logo

1.
Kuzey Yarıkürede ve Açık Denizde Lodos rüzgârının sebep olduğu akıntının derece olarak SET'i (yönü) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 045°
Soru Açıklaması
2.
090° rotasında ilerleyen bir gemide Saat 05:45'te bir fix mevki plotlanmıştır. Saat 18:15'te ikinci bir fix mevki plotlanmış ve Fix mevkiin DR mevkiye göre 7.5 mil güneyde olduğu görülmüştür. Akıntının set ve drifti nedir ?
Doğru Cevap: "D" Set : 180°, Drift : 0,6 Kts
Soru Açıklaması
3.
090° rotasına 12 Kts. ile ilerleyen bir geminin vardiya zabiti; bir feneri İSKELE 45° de kerteriz ettiğinde saati 10:00 olarak tespit etmiştir. Saat 10:15'de fener bordalandığında radar ile ölçülen mesafesi 2,5 NM olduğuna göre, bölgedeki akıntının yön (SET) ve şiddetini (DRIFT) bulunuz.
Doğru Cevap: "D" Set : 000° , Drift : 2 Kts
Soru Açıklaması
4.
Ege Denizinde saatte 50 mil hızla esen Lodos rüzgarının oluşturduğu rüzgar akıntısının yön ve hızı ne olur?
Doğru Cevap: "C" 065° -1 knot
Soru Açıklaması
5.
Güney Atlantik Okyanusunun ortalarında saatte 60 mil hızla esen keşişleme rüzgarının oluşturduğu akıntının yön ve hızı ne olur?
Doğru Cevap: "D" 275° -1,2 knot
Soru Açıklaması
6.
Kuzey yarım kürede okyanusların kıyıya yakın sularında rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur
Soru Açıklaması
7.
Güney yarım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur
Soru Açıklaması
8.
40 mil/saat esen bir rüzgarın oluşturduğu rüzgar akıntısının hızı nedir?
Doğru Cevap: "C" 0,8 knot
Soru Açıklaması
9.
Samsun açıklarında tespit edilen 155° yönüne 1 knot şiddetindeki rüzgar akıntısını oluşturan rüzgarın yönü ve hızı nedir?
Doğru Cevap: "C" Karayel- 50 mil/saat
Soru Açıklaması
10.
Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap: "B" Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT'i denir
Soru Açıklaması
logo

11.
Boylamımız 100°W ve GHA değeri 350° ise saat açısı(HA veya t) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 110° E
Soru Açıklaması
12.
Bir büyük daire seyri rotası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Büyük daire rotasının max enlemi (vertex noktası) daima başlangıç ve bitiş noktaları arasındadır
Soru Açıklaması
13.
Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
Soru Açıklaması
14.
Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-lat dır.
Soru Açıklaması
15.
Kalkış noktası 40° N - 065° W, varış noktası 30° S - 005° W olan büyük daire seyri problemlerini çözmek için kurulan üçgene ilişkin aşağıda verilen değerlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal boyu 60° dir
Soru Açıklaması
16.
Büyük daire seyri problemlerinin çözümünde göksel seyir kısa yol cetvelleri kullanıldığında, göksel seyir bilinenleri ile bilinmeyenleri yerine büyük daire seyri bilinenleri ile bilinmeyenleri kullanılır. Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hesabi yükseklik yerine mesafe
Soru Açıklaması
17.
Başlangıç noktası koordinatları 52°N - 060°W, vertex noktası koordinatları 60°N - 099°W ve başlangıç rota açısı 110° olduğuna göre birinci ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar arası dlong 5° alınacaktır. Kullanılacak formül Tg latx1 = Cos dlongv-x1 x tg latv)
Doğru Cevap: "D" 51,2°N - 055°W
Soru Açıklaması
18.
Rüzgar buz parçalarını kuzey yarım kürede hangi yönde sürükler?
Doğru Cevap: "C" Kendi yönünün 210° ile 225° fazlasında
Soru Açıklaması
19.
Haritada 225° olarak okunan transitteki iki feneri cayro pusula ile 226° de transitte gören bir geminin cayro pusula hatası nedir?
Doğru Cevap: "B" 1°W
Soru Açıklaması
20.
141° transit hattı üzerinde bulunan bir gemi, cayro pusulası ile bu transiti 145° olarak okumaktadır. Cayro pusula hatası nedir?.
Doğru Cevap: "E" 4°W
Soru Açıklaması
logo

