logo

1.
Kıyıya yakın ve yoğun trafik içinde seyreden bir gemi sise girdiğinde bazı önlemler almalıdır. Aşağıdakilerden yanlış olan önlem hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Demirlerden biri 1,5 kilit salya edilerek seyre devam edilir
Soru Açıklaması
2.
Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Running fix mevki
Soru Açıklaması
3.
Dünya üzerindeki belli iki mevkiden geçen ve yönü sabit kerte hattına ne denir ?
Doğru Cevap: "A" Transit Mevki Hattı
Soru Açıklaması
4.
Bir birinin iki katı olan nispi açılar (Çift Katlı Açılar) ile fix mevki bulma işlemi bir matematiksel çözümdür. Bu metod ile mevki hesabı yapılırken esas istenen nedir?
Doğru Cevap: "C" Son kerterizin alındığında maddeye olan mesafedir.
Soru Açıklaması
5.
En sıhhatli fix mevki bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sextant ve Station Pointer ile
Soru Açıklaması
6.
Hakiki kerteriz ile nispi kerteriz arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren SANCAK / İSKELE'ye doğru 0°-180° arasında ölçülür.
Soru Açıklaması
7.
Grid rotası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Grid rotası bir kerte hattıdır.
Soru Açıklaması
8.
80° N - 040° E mevkiinde hakiki yön 150° ise grid yönü nedir?
Doğru Cevap: "A" 110°
Soru Açıklaması
9.
79° N - 130° W mevkiinde grid rotası 045° ise hakiki rota kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 275°
Soru Açıklaması
10.
Kutup bölgelerinde gök cisimlerinden alınan sekstant yüksekliklerinin düzeltmesi ile diğer bölgelerde alınan sekstant yüksekliklerinin düzeltilmesi arasındaki farklılık nedir?
Doğru Cevap: "B" Kırılma düzeltmesi farklıdır.
Soru Açıklaması
logo

11.
Gemideki Loran-C alıcı aygıtının sinyalin hangi istasyondan geldiğini anlayabilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Her yardımcı istasyon ana istasyonun gönderdiği palsı aldığında kendine ait belli bir süre bekledikden sonra kendi palsını gönderir.
Soru Açıklaması
12.
Loran Haritalarındaki Hiperbolik Mevki Hatları üzerinde bulunan 9960-X-27550 tanıtma ifadesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Grup tekrarlama oran. 99600 ƒÊsn. olan bu tak.mdaki X yard.mc. istasyonu ile ana istasyon aras.ndaki zaman fark. 27550 ƒÊsn. dir
Soru Açıklaması
13.
Bir gemide omurga hattına dik vaziyette bulunan yatay yumuşak demirlerin manyetik pusula üzerindeki tesirleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gemi poyraza seyrederken manyetik pusulanın ibresini maksimum batıya saptırır.
Soru Açıklaması
14.
Pruvası güneye yönelik olarak inşa edilmiş olan bir gemi manyetik batıya seyrederken pruva pupa yönünde kazanmış olduğu sürekli mıknatısıyetin manyetik pusulayı saptırması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Maksimum Batıya saptırır.
Soru Açıklaması
15.
Manyetik ekvator civarındaki yer mıknatısıyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yer mıknatısıyetinin yatay kuvveti maksimum, düşey kuvveti minimumdur.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Karada askıda olan bir mıknatıs çubuğunun mavi ucu kuzey manyetik yarım kürede aşağı doğrudur.
Soru Açıklaması
17.
Tersanede pruvası SW yönünde inşa edilmiş bir gemide; daimi mıknatısıyetin hangi bileşenleri görülür?
Doğru Cevap: "D" + P, - Q
Soru Açıklaması
18.
Gemide + Q ve + P bileşenleri var ise geminin inşası sırasında pruvasının yönü nedir?
Doğru Cevap: "C" SE
Soru Açıklaması
19.
C emsali hangi bileşenlerden veya çubuklardan meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" Q ve f (simetrik olmayan düşey yumuşak demirler)
Soru Açıklaması
20.
A emsali + bir değerde bulunursa pusulaya ne gibi bir düzeltme uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Pusula dolabı sola çevrilir.
Soru Açıklaması
logo

