEX ile yayınlanan Fırtına uyarısı

Arama kurtarma ve meteorolojik uyarılar dışında hangi tür mesajların NAVTEX ile alınması önlenemez?

Denizcilik uyarıları

 

İstanbul NAVTEX istasyonu bir günde ne kadar süre yayın yapmaktadır? 1 saat

SART cihazının 2.0 milden görünme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Deniz seviyesinde bulunması

 

Serbest düşmeli filikada bulundurulacak SART adedi nedir? 1

 

Can filikasında bulundurulacak SART adedi nedir? Tehlike durumunda götürülür

 

SART’ın çalışmasını etkileyen etmenler? Hava ve Deniz durumu – Radar karakteristiği – SART ın konumu

 

SART aygıtı, geminin pusulasından en az ne kadar uzaklıkta bulundurulmalıdır? 1 metre

 

Aşağıdakilerden hangisi SART aygıtının erişim uzaklığını belirleyen etkenlerden biridir?

SART aygıtının can sandalında kurulma ve kullanma biçimi

 

SART aygıtları ne kadar aralarla test edilmelidir? Her ay

 

Kazazede arabalarındaki hedef saptama işareti gönderen donanım (SART) hangi band içinde çalışır?

9200-9500 Mhz (9 Ghz)


Uluslar arası kurallara göre SART cihazlarının ……. Saat Stand – By çalışmaları ve bu süre içinde ……. Saat yayın yapabilmesi gereklidir?
96 saat-8 saat

GMDSS ‘e tabi 300-500 GRT arası ve 500 GRT dan büyük gemiler en az kaç adet SART bulundurmalıdırlar? 1-2

 

Cospas-Sarsat sistemindeki beacon tipleri hangileridir? EPIRB – ELT – PLB

 

Epirb’den gelen sinyalin uydudan yer birimine aktarılmasındaki geçen süreyi etkileyen etmenler?

EPIRB ve LUT un konumu

 

Uydu EPIRB aygıtları kodlanırken, kodlanan ilk 3 rakam aşağıdakilerden hangisidir? MID

 

COSPAS-SARSAT epirb cihazından gönderilen sinyaller ilk olarak hangi yer istasyonu tarafından alınır? LUT

 

Cospas-Sarsat sisteminde kullanılan kutbi yörüngeli uydu EPİRB’lerin çalışma frekansı (Deniz için) aşağıdakilerden hangisidir? 406 Mhz

 

A1 sahasında kullanılan VHFDSC Epirb’lerin çalışma frekansı? 156.525 mhz

 

Inmarsat–E EPIRB (L Bant uydu epirbleri sisteminin amacı;uyarıyı en kısa zamanda Inmarsat uyduları aracılığı ile aşağıdakilerden hangisine ulaştırmaktadır? RCC

Inmarsat-E Epırb sisteminde tehlike uyarısının verilmesi ile uyarının bir RCC tarafından alınması arasında geçen süre en fazla kaç dakikadır? 5 dakika

Cospas Sarsat uydu sistemlerinin kullandığı başlıca birimler hangileridir? LUT-MCC-RCC

EPIRB cihazlarının testi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Ayda bir kez Self Test yapılır

 

COSPAS SARSAT 406 Mhz EPIRB’ın özelliği nedir? Küresel Kapsam modunda çalışabilmesi

 

Real Time ve global coverage ile çalışan EPIRB hangisidir? 406 Mhz EPIRB

 

Inmarsat EPIRB’lerinin çalıştığı frekans aş. hangisidir? 1.6 GHz,

 

COSPAS-SARSAT EPIRB sinyallerinin izlediği yol aş. hangisidir? EPIRB-Uydu-LUT-MCC-RCC-SAR

 

Inmarsat uydu EPIRB sinyallerinin izlediği yol aş. hangisidir? EPIRB-Uydu-CES-MCC-RCC-SAR

 

COSPAS-SARSAT sisteminde oluşturulmakta olan küresel kapsamın sürekli olmaması ve EPIRB alarmının elde edilmesindeki gecikmenin önüne geçilebilmesi için kullanılan ekvatoral yörüngeli sistem aş. hangidir?

GEOSAR sistemi

Aşağıdakilerden hangisi bir Türk gemisine ait çağrı işareti olamaz ? TC45

Türk gemilerinin kimlik bilgileri için kullanılan çağrı işaretleri içinde yer alan “TB” karakteri hangi tip gemiler için tahsis edilmiştir? Askeri gemiler

“YM” ile başlayan çağrı işaretlerinden sonra YM’nin ardından kaç rakam grubu gelir? 4 rakam

 

Gemi istasyonlarının çağrı işaretlerinin oluşturulmasında 300-1600 GRT arasında ki gemiler için kullanılan çağrı işaretleri? Dört harf


Çağrı adları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Gemi istasyonlarının ilk iki karakteri sayı ile başlayabilir

 

Çağrı işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki hangi ifade doğrudur? Sayı olarak 1 ve 0 rakamları kullanılmaz

Gemi istasyonlarının 4000-27500 KHZ bandında DSC tekniği ile yapacakları çağrılar için kullanacakları en yüksek çıkış gücü ne olmalıdır? 1.5 kW

VHF DSC nin standart çıkış gücü kaç WATT olmalıdır? 6-25 WATT

 

4 MHZ ve 6 MHZ bantlarında gemi istasyonları maximum çıkış gücü nedir? 1.5 KW

 

INMARSAT EPIRB aygıtlarının çıkış gücü, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 WATT

 

Kıyı Telsiz İstasyonu Telefon Telex çıkış güçleri ; 4 ve 6 MHZ de 8 KW ile sınırlandırılmıştır.

 

MF-DSC cihazlarının standart çıkış gücü en az kaç WATT olmalıdır? 60

 

HF DSC cihazı ve bağlı diğer tüm ünitelerinin bulundurulması zorunlu olan sefer bölgesi /bölgeleri hangileridir? A3-A4

 

A4 deniz alanının en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

70° Kuzey paralelinin kuzeyi ve 70° Güney paralelinin güneyini tanımlayan COSPAS-SARSAT sistemi kapsam alanı

 

A1 deniz bölgesi, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır ?

VHF DSC kıyı istasyonlarının kapsam alaını içinde bulunan ve VHF DSC alarmlarının alınabildiği kıyıdan 20 – 30 deniz miline kadar olan uzaklık.

 

İstanbul’dan İzmir’e seyir yapan GMDSS’e göre hangi deniz alanlarından geçer? A1

 

Aşağıdaki deniz sahalarından hangisinde Inmarsat Epırb kullanılmaz? A4

 

GMDSS yükümlülüklerine tabi yüzer araçların Vhf cihazı(dsc kaabiliyetli), Navtex alıcısı, Vhf veya uydu Epirb cihazı, Sart ve Vhf el telsizi ile donatılması halinde aşağıdaki hangi deniz sahasında seyir yapabilir? A1

 

Devamlı DSC Uyarıları dinleyen, HF telsiz çalışması yapabilen ve en az bir kıyı istasyonunun kapsama alanı ile en az bir İNMARSAT uydusunun kapsama alanında bulunan bir gemi hangi bölgededir? A3

 

A2 deniz sahası pratikte kaç mil olarak belirlenmiştir? 100-150 deniz mili

 

Inmarsat uyduları kapsamı dışı, kutupsal bölgeler aşağıdaki hangi deniz sahasıdır? A4

 

Aşağıdakilerden hangisi, A3 deniz sahasını ifade etmektedir? 70°N – 70°S arası

 

İstanbul limanından Singapur limanına gitmekte olan bir gemi, aşağıdakilerden hangi deniz bölgesinden GEÇMEYECEKTİR? A4

 

A5 deniz bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir deniz bölgesi yoktur

 

A1,A2,A3 bölgelerinin dışında kalan deniz bölgesi hangisidir?A4

 

A1 deniz bölgesinin ötesinde en az bir MF kıyı istasyonu tarafından kaplanan MF DSC yayınlarının alınabileceği deniz bölgesi hangisidir? A2

 

Ege denizinin uluslar arası sularında seyir yapan bir gemi  hangi GMDSS deniz bölgesindedir? A1

 

70 Kuzey enleminin kuzeyi ile 70 Güney enleminin güneyinde kalan deniz bölgesi hangisidir? A4

A2 deniz alanında bulundurulmasına gerek olmayan belge ve doküman aşağıdakilerden hangisidir?

Uluslar arası Telsiz Tüzüğü

 

Deniz gemi ve deniz uydu servisleri el kitabı kaç senede bir yayınlanır ve güncelleştirilir?

Her yıl yayınlanmasına gerek yoktur. Sadece Gerektiğinde güncelleştirilir

 

2 senede bir yayınlanan ve 6 ayda bir güncelleştirilen ITU yayını aşağıdakilerden hangisidir?

ITU List IV List Of Coast Stations

 

GMDSS Telsiz Jurnali Kaç Bölümden oluşur? Hangi bölümde hangi bilgiler bulunur?

3 Bölümden oluşur. A bölümü Gemi Bilgileri B bölümü Operatör Bilgileri C bölümü Haberleşme Kayıtları

 

GMDSS Telsiz İstasyonu Ruhsatı kaç bölümden oluşur ?

3 bölümden oluşur: Gemi Bilgileri – Haberleşme Sınıfı – İstasyonun Genel Özellikleri

 

GMDSS Telsiz kayıt defterinin (jurnalinin) B bölümüne hangi bilgiler yazılır?

Haberleşmeyle görevlendirilmiş olanlarla ilgili bilgiler

 

Kıyı istasyonları Kitabı (nomanklâtürü), aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi tarafından yayımlanır ?

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanır.

 

GMDSS Telsiz kayıt defterinde (jurnalinde) haberleşmeden sorumlu görevlilerle ilgili bilgiler hangi bölüme yazılır? B bölümüne

 

GMDSS jurnaline aşağıda belirtilen hususlardan hangisi işlenmemelidir?

Gemi personeli vardiya değişimleri

 

Deniz haberleşmesinde kullanılan neşriyatlar içinde yer alan gemi istasyonlarının MMSI no çağrı işaretleri ve sellcall noları hangi dökümanda yer almaktadır? Call sign and numerical identities

 

Kıyı istasyonları nomanclature’lerinden yalnız gündüz hizmet veren istasyon kodu ? HJ

 

Denizcilikte kullanılan istasyonların çağrı işaretlerinin ve sayısal kimliklerinin alfabetik sıralaması hangi ITU yayını içinde yer almaktadır ? List VII

 

ITU yayınlarından List V kaç yılda bir yayınlanmaktadır ? Her yıl

 

Aşağıdakilerden hangisi Telsiz Jurnali’ne kaydedilmez.? Telsiz İstasyon Ruhsatı bilgileri

 

Meteoroloji yayınları yapan bir istasyon hangi dokümanda yer alır?

ITU List of Radio Determination and Special Services Stations

 

Gemi İstasyonlarında tutulan Telsiz jurnalleri ne kadar süre ile gemide saklanır? 2 yıl süre ile saklanır

 

Bilmediğiniz bir gemideki mevcut donanım sayısı ve çalışma frekansları hangi dokümandan bulunur?

List of Ship Station

 

ITU List Of Ship Stations dokümanı kaç yılda bir yayınlanır? Her yıl yayınlanır 4 ayda bir güncelleştirilir

 

Gemide GMDSS Telsiz Jurnali nerede bulunur? Telsiz cihazlarının bulunduğu yerde

 

A2 deniz sahasında aşağıda yer alan telsiz operatör belgelerinden hangileri kullanılmaz? ROC

 

En az ROC yeterlik belgesine (ehliyetnamesine) sahip bir operatör bulundurulması zorunlu olan GMDSS deniz bölgesi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A1 deniz bölgesi

 

Gemide elektronik bakım kim tarafından yapılır? REO yeterlik belgesi bulunan görevli tarafından

 

Inmarsat uydularının kapsama alanı içerisinde seyir yapan gemiler, aşağıdaki hangi ehliyetnameye sahip operatörü BULUNDURMAZLAR? ROC

 

Bir gemi grubuna ait MMSI numarası kaç rakamdan oluşur? 9 rakamdan

 

Samsun radyo’ nun MMSI numarası aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 002712000

 

MARITIME, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi ile kodlanır?

Manisa Ankara Rize Isparta Trabzon Isparta Manisa Edirne

 

EMİSYON, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır?

Echo Mike India Sierra Yankee Oscar November

 

SECURITE, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır?

Samsun Edirne Ceyhan Urfa Rize Isparta Trabzon Edirne

 

34E uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır?

Terrathree Kartefour Echo

 

MID kısaltması, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?

Mike India Delta

 

Gemi istasyonları grup tanıtım numarasında ilk rakam 0′ dır. 0 rakamı o tanıtım numarasının bir gemi grubuna ait olduğunu gösterir. Buna göre ikinci, üçüncü ve dördüncü rakamlar, aşağıdakilerden hangisini verir?

Deniz tanıtım numarasını (MID)

 

Aşağıdakilerden hangisi bir kıyı istasyonuna ait MMSI numarasıdır? 002713000

 

Kıyı istasyonlarına tahsis edilen DSC kimlikleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? 00MIDXXXX

 

Selective call numaraları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İki sıfır yanyana kullanılmaz.

 

Seçilmiş çağrı numaraları türk gemileri için hangi numara ile başlayıp kaç rakamla devam etmektedir?

65 ile başlar 3 rakam

 

Gezici Deniz araçlarının Özel Kimlik numarası olarak tanımlanan kodun kısaltılması hangisidir?

MMSI

 

SELCALL ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 135 doğrudur

 

1.Kıyı istasyonu 4 rakamlıdır.

2.Gemi İstasyonu 4 rakamlıdır.

3.Gemi istasyonu 5 rakamlıdır.

4.Kıyı istasyonu 00 ile başlar

5.SELCALL’da 00 yanyana kullanılamaz

 

SELCALL numaraları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4 yada 5 Rakamlıdır

 

Dokuz rakam kod sisteminden meydana gelen; “MIDxxxxxx” sayısal kimliği aşağıdaki istasyonlardan hangisine tahsis edilmiştir? Gemi istasyonu

 

Kıyı istasyonlarına tahsis edilen DSC kimlikleri; aşağıdakilerden hangisinde gösterildiği gibidir? 00MIDXXXX

Ülkelere tahsis edilen “deniz kimlik numaraları”nı ifade eden kısaltma aş. hangisidir? MID

 

X işareti herhangi bir rakam olmak üzere ; 4271XXXXX neyi tanımlar?

Bir Türk gemisine ait Inmarsat C numarasını

 

Bir gemi grubuna ait MMSI numarası kaç rakamdan oluşur? 9 rakamdan

 

Bir gemiye ait MMSI numarasının ilk 3 rakamı neyi tanımlar? Deniz tanıtım numarasını (MID)

 

NAVTEX ile kaplanmayan deniz bölgelerinde karadan deniz yönünde, denizcilik ve meteorolojik uyarılar ve diğer önemli durumlarla ilgili bilgilerin alınabilmesi için aşağıdaki hangi yersel teknikler bulundurulmalıdır?

