logo

1.
B emsali - 8° olarak bulunursa pusula düzeltmesi için ne gibi bir uygulama yapılır?
Doğru Cevap: "C" Mavi uçlar pruvaya gelecek şekilde omurga yönünde mıknatıs çubukları sürülür.
Soru Açıklaması
2.
Q emsali + 7° bulunursa pusulayı düzeltmek için ne gibi bir işlem yapılır?
Doğru Cevap: "B" Kırmızı uç sancağa gelecek şekilde kemere istikametinde mıknatıs çubukları sürülür.
Soru Açıklaması
3.
D emsali - 9° olarak bulunursa pusulayı düzeltmek için ne gibi bir işlem yapılır?
Doğru Cevap: "D" Küreler pusuladan uzaklaştırılır.
Soru Açıklaması
4.
E emsali - 5° olarak bulunursa pusulayı düzeltmek için ne gibi işlem yapılır?
Doğru Cevap: "B" İskele küre başa, sancak küre kıça, doğru döndürülür.
Soru Açıklaması
5.
Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre A emsalinin değeri nedir?
Doğru Cevap: "A" 0°
Soru Açıklaması
6.
Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre C emsalinin değeri nedir?
Doğru Cevap: "E" 0°,5W
Soru Açıklaması
7.
Bir geminin 8 yöne saldırılması sonucu aşağıdaki emsal değerleri bulunmuştur. Buna göre D' emsalinin değeri nedir? A = 0° B = 7°W C = 5°E D = 3°E E = 4°E
Doğru Cevap: "E" 5°E
Soru Açıklaması
8.
Pruvası N da olan bir gemi düz durumda iken belirlenen yapay sapma - 8° dir. Gemi 5° yatırıldığında sapma miktarı - 2° olmaktadır. Bu duruma göre j değeri nedir?
Doğru Cevap: "B" -1°,2
Soru Açıklaması
9.
Gemi pruvası 090° iken P de meydana gelen sapma + 1°, gemi pruvası 000° iken Q da meydana gelen sapma +5° ise, pruva 030° iken toplam sapma kaç derece olur?
Doğru Cevap: "C" +4°,8
Soru Açıklaması
10.
Gemi pruvası 000° iken Q da meydana gelen sapma - 6° ve pruva 090° iken P meydana gelen sapma + 8° ise bu gemi tersanede hangi yönde inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" S 37° W
Soru Açıklaması
logo

11.
Gemi pruvası 045° iken a ve e çubukları nedeniyle meydana gelen maksimum sapma + 10° ise, pruva 025° olduğunda a ve e çubuklarından dolayı meydana gelen sapma kaç derece olur?
Doğru Cevap: "B" 7°,6
Soru Açıklaması
12.
Yapay sapma cetveli (Dev. cetveli) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırılır. Kerteriz almadan önce gemi en az kaç dakika bu rotada seyretmelidir?
Doğru Cevap: "A" 4 dk.
Soru Açıklaması
13.
Yapay sapma cetveli kontrolü veya yeniden düzenlenmesi için 8 yöne seyrederken gemi hangi rotalarda viyalanır?
Doğru Cevap: "B" Manyetik 000, 045, 090, ...
Soru Açıklaması
14.
Yapay sapma kontrolü veya yapay sapma cetveli hazırlanması sırasında geminin kaç gomina yakınında başka bir gemi olmaması gerekir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
15.
42° 10' N - 036° 20' E mevkii ile 46° 20' N - 033° 00' E mevkii arasındaki depature kaç mildir?
Doğru Cevap: "B" 143 mil
Soru Açıklaması
16.
36° 20' N - 040° 20' E mevkii ile 36° 20' N - 044° 40' E mevkii arasındaki mesafe yaklaşık kaç mildir?
Doğru Cevap: "E" 209 mil
Soru Açıklaması
17.
120° rotasına 100 mil seyrederek 40°N - 020°E mevkiine demirleyen bir geminin, seyre kalktığı mevkiinin enlemi nedir?
Doğru Cevap: "C" 40° 50'N
Soru Açıklaması
18.
20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir?
Doğru Cevap: "B" 237°, 333 mil
Soru Açıklaması
19.
Kalkış ve varış noktaları arasında 2° 33' dlat olan bir seyirde gemi N ile W arasında bir yöne 200 mil seyretmişse geminin rotası nedir?
Doğru Cevap: "B" 320°
Soru Açıklaması
20.
200° rotasına giderek 100 mil departure oluşturan bir geminin kalkış ve varış noktaları arasındaki dlat kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "D" 275'
Soru Açıklaması
logo