21.
Kalkış ve varış mevkiilerinin enlemleri 38°N, boylamları farklı ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Rota 090° veya 270°, mesafe deparçerdir
Soru Açıklaması
22.
Okyanus Routeing Chartları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Routeing chartlar bir gnonomic haritadır
Soru Açıklaması
23.
Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur? I- Okyanus kılavuz haritaları II- Routeing chartlar III- Ocean passage kitapları IV- Okyanus kılavuz kitapları
Doğru Cevap: "E" III, IV
Soru Açıklaması
24.
Eko elektrikli iskandil kullanarak derinlik tesbit ederken, dip yapısı sert ve dip derinse aşağıdakilerden hangisi doğru bir seçim olur?
Doğru Cevap: "E" P.R.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır
Soru Açıklaması
25.
Rehberin pupasından 6000 Yarda mesafede bulunan bir A gemisinin, 148 rotasına 15 Kts.surat ile ilerleyen rehber geminin 280 hakiki kerterizi 19.000 Yarda mesafesinde en az sürat kullanarak mevki alabilmesi için rotası ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 173
Soru Açıklaması
26.
20 Temmuz 1998 günü güneşin almanaktan alınan yarıçapı 15'.8 olarak bulunmuştur. Güneşin yapılan ölçüm sonucu sextantın + yay kısmından bulunan değer 32'.1, eksi yay kısmında okunan değer 31'.1 olarak tespit edilmiştir. Sextantın Index hatası (IE) nedir?
Doğru Cevap: "E" - 0'.5
Soru Açıklaması
27.
IE=+0'.8 olan bir sextantla güneşten yapılan yarıçap ölçümünde - yay değeri 31'.4 olarak ölçülmüş ve o gün için almanaktan bulunan yarıçap değeri 15'.9 ise, + yay değerinin kaç olarak okunması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 31'.4
Soru Açıklaması
28.
Markab yıldızından alınan, Sex. Alt. : 20° 14',3, IC : +2,5' ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?
Doğru Cevap: "D" 20° 08',9
Soru Açıklaması
29.
Güneşin yarıçap değeri 16'.0'dır. Yapılan rasat sonunda Sextant asli yay kısmında okunan değer 31'.8, artı yay kısmında okunan değer ise 32'.2'dir. IC değeri nedir?
Doğru Cevap: "C" 0.2' (+)
Soru Açıklaması
30.
Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir?
Doğru Cevap: "D" - 0',6
Soru Açıklaması
logo

