logo

1.
Filikada iken deniz suyu neden içmemeliyiz?
Doğru Cevap: "D" Çünkü deniz suyundaki tuzun vücuttan atılması için vücuttan daha fazlası idrar yoluyla atılır
Soru Açıklaması
2.
Hipotermi nedir?
Doğru Cevap: "C" Vücut ısısının normalin altına düşmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi can sallarında gemiyi terkten hemen sonra yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Telsiz cihazı varsa çalıştırılır
Soru Açıklaması
4.
Gemiyi terk edip can salına bindiniz. Sal tam olarak şişince emniyet valfından gelen bir tıslama sesi işitince ne yaparsınız?
Doğru Cevap: "E" Bu ses uzun bir süre devam etmedikçe telaşa kapılmam
Soru Açıklaması
5.
Denize adam düştüğünde aşağıdakilerden hangisi ilk yapılacak hareketlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Dümen kazazede tarafına alabandaya basılır
Soru Açıklaması
6.
Can salına binilince hemen deniz tutması hapı içilmesinin nedeni ne olabilir?
Doğru Cevap: "B" Mide bulanıp kusmayı önlemek için
Soru Açıklaması
7.
Can yeleklerine takılan ışıkların aydınlatma gücü en az ne kadar olmalı ve en az ne kadar süre bu gücü sağlamalıdır?
Doğru Cevap: "E" 0,75 mum- 8 saat
Soru Açıklaması
8.
Can salları ve filikalarda kişi başı günlük kaç litre su bulunur?
Doğru Cevap: "B" 0,5 lt
Soru Açıklaması
9.
Suda vücut sıcaklığı düştükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacağından bu durum hangi hayati organlara biraz daha koruma sağlar?
Doğru Cevap: "D" Kalp ve beyin
Soru Açıklaması
10.
Bir insan hiç su içmeden ne kadar süre yaşayabilir?
Doğru Cevap: "A" 7 gün
Soru Açıklaması
logo

11.
240 metre tam boya sahip bir yolcu gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 30 adet
Soru Açıklaması
12.
Boyu 115 metre olan bir yolcu gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 12 adet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir tehlike mesajının içeriği değildir?
Doğru Cevap: "A" Personelin uyruğu
Soru Açıklaması
14.
Suya dalış giysisi (immersion suit) nin 0o sıcaklıktaki deniz suyunda kurtarılmayı bekleyen bir kazazedeye ne gibi bir faydası vardır?
Doğru Cevap: "B" Giyen kişinin vücut ısısının 6 saat sonra en fazla 2 derece ısı kaybına uğramasını sağlar
Soru Açıklaması
15.
Can yeleği giyinmiş olarak suya atlamak zorunda kalınırsa, atlama usulü hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Çivileme ve bir elle ağız ve burnu kapatarak
Soru Açıklaması
16.
Immersion suit (suya dalış giysisi) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Gemiyi terk ederken bu elbise yürüme, merdiven tırmanma ve yerden eğilip bir şey alabilme gibi vücut hareketlerine müsaade eder
Soru Açıklaması
17.
Suya dalış giysisi (immersion suit) giyinmiş olarak- elbisenin hasar görmemesi için- en fazla ne kadar yükseklikten suya atlanabilir?
Doğru Cevap: "A" 4.5 metre
Soru Açıklaması
18.
Gemiden can yeleğiyle suya atladıktan sonra ilk yapılacak iş hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gemiden hemen 150 metre kadar uzaklaşmak
Soru Açıklaması
19.
Kışın Kuzey Denizi'nde batan bir gemiden denize atlayan bir kazazede için en büyük tehlike hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hipotermi
Soru Açıklaması
20.
Can yeleği giymiş vaziyette en fazla kaç metre yükseklikten denize atlamak gerekir?
Doğru Cevap: "A" 4,5 metre
Soru Açıklaması
logo

21.
280 metre tam boya sahip bir dökme yük gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 14 adet
Soru Açıklaması
22.
Can filikası veya Can Salına bindikten sonra ilk olarak ne zaman gıda alınmalı veya su içilmelidir?
Doğru Cevap: "C" 24 saat sonra
Soru Açıklaması
23.
Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır?
Doğru Cevap: "A" Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır
Soru Açıklaması
24.
Boyu 115 metre olan bir yük gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 10 adet
Soru Açıklaması
25.
Kurtarma botlarına ilişkin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Makinası dıştan takmalıdır
Soru Açıklaması
26.
Denize adam düşmede uygulanması gereken manevra hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Willamson dönüşü yapmak
Soru Açıklaması
27.
Can simitlerinin dış çapı en fazla ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "C" 80 cm
Soru Açıklaması
28.
Gemiyi terkten sonraki ilk 24 saat içersinde can salında su içilmemesi veya çok az içilmesi nedendir?
Doğru Cevap: "B" Çünkü içilen suyun çoğu vücut tarafından tam olarak emilmeden idrarla dışarı atılır
Soru Açıklaması
29.
Gemiyi terkten sonraki ilk 24 saat içersinde can salında içtiğiniz su nasıl bir etki yapar?
Doğru Cevap: "C" Vücut tarafından fazla emilmeden vücuttan tekrar dışarıya atılır
Soru Açıklaması
30.
Boyu 167 metre olan bir yük gemisinde en az kaç adet can simidi bulunur?
Doğru Cevap: "B" 12 adet
Soru Açıklaması
logo

