logo

1.
 Aşağıdaki hususlardan hangisi bir telsiz ehliyetnamesinin iptal edilmesine yol açan bir harekettir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
2.
Türk Kuruluşlarına ve limanlarına giren yabancı deniz taşıtlarındaki telsiz sistemleri hangi mevzuat gereği denetlenmektedir ?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesi
Soru Açıklaması
3.
Deniz taşıtlarının kara ile kamu haberleşmesini sağlayacak olan Sahil Telsiz İstasyonlarını kurma ve işletme yetkisi hangi kuruma aittir ?
Doğru Cevap: "D" Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Soru Açıklaması
4.
Hangi telsiz sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapılacağına karar veren kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Genel Kurmay Başkanlığı
Soru Açıklaması
5.
"TYK" ne demektir ?
Doğru Cevap: "A" Telsiz Yayın Kontrolü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hususlardan hangisi/hangileri telsiz sistemlerinin montaj ve yerleştirme hatasıdır?
I - Sistemlerin elektrik güç hatlarına çok yakın tesis edilmesi
II - Cihazların teknik kitap ve broşürlerinde belirtilen esaslara uygun olarak kurulmaması
III - Ruhsatlarda kayıtlı anten türünün kullanılmaması
IV -Geminin ana enerji kaynağından uzak bir mahale tesis edilmesi
V - Telsiz sistemlerinin köprü üstüne tesis edilmesi
Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması
7.
Türk karasuları dahilinde VHF cihazlarında kullanılan kanal sayısı toplam kaç adettir ?
Doğru Cevap: "C" 55
Soru Açıklaması
8.
Türk Liman ve Karalarında bulunan gemilerin haberleşme ile ilgili usul ve tahditlere uymadığı Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom, Liman Başkanlıkları vb. kuruluşlarca 1 yıl içinde kaç kez tespit edildiği takdirde, bu gemilerin ruhsatları iptal edilir ?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
9.
"TYK" hangi kurumun talebi üzerine uygulamaya konulur ?
Doğru Cevap: "E" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
10.
Telsiz ehliyetleri kaç yılda bir yenilenir ?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
logo

11.
Gemilerdeki telsiz cihazları hangi TYK kategorisine girer ?
Doğru Cevap: "A" TYK0
Soru Açıklaması
12.
Telsiz ehliyet sınavını kazanan adayların ehliyetnamelerini alabilmeleri için aşağıdaki belgelerden hangisine ihtiyaç yoktur ?
Doğru Cevap: "B" İyi hal kağıdı
Soru Açıklaması
13.
GMDSS telsiz operatör ehliyetnamelerini kaybedenler, ehliyetnamelerini yeniden alabilmeleri için hangi belgeler ile birlikte başvurmaları gerekmektedir ?
I - 2 adet vesikalık fotoğraf
II - Ehliyetnamenin kayıp olduğuna ilişkin belge
III - Ehliyetname ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz
IV - Diploma sureti
V - İkametgah Senedi
Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması
14.
Telsiz ehliyetleri bir yıl içinde kaç kez geçici olarak geri alınan kişilerin ehliyetleri iptal edilir?
Doğru Cevap: "B" 2 kez
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur ?

I - NBDP : Dar band doğrudan yazmalı telefon
II - ITU/RR : Uluslararası Telsiz Tüzüğü
III - ITU : Uluslar arası Haberleşme Örgütü
IV - SAR : Sahil Arama Birliği
V - IMO : Uluslararası Denizciler Birliği
Doğru Cevap: "B" III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi "SOLAS" 'ın Türkçe karşılığıdır ?
Doğru Cevap: "D" Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi
Soru Açıklaması
17.
GMDSS'e göre gemilerde bulundurulması gereken telsiz cihazlarının türü hangi unsur/unsurlara göre belirlenir ?

I - Geminin Boyuna
II - Geminin Tonajına
III - Geminin Seyir Yaptığı Bölgeye
IV - Geminin Yüküne
V - Gemide Çalışan Personel Sayısına
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki koşullardan hangisi/hangileri GMDSS Telsiz Operatör ehliyetnamelerinin iptal edilme sebebidir ?

I - Kamu haklarında kısıtlama
II - Ehliyetnamenin bir yıl içinde iki kez geçici olarak geri alınması
III - Hapse girme
IV - Medeni haklardan kısıtlanma
V - Başka bir geminin adını ve çağrı işaretini vererek görüşme yapma
Doğru Cevap: "C" I-II-IV
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi "Kutupsal Yörüngeli Deniz Arama Kurtarma Uydu Haberleşme Sistemi" nin kısaltma ifadesidir ?
Doğru Cevap: "E" COSPAS-SARSAT
Soru Açıklaması
20.
"Çok Yüksek Frekans" ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" VHF
Soru Açıklaması
logo

21.
Liman içinde bulunan bir gemide, aşağıdaki telsiz cihazlarından hangisi/hangileri ile haberleşme yapılması yasaktır ?

I- VHF           II- MF          III- HF           IV- Inmarsat-A         V- Inmarsat-C
Doğru Cevap: "C" II-III
Soru Açıklaması
22.
Türk bayraklı gemiler için hesaplaşma otoritesi kodu nedir ?
Doğru Cevap: "D" TR01
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki VHF kanallarından hangisi yatlar arası haberleşmede kullanılmak üzere tahsis edilmiştir ?
Doğru Cevap: "E" 72
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.