logo

1.
SİVİL Alacakaranlık vakti Güneşin hangi durumunu anlatan bir ifadedir?
Doğru Cevap: "B" Ufkun 6° alanında bulunduğu andır
Soru Açıklaması
2.
Yıldızları tanımak maksadıyla, H.O. 2102 C/D Plastik Yıldız Bulucu'ya aşağıdaki değerlerden hangisi ile girmek gerekir?
Doğru Cevap: "B" LHA Aries
Soru Açıklaması
3.
Zaman-Boylam bağıntısından 4 dakika kaç derecelik yay değerine eşittir?
Doğru Cevap: "A" 1°
Soru Açıklaması
4.
Bir bölgenin(zaman diliminin) boylam cinsinden genişliği kaç derecedir?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
5.
Ay'ın dünya etrafındaki bir günlük hareketinin güneşe göre süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 24 Saat 50 Dakika
Soru Açıklaması
6.
Rasıtın alt boylamı aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
Doğru Cevap: "E" m
Soru Açıklaması
7.
Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 45°
Soru Açıklaması
8.
Notik almanakta ////// ile gösterilen işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alacakaranlık bütün gece devam eder
Soru Açıklaması
9.
Notik almanakta günlük sayfalardan kaç adet seçme yıldızın koordinatı bulunur?
Doğru Cevap: "D" 57
Soru Açıklaması
10.
Notik almanakta günlük sayfalarda güneş ve ayın doğuş/batış zamanları, hangi zaman sistemi ile verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" LMT
Soru Açıklaması
logo

11.
Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (v) ve (d) düzeltmeleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?
Doğru Cevap: "C" GHA Aries değerine
Soru Açıklaması
12.
Rasıt boylamından itibaren batıya doğru (360°), gök cisminden geçen saat dairesine kadar ölçülen ve gök kutbunda oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" LHA
Soru Açıklaması
13.
Küresel seyir üçgeninin kenarları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CoLat - CoDec - CoAlt
Soru Açıklaması
14.
Az S ve E ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Zn = 180° - Az
Soru Açıklaması
15.
Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?
Doğru Cevap: "C" a= 33 mil yakın
Soru Açıklaması
16.
Gök cisminin saat dairesi üzerinde seyircinin bulunduğu yarım küredeki kutup noktasından olan açısal mesafesi aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir?
Doğru Cevap: "A" CoDec
Soru Açıklaması
17.
Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?
Doğru Cevap: "A" LAT = CoAlt + Dec
Soru Açıklaması
18.
Güney yarı küre yıldızlarını tanımak için referans olarak kullanılan takım yıldız, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Southern Cross
Soru Açıklaması
19.
Dünyanın yörünge üzerindeki yıllık hareketinde, Güneşe en uzak olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temmuz
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Gök cisminin meyili (Dec.) ve gözlemcinin enlemi aynı işaretli ise, meyil değeri enleme ulaşıncaya kadar meyil arttıkça gök cisminin irtifası (Alt.) da artar.
Soru Açıklaması
logo

21.
Bir gök cismi aşağıdaki belirtilen koşuldan hangisinde ufkun üzerinde hiç görülmez ve gök cismi için doğuş ve batış olayı meydana gelmez?
Doğru Cevap: "B" Lat N, Dec.S Dec >CoLat.
Soru Açıklaması
22.
Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?
Doğru Cevap: "C" Anten yüksekliği
Soru Açıklaması
23.
Diferansiyel GPS'in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
Doğru Cevap: "B" Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır,
Soru Açıklaması
24.
GPS Sisteminin uzay bölümünde, asıl ve yedek olmak üzere kaç adet uydu vardır?
Doğru Cevap: "E" 21 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.
Soru Açıklaması
25.
Rasadi İrtifa (Ho) : 57° 35'.5, Hesabi İrtifa (Hc) 57° 41'.5, Azimuth Açısı (Az) : N 75° E olduğuna göre, Intersept ve Semt (Zn) değerleri aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" 6 Mil (Uzak), Zn : 075
Soru Açıklaması
26.
020° rotasında seyir eden geminin vardiya zabiti A fenerini SANCAK 35° de kerteriz etmektedir. Geminin sürati 12 Knt.dir. Akıntı sıfırdır. 15 dakika sonra vardiya zabiti A fenerinden radarla mesafesini 3 mil olarak ölçtüğü anda A fenerinin hakiki kerterizini kaç derece olarak saptar.
Doğru Cevap: "E" 070°
Soru Açıklaması
27.
080° rotasına 10 Knots süratle ilerlerken 035° de bir feneri kerteriz ediyoruz. 15 dakika sonra aynı feneri 350° de kerteriz ettiğimiz de fenere olan mesafemiz nedir?
Doğru Cevap: "C" 2,5 mil
Soru Açıklaması
28.
Saatte 10 mil hız ile 120° rotasına seyrediyorsunuz. Saat 21:10 da bir fenerden cayro pusulanızla 155° kerterizini ölçüyorsunuz. 12 dakika sonra aynı fenerden aldığınız kerteriz 190° dir. İkinci kerterizi aldığınızda (saat 21:22 de) fenerden uzaklığınız ne kadar olur ?
Doğru Cevap: "C" 2 mil
Soru Açıklaması
29.
240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz.19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir?
Doğru Cevap: "D" 3 mil
Soru Açıklaması
30.
11 kulaç 3 kadem kaç metredir?
Doğru Cevap: "C" 21m
Soru Açıklaması
logo

