logo

1.
Which is not a vessel equipment or personnel requirement of GMDSS?
Doğru Cevap: "A" Regular equipment upgrading standards requirement.
Soru Açıklaması
2.
Which equipment may not be utilized to provide locating signals in GMDSS
Doğru Cevap: "B" 3 GHz signals of radar transponders.
Soru Açıklaması
3.
If a vessel is operating 100 nautical miles from shore within range of shore-based MF station, the vessel is operating within what area?
Doğru Cevap: "C" Sea area A2.
Soru Açıklaması
4.
If a vessel is engaged in local trade, and at no point in its voyage travels outside 25 miles from the Kuşadası coast, in which GMDSS zones would this vessel be operating?
Doğru Cevap: "D" Sea area A1.
Soru Açıklaması
5.
What is the purpose of the reserve source of energy required under GMDSS?
Doğru Cevap: "E" To operate the radio installations and charge any batteries which may be part of the installation.
Soru Açıklaması
6.
What statement is true regarding the additional equipment carriage requirement imposed for the survival craft of vessels over 500 gross tons?
Doğru Cevap: "B" A second radar transponder is required.
Soru Açıklaması
7.
Which action should the GMDSS radio operator take in a distress situation when embarking in survival craft?
Doğru Cevap: "A" Switch on EPIRB and SART immediately and leave on.
Soru Açıklaması
8.
Which system has the least effective radius of operation?
Doğru Cevap: "C" VHF DSC.
Soru Açıklaması
9.
Which channel is designated for GMDSS Digital Selective Calling?
Doğru Cevap: "D" Channel 70 (156.525 MHz).
Soru Açıklaması
10.
A GMDSS-equipped vessel must carry equipment capable of Medium Frequency (MF) DSC transmission and reception:
Doğru Cevap: "A" When operating outside of VHF-DSC range of shore.
Soru Açıklaması
logo

11.
 Which channel is utilized for the required bridge-to- bridge watch?
Doğru Cevap: "C" VHF-FM on channel 13.
Soru Açıklaması
12.
What causes the SART to begin a transmission?
Doğru Cevap: "C" After being activated either manually or automatically, the SART responds to radar interrogation.
Soru Açıklaması
13.
In a distress situation of a ship afloat, what is a method of maximizing the effectiveness of an SART?
Doğru Cevap: "B" Maintain the unit as high as possible.
Soru Açıklaması
14.
Which statement is true regarding vessels required to be fitted with one SART?
Doğru Cevap: "A" This is a requirement for vessels of 300 gross tonnage and upward but less than 500 gross tonnage.
Soru Açıklaması
15.
What frequency is required in survival craft portable radiotelephony equipment?
Doğru Cevap: "B" 156.8 MHz.
Soru Açıklaması
16.
What is the joint international satellite-aided SAR system?
Doğru Cevap: "C" 3. COSPAS-SARSAT.
Soru Açıklaması
17.
Navtex broadcasts are sent:
Doğru Cevap: "A" In categories of messages.
Soru Açıklaması
18.
What type of antenna system allows you to receive and transmit at the same time in both directions?
Doğru Cevap: "B" Duplex.
Soru Açıklaması
19.
What is the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)?
Doğru Cevap: "A" An automated ship-to-shore distress alerting system using satellite and advanced terrestrial communications systems.
Soru Açıklaması
20.
What is a ship earth station?
Doğru Cevap: "E" A mobile satellite station located on board a vessel.
Soru Açıklaması
logo

21.
At mid-day, what would be the best choice in attempting to communicate with a shore station some 15 miles (24 km) distant?
Doğru Cevap: "A" VHF-FM.
Soru Açıklaması
22.
Which of the following persons are ineligible to be issued a commercial radio operator license?
Doğru Cevap: "D" Individuals who are unable to send and receive correctly by telephone spoken messages in English.
Soru Açıklaması
23.
The ideal method of removing insulation from wire is :
Doğru Cevap: "C" The thermal stripper.
Soru Açıklaması
24.
The SART operates in which frequency band?
Doğru Cevap: "B" 9 GHz.
Soru Açıklaması
25.
250 GRT'luk bir gemide GMDSS'e göre aşağıdaki cihazlardan hangisinin A1 (dahili sefer) bölgesinde sefer yapan bir gemide bulundurulması zorunludur ?
Doğru Cevap: "D" Hiçbiri
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki MMSI numaralarından hangisi Türk bayraklı bir gemiye aittir ?
Doğru Cevap: "A" 271 000 150
Soru Açıklaması
27.
Diğer adı Inmarsat EPIRB olan cihaz aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" Inmarsat E
Soru Açıklaması
28.
Inmarsat A cihazının kimlik numarası kaç karekterdir ?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
29.
VHF haberleşmesinin emisyon türü nedir ?
Doğru Cevap: "E" F3E
Soru Açıklaması
30.
Telsiz cihazlarında gürültüyü bastırmak için kullanılan fonksiyon ne olarak isimlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Sequelch
Soru Açıklaması
logo