31.
Denize düşen adama kırlangıçtan atılan can simidine bağlı olan ışıklı şamandıra (MOB) en az ne kadar süre boyunca portakal renkli duman çıkarır?
Doğru Cevap: "C" 15 dakika
Soru Açıklaması
32.
Köprü üstünde vardiyada iken "Sancak bordadan denize adam düştü!" diye işitirseniz ne yapmalısınız?
Doğru Cevap: "B" Dümeni sancak alabandaya basarım
Soru Açıklaması
33.
Bir gemide kaç adet can simidi yüzer halatla donatılmış olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" en az 2 adet
Soru Açıklaması
34.
Gemi battıktan sonra eğer birden fazla sayıda can salında kazazedeler denizde kaldıysa ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tüm can sallarını bir araya toplayıp birbirlerine bağlanarak bir grup halinde kalmalıdır
Soru Açıklaması
35.
100 metreden kısa olan yük gemileri en az kaç tane can simidi taşıyacaktır?
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
36.
Bir insan normal vücut sıcaklığının altında bir ısıya sahip olan suya girdiğinde kaçınılmaz olarak hipotermiye uğrar. Bu olayın hızı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
37.
Bir gemide kaç adet can simidi kendiliğinden yanan ışıkla donatılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Toplam can simitlerinin en az yarısı
Soru Açıklaması
38.
Can Salı ve can filikasında kişi başına kaç gramlık kuru gıda (yiyecek) bulunur?
Doğru Cevap: "D" 500 gram
Soru Açıklaması
39.
Isıl koruma yardımcısı (TPA) nedir?
Doğru Cevap: "E" Can filikası veya can salında iken ısımızı korumak maksadıyla içine girdiğimiz bir çeşit torba/tulumdur
Soru Açıklaması
40.
Açık denizde seyir durumunda olan büyük bir gemide, güvertede yüzer iple donatılmış bir can simidinin taşındığı yerden su hattına kadar olan mesafe 17 metredir. Bu yüzer halatın uzunluğu en az ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 34 metre
Soru Açıklaması
logo

41.
Soğuk su içersinde canlı kalabilme açısından, gemilerde bulunan en önemli kişisel can kurtarma ekipmanı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Suya dalış giysisi (immersion suit)
Soru Açıklaması
42.
Can simidi ile beraber kullanılan, kendiliğinden yanmaya başlayan ışıklar en az kaç mumluk güçte olacak ve en az ne kadar süre ile bu ışığı verecektir?
Doğru Cevap: "C" 2 mum- 2 saat
Soru Açıklaması
43.
Can Salı ve can filikasında bulunan kuru gıda (yiyecek) lar kişi başına en az ne kadar enerji verir?
Doğru Cevap: "C" 10000 Kilojul
Soru Açıklaması
44.
Bir insan hiç yemek yemeden ne kadar süre yaşamının devam ettirebilir?
Doğru Cevap: "C" 30 gün
Soru Açıklaması
45.
Gemiyi terkte, soğuk suya atlayarak birden girildiğinde karşılaşılan soğuk şokunun tehlikesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şokun neden olduğu nefes tutulması ve nefes düzensizliği neticesinde su yutarak boğulma
Soru Açıklaması
46.
Sudaki bir kazazedenin donarak ölmemesi için hangi önlemi alması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Immersion suit giymiş olmalıdır
Soru Açıklaması
47.
Geminiz süratle batıyor ve siz can yeleği ile sudasınız. Hidrostatik serbest kalma mekanizması çalışan bir can salı konteynerinin birden su yüzüne çıktığını gördünüz. Ne yapmalısınız?
Doğru Cevap: "B" Bir şey yapmadan beklerim çünkü parima biraz sonra salın şişmesini ve konteynerin açılmasını sağlayacaktır
Soru Açıklaması
48.
Can simitlerine takılan yüzer halatın uzunluğu en az ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "B" 30 metre
Soru Açıklaması
49.
Can filikasında bulunan herkesin eşit miktarda su içmesini nasıl sağlayabiliriz?
Doğru Cevap: "A" Dereceli su içme kabını kullanarak
Soru Açıklaması
50.
Man Over Board (MOB) olarak kullanılan can simitleri en az kaç kilo ağırlıkta olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.