logo

1.
Real Time ve global coverage ile çalışan EPIRB hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 406 Mhz EPIRB
Soru Açıklaması
2.
Inmarsat EPIRB'lerinin çalıştığı frekans aş. hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1.6 GHz
Soru Açıklaması
3.
EPIRB cihazı ne kadar sıklıkla test edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ayda 1 kez
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki frekanslardan hangisi NBDP tekniği ile yalnızca tehlike ve güvenlik trafiği için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" 6268.0 Khz
Soru Açıklaması
5.
Hava araçlarını SAR çalışmalarına katıldıklarında deniz araçları ve ilgili kıyı istasyonları ile iletişim kurmaları için kullanılacak frekanslar?
Doğru Cevap: "B" 3023-5680 khz
Soru Açıklaması
6.
MF bandının frekans aralığı telsiz telgraf için aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 415-535Khz
Soru Açıklaması
7.
HF bandında telsiz telefon ve teleks için frekans aralığı hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" 4-27,5 Mhz
Soru Açıklaması
8.
Genel haberleşme için gemiler arası uluslar arası DSC çağrı frekansı nedir ?
Doğru Cevap: "A" 2177Khz
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki frekanslardan hangisi NBDP (telsiz telex) frekansı değildir?
Doğru Cevap: "D" 16696 Khz
Soru Açıklaması
10.
2189.5 Khz neyi ifade etmektedir ?
Doğru Cevap: "B" Kıyı istasyonları ile rutin görüşmelerde kullanılacak frekans
Soru Açıklaması
logo

11.
Olay yeri haberleşmesinde kullanılacak frekanslar Radyo Telefon olarak …..gerekirse Telex olarak…..'dır?
Doğru Cevap: "A" 2182-2174.5 khz
Soru Açıklaması
12.
Deniz Bandı Olarak da bilinen GMDSS VHF Frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 156-174 Mhz
Soru Açıklaması
13.
121.5 Mhz frekansı, hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "D" COSPAS SARSAT EPIRB yayınları
Soru Açıklaması
14.
A3 deniz alanında cihaz çiftlemesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" VHF DSC - VHF TELEFON - MF - HF DSC TELEFON TELEX - INMARSAT C
Soru Açıklaması
15.
R/Telefon ile rutin haberleşme sırasında tehlike haberleşmesi anonsu duyuldu. Rutin haberleşmeyi sona erdirmek için gemilerin kullanılacağı anons hangisidir?
Doğru Cevap: "B" SEELONCE DISTRESS
Soru Açıklaması
16.
SAR çalışmaları sırasında arama ve kurtarma temas/buluşma noktası hangi kısaltma ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" SPOC
Soru Açıklaması
17.
Telli ya da telsiz devreler üzerinden resim, harita, kroki ve benzeri hareketsiz resimleri ve yazıları göndermekte kullanılan iletişim tekniği aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" FAKS
Soru Açıklaması
18.
Telsiz telefon ile tehlike haberleşmesinde kısıtlı çalışmanın başlayabileceği aşağıdakilerden hangisi ile bildirilir ?
Doğru Cevap: "A" SEELONCE PRUDONCE
Soru Açıklaması
19.
MAYDAY CQ DE TURKRADIO 0515 ANTARES / UOPR SEELONCE FEENEE Yukarıdaki örnek, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Radyoteleks ile yayınlanan tehlike trafiği bitti çağrısı
Soru Açıklaması
20.
Çıkacak olan fırtınalar, aşağıdaki hangi mesaj türü ile duyurulur ?
Doğru Cevap: "B" Emniyet mesajı
Soru Açıklaması
logo