31.
Yatay sekstant açısı ölçerken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?
Doğru Cevap: "D" Sekstant sola doğru çevrilirken uzade kolu kendimize doğru çekilir.
Soru Açıklaması
32.
Index Error miktarını bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? I) Uzade kolu 0° ye alınarak ufka bakılır ufkun kendisi ile görüntüsü tek çizgi oluncaya kadar kol oynatılır. II) Sekstant yere paralel tutularak uzade kolu gezdirilir yayın kendisi ve görüntüsü tek çizgi olunca değer tespit edilir. III) Ters teleskopla uzade kolu sıfıra alınarak ufka bakılır ve sekstant sağa sola yatırılır ve ufuk tek çizgi olarak görülmeye çalışılır. IV) Uzade kolu 0° ye getirilerek yıldıza bakılır, yıldız ve görüntüsü çakışıncaya kadar kol oynatılır.
Doğru Cevap: "C" I, IV
Soru Açıklaması
33.
Suni ufukla yükseklik ölçülürken gök cisminin yüksekliği hangi dereceler arasında olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 15° - 60°
Soru Açıklaması
34.
Sextantın sol elle yatay olarak tutulup uzade kolu 30° - 40°arasına getirildiğinde yayın büyük aynadan görüntüsü, hakiki görüntüsü ile kesikli olarak birbirini izliyorsa bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büyük aynanın alet düzlemine dik olmaması
Soru Açıklaması
35.
Sextant ile okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Daima ( - ) olarak uygulanır.
Soru Açıklaması
36.
Herhangi bir gök cisminden ölçüm yapılırken kırılma (Refraction) değeri gözönüne alındığında; mecbur kalmadıkça 25° küçük açısal yükseklikleri olan gök cisimlerinden rasat yapılmaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kırılma değeri, sextant yükseklik değeri büyüdükçe azaldığı için.
Soru Açıklaması
37.
Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N kücuk Dec.N ise enlem aşağıdaki bağıntıların hangisi ile ifade edilebilir? ZX Başucu mesafesidir
Doğru Cevap: "A" Dec.-ZX
Soru Açıklaması
38.
Kutup Yıldızının düzeltilmiş açısal yüksekliği (Ho) 51° 15', a0 : 14'.8, a1 : 0'.6, a2 : 0'.6 olduğuna göre, bulunduğunuz enlem değeri nedir ?
Doğru Cevap: "A" 50 31'.0 N
Soru Açıklaması
39.
Meridyen geçişte arz tayininde DR mevkiinin enlemi > DEC ve aynı isimli ise; aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Zx = 90° - Ho ; Lat = Zx + DEC
Soru Açıklaması
40.
A Gemisinin mevkii 28° 00'S - 42° 36'W dir. Güneş'in Dec. değeri N 20° 30', SİA değeri 23°,4 dir. Güneşin doğuşunda semtini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 066°,6
Soru Açıklaması
logo

41.
Vardiya zabiti olarak; güneşin batış anında semtini 289° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir?
Doğru Cevap: "A" A = W 19° N
Soru Açıklaması
42.
15 Aralık günü güneş 36° 27' N - 072° 30' E mevkiinde GMT olarak 20:30'da batmıştır. LMT olarak güneşin batış saati nedir?
Doğru Cevap: "D" 16 Aralık 01:20:00
Soru Açıklaması
43.
Seyir halindeki bir gemiden 26 Mayıs günü ZT :16:34:14'de güneş'ten rasat yapılmıştır.DR boylamımız 156° 19'.5 E'dir. Rasat yapıldığı andaki GMT nedir ?
Doğru Cevap: "B" 06:34:14
Soru Açıklaması
44.
Seyir durumundaki bir gemi, 26 Nisan günü Zone Time olarak 16:36:14'de güneşten rasat yapmıştır. Rasat anındaki DR mevkiin boylamı 159° 19'.5 E'dur. Rasat yapıldığı andaki GMT zamanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" 05:36:14
Soru Açıklaması
45.
38° 41' N - 125° 20' W olan bir A mevkiinde 21 AĞUSTOS 2003 tarihinde vardiya saati 13:15 ise 55° 17' N - 082° 45' E olan bir B mevkiinde bulunan bir gözlemcinin vardiya saati kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 22 AĞUSTOS 03:15
Soru Açıklaması
46.
Boylam 060° 12' W olan bir mevkide LMT 08:21:37 iken boylamı 018° 03' E olan bir noktada LMT kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 13:34:37
Soru Açıklaması
47.
115° W Mevkiinde güneşin batışı LMT olarak 16:48:00 olarak bulunmuştur. Güneşin batış zaman ZT olarak kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 16:28:00
Soru Açıklaması
48.
20° 15' 36"E boylamında olan bir mevki ile 42° 28' 18"W boylamında olan bir mevki arasındaki zaman farkı nedir?
Doğru Cevap: "D" 04:10:56
Soru Açıklaması
49.
26 EKİM günü, 40° 00'N - 117° 19'.4W boylamında, Notik Almanaktan güneşin doğuşu 06:58:00 olarak bulunmuştur. Anılan boylamda güneş ZT olarak saat kaçta doğacaktır ?
Doğru Cevap: "D" 06:47:16
Soru Açıklaması
50.
088°W boylamında ZT 16:55:00 iken LMT değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 17:03:00
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.