logo

1.
Solunum cihazındaki alçak basınç uyarı düdüğü ne zaman çalar?
Doğru Cevap: "B" Tüpte yaklaşık 10 dakikalık hava kaldığında
Soru Açıklaması
2.
Portatif bir CO2 yangın söndürücüyü kullanırken boşaltma hunisinden değil, fakat sapından tutulması neden istenir?
Doğru Cevap: "B" Çünkü huni aşırı derecede soğur
Soru Açıklaması
3.
Ana yangın devresindeki separasyon (ayırıcı) valfler nerede bulunacaktır?
Doğru Cevap: "D" Makine dairesi dışarısında ve açık güvertede belirgin bir yerde, ana devrenin başa kıça ayrıldığı yerde
Soru Açıklaması
4.
Yangının kondüksiyon yoluyla yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yangın yerinin civarındaki perdeleri(duvarları) soğutmalıdır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi limanda yangınla mücadele yöntemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Bir gemide, yangın hortumlarının ucuna takılan nozulların en az kaç tanesi spreyleme(yağmurlama) yapan tipte olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Gemideki tüm nozullar hem jet ve hem de spreyleme yapabilmelidir
Soru Açıklaması
7.
Karbondioksitli bir portatif yangın söndürme tüpü kısmen kullanılırsa ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" "Boş" olarak etiketlenir ve ilk fırsatta doluma gönderilmek üzere ayrı bir yere istiflenir
Soru Açıklaması
8.
1000 grt dan büyük gemilerde güvertede en fazla kaç metrede bir yangın musluğu (ve hortumu) olacak ve toplam olarak en az kaç adet olacaktır?
Doğru Cevap: "E" gemi boyunca her 30 metrede bir tane / toplam en az 5 adet
Soru Açıklaması
9.
Küçük hacimli yerleri yangına karşı korumak için bu yelere konulan karbondioksit tüpleri nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Isıya duyarlı bir sensör vasıtasıyla otomatik olarak çalışmalıdır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi CO2 li yangın söndürücülerin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo

11.
Sadece makine dairesi için kurulan bir karbondioksit sisteminde en az ne kadar karbondioksit bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Makine kaportası da dahil olmak üzere korunan en büyük makine mahallinin brüt hacminin %35 ine eşit serbest gaz hacmine yetecek kadar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi seyirde yangınla mücadele yöntemidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
13.
Statik elektrik oluşmasını önlemek için ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
Hangi yük gemilerinde sabit bir acil yangın pompası bulundurulması zorunluluğu vardır?
Doğru Cevap: "A" 2000 gros ton ve daha büyük olan gemilerde
Soru Açıklaması
15.
Yük ambarlarını yangına karşı korumak amacıyla bir gemiye kurulan sabit karbondioksit sisteminde en az ne kadar karbondioksit bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "B" En büyük yük ambarının gros hacminin %30 una eşit miktarda
Soru Açıklaması
16.
Solunum cihazlarının (breathing apparatus) kullanım süresi en az ne kadar olacaktır ve en az kaç litre hava olacaktır?
Doğru Cevap: "A" 30 dakika- 1200 litre
Soru Açıklaması
17.
Solunum cihazlarının (breathing apparatus) kullanım süresi en az ne kadar olacaktır ve en az kaç litre hava olacaktır?
Doğru Cevap: "A" 30 dakika- 1200 litre
Soru Açıklaması
18.
Makine dairesinde ana elektrik dağıtım panosunda çıkan bir yangını söndürmek için, ilk olarak ana şalteri kapattıktan sonra ne yaparsınız?
Doğru Cevap: "E" Karbondioksitli portatif yangın söndürücü kullanırım
Soru Açıklaması
19.
Bir yangında makine dairesine boşaltılan karbondioksit gazı ne kadar sürede tamamı boşalmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Gazın %85 i 2 dakikada boşalmalıdır
Soru Açıklaması
20.
Deniz suyu yangın devresindeki Yangın musluklarındaki maksimum basınç ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "A" Yangın hortumunun etkili olarak kontrol edilebildiğinden fazla olamaz
Soru Açıklaması
logo