HF NBDP

 

Sürekli olarak A1 deniz bölgesinde çalışan bir gemide kaç adet Navtex aygıtının bulundurulması zorunludur ?

1 adet

 

156-174 Mhz bandında can kurtarma aracı (survival craft) radyotelefon cihazı ile en az kaç kanallı olmalıdır?

İki kanal ( kanal 16+1 kanal )

 

GMDSS’ de A1 ve A2 deniz alanında seyreden bir gemide gemiden-karaya DSC uyarımları sırasıyla hangi VHF ve MF bantlarından yapılır? 156.525 Mhz-2187.5 Khz

Normal iletişim için gemi istasyonu herhangi bir bölgedeki bir kıyı istasyonuna yapacağı MF ve HF bantlarındaki DSC çağrılarında hangi çağrı frekansını kullanır? Uluslararası DSC çağrı frekansı

Gemiden kıyıya DSC normal çağrılarda manual bağlantı olarak kıyıdan gemiye bir çalışma frekansı kullanamadığı hangi uzaktan komuta işareti ile bildirilir? Unable to Comply

MF bandında kıyı istasyonuna normal bir DSC çağrısı yapacak olan bir gemi istasyonu yapacağı çağrı dizini içinde yer alan telekommand dizininde? Frekans(veya kanal)belirtilmez

MF ve HF DSC donanımlara yayın kapsama alanları içinde bulunan bir DSC donanımlı kıyı istasyonu varsa en az hangi sıklıkta test ve kontrol edilmelidir? Haftada bir kez

 

DSC donanımları yeteneklerine göre sınıflandırılır. Buna göre Class C donanım içinde gemi hangi koşulları yerine getirebilir? DSC uyarımını sağlamak üzere VHF donanım ile donatılır

 

Sahilden bir abone tarafından verilen bir komut ile bir gemi istasyonunun herhangi bir DSC cihazına etki edilerek çalıştırılması durumuna ne denir? Polling

MF/HF bandında DSC çağrılarının saniyede hızı kaç baud ‘dur.Doğru alanı işaretleyin? 100 baud

Tek bir DSC çağrısı yayınlanan çağrının tipine göre MF/HF de kaç sn sürmektedir? 6.2 – 7.2 sn

Distress mesajları kayıt kapasitesi kaçtan az olan DSC cihazlarına PRINTER ilave edilmektedir? 20 den az olan

 

A4 deniz sahasında seyir yapan bir geminin cihaz çiftlemesi aşağıdaki belirtilen seçeneklerde hangisinde doğrudur? VHF donanımı + MF HF Donanımı

GMDSS Donanımlarından Dsc Class B hangi özelliktedir? VHF ve MF bantlarında çalışan DSC dir

 

Navtex olmayan bölgelerde ne kullanılır? HF NAVTEX ve INMARSAT C kullanılır

 

Can sallarına ait su geçirmez VHF el telsizi 300-500 grt ve üzeri kaç adet bulunur? 2 – 3 adet

 

Telsiz telefonla yayınlanacak olan bir emniyet mesajının işareti aşağıdakilerden hangisidir? SECURITE

 

Geminin iletişim aygıtlarının bulunduğu yerde yangın çıktığı için tehlike alarmı göndermek olanaksız hale gelmişse aşağıdaki hangi seçenekte verilen aygıt kullanılabilir? EPIRB

 

DSC tekniği ile gönderilecek tehlike mesajı alındı bilgisinde aşağıdakilerden hangisi BULUNMAZ? RRR grubu

 

498 grt’ luk bir yük gemisinde kaç adet su geçirmez taşınabilir VHF EL telsiz aygıtı bulundurulması zorunludur? En az 2 adet

 

DSC tekniği ile gönderilen tehlike çağrısında sonraki iletişimin türü ile ilgili bilgi girilmediğinde aygıt, hangi bilgiyi girer? RTF tekniği ile yapılacağını

 

Telsiz telefonla yapılacak test yayınlarının azami süresi ne kadardır? 10 saniye

 

Telsiz telefonla acelelik çağrısı yapılırken kullanılan ilk ifade aşağıdakilerden hangisidir? Pan pan

 

Gemiler tarafından normalde bir DSC tehlike alarmının alındı onayı aşağıdakilerden hangisi ile verilmelidir?

R/Telefon ile

Bir DSC çağrısının format belirleyicisi bireysel çağrı olduğu takdirde kullanılacak kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? IND

 

500 Grt’dan büyük GMDSS’e tabi gemiler en az kaç adet Vhf el telsizi bulundurmak zorundadır? Üç

 

VHF-DSC cihazının hangi bölgelerde bulundurulması zorunludur? A1,A2,A3,A4

 

MF DSC cihazı erimi içinde eğer bir DSC kıyı istasyonu varsa, MF DSC en az kaç kere test edilmelidir?

Haftada bir kez

 

Navtex ile kapsanamayan deniz alanlarında MSI yayınlarının maksadıyla kullanılan cihaz hangisidir ve hangi uydu sistemi ile birlikte kullanılmaktadır? EGC-INMARSAT-C

 

DSC Cihazlarının Testleri Ne zaman yapılır? VHF DSC Günlük yapılır, MF-HF Haftalık yapılır

 

Gemiler MF DSC Cihazı ile haftada bir test yapmak zorundadır. Bu testler hangi kategoride yapılır.Safety Test Call

 

Uydu İletişiminde MSI yayınları ne şekilde yayınlanır? INMARSAT C EGC Safety Net

 

MF ve VHF ile donatılan küçük gemilere konan DSC donanımı nedir? CLASS B DSC

 

GMDSS’e tabi 300-500 grt arası ve 500 grt’dan büyük gemiler en az kaç adet SART bulundurmalıdırlar? Bir, iki

 

Sadece A1 deniz sahasında seyir yapan gemilerin, 406 MHz yada 1.6 GHz uydu EPIRB’leri yerine, aşağıdaki hangi EPIRB’i bulundurmaları yeterlidir? VHF-DSC EPIRB

 

DSC tekniği; GMDSS’in karasal haberleşme dalında ayrılmaz bir parçası olup, aşağıdaki hangi

frekans bantlarında kullanılmak üzere planlanmıştır? VHF, MF ve HF

 

Geminin can kurtarma aracında kullanılacak ana haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

SART ve el telsizi

 

Tehlike durumunda, kullanılmak üzere, geminin ana telsiz donanımına ek olarak, ikinci bir alarm sinyali yayınlama yöntemi için kullanılan cihaza ne denir? EPIRB

 

Gemi ekvatoral yörüngeli uyduların ve VHF kıyı istasyonlarının kapsam sahasının dışında seyir yapıyorsa, aşağıdaki hangi EPIRB’i bulundurulmalıdır? COSPAS-SARSAT EPIRB

 

Can kurtarma salının (yada tehlikedeki geminin) yerinin tespit edilebilmesi için “yer tespit sinyalleri” göndermek üzere kullanılacak ana haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir? EPIRB ve El telsizi

 

“Format belirleyici, kendi- tanıtımı, tehlikenin çeşidi, tehlikenin koordinatları, zaman, sonraki

haberleşmenin tipi” bilgileri hangi çağrının içeriğini oluşturmaktadır? DSC Tehlike çağrısı

 

Tüm deniz sahalarında seyir yapan gemiler için zorunlu tutulan EPIRB aş. hangisidir?

COSPAS-SARSAT EPIRB

 

Bazı Inmarsat-E EPIRB’leri ile bütünleşik olarak aşağıdaki hangi cihaz bulunabilmektedir? SART

 

Bir verici antenine dokunan insan için tehlike nedir? Öldürücü elektrik şoku

A3 seyir bölgesinde seyir yapan bir geminin telsiz cihazlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın, tehlike çağrısının yapılmasına olanak vermemektedir. Bu durumda aşağıdaki hangi telsiz cihazı ile tehlike alarmı RCC ye ulaştırılabilir? COSPAS SARSAT EPIRB

Aşağıdaki cihazlardan hangisi SAKLA ve İLET prensibi ile çalışmaktadır? INMARSAT C

 

Hangi tür uydu cihazının GMDSS içerisinde kullanılması uygun GÖRÜLMEMEKTEDİR? Inmarsat M

 

DSC tekniği kullanılarak aşağıdaki istasyonlardan hangisine çağrı yapılabilir? Tüm istasyonlara

 

Bir akümülatörün şarj durumu, aşağıdaki hangi aletle ölçülür? Bomemetre

 

Aşağıdakilerden hangisi telsiz operatörlerinin sebep olabileceği genel işletme hatalarındandır?

Tahsissiz frekans kullanılması

Kazadan kurtulanların yerini gemiler ve uçakların bulabilmeleri amacıyla kullanılan cihaz hangisidir? SART

 

A3 bölgesinde seyir yapan bir gemi telsiz donanımını tamamlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanmaz? INMARSAT M

 

GMDSS de kullanılan tüm telsiz cihazlarını bulunduran bir gemi 518 Khz de yayın alamıyor ise hangi cihazdan yararlanabilir? INMARSAT EGC

 

12 V luk bir aküde kaç hücre bulunur ve bunların tam şarjlı iken yaklaşık gerilimi nedir? 6 x 2.0

 

150 Mhz frekansında çalışan bir telsiz cihazının yarım dalga boyundaki anteninin elektriksel uzunluğu kaç metredir? 1 m

 

300-500 grt. Arasındaki gemilerde en az 1 , 500 grt dan büyük gemilerde en az 2 adet bulundurulması zorunlu olan cihaz hangisidir? SART

 

Hangi deniz bölgesinde seyir yapan gemilerin INMARSAT veya HF donanımlarından birini bulundurma zorunluluğu vardır? A3

 

Suda yüzebilen ve denize bırakılınca ait olduğu geminin tanıtma işaretini gösteren cihaz nedir? EPIRB

 

Gemiden gemiye tehlike ve güvenlik haberleşmeleri dışında yapılacak DSC çağrıları için kullanılacak frekans aşağıdakilerden hangisidir? 2177 Khz

A1 Deniz bölgesinde bulundurulması zorunlu VHFDSC EPIRB’ın çalışma frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

156.525 mhz

Hava araçlarını SAR çalışmalarına katıldıklarında deniz araçları ve ilgili kıyı istasyonları ile iletişim kurmaları için kullanılacak frekanslar? 3023-5680 khz

………. Frekansı Deniz araçları ile hava araçları arasında yalnız SAR çalışmalarında organizasyonu amacıyla A3E emisyon sınıfı ile kullanılırlar? 123.1 mhz

 

MF bandının frekans aralığı telsiz telgraf için aşağıdakilerden hangisidir? 415-535 Khz

VHF ch 16’nın koruma bant aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 156.7625-156.8375 Mhz

HF bandında telsiz telefon ve teleks için frekans aralığı hangisidir? 4 – 27.5 Mhz

SAR çalışmalarına katılan gemi ve uçaklar arasında VHF bandında hangi frekanslar kullanılır? 156.300 Mhz

A1 sahasındaki gemiler gemi-kıyı yönünde DSC tehlike alarmı için aşağıdaki frekanslardan hangisini kullanır?
156.525 Mhz

Genel haberleşme için gemi istasyonlarına tahsis edilen uluslar arası DSC çağrı frekansı nedir? 2189,5 Khz

SAR haberleşmesinde gemi uçak kıyı arasında kullanılan frekanslardan hangileri doğrudur?

 

HF cihazlar için gemiden-gemiye tehlike uyarımlarında kullanılacak daha çok orta enlemlerde erimi arttıran frekans bandı nedir? 8 Mhz

Gemiler arası seyir güvenlik iletişimlerinde seyir halinde iken manevra ve hareketlerine yardımcı olmak üzere verilecek bilgilerin VHF bandında kullanacağı frekans hangisidir? 156.650 mhz

GMDSS’de A1 ve A2 deniz alanında seyreden bir gemide, gemiden – karaya DSC uyarımları sırasıyla hangi VHF ve MF bantlarından yapılır? 156.525 mhz-2187,5 khz

 

Tek bir frekans üzerinden yapılan çağrılar için en uygun kullanılacak frekans bandı aşağıdakilerden hangisidir? VHF

 

2189.5 Khz neyi ifade etmektedir? Kıyı istasyonları ile rutin görüşmelerde kullanılacak frekans

 

 

A1 deniz bölgesinde 156.525 MHz frekansında bir tehlike çağrısı duyan gemi istasyonu ;

Bir kıyı istasyonunun alındı bilgisini yayınlaması için beklemelidir

 

SAR çalışmasında kullanılacak Deniz Hava frekansları aşağıdakilerden hangisidir? 5680-123.1-4125 khz

Olay yeri haberleşmesinde VHF de ………. Mhz SAR haberleşmesinde ise …….. kanalı kullanılır?
156.800-ch 06

 

NAVTEX Frekansları ile İletişim kanallarını içeren MF bandı nedir.? 300-3000 Khz

 

Deniz Bandı Olarak da bilinen GMDSS VHF Frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 156-174 Mhz

 

MF bandındaki DSC tehlike emniyet frekansı aş. hangisidir? 2187.5 kHz

 

Tehlike/emniyet ve rutin DSC çağrıları için tek bir frekansın tahsis edildiği frekans bandı aşağıdakilerden hangisidir? Sadece VHF bandı

 

Olay-yeri haberleşmelerinde; uçaklar devreye girerse; aşağıdaki hangi frekanslar kullanılır?

3023, 4125, 5680 kHz, 121.5 MHz ve 156.3 MHz

 

VHF-DSC EPIRB’leri hangi frekansta çalışmaktadır? 156.525 MHz

 

Denizde arama – kurtarmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla radar vericileri tarafından kullanılan frekans bandı aşağıdakilerden hangisidir? 9200-9500 Mhz

 

Gün ortasında 15 deniz mili uzaklıkta bir kıyı istasyonu ile bağlantı kurabilmek için aşağıdaki frekans bandlarından hangisini seçmek en iyi sonucu verir? 156-174 Mhz bandı

 

300-3000 Khz arasında yer alan frekans bandı aşağıdakilerden hangisidir? MF

 

Aşağıdaki telsiz bandlarından hangisinde telex haberleşmesi yapılamaz? VHF bandı

 

1 Şubat 1995 gününde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?

Bu tarihten sonra inşa edilen tüm gemiler doğrudan SOLASS-88 GMDSS e göre donatılmak zorundadır

SART cihazı mecbur olmuştur

 

A3 deniz alanında cihaz çiftlemesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

VHF DSC – VHF TELEFON – MF – HF DSC TELEFON TELEX – INMARSAT C

 

R/Telefon ile rutin haberleşme sırasında tehlike haberleşmesi anonsu duyuldu. Rutin haberleşmeyi sona erdirmek için gemilerin kullanılacağı anons hangisidir? SEELONCE DISTRESS

 

SAR çalışmaları sırasında arama ve kurtarma temas/buluşma noktası hangi kısaltma ile ifade edilir? SPOC

 

Olay yeri haberleşmesi kontrolü kimdedir? CSS

 

Geminin teklif ettiği haberleşme frekansı ve haberleşme tipini kıyı istasyonunun yapamayacağını ifade eden terim? UNABLE TO COMPLY

Aşağıdaki hangi seçenekte verilen cihaz yedeklemesi (duplikasyon) koşulunun yerine getirilmesi için yeterlidir?