21.
Bir Cayro ripiteri ile iki maddenin ölçülen transit kerterizi 136°,5 dir. Bu maddenin haritadan alınan transit kerteriz değeri ise 138° dir. Cayro hatası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" 1,5 E
Soru Açıklaması
22.
Sahildeki bir fenerin Cayro ripiterinden alınan kerterizi 310° dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi 308°dir. Cayro hatası nedir ?
Doğru Cevap: "E" 2°W
Soru Açıklaması
23.
Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız ile 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir?
Doğru Cevap: "A" 1°E
Soru Açıklaması
24.
Cayro hatası 1°,5 E olan bir cayro ile 128° rotasına gidersek ,hakiki kaç derece rotasına gitmiş oluruz?
Doğru Cevap: "A" 126°,5
Soru Açıklaması
25.
Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota tatbik edilecek rota nedir?
Doğru Cevap: "E" 130°
Soru Açıklaması
26.
187° cayro rotasına gitmekte olan bir gemi radarı ile bir A cismini SANCAK 30° de kerteriz etmektedir. Cayro hatası 2° W olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 215°
Soru Açıklaması
27.
Hatası 3° W olan bir cayro pusula ile 050° cayro rotasına giden bir geminin radarında puruva çizgisi 2° iskelede çıkmaktadır. Vardiya Zabiti bir A cismini radarla SANCAK 35° de kerteriz ediyor. Bu cismin hakiki kerterizi kaç derecedir.
Doğru Cevap: "B" 080°
Soru Açıklaması
28.
Ana cayro pruva değeri 078° iken ripiter pruva değeri 080° olarak görülen yanlış devreye alınmış bir ripiterle A fenerinin kerterizi 268° olarak alınıyor. Ana cayronun hatası 3° E olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir?
Doğru Cevap: "E" 269°
Soru Açıklaması
29.
Cayro hatası 2° W olan bir geminin hakiki 110° rotasına gitmek için cayro ile rotası ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 112°
Soru Açıklaması
30.
Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
Doğru Cevap: "A" 3°E
Soru Açıklaması
logo

31.
Cayro pusula hatası 4° E olan ve hakiki 086° rotasına seyreden bir geminin cayro pusula ile rotası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" 082°
Soru Açıklaması
32.
Cayro pusulada hız hatası aşağıdaki durumlardan hangisinde en büyük olur ?
Doğru Cevap: "E" Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken
Soru Açıklaması
33.
Cayro pusla hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
34.
Serbest dönen bir cayroskop, hangi yönü muhafaza eder ?
Doğru Cevap: "C" Eksen yönünü
Soru Açıklaması
35.
Cayro pusulada kuzey arama devinmesi (presesyonu) sağlamak için, S tarafından bakıldığı durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrolu yapılır
Soru Açıklaması
36.
Cayro pusulalarda; Fantom element ile hassas elementi taşıyacak şekilde imal edilen kısma verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Spider element (Örümcek eleman)
Soru Açıklaması
37.
Cayro pusulalarda; birbirine dik üç ayrı eksen etrafında hareket serbestiyetine sahip olan, yüksek devirle dönen ve ağırlığı çevresinde balans edilmiş elemana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hassas element (Duyarlı bölüm)
Soru Açıklaması
38.
Serbest cayronun Güney Yarımküre'deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yatay görünsel hareket batıya doğrudur.
Soru Açıklaması
39.
Ortalama alçak suları belirten sembol aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" MLW
Soru Açıklaması
40.
Gel-Git akıntısının, denizden karaya doğru olanının bitip, karadan denize doğru olanının başladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebb Current
Soru Açıklaması
logo

41.
Gel-Git'de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Menzil
Soru Açıklaması
42.
Gel git olayında "HWS" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (High Water Spring tide)
Doğru Cevap: "E" Ayın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir.
Soru Açıklaması
43.
Günlük gel-git aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülmez?
Doğru Cevap: "C" Akdeniz
Soru Açıklaması
44.
Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" Yeni ay
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki olaylardan hangisi gel-git olayının kuvvetli olmasına etken değildir?
Doğru Cevap: "D" Güneş ve Ay'ın Dec. lerinin değerce max. işaretçe ters olması
Soru Açıklaması
46.
Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde meydana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde bir defa yüksek, bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Pasifik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Günlük Med - cezir. ( Diurnal Tide)
Soru Açıklaması
47.
Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde meydana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde iki defa yüksek, iki defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Atlantik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yarım Günlük Med - cezir. (Semidiurnal Tide)
Soru Açıklaması
48.
Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?
Doğru Cevap: "B" Yükseklik açısı artar.
Soru Açıklaması
49.
Eşit İrtifa Dairesini çizebilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur ?
Doğru Cevap: "E" CoAlt
Soru Açıklaması
50.
NOTİK Alacakaranlık vakti, Güneşin hangi durumunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Ufkun 12° altında bulunduğu andır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.