logo

1.
Görüş mesafesinin jurnal ve sinoptik kodlarda belirtilmesinde seyir emniyeti bakımından hangi ilk kade-meler tehlikelidir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
2.
Gulf Stream akıntısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Sıcak su akıntısıdır
Soru Açıklaması
3.
Gün içinde bağıl nemin değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sabahın erken saatlerinde bağıl nem en yüksektir
Soru Açıklaması
4.
Güney yarımkürede bir alçak basınç alanı civarında rüzgar hangi şekilde eser?
Doğru Cevap: "D" Saat ibrelerin yönünde, merkeze doğru
Soru Açıklaması
5.
Güney yarımkürede bir antisiklon etrafındaki hava akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Saat istikameti tersi yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
Soru Açıklaması
6.
Güney yarımkürede bir antisiklon etrafındaki hava akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Yerden yukarıya doğru fark artar
Soru Açıklaması
7.
Hale olayını hangi bulut meydana getirir?
Doğru Cevap: "B" Cs
Soru Açıklaması
8.
Hareket eden cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır
Soru Açıklaması
9.
Hava kütlelerinin karekteristik düşey ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2-3 km
Soru Açıklaması
10.
Intertropikal konverjans zonu (ITCZ) nin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kuzeydoğu ticaret rüzgarları ile güneydoğu ticaret rüzgarlarının karşılaştığı yer
Soru Açıklaması
logo

11.
İspanya'nın Akdeniz kıyıları ve Cebelitarık'da etkili olan WSW yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına ile dalga mey-dana getiren yerel rüzgar hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vendavales
Soru Açıklaması
12.
Kara meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güneş doğmadan hemen önce
Soru Açıklaması
13.
Kışın başında aynı enlemde bulunan deniz ve kara bölgelerinde ……………………………………..,
Doğru Cevap: "A" Denizlerle karalar aynı sıcaklıktadır
Soru Açıklaması
14.
Kuru ve temiz bir atmosferde bulunan oksijenin hacimce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 21
Soru Açıklaması
15.
Kuzey Adriyatikte, kuzeydeki yüksek platolardan aşağı doğru kuzeyle doğu arasında değişen yönlerden esen, soğuk şiddetli rüzgarlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bora
Soru Açıklaması
16.
Kuzeybatı Pasifik'te oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tayfun
Soru Açıklaması
17.
Kuzey yarımkürede bir alçak basınç alanının merkezindeki basınç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Civarına göre merkezde en düşük basınç vardır
Soru Açıklaması
18.
Kuzey yarımkürede bir tropikal siklonun içinde tehlikeli yarımdairede olan bir gemi için doğru kaçış manevrası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rüzgar 1-4 kerte sancak baş omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
Soru Açıklaması
19.
Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tehlikeli yarıdaire
Soru Açıklaması
20.
Kuzey yarımkürede yer düzeyinde rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün tersine olup merkeze doğrudur
Soru Açıklaması
logo

21.
Kuzey yarımkürede yerden 1500 m. yukarıda, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara (konturlara) paralel olarak eser
Soru Açıklaması
22.
Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir gemi süratine eşit şiddetle yıldız rüzgarı almakta ise, bağıl (görünür) rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser?
Doğru Cevap: "C" Yıldız
Soru Açıklaması
23.
Laventer aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?
Doğru Cevap: "A" Akdeniz, Cebelitarık civarında
Soru Açıklaması
24.
Lodos'tan estiği rapor edilen rüzgar kaç kerteden eser?
Doğru Cevap: "C" 20 kerte
Soru Açıklaması
25.
Maksimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "D" İçinde cam indeks vardır
Soru Açıklaması
26.
Maritim Tropikal hava kütlesinin kaynak sahası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Azor yüksek basıncı
Soru Açıklaması
27.
Merkez basıncı 974 hpa olan bir siklonun açık denizde meydana getirebileceği maksimum rüzgar hızı kaç knot olabilir?
Doğru Cevap: "C" 96 knot
Soru Açıklaması
28.
Minimum termometrenin okuma zamanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 0700 - 2100
Soru Açıklaması
29.
Muson depresyonları için hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yaz musonu esnasında yağışı artıran alçak basınç alanlarıdır
Soru Açıklaması
30.
Normal koşullarda basıncın günlük değişiminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 04:00 - 10:00 azalır
Soru Açıklaması
logo

31.
Normal olarak yükseklikle sıcaklığın azaldığı atmosfer tabakaları hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Troposfer, mezosfer
Soru Açıklaması
32.
Oraj ve dolu yağışı meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cumulonimbus
Soru Açıklaması
33.
Orta enlemlerde orta bulut yükseklikleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2000 - 7000 metre arasında
Soru Açıklaması
34.
Orta enlemlerde günün en sıcak zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğleden sonra 2 ila 5 arasında
Soru Açıklaması
35.
Orta enlemlerde yıl boyunca olan maksimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Temmuz veya Ağustos ayı
Soru Açıklaması
36.
Orta veya hafif şiddette sürekli yağış meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nembostratus
Soru Açıklaması
37.
Özellikle Malta ve doğu Sicilya sahillerinin kuzeydoğuya açık limanları için önem taşıyan; Orta ve Batı Akdeniz'de fırtına kuvvetinde esen Kuzeydoğu yönlü rüzgarlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gregale
Soru Açıklaması
38.
Papagayo, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?
Doğru Cevap: "B" Guatemala, Nikaragua ve Kosta-Rika'nın Pasifik kıyılarında
Soru Açıklaması
39.
Periyodu 4 saniye olan bir dalganın yaklaşık boyu kaç metre ve hızı kaç knot'dır?
Doğru Cevap: "B" C = 12.5 Knot, L = 25 m.
Soru Açıklaması
40.
Rüzgar şiddeti aşağıdakilerden hangi nedenle yeryüzünden itibaren yükseklikle artar?
Doğru Cevap: "D" Yeryüzünün sürtünmesiyle, yere yakın hava yavaşlar
Soru Açıklaması
logo

41.
Rüzgar şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1 metre/saniye 2 knot
Soru Açıklaması
42.
Rüzgarı meydana getiren kuvvet hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Basınç gradyen kuvveti
Soru Açıklaması
43.
Rüzgarın kuzey yarımkürede N, NE, E, SE'ya drise oluşu hangi basınç sisteminin özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek basınç
Soru Açıklaması
44.
Rüzgarların oluşması için basınç gradyanı kuvveti aşağıdaki bölgelerden hangisi için söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" Dünyanın her yerinde
Soru Açıklaması
45.
Sıcak cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Cephe geçerken basınçta devamlı düşüş, cephe geçtikten sonra basınçta düşme durur
Soru Açıklaması
46.
Sıcaklığın yükseklikle değişimine göre atmosfer tabakalarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer
Soru Açıklaması
47.
Soğuk cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Cephe yaklaşırken basınç hafif düşer, cephe geçerken aniden yükselir, cephe geçtikten sonra sürekli yükseliş olur
Soru Açıklaması
48.
Squall (Kararsızlık) hattı genel olarak aşağıdakilerden hangisinde oluşmaz?
Doğru Cevap: "A" Soğuk cephenin gerisinde
Soru Açıklaması
49.
Squall Hattı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıcak cephe önünde oluşur
Soru Açıklaması
50.
Stratus bulutunun yere inmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.