INMARSAT-C + MF HF NBDP DSC

 

Telsiz telefon ile tehlike haberleşmesinde kısıtlı çalışmanın başlayabileceği aşağıdakilerden hangisi ile bildirilir ?

SEELONCE PRUDONCE

 

Aşağıdakilerden hangisi telsiz operatörlerinin sebep olabileceği genel işletme hatalarındandır?

Tahsissiz frekans kullanılması

 

GMDSS’ de yersel (karasal) haberleşme teknikleri kullanılarak hangi frekans bandlarında haberleşme yapılabildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir? I – II- III

 

I- MF

II- HF

III- VHF

IV- UHF

 

MAYDAY

CQ DE TURKRADIO

0515 ANTARES / UOPR

SEELONCE FEENEE

 

Yukarıdaki örnek, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Radyoteleks ile yayınlanan tehlike trafiği bitti çağrısı

 

Bir uçağın denize düştüğünü gören yat tarafından RTF (telsiztelefon) tekniği kullanılarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen işaretle başlayan çağrı yapılmalıdır? MAYDAY RELAY

 

I- Tehlike frekansı

II- Herhangi bir frekans

III- Gemi kaptanı tarafından belirlenen bir frekanstan

IV- Tehlike frekansından yapılacak bir ön çağrıdan sonra geçilecek olan çalışma frekansından

 

Telsiz telefonla bir acelelik mesajının yayınlanmasında yukarıdaki frekanslardan hangisi kullanılır? I ve IV

 

Aşağıdaki deniz taşıtlarının hangisinde telsiz aygıtlarının bulundurulması zorunlu DEĞİLDİR ?

12 kişiden daha az kapasitedeki özel yatlarda

 

Çıkacak olan fırtınalar, aşağıdaki hangi mesaj türü ile duyurulur? Emniyet mesajı

 

Sürekli olarak A3 deniz bölgesinde çalışan gemiler, kendilerine sunulan bakım seçeneklerinden en az kaçını seçmek zorundadırlar? İkisini

 

“Yerel saat“ anlamına gelen kısaltma asağıdakilerden hangisidir? LCT

 

“Uluslararası Saat“ i tanımlayan kısaltma,aşağıdakilerden hangisidir? UTC

 

GMDSS’e tabi olan deniz taşıtları, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Uluslararası yolculuk yapan tüm yolcu gemileri

 

Aşağıdaki seçeneklerden verilen deniz taşıtlarından hangisi GMDSS’e tabidir? 300 grt’dan büyük yük gemileri

 

Sahil Telsiz İstasyonlarının birinci görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Denizde can ve mal emniyeti ile ilgili haberleşme yapmak

 

MAYDAY

TCAA DE TCBB

RRR MAYDAY

mesajının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Tehlike alarmı alındısı

 

Savaşa taraf olmayan gemi konum bilgisi için yayınlanan WARC durumunda gönderilecek mesajın giriş işareti aşağıdakilerden hangisidir? Securite

 

Olay yeri haberleşmesinin kontrolü, frekansların seçimi, arama usullerinin tatbiki, trafik kontrolü hangi birimlerin kontrolündedir? OSC-CSS

Bir SAR çalışmasında olay yeri sahnesinde yürütülen Uçak-Gemi harekatına koordine etmek maksadıyla kullanılacak en uygun kanallar? Simplex

 

Hava raporlarını içeren mesajlar için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? WX

Türk Bayraklı gemilerin haberleşme otoritesi kodu aşağıdakilerden hangisidir? TR01

 

Bakım seçeneği olarak duplikasyon seçildiğinde a4 bölgesi için yapılacak duplikasyon için hangi cihazların tamamı çiftlenmelidir? VHF DSC-MF HF DSC

Bir gemide istihdam edilecek olan personel GOC ehliyetine sahip olması halinde hem karada bakım koşulunun sağlanması hem de dublikasyon yapılmasının tamamının zorunlu olduğu sefer bölgesi hangisidir? A3-A4

 

300 GRT ve üzerindeki hangi tip gemilerin tamamı GMDSS kapsamına girmektedir?

Yük ve yolcu gemilerin tamamı

 

 

GMDSS’e göre gemilerde bulundurulacak haberleşme sistemlerini belirleyen en önemli etken hangisidir?

Sefer yapacağı bölge

 

GMDSS Bakım seçenekleri nelerdir? Denizde Elektronik Bakım – Kıyıda Elektronik Bakım – Cihaz Çiftlemesi

 

SAR Çalışmalarına katılan unsurlar devamlı olarak kiminle irtibatta kalırlar? RCC

 

Gemiden Gemiye veya gemiden kıyıya herhangi iki istasyonun tek frekanslı bir çalışması ne tip bir çalışmadır?

Simpleks çalışma

 

ALL STATIONS anlamına gelen kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? CQ

 

GMDSS sisteminde Kaç NAVAREA vardır? 16 Tane

 

Telsiz cihazının radyasyon yaymasına ne ad verilir? Emisyon

 

Distress trafiğini tanımlayan kelime hangisidir? MAYDAY

 

Seyir uyarılarının yayınlandığı bölgeye ne denir? NAVAREA

 

A2 ve A3 bölgesinde çalışan gemiler GMDSS bakım seçeneklerinden kaç tanesini seçmek zorundadır?

En az ikisini

 

“GMDSS’de;………deniz sahalarında seyir yapan gemiler; denizde elektronik bakım, kıyıda elektronik bakım ve cihaz çiftleme seçeneklerinden en az birini,…………..deniz sahalarındakiler ise en az ikisini, idarenin isteği doğrultusunda seçeceklerdir”

A1 ve A2 , A3 ve A4

 

Tehlikedeki seyyar araç ile, yardım eden seyyar birimler arasında tehlikedeki gemi yada kazazedelerin kurtarılması için yardımın sağlanması amacıyla yapılan haberleşmeler aş. hangisidir? Olay-yeri haberleşmesi

Dar bant doğrudan yazan telgraf tekniği (NBDP) kullanılarak, otomatik telgraf sistemi (R/Teleks) ile belirli kıyı istasyonları tarafından gemilere, denizcilik ve meteorolojik uyarılar ile, acil bilgilerinin yayınlanmasında kullanılan uluslararası servise ne denir? NAVTEX servisi

 

Okyanus aşırı sefer yapan gemilerin emniyetli seyirleri için ihtiyaç duyulan bilgileri içeren ve bu

servisin yayınları için dünyayı, 16 coğrafi deniz sahasına bölen servisin adı aş. hangisidir? NAVAREA

 

Merkez bankasınca TL değeri olarak her ay belirlenen ve yabancı haberleşmelerin ücretlendirme

işleminde kullanılan “özel çekim hakkı” anlamına gelen sembol aş. hangisidir? SDR

 

Aşağıdakilerden hangisi “GMDSS sisteminde gemi telsiz istasyonlarının yerine getireceği

dokuz adet ana görevden (işlevsel gerekler) biri değildir? Test yayınlarının yapılabilmesi

 

Kutupsal yörüngeli uydu sistemi aşağıdakilerden hangisidir? COSPAS-SARSAT

 

GMDSS sistemindeki yedek akım kaynağı (akü) talepleri aş. hangisidir? 1 – 6 saat

 

Haberleşme ücretlerini ödeyen “hesaplaşma yetkilisini” ifade eden kısaltma aş. hangisidir? AAIC

 

Tehlikedeki gemi veya ona yardım eden istasyonlar arasındaki haberleşmeye ne denir?On-Scene communication

 

NBDP COL FEC tekniği aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir? NAVTEX

 

Aşağıdaki hangi seçenekte verilenler cihaz yedeklemesi koşulunun yerine getirilmesi için yeterlidir?

INMARSAT-C + MF HF NBDP DSC

 

GMDSS de gemilerin bulundurmak zorunda oldukları telsiz donanımı, aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

Geminin çalışacağı deniz bölgesine göre

 

Dar band doğrudan yazmalı telgraf tekniği hangi kısaltma ile gösterilir? NBDP

 

COSPAS SARSAT uydularının yer ile bağlantısını sağlayan istasyonlara ne denir? LUT

 

Dünya çapında denizcilik uyarı sisteminin bir alan için kısaltılmış ifadesi nedir? NAVAREA

 

SECURE CQ DE GUPY  Position 53.40N  006.24W    A large floating object seen NNNN

Yukarıdaki ne tür bir mesajdır? Emniyet mesajı

 

Gönderme ve dinlemenin aynı frekanstan yapıldığı kanallara ne denir? Simplex

 

GMDSS telsiz operatör ehliyetnameleri kaç sınıftır? 4

 

A2 bölgesinde hangi ehliyetname geçerli değildir? ROC

 

GMDSS e göre gemi seyir bölgeleri kaça ayrılmıştır? 4

 

GMDSS e göre donatılmış bir gemide aşağıdaki hangi testler günlük yapılmalıdır?

Telsiz donanımının yedek enerji kaynağı olarak kullanılan aküler

Cihazların DSC özelliğinin uygun fonksiyonda çalışıp çalışmadığı

 

Ticaret gemisi arama ve kurtarma el kitabı  hangi kısaltma ile gösterilir? MERSAR

 

Gemilerin bulundurmakla yükümlü oldukları radartransponder ve su geçirmez VHF el telsiz sayısı hangi gross tondan sonra artar? 500 grt

 

NBDP nedir? DAR BAND DOGRUDAN YAZMALI TELGRAF TEKNİĞİ

 

‘’SAYISAL SEÇMELİ ÇAĞRI’’ kısaltması nedir? DSC

 

MAYDAY

CQ DE TAH

110 GLOBAL /UROD

SILENCE FINI

 

Radyo teleks ile gönderilen mesaj ne anlama gelir? Tehlike trafiğinin bitişinin yayını

 

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Haberleşme ,ITU/RR daki kod ve esaslara göre yapılır

Denizde can güvenliği ile ilgili durumlarda SOLAS a uyulur

Uluslar arası sularda IMO nun yayınladığı haberleşme yöntemlerine uyulur

 

Antalya açıklarında seyir yapan bir gemi, hangi uyduyu kullanarak haberleşme yapabilir? IOR

 

Türkiye’deki kıyı uydu yer istasyonları (CES) ile hangi uydular kullanılarak haberleşme yapılabilir? AOR-E / IOR

 

INMARSAT Sisteminde kaç adet uydu bulunur ve bu uyduların isimleri aşağıdakilerden hangisidir?

4 adet uydu bulunur. AOR-W AOR-E IOR ve POR uydularıdır

 

SAFETY NET  hizmeti , aşağıdakilerden hangisi ile alınabilir? INMARSAT EGC

 

INMARSAT EGC sisteminin kullandığı frekans bandı aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 1530 – 1544 Mhz

 

INMARSAT Sisteminde kullanılan iki haneli kodlardan “41” kodu neyi ifade eder? Meteoroloji Yayınlarını

 

INMARSAT-C’ de kullanılan tanıtım numaraları (ID) kaç rakamlıdır ve ilk rakam kaçtır?

9 rakamlıdır. İlk rakam 4

 

EGC, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? Genişletilmiş Grup Çağrısı

 

Inmarsat-B cihazının kimlik numarası kaç hanelidir? 9 haneli 3 ile başlar

 

Inmarsat uydu sisteminde yer alan uydulardan AOR-W uydusunda telefon ve POR uydusunun Telex numaraları NEDİR? 874-582

Genişletilmiş grup çağrısı ile deniz güvenlik bilgileri hangi uydu sistemi ile gönderilir? INMARSAT C

Aşağıdakilerden hangisi INMARSAT sisteminde kullanılan ve kredi kartı ile ödeme yapılmasını amaçlayan ikili koddur? 36

 

Aşağıdakilerden hangisi INMARSAT sisteminde kullanılan ve tıbbi yardım amaçlayan ikili koddur? 38

 

Inmarsat’ın EPIRB sistemi aşağıdakilerden hangisidir ve hangi frekansta çalışmaktadır? Inmarsat-E 1.6 GHz

 

Haberleşme tipi “real-time” olan Inmarsat sistemleri aş. hangileridir? Inmarsat-B, A, Mini-m

 

“Store & Forward” tipi haberleşme ile sadece teleks iletişiminin yapılabildiği Inmarsat servisi aş.

hangisidir? Inmarsat-C

 

Inmarsat uydu terminallerinin GMDSS’e uygun olarak nitelendirilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? NBDP (Telex) sistemine sahip olması

 

GMDSS’e uygun olan Inmarsat gemi uydu-yer istasyonları (SES) aşağıdakilerden hangileridir?Inmarsat-B, C, A

 

“Real-time” ve her türlü haberleşmenin yapılabildiği Inmarsat terminalleri aş. hangileridir? Inmarsat-B, A

 

NAVTEX hizmetinin verilmediği deniz sahalarında (A3) “deniz emniyet bilgileri’nin” (MSI)

Inmarsat uydu sistemi ile yayınlanması için kullanılan servise ne ad verilir? Safety-net

 

Sadece ticari amaçlı mesajların, bazı özel kuruluşlar yada devlet kurumlarınca hazırlanıp Inmarsat

vasıtası ile yayınlanmasında kullanılan servise ne ad verilir? Filo-ağı servisi

 

“4 271 x x x x x” Inmarsat mobil numarası (IMN) hangi tip Inmarsat terminaline aittir? Inmarsat-C

6 rakamı ile başlayan ve toplam dokuz rakamdan oluşan Inmarsat terminalleri aş. hangisidir? Inmarsat-M

 

Otomatik telefon, teleks, faks, data, elektronik posta ve HSD iletişiminin hepsinin yapılabildiği Inmarsat sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Inmarsat-B

 

INMARSAT EPIRB cihazlarına otomatik olarak yer ( pozisyon ) bilgisi girilemiyorsa bu cihaz, aşağıdaki hangi cihazla birleştirilmiş olarak bulundurulabilir? SART

SAFETY NET hizmeti verilen deniz bölgesi nereleridir? A1-A2-A3

 

Inmarsat uyduları neden tüm dünya denizlerini kaplama alanı içinde bulundurmamaktadır?

Uydular ekvatoral yörüngeli oldukları için

 

Belli bir coğrafi alanda bulunan gemilere veya önceden belirlenmiş gemilere karadan gönderilen denizcilik uyarıları ve benzeri bilgilerin otomatik olarak alınmasına yarayan uydu donanımı hangisidir? INMARSAT EGC

 

Tehlike trafiğini yöneten bir istasyon , tehlike trafiğini karıştran istasyonları Radyotelefon kullanarak, aşağıdaki hangi usulle susturur? SEELONCE MAYDAY

 

156.525 Mhz frekansında kıyı istasyonu ile bağlantılı test yayınının süresi ne olmalıdır?

156.525 Mhz frekansında kıyı istasyonu ile bağlantılı test yapılmaz

 

 

Tehlike uyarıcı çağrısı ve mesajları hiç bir koşula bağlı olmaksızın diğer tüm iletişimlerin üzerinde bir önceliğe sahiptir. Her hangi bir tehlike çağrısı veya mesajı duyulduğunda ilk öncelikle yapılması gereken?

