logo

1.
Denize düşen adama kırlangıçtan atılan can simidine bağlı olan ışıklı şamandıranın ışığı en az ne kadar süre yanar?
Doğru Cevap: "C" 2 saat
Soru Açıklaması
2.
Can kurtarma araçlarında bulunan kuru gıdaların içeriğindeki hayvansal yağ oranı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hiç bulunmaz
Soru Açıklaması
3.
Can Salı ve can filikasında kişi başına ne kadar deniz tutmasına karşı hap bulunur?
Doğru Cevap: "E" 48 saatlik yetecek kadar
Soru Açıklaması
4.
Hangi boydaki yolcu gemilerinde en az 8 adet can simidi bulunur?
Doğru Cevap: "B" 60 metreden kısa
Soru Açıklaması
5.
Kullanıcısını su yüzeyinde tutan, baygın ve bitkin durumda dahi ağzını sudan yukarda tutarak nefes yollarının açık olmasını sağlayan kişisel can kurtarma aparatı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" can yeleği
Soru Açıklaması
6.
Can simitlerinin iç çapı en küçük ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "B" 40 cm
Soru Açıklaması
7.
Can simidiyle kullanılan duman işareti sakin suda en az ne kadar süreyle duman çıkaracaktır?
Doğru Cevap: "B" 15 dakika
Soru Açıklaması
8.
Solas'a tabi bir gemide bulundurulacak can yeleği sayısı en az ne kadar olacaktır?
Doğru Cevap: "E" Tüm mürettebat+yolcu+çocuk+vardiyada olan mürettebata yetecek kadar+ yaşam mahallinden uzakta bulunan can salında kullanılacak kadar bulunacaktır
Soru Açıklaması
9.
Gemiyi terk esnasında denize atlamak zorunda kalınırsa, rüzgara göre geminin hangi bordasından ve ne kadar yükseklikten atlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Rüzgar üstünden ve mümkün olan en az yükseklikten
Soru Açıklaması
10.
İnsanın vücut ısısı neden su içersindeyken, suyun dışarısında olduğundan daha çabuk düşer?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo

11.
Can simitlerinin asgari ağırlığı ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 2,5 kg
Soru Açıklaması
12.
Hipotermide vücut ısısı "25 o C" dereceye düştüğünde ne olur?
Doğru Cevap: "E" Kalp durur ve ölüm gerçekleşir
Soru Açıklaması
13.
Can Salı malzemeleri arasında bulunan sünger ne için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Çadırın iç yüzeyinde yoğunlaşan suyu toplamak için
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma araç ve gereçlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Cayro
Soru Açıklaması
15.
Can simitleri kaç kilogram ağırlığındaki bir demiri tatlı suda 24 saat süre ile yüzdürebilecek durumda olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 14,5
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel can kurtarma aracı değildir?
Doğru Cevap: "A" EPIRB
Soru Açıklaması
17.
Gemi haricinde can sallarının bakımı hangi sıklıkla yapılır?
Doğru Cevap: "A" Yıllık ve 5 yıllık
Soru Açıklaması
18.
Can simitleri kaç kilodan ağır olmamalı ve kaç kilogram ağırlığı su üzerinde tutabilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 2,5 / 14,5
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi can yeleğinin üstünde bulunan ekipmanlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Duman sinyali
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi can yeleklerinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Beyaz renkli olmalı
Soru Açıklaması
logo

21.
Denize düşen kazazadeler denizde boğulmadan ziyade ısı kaybından ölmektedir. Soğuk suda vücut ısısı 25 dereceye düştüğü zaman kalp çalışmaz duruma gelmektedir. Bir kazazadenin artı 4 derecedeki suda kalma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30 dakika - 3 saat
Soru Açıklaması
22.
Yük gemilerinde bulunması gereken dalma giysisi sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" Her personel için 1 tane, ayrıca vardiya tutulan yerlerde ve çalışma alanlarında çalışan personel kadar bulundurulacak
Soru Açıklaması
23.
150 metre boyundaki bir yük gemisinde bulundurulması gereken can simidi sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 18
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma aracı değildir?
Doğru Cevap: "D" Servis botu
Soru Açıklaması
25.
Tehlikedeki insanların gemiyi terk ettikleri zamandan başlayarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlayan araçalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kurtarma aracı
Soru Açıklaması
26.
Denize adam düşmesi halinde ilk yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "C" Kazazadeye can simidi fırlatmak
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisinin can salında bulundurulması gerekmez?
Doğru Cevap: "A" Can yeleği
Soru Açıklaması
28.
Denize adam düştüğünde aşağıdakilerden hangisi ilk yapılacak hareketlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Dümen kazazade tarafına alabandaya basılır
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi can simitlerinde kullanılan ekipmanlardandır?

I ) Duman sinyali II ) Radar yansıtıcı bant III ) Radar transponder

IV ) Kendi kendine yanan lamba V )Salvo
Doğru Cevap: "A" I, II, IV, V
Soru Açıklaması
30.
Yüzen can halatının çapı kaç mm den az olmamalı ve kopma gücü en az kaç kN olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 8mm / 5kN
Soru Açıklaması
logo

31.
Can yeleği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kırmızı renkte olacak ve geminin IMO numarası bağlama limanı üzerinde yazılı olacaktır
Soru Açıklaması
32.
EPIRB'in kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uydulara gönderdiği sinyaller ile arama - kurtarma faaliyetlerinde yer tespitine yardımcı olmak
Soru Açıklaması
33.
Can simidinde bulunan duman kandili kaç dakika süre ile duman çıkarmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
34.
125 metre boyundaki bir yük gemisinde bulundurulması gereken can simidi sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
35.
Yüzer duman kandili hangi renkte ve kaç dakika işaret verir?
Doğru Cevap: "D" Turuncu - 3 dk
Soru Açıklaması
36.
Can simitleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Geminin IMO numarası yazılı olmalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.