logo

1.
Ağ balıkçılığı demir üzerinde iken de yapılabilir. Ağ balıkçılığı yapan demir üzerinde olan ve ağlarının uzun-luğu tekneden 150 metreden açığa uzanan bir balıkçı teknesi aşağıdaki fenerleri gösterecektir.
Doğru Cevap: "E" En iyi görülebilecek bir yere düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli her yerden görünür iki fener ve bu fenerlere ilave olarak ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener
Soru Açıklaması
2.
Her yönden görünen beyaz 3 adet fener bulunan yarı batık teknenin özelliği nedir?
Doğru Cevap: "B" Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden az bir yarı batık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "B" Manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12 m.nin altında olanlar gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.
Doğru Cevap: "D" Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki teknelerden hangisi demirdeyken demir fenerlerini göstermeleri zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarama ve su altı işleri ile uğraşan tekne
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki teknelerden hangisi "Manevrası Kısıtlı Tekne" değildir?
Doğru Cevap: "D" Trol balıkçılığı ile uğraşan bir tekne
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "D" Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu
Soru Açıklaması
8.
Birbirini gören iki teknenin birbirlerine yaklaşması ve bu teknelerden birinin diğerinin niyetini anlayama-ması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en az .............. düdük işareti vererek böyle bir tereddüt içinde bulunduğunu gösterecektir.
Doğru Cevap: "C" 5 kısa düdük
Soru Açıklaması
9.
Bir diğerini borda bordaya yedekleyen şehir hattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını belirtirler?
Doğru Cevap: "B" Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini ,boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.
Soru Açıklaması
10.
Bordasında sahil sıhhiye işlemi yapan veya pilot alıp veren bir gemi veya kumanya ya da alan bir gemi bu durumunu gündüz nasıl belirtir?
Doğru Cevap: "C" Bu gemi en iyi görünür bir yerine yukarıdan aşağı düşey bir doğrultuda siyah bir küre, siyah bir eşkenar dörtgen ve yine bir siyah küre toka eder.
Soru Açıklaması
logo

11.
Boyu kaç metre arasındaki teknelerde seda işareti vermek için ses işareti veren aletlerden düdük ve kampa-nanın bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 12 - 100 metre
Soru Açıklaması
12.
Boyu 12 m. veya daha fazla fakat 20 m. den kısa olan bir teknenin silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği ;
Doğru Cevap: "D" 2,5 m. den az olamaz
Soru Açıklaması
13.
Boyu 12 metreden kısa olan bir teknenin ;
Doğru Cevap: "D" Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden daha az bir yükseklikte bulunabilir, borda fenerleri ise silyon fenerinden en az 1 metre daha aşağıda bulunacaktır.
Soru Açıklaması
14.
Boyu 18 metre olan bir tekne ;
Doğru Cevap: "E" 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda, pupa fenerleri ve yedekleme fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
Soru Açıklaması
15.
Boyu 20 metre veya daha uzun olan teknelerin kullanacağı şekiller siyah ve ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Doğru Cevap: "D" Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 60 cm, silindirin yüksekliği 120 cm.
Soru Açıklaması
16.
Boyu 20 metreden uzun balıkçılıkla uğraşan ve ağları tekneden 200 metreye kadar uzanan bir tekne gündüz durumunu nasıl belirtir?
Doğru Cevap: "E" En iyi görünür bir yerine tepeleri birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi yukarı-da siyah bir koni toka ederek belirtir.
Soru Açıklaması
17.
Boyu 20 m. veya daha fazla olan bir teknede düşey bir hat üzerinde taşınacak fenerler arasında ;
Doğru Cevap: "C" 2m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır
Soru Açıklaması
18.
Boyu 25 m. olan bir tekne ;
Doğru Cevap: "A" 5 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda - pupa - yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşır.
Soru Açıklaması
19.
Boyu 50 metre veya daha uzun gemilerin bulundurması gerekli baş demir fenerinin tekne üstünden olması gerekli en az yükseklik ile kıç demir feneri ile olması gerekli en az düşey mesafe ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Baş demir feneri tekne üzerinden en az 6 metre, kıç demir feneri de baş demir fenerinden düşey olarak en az 4.5 metre aşağıda olacaktır
Soru Açıklaması
20.
Boyları 50 metre veya daha uzun olan tekneler;
Doğru Cevap: "E" 6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda-pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.
Soru Açıklaması
logo