Derhal gemiden yapılan tüm çıkışlar durdurulur

DSC tehlike çağrılarına ….. sahası içinde bulunan bir gemi istasyonu asla ‘’alındı onayı’’vermez aldığı çağrıyı makul bir süre sonra bir kıyı istasyonuna ……. yapar.

A3-Distress Relay

Tehlikedeki gemi DSC tehlike uyarısı verildikten sonra;(A1 ve/veya A2 sahasında)alındı onayı beklerken alıcısını çağrıda belirttiği tehlike trafik iletişimi için hangi tehlike ve güvenlik trafiği frekansına ayarlamalıdır.

VHF Ch 16,MF 2182 KHZ ve MF telex 2174.5 khz

 

DSC tekniği kullanılarak gönderilen tehlike çağrısını alan bölgeye en yakın kıyı istasyonu, alındığı çağrının bilgisi hangi frekanstan ve hangi teknikle yayınlanır? Tehlike çağrısının geldiği frekanstan DSC tekniği ile

 

A3 sahasında seyir yapan gemiler gemiden-kıyıya yönünde tehlike alarmını hangi vasıta ile yayınlayamaz?

MF DSC

Tehlike trafiğinin bittiğini belirten RCC veya CRS tarafından bu trafik için tehlike frekansı üzerinden yayınlanan sinyalin kodu hangisidir? SEELONCE FEENEE

Başka bir istasyondan DSC distress ‘’Relay Alert’’ alan bir gemi verdiği alındı onayı içinde ‘’Mayday’’ tehlike işaretinden sonra gireceği kimlik kime ait olmalıdır? Tehlikede olan geminin

Sessizlik periyodu (silence period) için deniz gezici birimlerinin telsiz telefonları 2182 khz tehlike frekansında hangi saatler başında ve ne kadar süre ile dinlemede kalmalıdır? x saat 00 dak ve x saat 30 dak-3 dak

İvedilik işareti sağlık ile ilgili bir konuya yönelik olarak verilirse kullanılan işaret? PAN PAN MEDICO

SECURITE
CQ………
DE………
POSITION…….
……………….
NNNN……… mesajı ne tür bir mesajdır? Güvenlik

Gemiden-gemiye güvenlik çağrı ve mesajları için genelde …… kullanılır.Tehlike ve güvenlik kanalından yapılan çağrıdan sonra mesaj ….. mhz üzerinden telsiz telefon ile verilir? VHF-156.650 MHZ

Tehlike ve emniyet haberleşmesi ile ilgili olarak’’Bir teknenin ve mürettebatın kaybolması’’durumu hangi tip haberleşmeye girmelidir? Urgency

Acelelik mesajının tüm gemilere hitaben yayınlanacağına dair bir kanaldan DSC uyarısı alan gemi?

DSC alındı onayı vermeden uygun bir frekansa geçerek dinler

Bir acelelik mesajının duyurusunda (DSC urgency Call)adres girilmesinde kullanılan format ‘’Area Call’’ise

Coğrafi bölgenin sınır bilgileri verilir

’Medical Transport’’ duyurusu bir DSC çağrı olarak yapıldığında oluşturulacak DSC çağrı dizinin kategorisi aşağıdakilerden hangisidir? Urgency

Bir SAR harekatında yapılan haberleşmede uygulanacak tehlike trafiğine zarar verici yayınları durdurmak görevi almış bir geminin yayınlayacağı mesaj formatı? Seelonce Distress

 

Telsiz Telefon dan yapılacak test yayınlarının azami süresi? 10 sn

 

Tehlike Çağrısını duyan bir istasyon hangi çağrıyı yaparak sessizliğe davet eder? SEELONCE DISTRESS

 

Gemi Denizin ortasında hareketten kısıtlı fakat civar gemilere haber vermek istiyorsunuz. Hangi mesajı çekersiniz? Acelelik Mesajı

 

MAYDAY RELAY aldınız. Alındı onayını ağıdakilerden hangisi ile kime verirsiniz?

Tüm istasyonlara Radio Telefon ile

 

Yanlışlıkla verilen DSC mesajında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cihaz Derhal Kapatılır.

Cihaz R/T frekansına ayarlanır

Bütün istasyonlara çağrı yapılarak mesajın iptali istenir

Okyanus ortasında seyrederken, pervane düştü rüzgarlı hava ve hareketten düştünüz. Ne tip mesaj çekilir?

Acelelik Mesajı

 

Kıyı veya gemi istasyonu tarafından verilen DISTRES RELAY uyarısına gemi istasyonu tarafından alındı onayı ne ile verilir? Radio Telefon ile

 

Batmakta olan bir geminin can kurtarma botuna ve yardıma ihtiyacı olduğunda çekeceği mesajın kategorisi ne olur? Distress

 

A1 deniz sahasındaki gemiler; gemiden-kıyıya yönündeki DSC tehlike alarmı için aş hangi frekansı

(kanalı) kullanacaklardır? VHF 70.kanal

 

VHF bandındaki DSC çağrısından sonra, tehlike-emniyet trafiği sırasında kullanılacak haberleşme

usulü aşağıdakilerden hangisidir? R/Telefon

 

MF-HF bantlarında; DSC çağrısından sonra, tehlike-emniyet trafiği sırasında kullanılacak usul

aşağıdakilerden hangisidir? R/Telefon – R/Teleks

 

Gemi VHF radyo tesisatı ile donatılmış ve A1 deniz sahasında seyir yapıyorsa, Tehlike-emniyet amaçlı DSC dinleme nöbeti aş. hangi frekanstan yapılacaktır? Kanal 70

 

Tüm deniz sahalarında seyir yapan ve uydu sistemiyle donatılmış gemiler; tehlike amaçlı dinleme

nöbetini aş. hangisi vasıtasıyla sürdürmelidirler? Uydu ve 2187.5 kHz

 

Olay-yeri haberleşmeleri için “doğrudan yazan telgraf” tekniği kullanılacaksa…………….seçilmelidir.

Mode-B FEC usulü

 

Olay-yeri haberleşmeleri için aş. hangi usul kullanılmalıdır? Simpleks usul

 

“Yaklaşık 3.5 – 4.5 dakikalık bir zaman içinde alındı onayı elde edilemezse, DSC tehlike çağrısı

otomatik olarak tekrar edilir ve cihaz, onay elde edilene yada telsiz operatörü tarafından reset veya

alarm stop vs.. basılıncaya kadar bu pozisyonda kalır.”

Yukarıdaki ifade doğrudur

 

DSC cihazında görülen bir DSC tehlike alarmına verilecek (alındı) onayı, yine DSC kullanılarak

normalde hangi istasyonlar tarafından yayınlanabilir? Sadece kıyı istasyonları

 

“DSC tehlike alarmının herhangi bir istasyon tarafından alınmamış olduğu görülüyor ve yayın devam

ediyorsa, alarmı işiten her hangi bir gemi, çağrıyı sona erdirmek için DSC kullanarak alındı onayını

vermeli ve bir kıyı yada kıyı uydu yer istasyonunu uygun bir vasıta ile bilgilendirmelidir.”

Yukarıdaki ifade doğrudur

 

Gemiler tarafından (normalde) DSC tehlike alarmının alındı onayı aş. hangisi ile verilmelidir?

R/Telefon ile

 

“DSC emniyet çağrısını alan istasyonlar, alındı onayını vermeyip, mesajın yayınlanacağı frekansa

geçerek dinleme yapacaklardır.” Bu ifade aşağıdaki hangi frekans bandında yapılan DSC çağrıları için

geçerlidir? MF, HF ve VHF bantları için

 

Aşağıdaki frekans bantlarından hangisindeki DSC frekansında (DSC ile) test yapılamaz? VHF

 

Aşağıdaki DSC tehlike-emniyet çağrı frekanslarından hangisinde (DSC ile) test çağrısı yapılabilir? 2187.5 kHz

 

A1 deniz bölgesinde 70. kanalda bir tehlike çağrısı alan bir gemi?

Bir kıyı istasyonun alındı bilgisi yayınlaması için beklemelidir

Bir başka geminin tehlikede olduğu RTF ile bildirilirken yapılacak olan çağrıda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır? MAYDAY RELAY

 

Gemide var olan ağır bir yaralının bildirilmesi, aşağıdaki hangi mesaj türü ile olur? Acelelik mesajı

Birden fazla kıyı istasyonunun iletişim alanı içinde bulunan gemiler, bir gemi tarafından DSC tekniği ile yayınlanan tehlike alarmını almaları halinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapmalıdırlar?

En yakın kıyı istasyonunun alındı bilgisini yayınlamasına zaman tanımak üzere biraz beklemelidirler

A1 deniz bölgesinde 156.525 MHz frekansında bir tehlike çağrısı duyan gemi istasyonu?

Bir kıyı istasyonunun alındı bilgisini yayınlaması için beklemelidir

 

Telsiz telefonla yayınlanacak olan bir emniyet mesajının işareti aşağıdakilerden hangisidir? SECURITE

 

Telsiz telefon ile “kısıtlı çalışmanın başlayabileceği” aşağıdakilerden hangisi ile bildirilir?SEELONCE PRUDONCE

 

Meteoroloji servislerinde VHF kıyı istasyonlarına aktarılan meteoroloji bilgileri , saat başlarında 67. kanaldan yayınlanır. Bu kanal saat başlarından ….. dakika öncesi ve …dakika sonrası arasında haberleşme trafiği için kullanılmaz. 5-10

 

Akdeniz de yapılacak olan bir tatbikat ile ilgili uyarılar denizcilere hangi tür mesajla duyurulur? Emniyet mesajı

 

Olay yeri haberleşmesi ( on-scene comminucation) sırasında?

RTF de simplex frekans , NBDP de FEC hata düzeltici teknik kullanılır

 

HF bandında bir kıyı istasyonu tarafından alındısı yapılmamış bir DSC tehlike çağrısı alan gemi istasyonu , tehlike çağrısı aktarımını kaç dakika içinde yapmalıdır? 3 dk

Tehlike trafiğinin bittiğini ve normal çalışmanın başlayabileceğini RTF tekniğinde, hangisi ile belirtilir?

SEELONCE FEENEE

 

Emisyon sınıflarından ilk karakter olan G nin anlamı nedir? Ana taşıyıcının faz modülasyonu olduğunu gösterir

 

Yayınlar 3 karakterle gösterilir. İlk karakter “ana taşıyıcının modülâsyon türü” nü verir. Bunun P olması aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Pals modülâsyon

 

Genlik modüleli, taşıyıcısı bastırılmış tek yanbant’ hangi emisyon türü kısaltmasıyla belirtilir? J

 

VHF DSC ‘de kullanılan G2B yayın sınıfı hangi özellikleri içermektedir?

Faz modülasyonlu otomatik telgraf yayını

Üç sembol ile ifade edilen bir Emisyon sınıfında ikinci sembol aşağıdakilerden hangi anlamı ifade etmektedir?

Ana taşıyıcıyı modüle eden sinyalin özelliğini

 

FAX Cihazının Emisyon şekli aşağıdakilerden hangisidir? F1C

 

Emisyon Ne demektir ? Telsiz Anteninin çıkışında oluşturduğu radyasyona emisyon denir

 

Emisyonlarda ilk karakter olan B sembolünün anlamı nedir? Genlik modülasyonlu bağımsız yan band

 

VHF bandındaki DSC yayın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? G2B

 

“G2B” yayın sınıfı neyi ifade etmektedir? Faz modülasyonlu (VHF-DSC) yayını,

 

Dar bant doğrudan yazan telgraf (NBDP) sisteminde kullanılacak yayın sınıfı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? F1B yada J2B

 

Faz modülasyon yardımcı alt taşıyıcı kullanan otomatik telgraf yayını hangi işaretle gösterilir? G2B

 

VHF bandında 70. kanalda kullanılacak olan yayın sınıfı nedir? G2B

 

Gemiler arası seyir güvenliği amacıyla kullanılan VHF bandında 13. kanalda hangi yayın sınıfı kullanılır? G3E

 

Yayın sınıfı üç karakterle gösterilir.A1B gibi. Ana taşıyıcının modülasyon tipini ise ilk karakter gösterir. Örneğin A gibi. Buna göre aşağıdaki karakterlerden hangisi genlik modülasyon değildir? G

 

Telsiz telex ARQ çalışma (selective calling) yöntemi hangi tür iletişimlerde uygun bir çalışma yöntemidir?
Routine

RadioTelex ile yayınlanan ivedilik mesajı aşağıdaki hangi kelime ile başlar ?

Pan Pan

 

GMDSS sisteminde Tehlike ve Emniyet haberleşmesinde RadioTelex sistemi kullanılmak üzere tahsis edilmiş kaç tane frekans vardır? 6 Tane

 

Abone yok, ofis kapalı anlamına gelen telex kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? ABS

 

TelsizTelex sisteminde kullanılan “MUT” kısaltması nedir? Bozuldu

 

Teleks haberleşmesinde haberleşme yapılan son abone ile tekrar bağlantı kurmak için kullanılacak kısaltma?

RDL

 

TelsizTelex sistemindeki DIRTLX xy+ teleks kısaltmasında “x” nedir? Ülke Telex Kodu

 

“Onaylıyorum,doğruluyorum.“anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir? CFM

 

“Burası“ ibaresi teleks haberleşmesinde hangi kısaltma ile gösterilir? DE

 

Hava raporlarını içeren mesajlar için kullanılan kısaltma hangi sembol ile ifade edilir? WX

 

“Mesaj, ileti“ anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir? MSG

 

CQ kısaltmasının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? Tüm istasyonlara(genel çağrı)

 

Telex Haberleşmesi yapılırken ‘’Manuel çalışmalarda operatöre bağlanma’’istek giriş kodu için kullanılan kısaltmadır? OPR

Türk Radyo’nun HF Radyo Telex sisteminde Selcall numarası kaçtır? 4360

Telex haberleşmesinde kullanılan kısaltmalarda doğrudan telex bağlantı istemi hangi işaret grubu ile ifade edilmektedir? DIRTLX+

Telex haberleşmesinde bağlantının sağlandığı bildiren devam et mesajı aşağıdakilerden hangisidir? GA+

Olay yeri haberleşmesinde MF 2174.5 KHZ NBDP olarak kullanılacaksa ileri hata düzeltici usul olarak?

MODE B FEC

Telex sisteminde Türkiye’nin telex kodu aşağıdakilerden hangisidir? 607

 

Telex sorgulama(ANSWERBACK) işleminde kullanılan kodlar için aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyin?

