logo

1.
Paraşütlü roket sinyali ne kadar sure ile ne renk ışık verecektir?
Doğru Cevap: "E" 40 saniye - parlak kırmızı ışık
Soru Açıklaması
2.
Can filikaları kaç çeşittir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
3.
Bir duman kandilinin duman çıkarma süresi kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
4.
Yangına karşı korumalı can filikaları sudaki bir petrol yangınında içindeki insanları en az ne kadar süreyle yangına karşı koruyabilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 8 dakika
Soru Açıklaması
5.
Can filikalarının taşındığı mataforaların üst uçlarını birleştiren sabit tel halada ne denir?
Doğru Cevap: "E" karanfil
Soru Açıklaması
6.
Can sallarında bulunan Kurtarma halkası ne işe yarar?
Doğru Cevap: "E" Sudaki kazazedeleri sala doğru çekmek için kullanılır
Soru Açıklaması
7.
Can filikaları, gemi sakin suda en fazla ne kadar süratle ileri giderken denize indirilmeye dayanaklı olacaktır?
Doğru Cevap: "A" 5 knot sürat
Soru Açıklaması
8.
Can filikasında her bir kişi için en az kaç kilo jullük gıda olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 10000 kj
Soru Açıklaması
9.
Filikanın baş ve kıçında bulunan ve filikayı gemi bordasına bağlayan halatların ismi nedir ve en az ne kadar uzunlukta olurlar?
Doğru Cevap: "E" parima halatı- uzunluğu en az 15 metre
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi can yeleğinde bulunması gereken techizatlardır?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
logo

11.
Solas'a tabi gemilerde bulundurulan en büyük can filikası kaç kişi kapasiteli olabilir?
Doğru Cevap: "C" 150
Soru Açıklaması
12.
Can salının denizde akıntı ile sürüklenmemesi için ne kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Deniz demiri
Soru Açıklaması
13.
Can filikalarının baş ve kıç parimaları en az ne kadar uzunlukta olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15 m
Soru Açıklaması
14.
Bir filikada motor çalıştırma talimatları nerede bulunur?
Doğru Cevap: "E" Motorun kumanda yeri yakınında göze çarpıcı bir yerde bulunur.
Soru Açıklaması
15.
Can filikasında kaç adet el baltası bulunur?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
16.
Kullanıcısını su yüzeyinde tutan, baygın ve bitkin durumda dahi ağzını sudan yukarda tutarak nefes yollarının açık olmasını sağlayan kişisel can kurtarma aparatı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" can yeleği
Soru Açıklaması
17.
Can filikasında pusula nerede bulunur?
Doğru Cevap: "B" Filika liderinin oturacağı oturağın altında uygun bir muhafaza içersinde
Soru Açıklaması
18.
Can salında taşınan her bir kişi başına, en az ne kadar tatlı su (içme suyu) bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 1,5 litre
Soru Açıklaması
19.
Filikalarda bulunan "yüzer duman kandili" ne renkte ve en az ne kadar süre duman çıkarmalıdır?
Doğru Cevap: "C" portakal rengi- 3 dakika
Soru Açıklaması
20.
Can salının parimasının uzunluğu ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" 30 metre
Soru Açıklaması
logo

21.
Filika malzemeleri içersinde, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Halat atma aleti
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Her filikada 4 paraşütlü işaret fişeği + 6 el maytabı + 2 suda yüzer duman kandili bulunur
Soru Açıklaması
23.
Can filikası suda değilken, motoru soğuk iken en az ne kadar süre kuru (soğutmasız) çalıştırılabilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 5 dakika
Soru Açıklaması
24.
Solas'a tabi olan yük gemilerinde en az kaç adet kurtarma botu bulunacaktır?
Doğru Cevap: "A" 1 adet
Soru Açıklaması
25.
Can sallarını denize indirme tertibatları temel olarak kaça ayrılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
26.
Can salında taşınan her bir kişi başına, en az ne kadar deniz tutması hapı bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 48 saat yetecek miktarda
Soru Açıklaması
27.
Solas'a tabi gemilerde bulundurulan can salları en az kaç kişilik olabilir?
Doğru Cevap: "C" 6 kişi
Soru Açıklaması
28.
12 kişi kapasiteli bir Can Salı Solas kurallarına göre, aşağıdakilerden hangisini bulundurmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 18 litre tatlı su
Soru Açıklaması
29.
Geminin bayrak ülkesinin lisanı ?
Doğru Cevap: "A" İngilizce + gemideki personelin çoğunluğunun kullandığı lisan
Soru Açıklaması
30.
Suda yüzer duman kandili ne kadar süre ile, ne renk duman çıkaracaktır ve her bir filikada en az kaç adet bulundurulacaktır?
Doğru Cevap: "D" 3 dakika - portakal rengi duman- 2 adet
Soru Açıklaması
logo