21.
Sürekli olarak A3 deniz bölgesinde çalışan gemiler, kendilerine sunulan bakım seçeneklerinden en az kaçını seçmek zorundadırlar ?
Doğru Cevap: "B" ikisini
Soru Açıklaması
22.
MAYDAY TCAA DE TCBB RRR MAYDAY mesajının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tehlike alarmı alındısı
Soru Açıklaması
23.
Olay yeri haberleşmesinin kontrolü, frekansların seçimi, arama usullerinin tatbiki, trafik kontrolü hangi birimlerin kontrolündedir?
Doğru Cevap: "C" OSC-CSS
Soru Açıklaması
24.
Olay yeri haberleşmesinde ne tip frekanslar kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Simplex
Soru Açıklaması
25.
GMDSS'e göre gemilerde bulundurulacak haberleşme sistemlerini belirleyen en önemli etken hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sefer yapacağı bölge
Soru Açıklaması
26.
GMDSS Bakım seçenekleri nelerdir ?
Doğru Cevap: "B" Denizde Elektronik Bakım - Kıyıda Elektronik Bakım - Cihaz Çiftlemesi
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisine öncelikle frekans tahsis edilir?
Doğru Cevap: "A" Türk Silahlı Kuvvetlerine
Soru Açıklaması
28.
SAR Çalışmalarına katılan unsurlar devamlı olarak kiminle irtibatta kalırlar.?
Doğru Cevap: "A" RCC
Soru Açıklaması
29.
ALL STATIONS anlamına gelen kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" CQ
Soru Açıklaması
30.
Telsiz cihazının radyasyon yaymasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Emisyon
Soru Açıklaması
logo

31.
Distress trafiğini tanımlayan kelime hangisidir?
Doğru Cevap: "A" MAYDAY
Soru Açıklaması
32.
GMDSS'de DSC dinleme nöbetleri; aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibidir?
Doğru Cevap: "C" "a" ve "b" nin her ikisi birden,
Soru Açıklaması
33.
Merkez bankasınca TL değeri olarak her ay belirlenen ve yabancı haberleşmelerin ücretlendirme işleminde kullanılan "özel çekim hakkı" anlamına gelen sembol aş. hangisidir?
Doğru Cevap: "B" SDR
Soru Açıklaması
34.
GMDSS sistemindeki yedek akım kaynağı (akü) talepleri aş. hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 6 saat
Soru Açıklaması
35.
NBDP COL FEC tekniği aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" NAVTEX
Soru Açıklaması
36.
Bir istasyonun yönünü telsiz dalgaları alarak tayin etmeyi tanımlayan terim?
Doğru Cevap: "A" RADIO DF
Soru Açıklaması
37.
SECURE CQ DE GUPY Position 53.40N 006.24W A large floating object seen NNNN Yukarıdaki ne tür bir mesajdır?
Doğru Cevap: "C" Emniyet mesajı
Soru Açıklaması
38.
A2 bölgesinde hangi ehliyetname geçerli değildir?
Doğru Cevap: "D" ROC
Soru Açıklaması
39.
Ticaret gemisi arama ve kurtarma el kitabı hangi kısaltma ile gösterilir?
Doğru Cevap: "C" MERSAR
Soru Açıklaması
40.
Türkiye'deki kıyı uydu yer istasyonları (CES) ile hangi uydular kullanılarak haberleşme yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" AOR-E / IOR
Soru Açıklaması
logo

41.
INMARSAT Sisteminde kaç adet uydu bulunur ve bu uyduların isimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 4 adet uydu bulunur. AOR-W AOR-E IOR ve POR uydularıdır
Soru Açıklaması
42.
INMARSAT uydularının dünyanın çevresinde bir turunu tamamlamaları için geçmesi gereken süre hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 24 Saat
Soru Açıklaması
43.
SAFETY NET hizmeti , aşağıdakilerden hangisi ile alınabilir?
Doğru Cevap: "C" INMARSAT EGC
Soru Açıklaması
44.
INMARSAT EGC sisteminin kullandığı frekans bandı aralığı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" 1530 - 1544 Mhz
Soru Açıklaması
45.
INMARSAT Sisteminde kullanılan iki haneli kodlardan "41" kodu neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Meteoroloji Yayınlarını
Soru Açıklaması
46.
INMARSAT-C' de kullanılan tanıtım numaraları (ID) kaç rakamlıdır ve ilk rakam kaçtır ?
Doğru Cevap: "B" 9 rakamlıdır. İlk rakam 4' tür
Soru Açıklaması
47.
Inmarsat uydu sisteminde yer alan uydulardan AOR-W uydusunda telefon ve POR uydusunun Telex numaraları NEDİR?
Doğru Cevap: "A" 874-582
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi INMARSAT sisteminde kullanılan ve kredi kartı ile ödeme yapılmasını amaçlayan ikili koddur?
Doğru Cevap: "A" 36
Soru Açıklaması
49.
Haberleşme tipi "real-time" olan Inmarsat sistemleri aş. hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Inmarsat-B, A, Mini-m
Soru Açıklaması
50.
"4 271 x x x x x" Inmarsat mobil numarası (IMN) hangi tip Inmarsat terminaline aittir?
Doğru Cevap: "A" Inmarsat-C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.