WRU-DE

Navtex yayınlarının daha uzak mesafelere ulaşabilmesi için hangi sistemden yararlanılır ve kullanılan frekans hangisidir? HF Telsiz Telex-4209.5 Khz

 

R/Teleks haberleşmesinde, “hata bulucu ve hata düzeltici” sistemler aş. hangileridir?

A-Mode ARQ, B-Mode FEC (CFEC, S-FEC)

 

Tam otomatik R/Teleks haberleşmesinde, (R/Telgrafların teleks ile gönderilebilmesi için) takip eden mesajın bir radyotelgraf olduğunun belirtilmesi amacıyla kullanılan komut aş. hangisidir? TGM

 

R/Teleks vasıtasıyla, birden fazla gemiye tek yönlü mesaj yayınlamak için kullanılan hata düzeltici usul aşağıdakilerden hangisidir? COLFEC

 

R/Teleks vasıtasıyla, sadece bir gemiye tek yönlü (brodkast) yayın için kullanılan usul aşağıdakilerden hangisidir? SEL-FEC

 

Gemi istasyonlarına beş rakamlı, kıyı istasyonlarına dört rakamlı olarak tahsis edilen selektif çağrı

numaraları aş. hangi (R/Teleks) çağrı sisteminin adıdır? NBDP sistemi

 

“DIRTLX YZ” ifadesindeki “Z” nin anlamı aş. hangisidir? Teleks abone numarası

 

R/Teleks haberleşmesinde, “mesaj sonunu” belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir? NNNN, + işareti

 

Tam otomatik R/Teleks irtibatı sırasında, irtibat halinde olunan teleks abonesi ile bağlantının

kesilmesi istendiğinde kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? KKKK

 

Tam otomatik R/Teleks haberleşmesinde, kıyı istasyonu ile irtibatın kesilmesi için kullanılacak

kısaltma aş. hangisi olmalıdır? BRK

 

R/Teleks haberleşmesi sırasında, yazılan metnin bozuk çıkması halinde, mesajı alan operatörün

yayını durdurmak için seri halde (birden fazla) yazacağı karakterler aşağıdakilerden hangileridir?

XXXXX yada E E E

 

Gönderme sırasında her hangi bir sebepten dolayı mesaj iptal edilmek istendiğinde kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir? ANUL

 

İstasyonların Çağrı adları ve Numerical Identitiyleri aşağıdaki hangi dokümanda bulunur?

ITU LIST VII LIST OF CALL SIGNS AND NUMERICAL IDENTITIES

 

TELEX Kodlarından MUT’un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

BOZULDU

 

Uydu Telsiz Telefon ve Telex’de kullanılan Özel kodlardan 41 aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

METEOROLOJİK UYARILAR

 

TELEX’de HELP+ Neyi ifade etmektedir?

OPERATÖRDEN İSTENEN YARDIM TALEBİ

 

A-1 Sahasında bulunan gemilerde aşağıdaki cihazlardan hangisi gerekmez?

INMARSAT DONANIMLARI VE MF – HF DONANIMLARI GEREKMEZ

 

VHF Cihazlarının çalıştırılmasında 1W çıkış gücü aşağıdaki hangi durumlarda kullanılır?

GEMİ VE LİMAN İÇİ HABERLEŞMELERDE 1 WATT ÇIKIŞ GÜCÜ KULLANILIR

 

FAX Cihazının Emisyon şekli aşağıdakilerden hangisidir?

FAX YAYINLARININ EMİSYONUN SON HARFİ “C” OLUR

 

A-3 sahasında yapılacak cihaz yedeklemesinde aşağıdakilerin hangisi kullanılabilir?

VHF-MF-HF DONANIMLARI VE İSTENİRSE UYGUN INMARSAT DONANIMLARI

 

Devamlı DSC Uyarıları dinleyen, HF telsiz çalışması yapabilen ve en az bir kıyı istasyonunun kapsama alanı ile en az bir INMARSAT uydusunun kapsama alanında bulunan bir gemi hangi bölgededir?

A3 DENİZ ALANIDIR

 

GMDSS Bakım seçenekleri nelerdir?

DENİZDE ELEKTRONİK BAKIM – KIYIDA ELEKTRONİK BAKIM – CİHAZ ÇİFTLEMESİ

 

INMARSAT üzerinden ivedilik mesajı veren bir istasyon aşağıdaki hangi istasyonla irtibat kurar?

CES YADA LES

 

ZCZC B1B2B3B4’te 2.nci karakter aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

YAYINLANAN NAVTEX MESAJ KATEGORİSİNİ BELİRTİR

 

ZCZC LD 00’da D Aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

ARAMA VE KURTARMA YADA KORSAN SALDIRISI MESAJI

 

TelsizTelex ile son görüşülen abone DIRTLX ise tekrar görüşmek için hangi kod kullanılır?

RDL+

 

GMDSS’e tabi bir gemi sefer bölgelerine bakmaksızın aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

GEMİ – GEMİ GEMİ – KIYI KIYI – GEMİ YÖNÜNDE TEHLİKE HABERLEŞMELERİ VE DİĞER HABERLEŞMELERİ YAPABİLMELİDİRLER.

 

DSC Cihazlarının Testleri Ne zaman yapılır?

VHF ve MF – HF DSC SELF TESTLER GÜNLÜK, MF – HF DSC KIYI İSTASYONU TESTİ İSE HAFTALIK YAPILIR. VHF DSC NİN HAFTALIK TESTİ OLMAZ

 

Aşağıdakilerden hangisi Telsiz Jurnali’ne kaydedilmez?

VARDİYASI DEĞİŞEN ZABİTLERİN İSMİ YAZILMAZ

 

Köprüstü Emniyet muhaberesi için kullanılan VHF kanalı hangisidir?

VHF KANAL 13

 

MMSI numaraları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 NUMARADAN OLUŞUR VE İÇİNDE MID KODU BULUNUR

 

A-1 Sahasındaki tehlike çağrıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TEHLİKE ÇAĞRILARI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKEN İLK TEHLİKE ÇAĞRISINA DENİZ ALANINA BAKILMAKSIZIN SADECE KIYI İSTASYONLARI ALINDI VEREBİLİR VE GEMİLERİN YAPMASI GEREKEN 3 DAKİKA KIYI İSTASYONUNUN ALINDI VERMESİNİ BEKLEMEK VE KIYI İSTASYONU ALINDI VERDİKTEN SONRA GEMİLERİN TELSİZTELEFON İLE ALINDI VERMESİ, EĞER 3 DAKİKADAN SONRA KIYI İSTASYONU ALINDI VERMEZSE GEMİLER DISTRESS RELAY YAPMALIDIR

 

 

Aşağıdakilerden hangisi A-3 sahasındaki GMDSS Telsiz Operatör Yeterliliğine sahiptir?

BU SORULARDA BİLİNMESİ GEREKEN; ROC EHLİYETİ SADECE A1 DENİZ ALANINDA GEÇERLİDİR DİĞER EHLİYETLER (1.SINIF ve 2.SINIF RADYOELEKTRONİK OPERATÖR SERTİFİKASI VE GENEL OPERATÖR SERTİFİKASI HER DENİZ ALANINDA GEÇERLİDİR)

 

A3’te aciliyet mesajı aldınız aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

BU TÜR SORULARDA BİLİNMESİ GEREKEN DENİZ ALANI FARKETMEDEN ACELELİK VE EMNİYET MESAJLARINDA ALINDI VERME DURUMU KESİNLİKLE YAPILMAZ VE YAPILMASI GEREKEN SADECE İLGİLİ KANALA YADA FREKANSA GEÇİLEREK MESAJIN DİNLENMESİDİR

 

Filikalı bir geminin filikasında kaç adet SART bulunur?

BU SORULARDA EĞER SERBEST DÜŞMELİ FİLİKA SORULUYOR İSE DOĞRU CEVAP 1 ADETTİR

EĞER SORULAN FİLİKA İSE DOĞRU CEVAP: HİÇBİRİSİ YANİ TEHLİKE ANINDA GETİRİLİR OLACAKTIR

 

SART cihazının frekansı nedir?

9.2 – 9.5 GHZ (X BAND 3 CM RADAR FREKANSI)

 

SART’ın tespit edilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

HAVA VE DENİZ DURUMU İLE KULLANILAN RADAR KARAKTERİSTİĞİ VE SART’ IN SU YÜZEYİNDE KONUMU

 

Uydu EPIRB ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

EPIRBLER 48 SAAT SÜRE İLE ÇALIŞABİLMELİDİRLER VE SİNYAL YOLLAMA SÜRESİ 5 SANİYE ARALIKLARLA 0.5 SANİYE SÜREN YAYINLARDIR

 

Limandan çıkış yaptığını gördüğünüz bir gemi ve personeli kayboldu. Ne mesajı çekersiniz?

URGENCY (ACELELİK) MESAJI

 

1605 Khz üstü frekanslarda yapılacak telefon görüşmelerinde ne tip emisyon kullanılır?

J3E

 

Meteoroloji yayınları yapan bir istasyon hangi dokümanda yer alır?

ITU LIST VI LIST OF RADIODETERMINATION AND SPECIAL SERVICES STATIONS

 

EPIRB cihazlarının testi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

BU SORUDA BİLİNMESİ GEREKEN EPIRB LER AYLIK TEST E TABİ TUTULUR BU TEST İŞLEMİ YAPILIRKEN ÜZERİNDEKİ TEST KONUMUNA GETİRİLİR VE GERÇEK ALARM YOLLANMAMASINA VE MUHAFAZA KUTUSUNDA TEST İŞLEMİ YAPILIR

 

Uydu İletişiminde MSI yayınları ne şekilde yayınlanır?

EGC (SAFETY NET)

 

Aşağıdakilerden hangisi GMDSS yeterlik sınavına katılacak aday koşullarıdır?

BU SORULARDA YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN KOŞULLAR SINAVA GİRECEK ADAYLARDA ARANIR. BUNLARDAN EN ÖNEMLİSİ TC VATANDAŞI OLMAK 17 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMAMAK KAMU VE MEDENİ HAKLARDAN KISITLI OLMAMAK ROC İÇİN ENAZ İLKOKUL GOC İÇİN ORTAOKUL YADA LİSE MEZUNU REO SINAVLARI İÇİN İSE EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK VE İSTENİLEN EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMELERİ GEREKİR

 

Aşağıdakilerden hangisi GMDSS yeterlik belgeleridir?

BU SORUDA GMDSS EHLİYETNAMELERİN İSMİ İSTENMEKTEDİR. GMDSS EHLİYETNAMELERİ 4 ADETTİR BUNLAR: 1. ve 2.SINIF RADYOELEKTRONİK OPERATÖR SERTİFİKASI, GENEL OPERATÖR SERTİFİKASI VE KISITLI (TAHDİTLİ) OPERATÖR SERTİFİKASI

 

Aşağıdakilerden hangisi Türk sahil istasyonlarına ait MMSI’dır?

BİLİNMESİ GEREKEN KIYI İSTASYONLARININ MMSI NUMARALARI 00 İLE BAŞLAR VE HEMEN ARDINDAN ÜLKENİN MID KODU GELİR, ÖRNEĞİN TÜRKİYEYE AİT KIYI İSTASYONU MMSI NUMARASI 002711000 ŞEKLİNDE OLMALIDIR

 

Okyanus ortasında seyrederken, pervane düştü rüzgarlı hava ve hareketten kısıtlısınız. Ne tip mesaj çekilir?

URGENCY (ACELELİK) MESAJI NOT: BU TÜR SORULARDA GEMİNİN MEVKİİSİ SAHİLE OLAN UZAKLIĞI MESAJ KATEGORİSİNİ BELİRLER. EĞER GEMİ KIYIDAN UZAKSA ACELELİK, KIYIYA YAKIN İSE BU TÜR DURUMLAR DISTRESS KATEGORİSİNE GİRER

 

AOR-W ve POR uydularına ait telex ve telefon kod numaraları nelerdir?

584 – 872

 

 

 

Herhangi bir tereddüt mevcudiyetinde hangi kurallara başvurulur?

IMO

 

SART cihazı ne zaman Off durumuna alınmalıdır?

EĞER ÇEVREDE GEMİ OLUNMADIĞINDAN EMİN İSEK PİL TASARRUFU YAPMAK İÇİN VE ÇALIŞMASININ GEREKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DURUMLARDA CİHAZ OFF KONUMUNA ALINIR FAKAT TEHLİKE DURUMUNDA SÜREKLİ AÇIK BIRAKILIR OFF KONUMUNA ALINMAZ

 

Telsiz jurnalinin gemide saklanma süresi nedir?

2 YIL

 

ITU List Of Ship Stations dokümanı kaç yılda bir yayınlanır?

HER YIL YAYINLANIR 4 AYDA BİR GÜNCELLEŞTİRİLİR

 

Gemiden yapılan görüşme talebine ne ad verilir?

ÇAĞRI

 

Birden fazla ülkenin aralarında resmi sınır olmaksızın seyir uyarılarını yayımlamak için oluşturdukları bölgeye ne denir? SUBAREA

 

COSPAS/SARSAT EPIRB’ın özelliği nedir?

GLOBAL COVERAGE ve REAL TIME USÜLLERİNDE ÇALIŞABİLMESİ

 

Telsiz ile donatımı mecbur olmayan gemiler hangileridir?

BU SORUNUN CEVABI GMDSS’ E TABİ OLMAYAN GEMİLERDİR

 

A3 deniz sahasında alınan distress mesaja ne gibi işlem yapılır?

BU TÜR TEHLİKE ALIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN ÖNCE 3 DAKİKA BEKLENEREK KIYI İSTASYONUNUN ALINDI VERMESİ VE ARKASINDAN KIYI İSTASYONU ALINDI VERDİKTEN SONRA BİZDE İLGİLİ KANALA YADA FREKANSA GEÇEREK TELSİZTELEFON İLE ALINDI VERİRİZ. EĞER KIYI İSTASYONU 3 DAKİKA SONRA ALINDI ONAYI VERMEZSE DSC İLE DISTRESS RELAY YAPARAK KIYI İSTASYONUNU UYARMALIYIZ.

 

Hangi VHF DSC çağrısına farklı yanıt verilebilir?

SAHİLDEN YAPILAN NORMAL ÇAĞRILARA

 

A2’deki tehlike çağrısına hangi frekanstan cevap verilir?

BU TÜR SORULARDA TEHLİKE ÇAĞRISI HANGİ FREKANSTAN YAYINLANIYOSA KARŞILIK OLARAK TELSİZ TELEFON YADA TELSİZ FREKANS INDAN CEVAP VERİLİR

 

SAR Harekat SITREP raporu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

KİMLİK BİLGİSİ – MEVKİ

 

(OSC) Olay yeri koordinatörünün görevleri nelerdir?

OLAY YERİ HABERLEŞMELERİNDE (ON SCENE COMMUNİCATİON) KULLANILACAK KANAL YADA FREKANSLARI BELİRLER VE DURUM HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ VE RAPORU RCC LERE BİLDİRİR

 

Navtex sisteminde Omega mesajları hangi harfle gösterilmektedir?