21.
35° 20' N - 050° 40' W mevkiinden hareketle 090° rotasına 10 knot süratle seyreden bir geminin 180° yönüne 2 knot lık bir akıntının bulunduğu ortamda 1 saat sonraki EP mevkiinin koordinatları ne olur?
Doğru Cevap: "C" 35° 18' N - 050° 28' W
Soru Açıklaması
22.
Koordinatları 45° 20' N - 030° 10' W olan bir noktadan hareket edecek bir gemi 41° N - 027° W noktasına gitmek için Mercator haritası üstünde rota çiziyor ve mesafeyi ölçüyor. Haritadan ölçülen rota ve mesafe nedir?
Doğru Cevap: "B" 144°, 323 mil
Soru Açıklaması
23.
Koordinatları; Lat: 33°N, Long: 012°W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lat 2 : 34° 55'N Long 2 : 012° W
Soru Açıklaması
24.
A gemisi vardiya zabiti Güneşten yaptığı gözlem sonucu Ho 48º 36´, Hesabi yüksekliği ise Hc 48º 26´ olarak saptadığına göre, intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İntersept 10 mil yakın
Soru Açıklaması
25.
“AlWRG” kısaltması neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Fenerin devamlı olarak ard arda renk değiştirdiğini
Soru Açıklaması
26.
Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT’i denir.
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki fenerlerden hangisinin aydınlık süresi, karanlık süresinden fazladır?
Doğru Cevap: "D" Occ
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma.
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisi ile gnomonic harita elde edilir?
Doğru Cevap: "E" Eğri düzlem
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisinde izdüşüm düzlemi Dünya’ya bir büyük dairede teğet olur?
Doğru Cevap: "A" Silindirik
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi bir ARPA radarın doğru olarak çalışabilmesi için gereken bilgilerdendir?
Doğru Cevap: "B" Gemimizin sürati
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki hatalardan hangisi “Büyük Ayna” ayar vidaları kullanılarak düzeltilebilir?
Doğru Cevap: "B" Dikey hata
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi sis işareti ile ilgili bir kısaltma veya açıklama değildir?
Doğru Cevap: "D" Fog Det Lt.
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi sulu ve kuru pusula tası arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sulu pusula tasında pusula kartı, gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde, kuru pusula tasında düz durmaz.
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış ekodur?
Doğru Cevap: "C" Kenar ekosu
Soru Açıklaması
37.
Atlantik Okyanusu’nda 156° rotasına seyrederken karşılaştığınız. cayro pusula hatası 0° olan bir gemi ile yapmış olduğunuz pusula kontrolunda, siz gemiyi 356° de kerteriz ettiniz. Diğer gemi sizi 179° de kerteriz ettiğini bildirdiğine göre cayro pusula hatanız nedir?
Doğru Cevap: "C" 3°E
Soru Açıklaması
38.
Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de bir kez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yüksekliği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Oc 15 sec 20m 17M
Soru Açıklaması
39.
Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağıdaki hangi kısaltma ile gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "C" CoLat
Soru Açıklaması
40.
Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "C" SET
Soru Açıklaması
logo

41.
Bir ARPA “Hedef Tehditi (Çatışma Uyarısı)” alarmını aşağıdaki durumlardan hangisinde verir?
Doğru Cevap: "B" İzlenmekte olan bir hedef Koruma Çemberi (Guard Ring) içine girdiği zaman
Soru Açıklaması
42.
Bir bölgede açık denizden limana girişte, gemi seyrine uygun kanalların yan sınırları SistemA şamandıraları ile belirlenmiştir. Buna göre, iskele tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kırmızı sütun şamandıra kırmızı silindir tepelik
Soru Açıklaması
43.
Bir filikanın süratini belirlemek için filikanın baş tarafından yüzer bir cisim denize atılıyor, cisim filikanın baş ve kıç bodoslamalarından geçerken zaman tespiti yapılıyor ve süre 18 saniye olarak bulunuyor. Filikanın boyu 28 kadem olduğunagöre filikanın saatteki hızı yaklaşık olarak nedir?
Doğru Cevap: "B" 0,9 knot
Soru Açıklaması
44.
Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 13,91 mil
Soru Açıklaması
45.
Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 11,46 mil
Soru Açıklaması
46.
Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye nedir?
Doğru Cevap: "D" Running fix mevki
Soru Açıklaması
47.
Az S ve E ise. Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zn = 180° - Az
Soru Açıklaması
48.
Bir bölgenin ZD değeri 3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 45°
Soru Açıklaması
49.
Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstantta bulunan aynalarla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Teleskop hatası
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3'tekilerin hepsi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.