logo

1.
Bir denizci için, sıcak cephenin yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaretler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gittikçe sirrostratüs ve sonra da altastratüslere dönüşen yüksek sirrüs bulutları
Soru Açıklaması
2.
Bir döner fırtına (hurricane) için aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bulut gelişimi (Ci-Cs-As-St) şeklinde ve uydudan helezon şeklinde görülüyor.
Soru Açıklaması
3.
Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini getirecektir?
Doğru Cevap: "E" Yağmur ve zayıf görüş
Soru Açıklaması
4.
Bir gözlem istasyonu üzerinden soğuk cephe geçerken aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kaydedilebilir?
Doğru Cevap: "B" Basınç yükselir ve rüzgarlar sağanaklı eserler
Soru Açıklaması
5.
Bir hava haritasındaki kırmızı ve mavi çizgiler birlikte aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Stasyoner cephe
Soru Açıklaması
6.
Bir hava kütlesi eğer .........................., "sıcak" olarak nitelendirilir.
Doğru Cevap: "B" Üzerinde hareket ettiği yer havadan daha soğuk ise
Soru Açıklaması
7.
Bir hava kütlesi için iyi bir kaynak bölgesi olabilecek yerler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Genellikle hafif rüzgarlı ve üniform yapısı olan düzgün geniş yüzeyler
Soru Açıklaması
8.
Bir musonu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Mevsimsel yön değiştiren rüzgarlar
Soru Açıklaması
9.
Bir rüzgar gülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Farklı doğrultularda zamana göre esme yüzdesidir
Soru Açıklaması
10.
Bir siklon ailesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" En genç cephe sistemi en öndedir
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde faydalıdır?
Doğru Cevap: "C" Rüzgar hızının
Soru Açıklaması
12.
Bir tropikal fırtına gözüne 15 mil mesafede basınç ve rüzgar değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" 20 hpa, 12 kuvvetten büyük
Soru Açıklaması
13.
Bir tropikal siklonun gözünün çapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 10-20 denizmili
Soru Açıklaması
14.
Bir tropikal siklonun ortalama çapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 400-500 deniz mili
Soru Açıklaması
15.
Bir yüksek basınç merkezi ile bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa, ............
Doğru Cevap: "C" Rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır
Soru Açıklaması
16.
Bofor rüzgar skalasına göre 4 şiddetindeki bir rüzgar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Meydana getirdiği dalgaların yüksekliği 1 m'dir
Soru Açıklaması
17.
Boyun noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İki yükseği birleştiren bir sırt çizgisi ile iki alçağı birleştiren bir oluk çizgisinin kesişme noktasıdır
Soru Açıklaması
18.
Bugün sıcaklık ve bulutluluk artıyor, bu akşam sağanak ihtimali var. Gece hava çok daha soğuyor. Hamleli ve güneybatılı olan rüzgarlar bu gece kuzeybatılı yöne dönüyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangi tip cephe geçişi sözkonusudur?
Doğru Cevap: "A" Soğuk cephe
Soru Açıklaması
19.
"Buys-Ballot Yasası"na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak basınç merkezinin kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Doğu-güneydoğu (ESE)
Soru Açıklaması
20.
Celcius (Santigrad) derece (°C) ile Fahrenheit derece (°F) arasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1°C = 1,8°F
Soru Açıklaması
logo

21.
Cephe eğimi için aşağıdaki hangi özellik doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Eğim rüzgar hız farkları ile ters orantılıdır
Soru Açıklaması
22.
Cephelerin kinematik sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekvatoryal cephe (ITCZ)
Soru Açıklaması
23.
Civalı barometrelerde yapılan düzelmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi
Soru Açıklaması
24.
Coriolis kuvvet için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Rüzgarların daha hızlı esmesine sebep olur
Soru Açıklaması
25.
Çisentiyi oluşturan bulut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Stratus
Soru Açıklaması
26.
Çöken havada bulut oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Çöken hava daima ısınır
Soru Açıklaması
27.
Deniz durumu skalasında kaba dalgalı olarak ifade edilen deniz (5) değeri için, Bofor skalasına göre jurnale hangi değerler yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Deniz 5, hava 6
Soru Açıklaması
28.
Deniz seviyesinde en iyi rüzgar yönü tahmini aşağıdakilerden hangisinin yönü gözlemlenerek yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Dalgalar
Soru Açıklaması
29.
Deniz seviyesinde standart atmosfer basıncı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1013,2 mb
Soru Açıklaması
30.
Deniz seviyesinden 900m yükseklikteki bir istasyon, hava basıncını 930 mb olarak ölçsün. Standart koşullarda deniz seviyesindeki basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
Doğru Cevap: "D" 1020 mb
Soru Açıklaması
logo