31.
Can filikasında bulunan radar reflektörü ne işe yarar?
Doğru Cevap: "B" filikanın gemilerin radarında algılanmasını sağlar
Soru Açıklaması
32.
Can filikasında, her bir kişi başına, en az ne kadar tatlı su (içme suyu) bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 3 ltr
Soru Açıklaması
33.
Can filikalarında yön bulmak amacıyla kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pusula
Soru Açıklaması
34.
Filikada baş ve kıç palangalar ne işe yarar?
Doğru Cevap: "C" Filikayı güverte seviyesine kadar mayna ettiğimizde, filikayı gemiye yanaştırmaya yarar
Soru Açıklaması
35.
Can filikası taşıyabileceği tam kapasite insan ve teçhizatıyla yüklü iken, sakin suda en az ne kadar sürat yapabilmelidir ve en az ne kadar süre ile bu süratle seyir edebilmelidir?
Doğru Cevap: "E" 6 mil - 24 saat
Soru Açıklaması
36.
Filikada bulunan ışıldak toplam kaç saat çalışır?
Doğru Cevap: "A" 6 saat
Soru Açıklaması
37.
Can salındaki çakıyla can filikasındaki çakının ne farkı vardır?
Doğru Cevap: "B" Can Salı çakısı ucu sivri değildir ve sapı suda batmaz
Soru Açıklaması
38.
Yük gemilerindeki can kurtarma araçları, gemiyi terk emrinin verilmesinden itibaren en geç ne kadar bir sürede tüm teçhizat ve alabileceği insanla denize indirilebilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 5 dakika
Soru Açıklaması
39.
Serbest düşmeli can filikaları bir geminin neresinde bulunur?
Doğru Cevap: "B" Kıç tarafında
Soru Açıklaması
40.
Can kurtarma aracındaki kazazadeler yerlerini çevredeki uçak ve gemilere belli etmek için geceleyin hangi işaretleri göstermelidirler?
Doğru Cevap: "A" Paraşütlü işaret / el maytabı
Soru Açıklaması
logo

41.
Can sallarının bağlandığı HRU (hidrostatik release unit) ne zaman otomatik olarak açılacaktır?
Doğru Cevap: "C" 4 m su basıncı oluşunca (gemiyle beraber batan HRU, 4 m suya dalınca)
Soru Açıklaması
42.
Filika mataforasında bulunan can halatları ne işe yarar?
Doğru Cevap: "C" Filika denize indirilirken içindeki kişilerin tutunması içindir
Soru Açıklaması
43.
SOLAS' a göre can filikaları tam yüklü halde 6 knot hız ile kaç saat gidebilecek yakıt kapasitesine sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 24
Soru Açıklaması
44.
Gemilerde bulundurulması gerekli can kurtarma araçlarının özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki kaynakların hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" SOLAS
Soru Açıklaması
45.
Gemide bulunan yolcu sayısının en az yüzde kaçı kadar çocuk can yeleği bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
46.
Filikada bulunan ışıldak 180 metre mesafeyi devamlı olarak kaç saat süre ile aydınlatabilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 3 saat
Soru Açıklaması
47.
Yük gemisi can filikası, gemiyi terk emrinin verilmesinden itibaren en geç ne kadar bir sürede tüm teçhizat ve alabileceği insanla denize indirilmeye hazır olacaktır?
Doğru Cevap: "C" 5 dakika
Soru Açıklaması
48.
El maytabı en az en az ne kadar süre ışık vermelidir?
Doğru Cevap: "C" 1 dakika
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Can sallarındaki hidrostatik kilit salın suya atılmasında kullanılır
Soru Açıklaması
50.
Hangisi can salı ve gemiyi terk yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Can salından atlayarak terk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.