I KARAKTERİ İLE BELİRTİLİR

 

F3C modülasyon göstergesi neyi ifade eder?

FREKANS MODÜLASYONLU FACSIMILE YAYININI BELİRTİR

 

Emisyonlarda B sembolünün anlamı nedir?

GENLİK MODÜLASYONLU BAĞIMSIZ YAN BAND

 

VHF 16. kanal ile birlikte başka bir kanalın dinlenmesine ne denmektedir?

DUAL WATCH

 

Arama kurtarmada olay yerinde bulunan gemilerin koordinasyonunu sağlayan istasyonlar hangileridir?

RCC ve OSC yada CSS

 

COSPAS/SARSAT EPIRB’ın çalışma frekansı nedir?

EPIRB 406.1 MHZ ELT 121.5 MHZ PLB 243 MHZ

 

 

Telsiz cihazının radyasyon yaymasına ne ad verilir?

EMİSYON

 

NAVTEX sisteminde G kısaltması ne demektir?

DECCA MESAJI

 

CQ DE  ……… NNNN Ne mesajıdır?

TELSİZTELEX İLE UMUMA YAYINLANAN MESAJ VE MESAJIN BİTTİĞİNİ GÖSTERİR

 

Distress trafiğini tanımlayan kelime hangisidir?

MAYDAY

 

Gemide GMDSS Log (TELSİZ JURNALİ) nerede bulunur?

GMDSS TELSİZ İSTASYONU CİHAZLARININ YAKININDA BULUNDURULUR

 

Uluslar arası normal DSC çağrılarında geminin alıcı ve vericisi hangi frekanslara ayarlanır?

GEMİ VERİCİSİ 2189.5 KHZ GEMİ ALICISI İSE 2177 KHZ

 

VHF cihazında kullanılmayan kanallar hangileridir?

29-59

 

Seyir uyarılarının yayınlandığı bölgeye ne denir?

NAVAREA

 

A2 bölgesinde bakım seçeneklerinden kaç tanesi kullanılır?

A1 ve A2 BÖLGESİNDE ÇALIŞAN GEMİLER BAKIM TUTUM SEÇENEKLERİNDEN EN AZ BİRİNİ, A3 ve A4 BÖLGESİNDE ÇALIŞAN GEMİLER İSE EN AZ İKİSİNİ SEÇMEK ZORUNDADIRLAR

 

Real Time ve global coverage ile çalışan EPIRB hangisidir?

406.1 MHZ COSPAS SARSAT EPIRB

 

Bir tehlike mesajında metin kısmından önce ne yazılır?

MAYDAY – THIS IS (GEMİ ADI YADA ÇAĞRI İŞARETİ)

 

4-6 MHZ de kıyı istasyonları çıkış gücü nedir?

8 KW EĞER F1B EMİSYONU İLE İSE 5 KW DIR

 

Yalnız MF ve VHF ile donatılan küçük gemilere konan DSC donanımı nedir?

CLASS B DSC

 

Gemi istasyonu tehlike çağrısı duyduğunda ilk ne yapar?

DERHAL BÜTÜN YAYINLAR (ÇIKIŞLAR) DURDURULUR

 

Batmakta olan bir geminin can kurtarma botuna ve yardıma ihtiyacı olduğunda çekeceği mesajın kategorisi ne olur? DISTRESS (TEHLİKE) MESAJI

 

VHF cihazında kullanılan kanallar hangileridir?

01-28 60-88

 

NAVTEX uyarılarının alınamadığı yerlerde kullanılan cihaz nedir?

HF NAVTEX YADA INMARSAT EGC

 

Deniz VHF frekans band aralığı nedir?

156 – 174 MHZ

 

500 GRT altı ve üstündeki gemilerde bulundurulması zorunlu el telsizi sayısı?

2 ve 3

 

 

MID kelimesinin açılımı hangisidir ?

MARITIME IDENTIFICATION DIGIT

 

GMDSS te hangi sistemler kullanılır?

YERSEL VE GÖKSEL SİSTEMLER KULLANILARAK HER YÖNDE TEHLİKE ACELELİK VE EMNİYET HABERLEŞMELERİNİN YANI SIRA RUTİN HABERLEŞMELERDE YAPILABİLİR

 

100 mil açıktaki gemi pervanesini düşürdüğünde çekeceği mesaj kategorisi nedir?

URGENCY (ACELELİK) MESAJI

 

Kıyıya yakın gemi pervanesini düşürdüğünde çekeceği mesaj kategorisi nedir?

DISTRESS (TEHLİKE) MESAJI

 

Grup gemi istasyonu MMSI numarası nasıl olmalıdır?

TOPLAM 9 HANELİ 0MIDXXXXX FORMATINDA OLMALIDIR

 

Haberleşmede öncelikde 3. sıradaki hangisidir?

1-TEHLİKE (DISTRESS) 2-ACELELİK (URGENCY) 3-EMNİYET (SAFETY) 4-RUTİN

 

8 MHZ bandında DSC tekniği ile yapılacak çağrıların çıkış gücü kaç watt olmalıdır?

MAXIMUM 1.5 KW (1500 WATT) OLMALIDIR

 

ADD’nin anlamı nedir?

BU BİR TELEX KISALTMASI SORUSUDUR. ABONE VEYA NUMARA EKLEYİN ANLAMI VERİR

 

İSTANBUL kelimesini kodlayınız?

INDIA – SIERRA – TANGO – ALFA – NOVEMBER – BRAVO – UNIFORM – LIMA

 

Cospas- Sarsat Epirb cihazının çalışma işlev şeması nasıldır?

EPIRB – UYDU – LUT – MCC – RCC – SAR

 

AMVER ve AUSREP nedir ?

GEMİ KURTARMA VE İZLEME OPERASYONU RAPORU

 

VHF DSC EPIRB emisyon sınıfı nedir?

G2B

 

SDR bilgileri nerede bulunur?

KIYI İSTASYONLARI KİTABI 4.BÖLÜM (ITU LIST IV LIST OF COAST STATIONS)

 

HF band aralığı nedir?

4000 – 27500 KHZ

 

Radyasyon nedir?

TELSİZ VERİCİ ANTENİNDEN ELEKTROMANYETİK ENERJİ ÇIKMASIDIR

 

Dubleks kanal çalışması nasıl olur?

ALMA VE GÖNDERME FREKANSLARININ FARKLI OLDUĞU KANALLARA DUBLEX KANAL DENİR

 

SOS Mors kodlaması?  .  .  .   –  –  –   .   .   .

 

EPIRB – COSPAS SARSAT – LUT – MCC – RCC – SAR  erişim sırası hangi sisteme aittir?

COSPAS SARSAT EPIRB ERİŞİM SIRASIDIR

 

Uyduların LUT lara gönderme frekansı nedir?

1.5 GHZ (1545.5 – 1546.5 MHZ)

Hangileri TÜRK gemilerine verilen tanıtım işaretidir?

TC – TB – YM

 

TGM kısaltmasının anlamı nedir ?

TELSİZ TELGRAF MESAJI OLDUĞUNU BELİRTEN TELSİZTELEX KISALTMASIDIR

 

GMDSS TELSİZ JURNALİNE hangi bilgiler yazılır?

A bölümü: GEMİ BİLGİLERİ B bölümü: OPERATÖR BİLGİLERİ C bölümü: HABERLEŞME KAYITLARI

 

U kısaltması neyi belirtir ?

UHF Ultra High Frequency

 

MF HF bandı DSC yayın sınıfı nedir?

MF J2B  HF F1B

 

MF ve HF TelsizTelefon yayın sınıfı ne olmalıdır?

MF H3E  HF J3E

 

Gemiler arası DSC çağrıları için (genel haberleşme) kullanılacak frekans nedir?

2177 KHZ

 

Yer tespiti sinyalleri hangi frekans bandından yayınlanır?

117.9-174 – 406 – 406.1 –  1.6 Ghz – 9.2 9.5 GHZ

 

NAVTEX yayını uluslar arası olarak hangi frekanstan yapılır?

518 KHZ

 

Ülkenin kendi milli dillerinde yayınlayacakları NAVTEX yayınları için kullanılacak frekans?

490 KHZ

 

Tam Otomatik TelsizTelex haberleşmesinin preambülü (Formatı) ?

DIRTLX YZ : ( Y: Ülke Telex kodu,  Z: Abone Telex numarası)

NNNN        : Mesaj sonunu belirtir

KKKK        : Tlx abonesi ile irtibatı keser (kıyı istasyonu devam eder)

BRK           : Kıyı istasyonu ile irtibatı keser, süre ,ücret bilgisi alınır

 

GMDSS’e tabi gemilerin VHF 70. Kanalın yanı sıra, dinlemeye devam edecekleri ( tehlike-emniyet amaçlı ) kanal hangisidir? Kanal 16

 

VHF bandında DSC çağrısından sonra kullanılacak haberleşme tekniği hangisidir?

TelsizTelefon

 

VHF 70. kanalın frekansı nedir?

156.525 MHZ

 

Su geçirmez VHF el telsizleri kaç adet bulundurulacaktır ?

300 – 500 GRT en az 2, 500 GRT ve üzeri en az 3

 

VHF bandında DSC 70. kanalın dışında TelsizTelefon olarak alma ve gönderme yapmak üzere bulunması gereken kanallar hangileridir?

6, 13 ve 16 ayrıca genel haberleşmeleri de yapabilecek özellikte olması gerekir

 

EPIRB frekansları nelerdir?

B-121.5  C-243 D-156.525 E-406.1 F-1645.5 G-9200-9500 MHZ (SART)  

 

VHF DSC EPIRB frekansı?

156.525 MHZ

 

INMARSAT UYDU EPIRB frekansı?

1.6 GHZ (1645.5 – 1646.6 MHZ)

 

COSPAS – SARSAT EPIRB frekansı?

406 – 406.1 MHZ

 

GMDSS’e tabi geminin can kurtarma aracında bulundurulacak telsiz tesisatı nedir?

SART ve VHF El Telsizleri

 

 

SART nedir hangi frekansta çalışır?

Search and Rescue Radar Transponder 9.2  – 9.5 GHZ radar frekansında çalışır

 

VHF Direction Finder istasyonları hangi kanaldan kerteriz yapabilecek durumda olmalı?

  1. Kanal ve 70. Kanal

 

Olay yeri (On-Scene) haberleşmesinde kullanılacak usul ve frekans?

Simplex VHF 16. Kanal – 2182 KHZ TelsizTelefon – 2174.5 KHZ TelsizTelex olarak FEC usulü ile gemiden gemiye yönünde

 

VHF DSC hızı?

1200 Baud (MF HF hız 100 baud)

 

VHF DSC yayın sınıfı?

G2B

 

VHF Kanal 70 hangi amaçlarla kullanılır ?

Tehlike Acelelik Emniyet ve Rutin

 

Gemi istasyon MMSI kimliklerinin oluşumu?

MIDXXXXXX

 

Kıyı istasyon MMSI kimlikleri oluşumu?

00MIDXXXX

 

VHF DSC kanalından test yapılabilir mi?

Hayır

 

Genel haberleşme amaçlı DSC çağrıları kaç çeşittir?

Rutin, Geminin iş haberleşmesi (BUSINESS) limana, kılavuzluğa vs.

 

DSC tehlike çağrısı zaman varsa hangi bilgileri içermeli?

Bilinen son pozisyon, UTC zamanı, tehlike çeşidi

 

VHF DSC tehlike alarmından sonra kullanılacak usül ve kanal?

VHF 16. Kanal TelsizTelefon

 

DSC tehlike alarmının alındı onayının verilmesi kim ve nasıl tarafından olur?

DSC ile sadece kıyı istasyonu tarafından kanal 70 ten

TelsizTelefon ile gemiler tarafından Kanal 16 dan (Received Mayday)

 

DSC tehlike alarmının alındı onayını elde eden gemi ne yapmalıdır?

DSC tehlike alarmı yayını otomatik olarak sona erer ve gemi Kanal 16 dan TelsizTelefon ile alındıyı verir

 

DSC tehlike alarmının alındığını gören gemi ne yapar?

VHF Kanal 16 ya geçerek tehlike mesajını dinlemeye devam eder

 

DSC tehlike alarmına aracılık edecek yayın (DISTRESS RELAY) hangi kanaldan yapılır?   

Kanal 70

 

VHF DSC Acelelik ve Emniyet çağrısı hangi kanaldan yapılır?

DSC Kanal 70

 

Acelelik ve Emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır ?

VHF Kanal 16

 

  1. Kanaldan Acelelik ve Emniyet çağrısını alan gemiler ne yapmalı?

Alındı onayı verilmeden sadece Kanal 16 ya geçerek mesajı dinleyeceklerdir

 

RCC tarafından verilen mesajın sonunda SEELONCE FEENEE varsa bu ne mesajıdır?

TEHLİKE TRAFİĞİNİN BİTTİĞİNİ BELİRTİR
Gemilerde SART hangi sıklıkla test edilir?

HER AY TEST EDİLİR 

DSC aygıtında tehlike mesajı alındı onayında hangisi bulunmaz?
RRR

Gemi – Gemi Gemi – Kara haberleşmesini sağlayan istasyona ne ad verilir? GEZİCİ YER İSTASYONU
Gemilerde elektronik bakım yapan yeterlilik nedir?
REO 1 – REO 2
Aşağıdaki istasyonlardan hangileri NAVTEX yayını yapar?
İSTANBUL – SAMSUN – ANTALYA – İZMİR
Aşağıdakilerden hangisinin gemilerde bulundurulması zorunlu değildir?
KARA TELSİZ İSTASYONLARI KİTABI
70 derece kuzey ve 70 derece güney enlemleri arasında kalan bölge?
A3  

Kıyıdan yapılan Routine DSC çağrıda gemi cevap vermemesi üzerine kıyı istasyonu hangi işlemi uygulayacaktır?

ÇAĞRI 30 DAKİKA SONRA TEKRARLANACAK, 24 SAAT İÇERİSİNDE 5 DEFA TEKRARLAYACAKTIR

 

Inmarsatta “38” kodu neyi ifade etmektedir? MEDICAL ASSİSTANCE

 

DIRTLX XY+ “x” harfi neyi ifade etmektedir? ABONENİN ÜLKE KODU (“Y” İSE ABONENİN TELEX NUMARASI)

 

DSC Class B hangi donanım türlerini kapsar? VHF ve MF (A2)

 

On-Scene haberleşmede zararlı emisyonlarla çıkış yapan istasyonları susturmak için gemi istasyonu hangi ifadeyi kullanacaktır?

SEELONCE DISTRESS (KIYI İSTASYONU VEYA CSS OSC “SEELONCE MAYDAY” ÇAĞRISI YAPAR)

 

Navtex te Decca Mesajı hangi harfle ifade edilir? “G” HARFİ

 

A3 uydusal bölgede hangi sistem ile Navtex bilgileri alınabilir? INMARSAT –EGC

 

Yedek enerji kaynağı istenen donanımı kaç saat boyunca besleyebilmelidir?

