logo

1.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)'in EK-V' de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sentetik halatlar
Soru Açıklaması
2.
Yiyecek atıklarımız ufalanmamış halde Marpol'e göre "Özel sahalar" içerisinde en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz?
Doğru Cevap: "B" 12 mil
Soru Açıklaması
3.
Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Gemide tutulur, limana gelinince sahile verilir
Soru Açıklaması
4.
Deniz kirliliği bakımından,en yakın karadan 4 mil açıkta ve tüm iç sularda,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Denize hiçbir şey atılamaz
Soru Açıklaması
5.
Deniz kirliliği açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Katı atıklar sahile verilmelidir
Soru Açıklaması
6.
Hangi gemilerde "Çöp Kayıt Defteri" tutulması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 400 gros ton ve daha büyük; ve 15 kişi ve daha fazlasını taşıma sertifikası olan her gemi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerde tehlikeli bölmelere girmeden alınacak tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yangın hortumu hazırlanmalıdır
Soru Açıklaması
8.
Hangi durumda gemi adamının iş akdi işveren tarafından tek taraflı olarak bozulur?
Doğru Cevap: "A" Gemi adamının verilen işi kabul etmemesi durumunda
Soru Açıklaması
9.
MARPOL 73/78 gereği, gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Henüz özel alanlar belirlenmemiştir
Soru Açıklaması
10.
Deniz kirliliğini önleme konusunda bilinmesi gerekenlerden biri de genel atıklardır. Aşağıdakilerden hangisi "genel atık" kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Salmastra
Soru Açıklaması
logo

11.
Güverte personeli ve güverte zabitlerinin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" 2.Kaptan
Soru Açıklaması
12.
Geminin disiplin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "C" 2.Kaptan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi "marpol" açısından "özel bölge" değildir?
Doğru Cevap: "E" Güney pasifik denizi
Soru Açıklaması
14.
İçine az miktarda yağ ve yakıt karışmış sintine suyumuzu, Marpol'e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize boşaltabiliriz?
Doğru Cevap: "C" Boşaltamayız
Soru Açıklaması
15.
En yakın sahilden 3 mil açığa kadar ve iç sularda kirlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Denize hiçbir şey atılamaz
Soru Açıklaması
16.
Arıtılmamış pis suların denize boşaltılmasına ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" En yakın karadan 12 açıkta denize basılabilir
Soru Açıklaması
17.
Türkiye'de geçerli olan 26.12.2004 tarihli "Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği" adlı yönetmelik neye dayanarak hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası MARPOL sözleşmesi kuralları
Soru Açıklaması
18.
Limanda deniz kirliliği oluştuğunda öncelikle yapılması gereken işlem hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sahil otoritesine haber verilir
Soru Açıklaması
19.
Gemi adamı hangi durumlarda yıllık izni hak etmiş sayılır?
Doğru Cevap: "C" Aynı gemide bir takvim yılı içersinde en az 6 ay çalışmışsa
Soru Açıklaması
20.
Gemilerin neden olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" MARPOL
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.