21.
Boyu 60 metre olan bir teknede Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ses işareti vermek üzere kulla-nılması gerekli olan aygıtlar;
Doğru Cevap: "C" Düdük ve Kampana bulunmalıdır
Soru Açıklaması
22.
Boyu 60 m. ve eni 8 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 12,5 m
Soru Açıklaması
23.
Boyu 110 metre olan demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında ;
Doğru Cevap: "E" Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla geminin baş tarafından seri bir şekilde beş saniye süre ile bir kampana çalacak ve kampananın çalınmasından hemen sonra teknenin kıç tarafından bir gong yaklaşık olarak beş saniye süre ile ses verecektir.
Soru Açıklaması
24.
Boyu 120 m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 15,5 m
Soru Açıklaması
25.
Boyu 160 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 120 m
Soru Açıklaması
26.
Boyu 170 metre ve eni 27 metre olan kısmen batık bir tekne yedeklendiğinde bu teknede;
Doğru Cevap: "E" Başta ya da başa yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener, baş kıç doğrultusunda 100 metreyi geçmemek üzere en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener kıçında ya da kıçına yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür bir beyaz fener gösterecektir. Bu fenerlere ilave olarak genişliğin en uç noktalarında ya da yakın bir yerde en az 3 milden ve her yönden görünür fenerler gösterecektir.
Soru Açıklaması
27.
Boyu 200 metre veya daha fazla olan bir teknenin düdüğünün deniz mili olarak duyulabilme mesafesi ..........
Doğru Cevap: "D" 2 mildir
Soru Açıklaması
28.
Boyu : 200 m., eni :13m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin küpeşteden (ana güverteden) yüksekliği kaç metredir?
Doğru Cevap: "B" 16,5 m
Soru Açıklaması
29.
Boyu 220 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 155 m
Soru Açıklaması
30.
Çakar fener deyimi, düzenli aralıklarla dakikada ;
Doğru Cevap: "A" 120 veya daha fazla çakan bir fener anlamına gelecektir
Soru Açıklaması
logo

