logo

1.
Stratus bulutunun yere inmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sis
Soru Açıklaması
2.
Su hortumlarının (Waterspout) çoğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 45 knot'tan daha az şiddette dönen rüzgarlara sahiptir
Soru Açıklaması
3.
Şubat -Mart aylarında İskenderun körfezinde 9-10 hava yapabilen kuzey yönlü fırtına aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yarık kaya
Soru Açıklaması
4.
(Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, kıyı seyrinde sisin meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların olması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Tk = Td Basınç ve nem sabit
Soru Açıklaması
5.
(Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, kıyı seyrinde sisin meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların olması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Tk = Td Basınç ve nem sabit
Soru Açıklaması
6.
Tornadolar genellikle nerelerde görülür?
Doğru Cevap: "E" Soğuk cephenin önünde
Soru Açıklaması
7.
Tropikal hava kütlesiyle Polar hava kütlesi arasında oluşan cepheye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Polar cephe
Soru Açıklaması
8.
Troposfer içinde sıcaklık yükseklikle ortalama olarak 1000 m'de kaç derece düşer?
Doğru Cevap: "B" 6,5°C
Soru Açıklaması
9.
Troposfer yüksekliğinin en az olduğu bölge hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kutuplar
Soru Açıklaması
10.
Üç hücreli genel sirkülasyon modeline göre ekvatorda aşağıdakilerden hangisi olmaz?
Doğru Cevap: "E" İnici hava akımları
Soru Açıklaması
logo

11.
Üç hücreli sirkülasyon modeline göre yüzey alçak basınç alanları aşağıdakilerden hangi bölgelerde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Ekvator ve 60 enlemi
Soru Açıklaması
12.
Üç hücreli modele göre, 30° N ve 60° N enlemleri arasında hakim olan rüzgar sistemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Batı rüzgarları
Soru Açıklaması
13.
V şekilli olan alçak basınç alanlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Oluk
Soru Açıklaması
14.
Vidi kutusu aşağıdaki aletlerden hangisinin hassas elemanıdır?
Doğru Cevap: "E" Aneroid barometre
Soru Açıklaması
15.
Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor ederken rüzgar yönünü.............olarak bildirmelisiniz.
Doğru Cevap: "A" Hakiki derece
Soru Açıklaması
16.
Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sıcaklık, nem
Soru Açıklaması
17.
Yerden itibaren atmosferin tabakaları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer
Soru Açıklaması
18.
Yüksek basınç alanında feç sahasının hareketi nasıldır?
Doğru Cevap: "B" Rüzgar yönüne dik
Soru Açıklaması
19.
Yüksek basınç alanları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yüksek basınç alanları sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere üç tiptir
Soru Açıklaması
20.
Yüksek basınç alanlarında havanın açık olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "E" Yukarıdan yere doğru çöken hava
Soru Açıklaması
logo

21.
Yüksekliği 2 m., boyu 4 m. olan bir dalganın dikliği nedir?
Doğru Cevap: "A" 1/2
Soru Açıklaması
22.
Yüzey yakınındaki, soğuk hava tabakası üzerindeki daha sıcak havadan düşen yağmurdan oluşan sisler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cephe sisi
Soru Açıklaması
23.
135°'ye 10 kn hızla giden bir gemide anemometrenin gösterdiği değer SE 10 knot'dur. Gerçek rüzgarın hızı nedir?
Doğru Cevap: "C" 0 Knot
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.