21.
Dışı kırmızı boyalı, etiketi ise MAVİ renkli olan taşınabilir yangın söndürücünün içersinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "A" Kimyasal kuru toz
Soru Açıklaması
22.
Denizde giderken baş tarafta bir yangın çıktığında ne yaparsınız?
Doğru Cevap: "A" Geminin kıçını rüzgara çeviririm
Soru Açıklaması
23.
Bir yangında, dışarıdan yardıma gelecek yangın ekiplerine yardımcı olmak amacıyla, her gemide kaç adet yangın planı nerede bulunacaktır?
Doğru Cevap: "B" 2 adet- sancak-iskele gemiye giriş mahallerine yakın ve belirgin yerde
Soru Açıklaması
24.
Duman veya zararlı gazların çıktığı yangınlara müdahale ederken takılan/kullanılan solunum cihazından uyarı düdüğü duyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız?
Doğru Cevap: "E" Sadece 10 dakikalık hava kaldığını anlar ve o mahalden çıkarım
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi acil yangın ekibinin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
26.
Bir karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanıldıktan sonra ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yeniden doldurulmalıdır
Soru Açıklaması
27.
Solunum cihazının yedek hava tüpleri gemide nerede bulundurulur?
Doğru Cevap: "A" Solunum cihazının muhafaza edildiği aynı yerde
Soru Açıklaması
28.
İzolasyon (separasyon) valfi nedir, nerede bulunur?
Doğru Cevap: "B" Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncını arttırmak için kullanılan bir valftir, daima açık tutulur ve sadece yangın durumunda yangın olan bölgenin basıncını arttırmak için kapatırız. Fakat bunu doğru kullanmak için yangın devresinin şemasını ve o anda hangi yangın pompasının devrede olduğunu (normal veya acil) bilmemiz gereklidir
Soru Açıklaması
29.
Akaryakıt yangınında aşağıdaki hangi söndürücü kullanıldığında, yakıtın tutuşma sıcaklığının altına kadar soğutulamaması nedeniyle, tekrar tutuşma olasılığı vardır?
Doğru Cevap: "B" CO2
Soru Açıklaması
30.
Acil yangın pompasının kapasitesi nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Normal yangın pompasının en az %40 ı kadar olmalıdır(ama en az 25 m3/saat)
Soru Açıklaması
logo

31.
Hangi gemilerde, en az bir adet Uluslararası sahil bağlantı flenci (International Shore Connection) bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 500 grt dan büyük gemiler
Soru Açıklaması
32.
Acil yangın pompasının yedek yakıt tankının (ana makine hallinin dışında) kapasitesi en az ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15 saatlik
Soru Açıklaması
33.
Yangıncı teçhizatından olan yanmaz ve patlamaz tipte emniyetli olan el lambası en az kaç saat yanabilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 3 saat
Soru Açıklaması
34.
Yangının konveksiyon yoluyla yayılmasını önlemek için ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yangın mahalline ait tüm kaporta ve havalandırmaları kapatırım
Soru Açıklaması
35.
Bir yangına girmeden önce solunum cihazını kontrol ederken hangi test yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Tüpün sağlamlık testi
Soru Açıklaması
36.
Yangın pompalarının hepsinin toplam kapasitesi bir gemide en fazla ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 180 m3/saat
Soru Açıklaması
37.
Makine dairesine veya ambarlara CO2 gazı vermeden önce çalması gereken, özel gaz ikaz alarmı ne zaman ve nasıl çalacaktır?
Doğru Cevap: "A" Gaz boşaltma kontrollarının bulunduğu kutunun kapağı açıldığı anda otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
Soru Açıklaması
38.
EEBD cihazının tüpünde en az ne kadar hava bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 10 dakikalık
Soru Açıklaması
39.
IMO, Solas'a tabi gemilerde yangınla mücadele için ekiplerin nasıl kurulmasını ve en az kaç kişilik olmasını tavsiye etmektedir?
Doğru Cevap: "A" 3'er kişilik 2 yangın ekibi + 3 kişilik ilk yardım ekibi
Soru Açıklaması
40.
Boyalıktan kesif duman çıktığını görünce yangına karşı İLK yapmanız gereken ne olabilir?
Doğru Cevap: "D" Boyalığın havalandırma kapaklarını kapatırım
Soru Açıklaması
logo

41.
1200 lt'lik hava tüplerinin çalışma basıncı ne kadardır
Doğru Cevap: "E" 120 bar
Soru Açıklaması
42.
Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK'i kapsamında kaç GRT'dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir?
Doğru Cevap: "C" EK-I, 400 GRT
Soru Açıklaması
43.
Bir yangın ekibindeki yangıncının giydiği yangıncı elbisesinde bulunan yanmaz halat ne işe yarar?
Doğru Cevap: "E" Yangıncının yangın mahallinden dışarıya çıkarken yolunu bulabilmesi ve haberleşme içindir
Soru Açıklaması
44.
Standart ticari gemilerde yaşam mahallerinde aşağıda bulunan hangi ölçülerdeki nozullar kullanılır?
Doğru Cevap: "A" 12 mm-16 mm
Soru Açıklaması
45.
Hangi tip yangın algılama/ihbar sistemi ortamdaki ısı yükselmesini algılayarak çalışır?
Doğru Cevap: "D" Otomatik yangın ihbar sistemi
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi acil yangın ekibinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurtarılan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalesini yapar
Soru Açıklaması
47.
Alev dedektörleri yaygın olarak ne ile çalışır?
Doğru Cevap: "A" Kızılötesi sistem
Soru Açıklaması
48.
İçinden gaz geçen hortum ve boruların gaz kaçırması sebebiyle meydana gelen yangın hangi tip yangın sınıfına girer ve hangi tip minimax ile müdahale edilir?
Doğru Cevap: "A" C sınıfı- Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
49.
Yangın söndürme metotlarından, boğma metodu yangın kollarından hangisini ortadan kaldırır?
Doğru Cevap: "C" Oksijen
Soru Açıklaması
50.
Yanma sırasında açığa çıkan gaz karışımı içerisinde,karbon-sülfür oranının yüksek olması durumunda ne renk duman çıkar?
Doğru Cevap: "D" Yeşil
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.