31.
Deniz seviyesine yakın atmosferik basınç 1000 hPa civarındadır. Basınç aşağıdakilerden hangi yükseklikte yarıya yani 500 hPa'a düşer?
Doğru Cevap: "C" Yerden itibaren 5,5 km'de
Soru Açıklaması
32.
Denizciliği etkileyen bütün hava olayları atmosferin hangi tabakasında meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" Troposfer
Soru Açıklaması
33.
Denizde en yaygın olarak karşılaşılan sis tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adveksiyon sisi
Soru Açıklaması
34.
Doğu ve Güney Asya'daki yaz musonları aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?
Doğru Cevap: "C" Nemli hava ve denizden karaya esen rüzgarlar
Soru Açıklaması
35.
Dolu aşağıdaki bulutlardan hangisinden meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Cumulonimbus
Soru Açıklaması
36.
Dünya iklim kuşaklarının sınıflandırılmasında enlem dağılımına göre "Tropikal Kuşak" için hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 23 27' N - 23 27' S
Soru Açıklaması
37.
Dünyanın en sisli bölgesi New Foundland'ta gözlenen sisler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adveksiyon sisi
Soru Açıklaması
38.
Dünyanın genel sirkülasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" 30°- 60° enlemleri arasında kuzey yarımkürede doğulu rüzgarlar kuşağı vardır
Soru Açıklaması
39.
Eğer dünya dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi olurdu?
Doğru Cevap: "E" Sadece (a) ve (b)
Soru Açıklaması
40.
Eğer yağmur bir caddenin bir tarafına yağıp, diğer tarafına yağmamışsa, bu yağmur büyük bir olasılıkla aşağıdakilerden hangi buluttan düşmüştür?
Doğru Cevap: "C" Cumulonembus
Soru Açıklaması
logo

41.
El anemometresi aşağıdakilerden hangisini ölçer?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar şiddetini
Soru Açıklaması
42.
FM 13 X SHİP Kod formunda, 99LaLaLa QcloLoLoLo grubu neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Mevkii grubudur
Soru Açıklaması
43.
FM 13 X SHİP Kod formunda, 4PPPP grubunda ne bilgisi verilir?
Doğru Cevap: "B" Hava basıncı
Soru Açıklaması
44.
Frontojenez aşağıdaki durumlardan hangisinde olanaklıdır?
Doğru Cevap: "A" Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti azalıyorsa
Soru Açıklaması
45.
Gemi ambarındaki ve dışarıdaki havanın çiğ noktası sıcaklıklarının aynı olduğu farz edilirse bu durumda ambar kapağı açılıp, içerdeki sıcak hava ile dışarıdaki soğuk hava karıştığında, ambardaki bağıl nem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Öncekine nazaran artar
Soru Açıklaması
46.
Gemide bağıl nem aşağıdaki aletlerden hangisiyle ölçülür?
Doğru Cevap: "E" Islak kuru hazneli higrometre
Soru Açıklaması
47.
Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda sıfır (0) olabilir. Bu koşullardan bir tanesi aşağıdaki-lerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Rüzgar tam kıçtan esmelidir
Soru Açıklaması
48.
Gemide yapılan meteorolojik ölçümlerde T = 16.2 0 C, T = 15.0 0 C, T = 19.6 0 C, basınç 1000.2 hpa, hava 7 kapalı, rüzgar 220'den 20 knot esiyor. Bu bilgilerin FM 13 SHIP kot formuna göre yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 72220 10162 20150 40002 00196
Soru Açıklaması
49.
Gemilerde en çok kullanılan barometre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aneroid barometre
Soru Açıklaması
50.
Geostrofik rüzgar için hangi deyim doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" izobarlara dik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.