31.
250 GRT'luk bir gemide GMDSS'e göre "Su Geçirmez Özellikli El VHF"lerinden kaç adet bulundurulması zorunludur ?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
32.
Akülerde sıvının yoğunluğunu ölçen cihazın adı nedir ?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
33.
ZC ZC X1 X2 X3 X4 ile başlayan bir Navtex mesajında Arama ve Kurtarma bilgilerine ilişkin X2'de belirtilen kod aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
34.
Inmarsat sisteminde Hint okyanusu bölgesi uydusunun kısaltma ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" IOR
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki VHF kanallarından hangisinde muhabere yapılamaz ?
Doğru Cevap: "A" 75
Soru Açıklaması
36.
Navtex cihazı üzerinde ayar yapılarak, Navtex mesajlarında, aşağıdaki mesaj türlerine ilişkin kodlardan hangisinin alışı önlenebilir ?
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
37.
Inmarsat sistemi üzerinden yapılan telsiz telefon görüşmelerinde Atlas Okyanusu Batı bölgesindeki uydu kullanıldığı takdirde bunun kodu nedir ?
Doğru Cevap: "E" 874
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki tarihlerden hangisi denize yeni indirilen gemiler için GMDSS ile ilgili tüm yükümlülüklerin başlangıç tarihidir.
Doğru Cevap: "D" 01.02.1995
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki VHF kanallarından hangisi GMDSS'e göre bir tehlike yayınında "Acknowledge" verildikten sonra kullanılacak olan kanaldır ?
Doğru Cevap: "B" 16
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Inmarsat sisteminin özellikleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "C" Uyduları kutupsal yörüngededir.
Soru Açıklaması
logo

41.
GMDSS'e göre EPIRB cihazının hangi sıklıkla test edilmesi gerekir ?
Doğru Cevap: "D" Ay'da bir
Soru Açıklaması
42.
Cospas-Sarsat sisteminde kullanılan "Yerel Kullanıcı Birimi" nin kısaltılmış kodu nedir ?
Doğru Cevap: "D" LUT
Soru Açıklaması
43.
VHF - DSC üzerinden bir tehlike yayını alındığında, bu uyarıyı duyan gemi istasyonlarının yapacağı işlevler aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Sahil İstasyonunun "acknowledge" verilmesi beklenir.
Soru Açıklaması
44.
Periyodik test ve kontroller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?

I   - VHF - DSC cihazının her gün test edilmesi gerekir.

II  - MF - DSC cihazının her hafta sahil istasyonu ile test edilmesi gerekir.

III - HF - DSC cihazının her ay sahil istasyonu ile test edilmesi gerekir.

IV - EPIRB cihazının her hafta test edilmesi gerekir.

V  - Printere sahip cihazların kağıt ve şeritlerinin her gün kontrol edilmesi gerekir.
Doğru Cevap: "C" I-II-V
Soru Açıklaması
45.
Deniz VHF cihazlarında 70.kanaldan yayın yapıldığında, cihazın gücü en fazla kaç watt olması gerekir ?
Doğru Cevap: "D" 25 w
Soru Açıklaması
46.
Gemilerin sefer yapacakları bölgeler GMDSS’e göre kaça ayrılır ?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
47.
“Haberleşme” SOLAS’ın kaçıncı bölümünde yer alır ?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
48.
Bir tehlike durumunda, tehlikedeki gemi ve ona yardım eden birimler arasındaki haberleşmeye ne denir ?
Doğru Cevap: "D" On-Scene Communication
Soru Açıklaması
49.
"Denize adam düşmesi" ile ilgili yayın hangi tehlike kategorisine girer ?
Doğru Cevap: "B" Urgency
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi Haberleşme Yüksek Kurulu'nun Başkanıdır ?
Doğru Cevap: "A" Başbakan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.