18 SAAT (TAM KAPASİTE İSE 6 SAAT ÇALIŞTIRMALIDIR)

 

Cospas-Sarsat Epirb çalışma frekansı? 121.5 MHZ VE 406-406.1 MHZ

 

Doppler metodu hangi Epirb için geçerlidir? 406 MHZ COSPAS SARSAT EPIRB

 

Gönderilen DSC tehlike çağrısı hangi aralıklarla Tekrarlanır? 3.5 İLE 4.5 DK

 

SUN SPAT yaşanmasında hangi band uygundur? 8 MHZ

 

B Çizgisinin tanımı? 10 DERECE W MERİDYENİNDEN 72 DERECE N PARALELİNE UZANAN

 

STORE AND FORWARD sistemi hangi donanımda kullanılır? INMARSAT C

 

Navtex yayını yapan istasyon günde toplam kaç dakika yayın yapar? 60 DAKİKA

 

Dünyadaki deniz alanlarının dağılımları hangi dokümanda bulunmaktadır? ALRS VOLUME 5 GMDSS

 

Konum belirleme (SART) sinyalinin frekansı nedir? 9.2 – 9.5 GHZ

 

VHF sisteminde kaç tane Simplex kanal vardır? 20

 

VHF sisteminde kaç tane Dublex kanal vardır? 35

 

Tüm istasyonlara ibaresi hangi kısaltma ile gösterilir? CQ

 

GMDSS NBDP gemi istasyonları hangi frekans bantlarında ve emisyon sınıflarında yayın yapabilir?

1605-27500(KHZ) BANDINDA F1B İLE J2B EMİSYON SINIFINDA YAYIN YAPABİLİR

 

Can sallarına ait telsiz iletişim donanımlarının hangi sıklıkta hangi kanaldan test yapılır?

AYDA BİR KEZ 16.KANALDAN FARKLI OLARAK EN AZ BİR KANALDA TEST EDİLİR

 

AMVER nedir?

GEMİ KURTARMADA KARŞILIKLI YARDIMA DAYANAN OTOMASYONLU SİSTEMDİR

 

VHF kanallarının hangileri ship movement channel maksadıyla kullanılmaktadır? 12 – 13 – 14. KANALLAR

 

Gemide var olan ağır bir yaralının bildirilmesi hangi mesaj türü ile olur?

URGENCY ( ACELELİK ) MESAJI İLE YAYINLANIR

 

Çıkacak olan fırtınalar hangi mesaj türü ile duyrulur? SAFETY ( EMNİYET ) MESAJI İLE YAYINLANIR

 

Uydu EPIRB aygıtları kodlanırken kodlanan ilk 3 rakam hangisidir? MID

 

156.800 MHz frekansı kanallardan hangisine aittir? KANAL 16

 

Deniz haberleşmesinde Hesaplaşma Otoritesi hangi sembol ile sembolize edilir? AAIC

 

A1 deniz bölgesinde 156.525 MHz frekansında bir tehlike çağrısı duyan gemi istasyonu ?

BİR KIYI İSTASYONUNUN ALINDI BİLGİSİNİ YAYINLAMASI İÇİN BEKLEMELİDİR

 

Bir gemi grubuna ait MMSI numarası kaç rakamdan oluşur? 9 NUMARADAN OLUŞUR

 

SART aygıtı gemini pusulasından en az ne kadar uzakta bulundurulmalıdır? 1 METRE

 

Selective Calling numaraları (MF-HF TELSİZTELEX) ?

KIYI İSTASYONLARI İÇİN 4 GEMİ İSTASYONLARI İÇİN 5 BASAMAKLIDIR

 

EGC genişletilmiş grup çağrı kullanıcıları kimlerdir?

GEMİ SAHİPLERİ, DATA BİLGİLERİNİ SAGLAYANLAR, NAVAREA KOORDİNATÖRLERİ

 

Kıyı istasyonlarının 8 Mhz Bandında DSC tekniği ile yapacakları çağrıların ÇIKIŞ GÜCÜ nedir? 10 KW

 

Hangi durumda tehlikede olmayan gemi, tehlikedeki gemi adına tehlike çağrısı yollayabilir (DISTRESS RELAY) ?

TEHLİKEDE OLAN BİR İSTASYON TEHLİKE ALARMINI YAYINLAYACAK DURUMDA DEĞİLSE YAYINLAR

 

GMDSS sisteminde kullanılan EPIRB lerin frekansları nelerdir ?

121.5 MHZ VE 406 MHZ (COSPAS SARSAT) 1.6 GHZ (INMARSAT) 156.525 MHZ (VHF DSC EPIRB)

 

NAVTEX sisteminde denizcilik uyarılarına ek bilgi veren seyir mesajları hangi harf ile gösterilir? L

 

INMARSAT-C sorgulama hizmetlerinde bilgiler nasıl istenebilir?

DEĞİŞKEN ya da BELİRLİ ARALIKLARLA İSTENEBİLİR

 

123.1 MHZ (Uçakların arama ve kurtarma frekansı) nda kullanılacak yayın sınıfı (EMİSYON) nedir? A3E

 

A2 deniz alanında bulundurulması gereken en az operatör yeterliliği nedir?

A2 SEYİR BÖLGESİNDEKİ BİR GEMİ EN AZ GOC (GENEL OPERATÖR BELGELİ PERSONEL)BULUNDURMALIDIR

 

VHF Kanal 16 Koruma bandı nedir? 156.7625 – 156.8375 MHZ bandı 16. KANALIN KORUMA BANDIDIR

 

NAVTEX yayınları hangi yön doğrultusunda yapılır ? KARADAN – GEMİLERE  YÖNÜNDE YAPILIR

 

Gemiler kendi aralarında yapacakları seyir emniyet haberleşmesinde hangi VHF kanalını kullanır?

VHF KANAL 13 SEYİR GÜVENLİĞİ KANALINI KULLANIR

 

DSC Tekniğiyle hangi haberleşmeler yapılabilir?

DSC TEKNİĞİ KULLANILARAK YAPILAN HABERLEŞMELER, “ TEHLİKE ACELELİK EMNİYET YA DA RUTİN AMAÇLIDIR “

 

GMDSS e göre donatılmış gemiler VHF bandında özellikle hangi kanallarda Alma-Gönderme yapmalıdır?

GMDSS’E GÖRE DONATILMIŞ DENİZ ARAÇLARI VHF BANDINDA ÖZELLİKLE “ 06, 16, 70 “ KANALLARINDA TX RX YAPABİLMELİDİR

 

Bir sorgulama mesajında MESAJ SIRA NUMARASI hangi sembol ile gösterilir? P 5

 

INMARSAT sisteminin avantajları nelerdir?

INMARSAT UYDU HABERLEŞMESİ İLE, OTOMATİK TELEFON GÖRÜŞMESİ, TELEX, FAKS VE DÜŞÜK-ORTA DATA AKTARIM HİZMETLERİ SAĞLANABİLMEKTEDİR

 

INMARSAT-C’ de kullanılan tanıtım numaraları (ID) kaç rakamlıdır ve ilk rakam kaçtır?

9 RAKAMLIDIR. İLK RAKAM 4 TÜR

DSC tehlike alârmını alan bir gemi ne kadar süre içerisinde bir kıyı istasyonunun alındı bilgisi yayınlamadığını görünce tehlike alarmını aktarabilir? 3 DAKİKA

 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir tehlike mesajının çekilişini gerektiren durumdur?

GEMİDE YANGIN ÇIKMASI VE SÖNDÜRÜLEMEMESİ

 

Aşağıdaki teleks numaralarından hangisi bir kara abonesine aittir? 00 607 47594

 

GMDSS Telsiz kayıt defterinin (jurnalinin) B bölümüne hangi bilgiler yazılır?

HABERLEŞMEYLE GÖREVLENDİRİLMİŞ OLANLARLA İLGİLİ BİLGİLER (OPERATÖR BİLGİLERİ)

 

RADYASYON ne demektir?

TELSİZ VERİCİ ANTENİNDEN ÇIKAN ELEKTROMANYETİK DALGAYA VE YAYILMASINA RADYASYON DENİR

 

Kıyıda Elektronik Bakım kim tarafından yapılır?

KARADAKİ YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI TARAFINDAN YAPILIR

 

1,6 GHZ bandındaki uyduya mesaj gönderen cihaz hangisidir? INMARSAT DONANIMLARI

 

A1 bölgesinde çalışan gemiler hangi cihazları bulundurmalı?

VHF DSC VHF TELEFON NAVTEX SART EPIRB VHF EL TELSİZİ

 

Emniyet haberleşmesinin başlangıç mesajı nedir? SECURITE

 

10250 GRT LUK BİR GEMİDE KAÇ ADET VHF EL TELSİZİ OLMALIDIR? 3 ADET

 

GEMİDEKİ ağır bir yaralının bildirilmesi hangi mesaj türü ile olur? PANPAN MEDICO

 

Bir kıyı istasyonunun 25 – 26 MHZ bandında çıkış yapabileceği en yüksek çıkış gücü nedir? 15 KW

 

Aşağıdaki BELGE VE KİTAPLARDAN hangisinin bir gemi istasyonunda bulunması zorunlu değildir?

Uluslar arası Telsiz Tüzüğü R/R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHF SİSTEMİNDEKİ KANALLAR ÜLKELERİN YÖNETMELİKLERİNE VE TAHSİSİNE GÖRE KULLANILIR ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

 

1-VHF Bölümü KANAL 08=SAHİL GÜVENLİK KANALI

2-68-71-74. KANAL=GEMİ ACENTE KANALI

3-69.Kanal TERSANE KANALI

 

GMDSS SİSTEMİNDE 01-28 60-88 olmak üzere toplamda 57 kanal vardır ancak 75 – 76 ci kanallar kanal sayımına dahil edilmediğinden toplamda 55 kanal vardır…20 simplex 35 dublextir.

Dublex kanalların alma ve gönderme frekansı arasında 4.6 MHZ fark vardır. Yani kanal 01 in frekansı dublex olduğu için verici frekansı 156.050 ise bunun alıcı frekansı 160.650 Mhz dir

 

Başka ülkelerde kanal 0, 29-59 arası ve 156-174 mhz bandı ulusal kural ve yönetmeliklere göre tahsis edilip kullanılmaktadır.

 

vhf dsc sisteminde kıyı istasyonları üzerinden çok uzaktaki bir gemiyle örneğin akdeniz ve ege arasında gemiler ilede otomatik haberleşme isteği yapılabilir.

 

Kıyı istasyonları seyir durumumuz hakkında bilgilendirilmelidir. Varış kalkış durumları geçiş durumları bildirilmeli ve önemlidir. Cihazlar seyir süresinde devamlı dinlenmeli. limana varışlarda ise kapatılmalı seyir ve hava uyarıları dikkatle dinlenmelidir.

 

Kıyı istasyonlarının vhf anten yükseklikleri ve çıkış güçleri gemilerinkinden çok çok fazladır.

Yüksek basınçlı, nemli havalarda ve bazen kısada sürse iyonosferden dalgaların yansıması ile daha uzak mesafelerde iletişim yapılabilir.

 

-KAZAZEDE ARAÇLARI DSC FREKANSLARI: 1605-2850 KHZ ARASI 2187.5 KHZ        4000-27500 KHZ ARAZI 8414.5

156-174 MHZ ARASI 156.525 MHZ DE YAYIN YAPABİLMELİDİRLER

 

123.1 MHz A3E EMİSYONU

 

1530-1544 MHZ UYDU GEMİ YÖNÜNDE İLETİŞİM

1544-1545 MHZ UYDU GEMİ YÖNÜNDE TEHLİKE UYARILARI

1626.5-1645.5 MHZ YER – UYDU YÖNÜNDE İLETİŞİM

1645.5-1646.5 MHZ YER – UYDU YÖNÜNDE TEHLİKE ALARMI (AYNI ZAMANDA COSPAS-SARSAT UYDULARINDAN INMARSAT UYDULARINA TEHLİKE AKTARIMI)

 

SAHİL ( YER ) İSTASYONLARI

 

            Kıyı istasyonları çağrı işaretleri üç harf karakterinden meydana gelmiştir. Örnek verirsek Türkiyeye TAA-TCZ ve YMA-YMZ arasındaki harfler tefrik edilmiştir. Burada ilk iki karakter hangi ülkeye ait olduğunu diğer karakter ise kıyı istasyonun adını taşır. Ayrıca üç harfi takiben ( Sıfır ile bir başlamamak ) 3 ( üç ) adet rakamdan fazla olmamak şartı ile de olabilir. Örnek : YMB 204 gibi .

 

             Kıyı istasyonlarının 1605 – 4000 Khz (MF)de çıkış güçleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

            –           32 Derece kuzey enleminin kuzeyindeki kıyı istasyonları için 5 Kw.

–           32 Derece kuzey enleminin güneyindeki kıyı istasyonları için 10 Kw.

 

Uluslararası Çağrı Adları: Her gemiye TB ile başlayan ve iki harf takısı alan bir çağrı adı olup bu çağrı adının hiç bir gizliliği yoktur. Türkiye’ye TCAA-TCZZ ile başlayan dört karekterli harf gurubu yada geminin kendi açık adı kullanılır. Sahil istasyonları ise  TAA – TCZ veya YMA – YMZ  bu çağrının TÜRKİYE’ye ait olduğunu belirtir. Gemiler hizmet dışına çıkana kadar Uluslararası Ç/A olarak kendilerine tahsisli çağrı adlarını kullanırlar. Sahil Telsiz İstasyonları ise 3 Harf  ile tanımlanır, bu üç harfe rakam ilave edilir

 

Uydu EPIRB donanımlarına kimlik bilgisi olarak geminin MMSI numarası (COSPAS-SARSAT) yada INMARSAT numarası (INMARSAT EPIRB) verilebilir. Her bir EPIRB tek bir gemiye aittir ve numarası ve özel bilgileri tek bir gemiyi bildirir. Gemi ile ilgili olabilecek değişikliklerde bu durum karadaki kayıt merkezine bildirilmelidir. INMARSAT EPIRB cihazından uyduya yollanan tehlike sinyalleri ise CES lere 1544 – 1545 Mhz bandında gönderilir. INMARSAT sistemindeki CES ler tehlike çağrısı aldığında ulusal kurtarma merkezleri ile sürekli bağlantılı haldedirler. INMARSAT sistemlerinden yollanan tehlike çağrıları en fazla 5 dakika da SAR birimlerine ulaştırılır. INMARSAT EPIRB lerin yolladığı bilgilerde SİSTEM KODU (UBI) – KOORDİNAT – POZİSYON ZAMANI UTC – ROTA HIZ EPIRB ÇALIŞMA ZAMANI yer alır. COSPAS – SARSAT sistemi RUSYA – AMERİKA – KANADA – FRANSA iş birliği ile kurulmuştur. COSPAS SARSAT sisteminde dünyanın her hangi bir yerinde en az 4 uydu görülür. EPIRB cihazının üzerinde bulunan konumlar ise TEST – AUTO – OFF – ON – SEA SWITCH. SEA SWITCH konumu olan EPIRB lerin OFF konumu yoktur. AUTO: EPIRB in tehlike anında gemi battığında hidrostatik ünitesinden kurtulup yayın vermesi gerektiğinde kullanılır. SEA SWICH ise deniz suyu ile temas edince çalışan EPIRB türüdür. Bazı EPIRB lerde SART özelliği de bulunabilir. COSPAS SARSAT sisteminde en üstün özellikli EPIRB 406 Mhz EPIRB tir. Bir çok özelliği ve avantajı vardır. Örneğin mevkii tespitinde çok yakın değer, geminin kimlik bilgilerini verebilme, bazı modellerde ek bilgilendirmeler girebilme, uyduların hafızalarında 90 farklı tehlike sinyali saklayabilme özelliği ve Real Time ve Global Coverage usulünün ikisindede çalışabilme, 50 saniyede 0.5 saniye süren 5 Watt gücünde yayın yaparlar. 121.5 Mhz EPIRB lerin ise uydu yayın kapasitesi ise 10 tehlike mesajıdır. COSPAS SARSAT sisteminin kara birimi olan her bir LUT 2500 Km alanı kaplarlar

 

Antenler: VHF frekansı dalga boyu (156-174 MHZ) 2 metre olduğu için, yarım yada çeyrek boy antenler kullanılabilir. Antenler gemide olabildiğince yükseğe ve engelsiz bölüme yerleştirilmelidir.