31.
10 knot ile ilerleyen bir tekne şamandıralara yakın seyrederken, bir şamandırayı görmesi ile kaybetmesi arasındaki süreyi 10 dakika olarak belirlemişse görüş mesafesi kaç mildir?
Doğru Cevap: "B" 0,8
Soru Açıklaması
32.
Siste seyreden bir gemi ses yansıması ile mesafe bulmak için düdük çalıyor ve çaldığı düdüğün yansımasını 20 sn sonra duyuyor, sesin yansıdığı sahilden mesafe kaç gominadır?
Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması
33.
Bir filikanın süratini belirlemek için filikanın baş tarafından yüzer bir cisim denize atılıyor, cisim filikanın baş ve kıç bodoslamalarından geçerken zaman tespiti yapılıyor ve süre 18 saniye olarak bulunuyor. Filikanın boyu 28 kadem olduğuna göre filikanın saatteki hızı yaklaşık olarak nedir?
Doğru Cevap: "B" 0,9 knot
Soru Açıklaması
34.
Bir geminin pruvasından pupasına kadar olan mesafe 367.5 Feet olduğuna göre pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 14 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" 15.5Kts.
Soru Açıklaması
35.
Seyir halinde bulunan bir geminin boyu 300 feet pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 10 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati nedir?
Doğru Cevap: "E" 17,7 Knots
Soru Açıklaması
36.
Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 3° 36' olark ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 0.785 mil
Soru Açıklaması
37.
Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 13,91 mil
Soru Açıklaması
38.
Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 11,46 mil
Soru Açıklaması
39.
Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 5° 36' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 250 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 0,42 mil
Soru Açıklaması
40.
Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 5° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 11,46 mil
Soru Açıklaması
logo

41.
Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3,2 mil
Soru Açıklaması
42.
262° rotasına seyreden bir A gemisinin, hakiki olarak 082° gördüğü B gemisinin nispi kerterizi nedir?
Doğru Cevap: "A" 180°
Soru Açıklaması
43.
Rotası 070° olan A gemisinin vardiya zabiti, B gemisini İSKELE 40°de kerteriz etmektedir. B gemisi vardiya zabiti ise A gemisini iskele 110° de kerteriz etdiğine göre, B gemisinin rotası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rota 320° dir
Soru Açıklaması
44.
172° rotasına ilerliyen bir gemiden,150° hakiki kerterizinde bulunan bir fenerin nispi kerterizi kaç derecedir?
Doğru Cevap: "A" 338°
Soru Açıklaması
45.
Gemimizin rotası 262° iken hakiki kerterizi 072° olarak ölçülen bir geminin nispi kerterizi kaç derece olur?
Doğru Cevap: "C" SANCAK 170°
Soru Açıklaması
46.
İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Rotalar birbirine diktir.
Soru Açıklaması
47.
Gemimizin rotası 090° olup, B gemisi hakiki 090° de kerteriz edilmiştir. B gemisinin Nispi kerterizi nedir?
Doğru Cevap: "C" 0°
Soru Açıklaması
48.
Parakete seyri yaparken herhangi sabit bir maddeden mevki hattı (Kerteriz) aldığımızda kerteriz aldığımız andaki DR mevkiinden aldığımız kerteriz hattına çizdiğimiz dik doğrunun bu hattı kestiği noktaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" EP mevki
Soru Açıklaması
49.
Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edilmiş olan hatta ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Rehber hattı
Soru Açıklaması
50.
Çapraz iki kerterizde konulan mevkiin kabul edilebilir bir doğrulukta olması için kerterizler arasındaki açı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kerterizler arası açı 30° den küçük 150° den büyük olmamalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.