logo

1.
Standart bir can simidinin bir can simidinin dış çapı ve iç çapı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" dış 80 cm iç 40 cm
Soru Açıklaması
2.
Tam kapalı can filikasında pusula nerede bulunur?
Doğru Cevap: "B" Dümencinin görebileceği bir yerde sabitlenmiş olarak bulunur
Soru Açıklaması
3.
Can filikasında bulunan Heliograf ne işe yarar?
Doğru Cevap: "D" gündüz işaret vermeye yarar
Soru Açıklaması
4.
Can filikasında kaç adet kürek bulunur?
Doğru Cevap: "E" Tam yüklü filikayı sakin suda ilerletmeye yetecek sayıda
Soru Açıklaması
5.
Donanım yönergesine göre her teknede bulunması gereken yüzer duman kandili en az kaç adet olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
6.
Halat atma aletinin roketi halatını en az ne kadar mesafeye kadar taşımalıdır?
Doğru Cevap: "D" 230 metre
Soru Açıklaması
7.
Can salına binildikten sonra gemi bordasından ayrılmak için parimadan nasıl kurtuluruz?
Doğru Cevap: "A" Salda bulunan serbest bırakma mekanizmasını çalıştırırız
Soru Açıklaması
8.
Batan bir geminin mevkiini uydulara bildiren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Epirb
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel can kurtarma aracıdır?
Doğru Cevap: "C" Can yeleği
Soru Açıklaması
10.
Motorlu bir can filikası, insan ve teçhizatla tam yüklü 25 kişilik bir can salını en az ne kadar süratle yedekleyebilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 2 mil
Soru Açıklaması
logo

11.
Gemiyi terk alarmında personelin toplanma yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" filika güvertesi
Soru Açıklaması
12.
Can yeleklerinde kullanılması önerilen can yeleği ısığı en az kaç saat yanması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
13.
Paraşütlü roket sinyalinin paraşütü kaç metre yukarda açılır?
Doğru Cevap: "B" 300
Soru Açıklaması
14.
Bir can filikasını denize indirmekte kullanılan düzeneğin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Matafora
Soru Açıklaması
15.
Paraşütlü roket sinyalinin çıkardığı ışık gücü en az kaç mumluk olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 30000 mum
Soru Açıklaması
16.
Can salında içme suyu nerede bulunur?
Doğru Cevap: "B" naylon poşetlerde
Soru Açıklaması
17.
Dalma giysileri giyen bir kişinin vücut ısısını kaç saat süreyle 35 derece altına düşürmeden tutabilir?
Doğru Cevap: "B" 6 saat
Soru Açıklaması
18.
Can salında kaç adet duman kandili bulunur?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
19.
Bir deniz mili kaç metredir?
Doğru Cevap: "A" 1852
Soru Açıklaması
20.
Suda kalmış bir kazazedeyi sudan kurtarma botuna veya filikaya alırken hangi pozisyonda almalıdır?
Doğru Cevap: "C" sırtüstü ve yatay olarak
Soru Açıklaması
logo

21.
Can salının şişmesini sağlayan tüpün içersinde genellikle ne bulunur?
Doğru Cevap: "C" karbondioksit gazı
Soru Açıklaması
22.
Filikada yarım aylar ne işe yarar?
Doğru Cevap: "A" kürekleri takmaya
Soru Açıklaması
23.
Can filikasında kaç adet paraşütlü roket sinyali bulunur?
Doğru Cevap: "C" 4 adet
Soru Açıklaması
24.
Gemiyi terke mecbur kalındığında terk anına kadar yapılması gereken kişisel hazırlıklar nelerdir?
Doğru Cevap: "E" Can yeleği giymek
Soru Açıklaması
25.
Gemiyi terk emri verildiğinde kaç metreden daha yüksek yerden denize atlanılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" 5-6 m
Soru Açıklaması
26.
Can filikasında kişi başına ne kadar gıda bulunur?
Doğru Cevap: "B" 500 gr
Soru Açıklaması
27.
SART nedir?
Doğru Cevap: "D" Gemiyi terk ederken yanımıza aldığımız ve bizi arayan gemilerin radarlarında özel bir işaret çıkartıp, bu sayede yerimizi kurtarıcılara belirten bir cihazdır
Soru Açıklaması
28.
Halat atma aletini ne kadar mesafeye kadar kullanabiliriz?
Doğru Cevap: "D" 250 metre
Soru Açıklaması
29.
Can sallarının denize atılamadığı durumlarda gemi ile battığında kilidin açılmasını sağlayan tertibatın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Hidrostatik kilit
Soru Açıklaması
30.
Motorlu bir Can Filikasında taşınması gerekli yakıt miktarı ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" Motorun 48 saat devamlı çalışmasını sağlayacak kadar
Soru Açıklaması
logo