MF-HF antenleri 4-8 metre,MF-HF DSC 6 metre, NAVTEX anteni en az 1 metre dikey anten olmalıdır. Antenler temiz tutulmalı tuz kalıntılarından arındırılmalıdır. Besleyici bağlantı kontrolleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Anten bakımları yapılırken cihazlar kapalı tutulmalıdır.

 

Yedek enerji kaynakları: Şarj sisteminin yedek enerji kaynağı, 10 saatte tüm bataryaları doldurabilecek kapasitede olmalıdır. Bataryalar günlük olarak kontrol edilmeli, gerekiyor ise şarj edilmelidir. Bataryalar tam olarak şarj edilmeli, hiç bir zaman boş bırakılmamalıdır. Akü ve batarya kontrollerinde metal aksam bulunmamalı ve ateşle yaklaşmamalıyız. Akülerin suyunu tamamlarken saf su kullanmalıyız.

 

Birinci tür bataryalar: Şarj edilemez, belirli aralıklarla tekrar değişmesi gerekir, bir kereden fazla kullanılmaz. Küçük boyut ve uzun enerjileri vardır. Lityum birincil bataryalar EPIRB ve SART larda kullanılır. EPIRB ve SART ın pillerinin tarihlerinin geçip geçmediğinden emin olunmalıdır. Geçerlilik süreleri ise 5 yıldır.

 

İkinci tür bataryalar: Tekrar şarj edilebilirler. Ancak enerjileri çok fazla değildir. Kullanım sonunda şarj edilmeleri gerekir.

 

Yedek enerji kaynakları SOLAS gereği, gemilerde bulunan GMDSS donanımlarını tam kapasitede 1 – 6 saat arasında çalıştırması gerekir.

 

ENID: Enhanced Network Identity: EGC FLEET NET için özel tanıtım numarası

RADIODETERMINATION: Telsiz dalgaları ile bir nesnenin yönünü hızını mevkiini ve diğer özelliklerini bulma saptama işi

 

TELECOMMAND: Belirli bir uzaklıktaki donanımın çalışmaya başlatılması, çalışmasının değiştirilmesi veya durdurulması için gerekli işaretlerin gönderilmesinde telekomunikasyon kullanılmasına UZAKTAN KOMUTA denir.

 

Ücretlendirmeler: GMDSS te INMARSAT sisteminde rutin haberleşmeler ücretlidir.Yersel sistemde ise gemi-kara yönünde yani eğer arada bir kıyı istasyonu kullanılıyor ise her yönde haberleşme ücretlidir. Ücretlendirme ile ilgili bilgiler LIST OF COAST STATIONS kitabında yer alır. Göksel sistem, yersel sisteme göre daha pahalıdır. MF – HF – VHF bantlarının ücretleri arasındada farklılıklar olabilir. Uydu sistemlerinin ücretlendirilmesi telefon görüşmelerinde 6 saniye üzerinden değerlendirilir. INMARSAT C ücretlendirmesi ise gönderilen BIT üzerinden hesaplanır. 256 bitlik değerler üzerinden ücret belirlenir.

 

MULTLX Çoklu gemilere Telex

STS + Gemiden gemiye telex kısaltması

ITL Daha sonra arayacağım göndereceğim telex kısaltması

 

–Sar çalışmalarında pozisyon verirken hangi kod kullanılır? (kimlik bilgisi-mevki)

 

Gemideki Yolcu Ve Mürettanatın Kara İle Haberleşmesi Ne Zaman Sağlanır? İstedikleri zaman kaptanın izni ile

 

Genişletilmiş grup çağrı kullanıcıları GEMİ SAHİPLERİ, DATA BİLGİLERİNİ SAGLAYANLAR, NAVAREA KOORDİNATÖRLERİ’dir

 

İNMARSAT-C sorgulama hizmetlerinde bilgiler DEĞİŞKEN yada BELİRLİ ARALIKLARLA İSTENEBİLİR

 

123,1 MHz frekansında A3E YAYINI kullanılır

 

3023 kHZ. Havacılık arama kurtarma yayınının yayın şekli J3E’dir.

 

İNMARSAT –C sorgulama hizmetinde data gönderilecekse uzunluğu en fazla 600 BİT’i aşmamalı.

 

26100,5 kHz. Frekansı KIYI İSTASYONLARINCA NBDP tekniği ile EMNİYET bilgilerinin yayınlanmasında kullanılır

 

19680,5 kHz. Frekansında F1B YAYINI KULLANILIR

 

tüm gemi istasyonları 415-535 kHz. Frekans bandında DSC teknikli en az 2 DSC kanalında F1B yada J2B YAYINI YAPACAK KAPASİTEDE OLMALIDIR.

 

EGC önceden belirlenmiş bir bölgede bulunan GEMİLERE OTOMATİK DENİZCİLİK BİLGİLERİNİN UYDU ARACILIGI İLE GÖNDERİLMESİDİR

 

Genişletilmiş grup aramalarında ADRES SERVİS KODU C3 ile gösterilir.

 

Sorgulama mesajında ALT ADRES P4 ile gösterilir.

 

Genişletilmiş grup araması için C kodunda 6 adet ADRESLEME Kullanılır . C1,C2,C3,C4,C5,C6

 

İNMARSATTA “3 “ türlü sorgulama vardır.

 

Uluslar arası Teleks numaranızı verinizin kısaltması” ADD” dir.

 

Genişletilmiş grup aramalarında kullanılan “ÖNCELİK KODU “ C1 ile gösterilir.

 

Bir Teleks haberleşmesinde ANSWER-BACK “Teleks numarası ve onu izleyen harf grubu” bilgilerinden oluşur

 

Alçak kutbi görüngeli yer uydularından alınan tehlike alarmları sabit uydulara “1645,5-1646,5 Mhz. Bandında gönderilir.

 

GMDSS jurnalinin saklanma süresini kim belirler? Bayrak / Liman Devleti

 

Bir kanal ile birlikte 16.kanalın kullanılmasına ne denir? Dual Watch

 

Arama-kurtarma olay yerindeki durum raporu verilmesine ne denir? SITREP

 

Hangi VHF DSC çağrısına farklı yanıt verilebilir? (sahilden yapılan normal çağrılara)

 

Herhangi bir tereddüt mevcudiyetinde hangi kurallara başvurulur? IMO

 

INMARSAT’da belili bir bölgeye yayınlanan MSI için AREA CALL seçtiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu mesajda belirtilir? Saha koordinatları

 

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG = TELSİZTELEX TEST MESAJI İÇERİĞİ

 

SELCALL NUMARALARINDA AYRICA TÜRK GEMİLERİ İÇİN İLK İKİ SAYI OLARAK “56” KULLANILABİLİR

 

Search and Rescue (Arama Ve Kurtarma) çalışmalarında ilgili birimlere verilen SITREP mesajlarında bulunan bilgiler;

 

1-Kimlik belirleyici bilgiler

2-olağan üstü durumun açıklanması

3-yapılacak işler ve alınacak önlemler

4-bir sonraki adımın planlanması

5-durum değerlendirmesi ile ilgili bilgiler

 

SITREP mesajı aşağıdaki formda oluşturulur

 

-Haberleşme önceliği ve kategorisi

-Tarih ve saat grubu

-Mesajı veren ve mesajı alan istasyonlar

-SITREP mesaj numarası

-tehlikedeki birimin kimlik bilgileri

-tehlikedeki birimin konumu

-mesajın öncelik işaretine bağlı olarak tehlikenin cinsi gibi bilgiler ile diğer açıklamaların bulunduğu metin

-tehlikede olabilecek kişi sayısı

-koordine eden RCC

 

MSI yayınları programlı yada programsız olarak yayınlanabilir

 

INMARSAT 2 haneli kodlar:

 

11-Uluslararası operatör

12-Uluslararası bilgilendirme

13-Ulusal operatör

14-Ulusal bilgilendirme

23-Kısaltılmış arama kodları

 

AMVER mesajları nelerdir? Automated Mutual Assistance Vessel Rescue: Amerika gemi takip kurtarma org.

 

Aşagıdakilerden hangisi doğrudur? Yüksek frekanslar Daha az ses çıkarır – Alçak frekanslar yer dalgaları şeklinde yayılır.

 

Bir Kıyı istasyonunun bulunduğu yerde trafiğin düzgün işlemesi için aşağıdaki hangi kurallara uyulur? Sahil istasyonu kurallarına uyulur

 

Yardımcı enerji kaynakları kargo gemilerinde 1 saat – 6 saat Saat süreyle GMDSS donanımını kesintisiz besleyecek kapasitede olmalıdır

 

Gemi İstasyonlarında tutulan Telsiz jurnalleri ne kadar süre ile gemide saklanır? 2 yıl

 

Konum belirleme cihazında kullanılan en uygun VHF frekansı hangisidir? 156.525 – 121.5 MHZ

 

GMDSS jurnalinin saklanma süresini kim belirler? Bayrak / Liman devleti

 

A-B-C Çizgileri soruları kesin gelecektir ?

 

AUSREP sorusu? AUSTRALIA REPORTING SYSTEM FOR SHIPPING: Avustralyanın gemi izleme ve kurtarma org.

 

Akülerin jurnale yazılması sorusu? Aküler günlük olarak fiziki kontrolü, haftalık olarak jeneratör, genel komple sıvı yoğunluğu bakım tutum anten bağlantıları ise aylık olarak gmdss telsiz jurnaline işlenir

 

‘’Dummy anten’’ hangi amaçla kullanılır?

 

  1. a) Geniş band yönlü alıcı anteni olarak

  2. b) Dar band yönsüz verici anteni olarak

  3. c) Yönsüz alıcı anteni olarak

  4. d) Geniş band yönlü verici anteni olarak

  5. e) En az yayın yapacak şekilde hazırlanmış verici test anteni olarak

 

TÜRKİYEDE ve tüm uluslar arası sularda kullanılan frekansları hangi kuruluş belirler? ITU

 

Yer belirleme sinyalinin frekensı nedir? 9GHZ

 

WRU DE- WRU CQ: Abone sorgulama kodu ANSWERBACK Talebi

 

Hf 4 ve 6 frekanslarında de max kaç kw la çıkış olur 1.5 KW = 1500 Watt

 

8 MHZ bandında DSC tekniği ile yapılacak çağrıların çıkış gücü kaç watt olmalıdır? 1.5 KW

 

ADD’nin anlamı nedir? Uluslar arası Telex numarasını giriniz

 

Hangileri türk gemilerine verilen tanıtım işaretidir? tc-tb-ym

 

Liman içinde veya liman sahasındaki iç suları kapsayan seyir uyarılarına ne denir ? Local Warning

 

Ulusal koordinatör tarafından yapılan seyir uyarısına ne denir ? Coastal Warning

 

Ülkelere MID kodunu hangi kurum tahsis eder ? ITU Genel Sekreterliği

 

     A Çizgisi: Kuzey kutbundan 40°E meridyenini izleyerek 40°N paraleline iner.

   – B Çizgisi: Kuzey kutbundan 10°W meridyenini izleyerek 72°N paraleline iner.

   – C Çizgisi: Kuzey kutbundan büyük daire yayı ile 65° 35’N paraleli ile Bering Boğazındaki uluslararası sınır.

 

* A , B , C çizgilerine göre yeryüzü 3 bölüme ayrılmıştır. Türkiye “ Bölüm 1 “ dahilindedir.

– Bölüm 1 : Doğusu A çizgisi , batısı B çizgisi ile sınırlı bölüm arasında kalan ve İran karası dışındaki bölge.

 

* -Dsc Class A : GMDSS koşullarını yerine getirir.

   -Dsc Class B : Yalnız VHF ve/veya MF ile donatılmış gemilere konulabilir.

   -Dsc Class C : Yalnız gemi kimliğini içeren Dsc yayını sağlamak amacıyla VHF’e ilave edilir.

 

GMDSS sisteminde akü talepleri: 1-6 saat

 

* 12 Volt’luk bir aküde 6 adet hücre vardır. Her bir hücre tam şarjlı durumda iken 2.2 Volt değerindedir.

 

R/Teleks haberleşmesinde hatalı kelime düzeltme:

– Hatalı kelimeye bitişik 5 adet “X” harfi yazılır , bir adet boşluk bırakılır , doğru kelime yazılır.

– Hatalı kelimeden sonra aralarında boşluk olan 3 adet “E” harfi yazılır , bir adet boşluk bırakılır , doğru kelime yazılır.

 

* Teleks abonesi ile bağlantı kesmek: KKKK

 

* İstasyon ile bağlantı kesmek: BRK

 

* Gönderme esnasında mesaj iptal edilmek istenirse: ANUL

 

* Bozulmuş: MUT

 

B çizgisi?

* Kuzey kutbundan 10derece W meridyenini izleyerek 72derece N paraleline iner.

 

Frekansları belirleyen kuruluş?

* ITU

 

Teleks yazışmasında abone sorgulama?

WRU?

 

Herhangi bir tereddüt mevcudiyetinde hangi kurallara başvurulur?

– IMO

 

Birden fazla ülkenin aralarında resmi sınır olmaksızın seyir uyarılarını yayımlamak için oluşturdukları bölgeye ne denir?

– Subarea

 

SAR Harekat sitrep raporu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

– Kimlik Bilgisi – Mevki.

 

(OSC) Olay yeri koordinatörünün görevleri nelerdir?

– SAR faaliyetinin düzenlenmesi.

– Olay yeri haberleşmesinin kontrolü.

 

Arama-kurtarma olay yerindeki durum raporu verilmesine ne denir?

– SITREP: Situation Report.

 

 

 

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu