logo

1.
Bir gemi grubuna ait MMSI numarası kaç rakamdan oluşur ?
Doğru Cevap: "B" 9 rakam
Soru Açıklaması
2.
EMİSYON,uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır?
Doğru Cevap: "D" Echo Marine Indiana Sierra Yellow Oscar November
Soru Açıklaması
3.
Gemi istasyonları grup tanıtım numarasında ilk rakam 0' dır. 0 rakamı o tanıtım numarasının bir gemi grubuna ait olduğunu gösterir. Buna göre ikinci, üçüncü ve dördüncü rakamlar, aşağıdakilerden hangisini verir ?
Doğru Cevap: "B" Deniz tanıtım numarasını
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir kıyı istasyonuna ait MMSI numarasıdır?
Doğru Cevap: "B" 002713000
Soru Açıklaması
5.
Selective call numaraları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İki sıfır yanyana kullanılmaz
Soru Açıklaması
6.
Ülkelere tahsis edilen "deniz kimlik numaraları"nı ifade eden kısaltma aş. hangisidir?
Doğru Cevap: "C" MID
Soru Açıklaması
7.
İstanbul NAVTEX istasyonunun kodu ve yayın saati aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" D - 0030 GMT
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki frekanslardan hangisi HF Navtex frekansıdır?
Doğru Cevap: "D" 6314 Khz
Soru Açıklaması
9.
Dünyada Kaç Adet NAVAREA ve METAREA vardır ? Türkiye kaçıncısının içinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Dünyada 16 Tane vardır, Türkiye 3.sünde bulunur
Soru Açıklaması
10.
Navtex yayını yapan bir istasyon günde toplam ne kadar süre yayın yapar?
Doğru Cevap: "C" 60 DK
Soru Açıklaması
logo

11.
Navtex mesaj preambülünde ZCZC'den sonra gelen 2. karakter neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Mesaj türünü belirtir
Soru Açıklaması
12.
Navtex yayını usulü nedir?
Doğru Cevap: "B" FEC - COLLFEC
Soru Açıklaması
13.
Navtex mesaj kategorilerinde meteorolojik uyarılar hangi karakterle gösterilir?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
14.
Navtex yayınlarında denizcilik (seyir) uyarıları , aşağıdaki hangi seçenekte verilen harf ile gösterilir?
Doğru Cevap: "B" A
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki istasyonlardan hangisi NAVTEX yayını yapmaktadır ?

I - Trabzon II - Samsun III - Zonguldak IV - İskenderun
Doğru Cevap: "C" II
Soru Açıklaması
16.
NAVTEX mesajlarında "mesajın bittiğini " gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" NNNN
Soru Açıklaması
17.
Navtex mesajlarında SAR ile ilgili bilgiler hangi kod ile verilir?
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
18.
NAVTEX mesajlarında mesaj başlama sinyali hangi ibare ile belirtilir?
Doğru Cevap: "C" ZCZC
Soru Açıklaması
19.
NAVTEX için mesajın başlama ve bitiş uyarı kodları aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" ZCZC-NNNN
Soru Açıklaması
20.
Her NAVTEX istasyonuna ayrılan en fazla yayın süresi kaç dakikadır ?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
logo

21.
Türkiyede navtex yayını yapan istasyonların tanıtım işaret kodlarından doğru olanları seçiniz.
Doğru Cevap: "A" D-E-F-I
Soru Açıklaması
22.
Navtex sisteminde Omega mesajları hangi harfle gösterilmektedir?
Doğru Cevap: "D" I
Soru Açıklaması
23.
Uluslararası NAVTEX frekansı (kHz) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 518
Soru Açıklaması
24.
NAVTEX alıcılarında, iptal edilemeyen mesaj kategorileri aş. hangileridir?
Doğru Cevap: "B" A, B, D, L
Soru Açıklaması
25.
"Z" ile ifade edilen NAVTEX mesaj kategorisinin anlamı aş. hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yayınlanacak mesaj yok
Soru Açıklaması
26.
İstanbul NAVTEX istasyonu bir günde ne kadar süre yayın yapmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 1 saat
Soru Açıklaması
27.
156.525 Mhz frekansında kıyı istasyonu ile bağlantılı test yayınının süresi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 156.525 Mhz frekansında kıyı istasyonu ile bağlantılı test yapılmaz
Soru Açıklaması
28.
Sessizlik periyodu (silence period) için deniz gezici birimlerinin telsiz telefonları 2182 khz tehlike frekansında hangi saatler başında ve ne kadar süre ile dinlemede kalmalıdır?
Doğru Cevap: "D" x saat 00 dak ve x saat 30 dak-3 dak
Soru Açıklaması
29.
İvedilik işareti sağlık ile ilgili bir konuya yönelik olarak verilirse kullanılan işaret?
Doğru Cevap: "A" PAN PAN MEDICO
Soru Açıklaması
30.
SECURITE CQ……… DE……… POSITION……. ………………. NNNN……… mesajı ne tür bir mesajdır?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik
Soru Açıklaması
logo

31.
Gemi Denizin ortasında hareketten kısıtlı fakat civar gemilere haber vermek istiyorsunuz. Hangi mesajı çekersiniz?
Doğru Cevap: "C" Acelelik Mesajı
Soru Açıklaması
32.
Yanlışlıkla verilen DSC mesajında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz.?
Doğru Cevap: "D" A-B-C Doğrudur
Soru Açıklaması
33.
Okyanus ortasında seyrederken, pervane düştü rüzgarlı hava ve hareketten düştünüz. Ne tip mesaj çekilir?
Doğru Cevap: "A" Acelelik Mesajı
Soru Açıklaması
34.
Batmakta olan bir geminin can kurtarma botuna ve yardıma ihtiyacı olduğunda çekeceği mesajın kategorisi ne olur?
Doğru Cevap: "C" Distress
Soru Açıklaması
35.
Olay-yeri haberleşmeleri için "doğrudan yazan telgraf" tekniği kullanılacaksa................seçilmelidir. Boşluklar aşağıdaki uygun seçenek ile doldurunuz.
Doğru Cevap: "C" Mode-B FEC usulü
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki frekans bantlarından hangisindeki DSC frekansında (DSC ile) test yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" VHF
Soru Açıklaması
37.
Gemide var olan ağır bir yaralının bildirilmesi, aşağıdaki hangi mesaj türü ile olur ?
Doğru Cevap: "B" Acelelik mesajı
Soru Açıklaması
38.
Tehlikedeki gemi veya ona yardım eden istasyonlar arasındaki haberleşmeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" On-Scene communication
Soru Açıklaması
39.
Akdeniz de yapılacak olan bir tatbikat ile ilgili uyarılar denizcilere hangi tür mesajla duyurulur?
Doğru Cevap: "B" Emniyet mesajı
Soru Açıklaması
40.
Tehlike trafiğinin bittiğini ve normal çalışmanın başlayabileceğini RTF tekniğinde, hangisi ile belirtilir?
Doğru Cevap: "B" SEELONCE FEENEE
Soru Açıklaması
logo

41.
Serbest düşmeli filikada bulundurulacak SART adedi nedir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
42.
SART'ın çalışmasını etkileyen etmenler?
Doğru Cevap: "D" Hepsi etkiler
Soru Açıklaması
43.
SART aygıtlara ne kadar aralarla test edilmelidir ?
Doğru Cevap: "C" Her ay
Soru Açıklaması
44.
Kazazede arabalarındaki hedef saptama işareti gönderen donanım (SART) hangi band içinde çalışır?
Doğru Cevap: "D" 9200-9500 mhz
Soru Açıklaması
45.
GMDSS 'e tabi 300-500 GRT arası ve 500 GRT dan büyük gemiler en az kaç adet SART bulundurmalıdırlar?
Doğru Cevap: "A" 1-2
Soru Açıklaması
46.
Telsiz telex ARQ çalışma (selective calling) yöntemi hangi tür iletişimlerde uygun bir çalışma yöntemidir?
Doğru Cevap: "D" Routine
Soru Açıklaması
47.
RadioTelex ile yayınlanan ivedilik mesajı aşağıdaki hangi kelime ile başlar ?
Doğru Cevap: "D" Pan Pan
Soru Açıklaması
48.
Abone yok, ofis kapalı anlamına gelen telex kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ABS
Soru Açıklaması
49.
TelsizTelex sisteminde kullanılan "MUT" kısaltması nedir?
Doğru Cevap: "B" Bozuldu
Soru Açıklaması
50.
Teleks haberleşmesinde haberleşme yapılan son abone ile tekrar bağlantı kurmak için kullanılacak kısaltma?
Doğru Cevap: "C" RDL
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.