31.
Can Filikası ve salında gece mors alfabesiyle işaret vermek için ne bulunur?
Doğru Cevap: "C" Su geçirmez El feneri
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerin hangisi denizde tehlike işareti değildir?
Doğru Cevap: "D" Kolların yana ve öne açılıp kapanması
Soru Açıklaması
33.
Soğuk deniz suyunda çift tabanlı bir can salında tabandan üşümemek için ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Taban şişirilerek havayla doldurulur
Soru Açıklaması
34.
Can filikasının ait olduğu geminin ismi ve bağlama limanı nerede yazılır?
Doğru Cevap: "D" her iki baş omuzlukta
Soru Açıklaması
35.
El maytabı en az kaç mumluk ışık vermelidir / en az ne kadar sure vermelidir?
Doğru Cevap: "D" 15000 mum- 1 dakika
Soru Açıklaması
36.
Denize indirme aracı (kreyn) ile indirilmeyecek olan (yani elle denize yuvarlanacak olan) can sallarının - muhafaza kabı ve teçhizatı ile beraber - ağırlığı en fazla ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "B" 185 kg
Soru Açıklaması
37.
Filikada bulunan ışıldak ne kadar ileriyi aydınlatmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 180 metre
Soru Açıklaması
38.
Can yelekleri baygın bir insanın ağzını sudan kaç cm. yukarıda tutmak üzere dizayn edilmiştir ?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
39.
Can salında bulunan Deniz demiri ne işe yarar?
Doğru Cevap: "A" Can salının rüzgarla sürüklenip kaza yerinden uzaklaşmasını önlemeye yarar
Soru Açıklaması
40.
"Çamçak" nedir?
Doğru Cevap: "A" su boşaltma kabı
Soru Açıklaması
logo

41.
Can filikasında kaç adet el maytabı bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 6 adet
Soru Açıklaması
42.
Can salları için kullanılan hidrolik kilitlerin basınç kontrolü 1 yılda en kaç kez yapılır?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
43.
"EPIPB" kısaltması aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olabilir?
Doğru Cevap: "C" Kurtarma aracı
Soru Açıklaması
44.
"Gemiyi terk" role talimi gemilerde hangi aralıklarla yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" ayda bir
Soru Açıklaması
45.
Can filikası mataforaları, filikayı, en fazla ne kadar trim ve meyile kadar filikayı problemsiz olarak denize indirebilmeli / veya denizden yukarıya alabilmelidirler?
Doğru Cevap: "E" 10 derece trim - 20 derece meyil
Soru Açıklaması
46.
Can filikalarında kullanılan motorlar hangi prensiple çalışan motorlardır?
Doğru Cevap: "D" sıkıştırmalı ve içten yanmalı motor
Soru Açıklaması
47.
Matafora ile indirilen her can filikası taşıyacağı tam sayıda insan ve teçhizatla yüklü iken en az ne kadar yükseklikten düşmeye dayanıklı olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 3 metre
Soru Açıklaması
48.
Gemideki can filikalarından hangisi daha emniyetlidir?
Doğru Cevap: "B" Tam kapalı filika
Soru Açıklaması
49.
Bir can filikası motorunun yakıtı en az kaç saat yetecek kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 48
Soru Açıklaması
50.
Açılmış (şişirilmiş) bir can salı denizde her türlü koşula, en az ne kadar süre dayanıklı olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 30 gün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.