31.
Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gündüz bu durumunu hangi işaret veya işaretlerle belirtir?
Doğru Cevap: "A" En iyi görünür bir yere bir siyah silindir şekli toka eder.
Soru Açıklaması
32.
Dar bir kanal veya geçitte emniyetle seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacak teknelerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Boyu 20m den az olan tekneler, balıkçılar, yelkenli tekneler ve karşıdan karşıya geçen tekneler
Soru Açıklaması
33.
Dar bir kanal veya geçitte kendisini geçme niyetinde olan bir tekneye olumlu yanıt vermek isteyen bir gemi hangi seda işaretini verir ?
Doğru Cevap: "A" Gemi düdüğü ile bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir
Soru Açıklaması
34.
Dar bir kanal veya geçitte seyir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dar bir kanal veya geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen bir tekne, dar bir kanal veya geçit içinde emniyet ile seyretmekte olan bir teknenin geçişine engel olmayacak, engel olacak ise bu geçişini yapmayacaktır. Karşıdan karşıya geçen teknenin niyetinden şüphe eden bir tekne gemi düdüğü ile dört uzun düdük çalarak karşıdan karşıya geçmekte olan tekneyi uyaracaktır.
Soru Açıklaması
35.
Deniz kirletici madde raporu (MP) içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Maddenin geminin hangi ambarında kaybolduğu
Soru Açıklaması
36.
Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Geminin mevkisi koyulacak
Soru Açıklaması
37.
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün Dar kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili 9,10 ve 13 sayılı kurallarının aykırı hükümleri hariç; balıkçılıkla uğraşan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangisinin yolundan çıkmak ile yükümlü değildir?
Doğru Cevap: "D" Yelkenli
Soru Açıklaması
38.
Dönüş mevkiine yaklaşmaktasınız. Etrafınızda gemiler var. Dümen devreden çıktı. Gemi iskele tarafa dön-meye başladı. Aşağıdakiler arasında öncelikli olarak yapılması gereken hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gemi makinelerini durdurmak
Soru Açıklaması
39.
Emniyetli bir seyir vardiyası için gerekenlerin en iyi sağlanma yeri ve zamanı hangi seçenekte en doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kaptan yaptığı periyodik bakım tutumlar sonrası eksikleri ve arızaları fark eder ve seyir öncesi bunların giderilmesini sağlar
Soru Açıklaması
40.
Gece bir adet pruva silyonu, borda fenerleri ve pupa fenerine ek olarak, düşey bir doğrultuda, ufkun her yönünden görülür üstte kırmızı, ortada beyaz ve onun altında kırmızı fener bulunan geminin iskele bordasında, iskele borda fenerinden geriye kıça doğru ve bu fenerden yukarıda, düşey bir doğrultuda yukardan aşağı ve ufkun her yönünden görülür üst üste iki adet yeşil fener göstermektedir. Bu gemiyi tanımlayınız.
Doğru Cevap: "B" Boyu 50 metreden kısa seyir halinde ve su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafından geçiş uygundur
Soru Açıklaması
logo

41.
Gece demir feneri veya fenerlerine ilaveten düşey bir doğru üzerinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fenerden başka bir işaret göstermeyen gemi hangi durumu veya yaptığı işi belirtmektedir?
Doğru Cevap: "E" Karaya oturmuş bir tekne olduğunu belirtir
Soru Açıklaması
42.
Gemi düdüklerinin çalışma frekansları Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği ;
Doğru Cevap: "C" 70 - 700 Hz. bandı içerisinde olacaktır
Soru Açıklaması
43.
Gemilere gerektiğinde birleşik düdük sistemi monte edilebilir. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği, Birleşik Düdük Sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirlerinden;
Doğru Cevap: "C" 100 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır
Soru Açıklaması
44.
İki silyon feneri taşıyan bir gemiye deniz yüzeyinde bodoslamasının kaç metre ilerisinden bakıldığında kıç silyon feneri, baş silyon fenerinin üzerinde ve baş silyon fenerinden ayrı görülmelidir?
Doğru Cevap: "B" 1000m.
Soru Açıklaması
45.
İskele baş omuzluğunuzda ki teknede bir silindir alameti gördünüz. Bu teknenin kerterizi sabittir. Sizin tek-nenizde sivri uçları birbirine bitişik iki koni bulunmaktadır. Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre en uygun nasıl manevra yaparsınız?
Doğru Cevap: "C" İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım
Soru Açıklaması
46.
Kılavuz Kaptanın gemiye alınması için kullanılacak iskele su seviyesinden asgari kaç metreye kadar mayna edilmelidir?
Doğru Cevap: "E" 3 m
Soru Açıklaması
47.
Kısıtlı görüş koşullarında kumanda altında bulunmayan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?
Doğru Cevap: "C" İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
Soru Açıklaması
48.
Kısıtlı görüş koşullarında sadece radarda tespit edilen bir hedefe aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi uygulanabilir?
Doğru Cevap: "B" Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın sancağa alınması
Soru Açıklaması
49.
Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret de gösterebilir. Bu işaret beyaz renkli olacak ve en azından;
Doğru Cevap: "E" 5 milden görülecektir
Soru Açıklaması
50.
Rotanız 245 (hakiki) dir. Pupa feneriniz hangi sektörler (hakiki) arasında görülür?
Doğru Cevap: "B" 357,5 - 132,5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.