logo

1.
3500 GRT'luk bir yolcu gemisinin en az kaç adet yangın pompası olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
2.
Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz
Doğru Cevap: "A" Elektrik
Soru Açıklaması
3.
Nefes alma donanımlarında (Breathing Apparatus) bulunan hava tüplerinin kapasitesi en az kaç litre olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 1200
Soru Açıklaması
4.
Gemilerde pratik olabilecek en etkin yangından korunma yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur? I) Makine dairesinde bulunan her bir yangın pompası aynı anda iki hortumun su jetine yeterli su verebilmelidir II) Acil durum yangın pompaları makine dairesinde çıkabilecek yangınlar düşünülerek makine dairesine konur III) Gemide acil durum yangın pompasının dışında en azından iki tane yangın pompası bulunması gerekir. Ancak yangın dairesine bağlı safra (ballast) pompası ikinci yangın pompası olarak değerlendirilebilir
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Gemilerde kullanılan yanmaz malzeme özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaklaşık 750 dereceye kadar ısıtıldığında yanmayan ve kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan malzemedir. Bunun dışındaki malzeme yanabilir malzemedir
Soru Açıklaması
8.
Giysileri alev almış kişilere ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile mudahale edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın battaniyesi ile
Soru Açıklaması
9.
Yangın hortumlarının içinden en az ne kadar zamanda bir tatlı su geçirmelidir?
Doğru Cevap: "E" Ayda bir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özellikle gemi kuzinesinde meydana gelen yangınlarda kullanılmak üzere bulundurulmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yangın battaniyesi
Soru Açıklaması
logo

11.
Kaç GRT ve üzerindeki yolcu gemilerinde en az 3 yangın pompası olmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 4000
Soru Açıklaması
12.
SOLAS sözleşmesine göre gemilerde en az kaç takım yangın elbisesi bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 2 takım
Soru Açıklaması
13.
Gemi limanda iken meydana gelen bir yangında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Makina dairesindeki bakım tutum işlemleri aksatılmadan devam ettirilir
Soru Açıklaması
14.
Yangın hortumları kullanımdan sonra nasıl yıkanır?
Doğru Cevap: "B" Tatlı su ile
Soru Açıklaması
15.
CO2 tüpleri kaç yılda bir basınç testine tabi tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
16.
Makine dairesi yangınında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Makine dairesi havalandırmalarını açmak
Soru Açıklaması
17.
Makine dairesi yangınında yapılacak ilk hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakıt devresini ve havalandırmayı kapatmak
Soru Açıklaması
18.
Yaşam ve servis mahalleri için kullanılacak olan nozul başlıklarının hangi ölçüde olması yeterli görülmüştür?
Doğru Cevap: "D" 12 mm
Soru Açıklaması
19.
Yangın söndürme cihazının periyodik bakım süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yangın hortumlarının aylık bakım tutum ve kontrollerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Hortumlar yangın devresine bağlanır, 5 dakika basınca tabi tutularak su kaçırıp kaçırmadığı kontrol adilir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.