logo

1.
Agulhas akıntısı aşağıdaki okyanusların hangisinde gözlenir?
Doğru Cevap: "C" Güney Hint Okyanusu
Soru Açıklaması
2.
Agulhas'ın etkili olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güney Afrika - Madagaskar arası.
Soru Açıklaması
3.
Akdeniz'deki yerel rüzgarlardan aşağıdakilerden hangisinin yönü, diğerlerine zıt doğrultudadır?
Doğru Cevap: "C" Mistral
Soru Açıklaması
4.
Alçak basınç alanlarında, havanın bulutlu ve yağışlı olmasını aşağıdaki nedenlerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "B" Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın yükselmesi
Soru Açıklaması
5.
Alçak basınç merkezleri (siklonlar).............hareket etme eğilimindedirler.
Doğru Cevap: "B" Sıcak sektörlerindeki izobarlara paralel yönde
Soru Açıklaması
6.
Anaforlara neden olduğu için denizciler açısından önem taşıyan; özellikle Cebelitarık boğazı'nda yazın esen, beraberinde sis ve yağmur getiren, Akdeniz'in doğu yönlü rüzgarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Laventer
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir sıcak hava kütlesinin geldiği bölgede görülmez?
Doğru Cevap: "C" Konvektif hareket
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki aletlerden hangisi rüzgar yönünü gösterir?
Doğru Cevap: "A" Juriet
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki basınç yapılarından hangisi yarı-sürekli alçak basınç alanıdır?
Doğru Cevap: "E" Basra
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi tropikal siklonun oluştuğu bölgeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Güney Atlantik Okyanusu
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki bulutlardan hangisi güneş ya da ay etrafında hale meydana getirir?
Doğru Cevap: "A" Sirrostratüs
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki bulutlardan hangisi yere ulaşan en az yağış meydana getirir?
Doğru Cevap: "E" Cirrocumulus
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki bulutlardan hangisinin yere inmiş şekline sis adı verilir?
Doğru Cevap: "A" Stratus
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin sis oluşturma olasılığı yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Soğuk su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 hPa = 1 mb
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki hangi iki koşul birlikte atmosferi en kararlı yapar?
Doğru Cevap: "A" Yüzeyde soğuk ve yukarıda sıcak hava
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi uyuşmaz?
Doğru Cevap: "D" Stratocumulus - yüksek bulut
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?
Doğru Cevap: "C" Öğleden sonraları görülen orajlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcak yerel rüzgarlardandır?
Doğru Cevap: "C" Hamsin
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sis tiplerinden hangisi soğuk, sakin ve bulutsuz gökyüzlü gecelerde oluşur?
Doğru Cevap: "A" Radyasyon sisi
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdaki tropikal sistemleri ürettikleri rüzgarların kuvvetine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız. I-Tropikal dalga II-Tropical depresyon III-Harikeyn IV-Tropikal fırtına
Doğru Cevap: "D" III - IV - II - I
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi adveksiyon sisleri için uygun koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yükseklikle azalan bağıl nem
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi altostratus'un özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yağmur veya kar yağışı yapar
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi cephesiz siklon değildir?
Doğru Cevap: "E" Orta enlemlerde oluşan dalga siklonları
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli boyutta (çapta) olan fırtınaları en büyükten en küçüğe doğru sıralamak-tadır?
Doğru Cevap: "E" orta enlem siklonu, hurricane, tornado
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi gri renkte düzgün görünüşlü sise benzeyen bir buluttur?
Doğru Cevap: "A" Stratus
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi hava kütlesini oluştukları yüzeye göre sınıflandırır?
Doğru Cevap: "A" Maritim
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi küme bulut değildir?
Doğru Cevap: "C" Cirrostratus
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Sürekli yağmur yağışı
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi nembostratus'un özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ay veya güneş ışığını geçirirler
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdakilerden hangisi rüzgar yönünün gösterir?
Doğru Cevap: "C" Rüzgar çorabı
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık bakımından atmosferin tabakalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" İyonosfer
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimi değildir?
Doğru Cevap: "E" Pascal
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi su hortumunun oluşma nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yatay sıcaklık gradyanının küçük olduğu sıcak cepheler
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi tabakalı bulut değildir?
Doğru Cevap: "D" Cirrocumulus
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi "Tandans"ın tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Barometrede değişik zamanlarda okunan 2 değer arasında okunan basınç farkı ( 3 saatlik basınç farkı)
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi termal siklonun oluşumunda söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "C" Yukarıda konverjans nedeniyle hava sütununun ağırlığı azalır ve yerde basınç düşer
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi yağmur ölçme aletidir?
Doğru Cevap: "B" Plüviyometre
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi yarı sürekli alçak basınç alanıdır?
Doğru Cevap: "A" İzlanda
Soru Açıklaması
40.
Atmosfer basıncının maksimum olduğu saatler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 10:00 - 22:00
Soru Açıklaması
logo

41.
Atmosferde genel olarak sıcaklık değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Düşey sıcaklık değişimi yatay sıcaklık değişimine göre çok fazladır
Soru Açıklaması
42.
Atmosferin en alt tabakası olan troposfer toplam atmosfer kütlesinin ne kadarını kapsar?
Doğru Cevap: "C" %75
Soru Açıklaması
43.
Atmosferin kararlı olması aşağıdakilerden için doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Sıcaklık yükseklikle, adyabatik düşey sıcaklık gradyanından daha çok düşerse
Soru Açıklaması
44.
Bağıl nem günün hangi saatinde minimumdur?
Doğru Cevap: "C" Hava sıcaklığının en yüksek olduğu an
Soru Açıklaması
45.
Barografın hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Vidi kutusu
Soru Açıklaması
46.
Basınç gradyen kuvveti etkisi ile ona uygun esen rüzgar hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Barostrofik rüzgar
Soru Açıklaması
47.
Benguala - Kuroshio - Agulhas aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Okyanus akıntıları
Soru Açıklaması
48.
Bir bulut damlacığının çapı aşağıdakilerden hangi aralıkta değişir?
Doğru Cevap: "D" 20 - 200 m
Soru Açıklaması
49.
Bir Chinook (fön) rüzgarında ısı aşağıdakilerden hangi yolla oluşur?
Doğru Cevap: "A" Gizli ısı ve aşağı inen havanın sıkışması
Soru Açıklaması
50.
Bir dalga siklonınun ömür evrelerinden hangisinde fırtına sistemi (normal olarak) en şiddetlidir?
Doğru Cevap: "C" Bir oklüzyon sistemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.