logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi bir Türk gemisine ait çağrı işareti olamaz ?
Doğru Cevap: "B" TC45
Soru Açıklaması
2.
"YM" ile başlayan çağrı işaretlerinden sonra YM'nin ardından kaç rakam grubu gelir?
Doğru Cevap: "C" 4 rakam
Soru Açıklaması
3.
Gemi istasyonlarının 4000-27500 KHZ bandında DSC tekniği ile yapacakları çağrılar için kullanacakları en yüksek çıkış gücü ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 1.5 kW
Soru Açıklaması
4.
INMARSAT EPIRB aygıtlarının çıkış gücü, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" 1 WATT
Soru Açıklaması
5.
Kıyı Telsiz İstasyonu Telefon Telex çıkış güçleri ;
Doğru Cevap: "D" 4 ve 6 MHZ de 8 KW ile sınırlandırılmıştır
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki deniz sahalarından hangisinde Inmarsat Epırb kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" A4
Soru Açıklaması
7.
NAVTEX ile kaplanmayan deniz bölgelerinde karadan deniz yönünde, denizcilik ve meteorolojik uyarılar ve diğer önemli durumlarla ilgili bilgilerin alınabilmesi için aşağıdaki hangi yersel teknikler bulundurulmalıdır ?
Doğru Cevap: "C" HF NBDP
Soru Açıklaması
8.
Sürekli olarak A1 deniz bölgesinde çalışan bir gemide kaç adet Navtex aygıtının bulundurulması zorunludur ?
Doğru Cevap: "A" 1 ADET
Soru Açıklaması
9.
Gemiden kıyıya DSC normal çağrılarda manual bağlantı olarak kıyıdan gemiye bir çalışma frekansı kullanamadığı hangi uzaktan komuta işareti ile bildirilir?
Doğru Cevap: "B" Unable to Comply
Soru Açıklaması
10.
MF ve HF DSC donanımlara yayın kapsama alanları içinde bulunan bir DSC donanımlı kıyı istasyonu varsa en az hangi sıklıkta test ve kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Haftada bir kez
Soru Açıklaması
logo

11.
MF/HF bandında DSC çağrılarının saniyede hızı kaç baud 'dur.Doğru alanı işaretleyin?
Doğru Cevap: "D" 100 baud
Soru Açıklaması
12.
Telsiz telefonla yayınlanacak olan bir emniyet mesajının işareti aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" SECURITE
Soru Açıklaması
13.
DSC tekniği ile gönderilen tehlike çağrısında sonraki iletişimin türü ile ilgili bilgi girilmediğinde aygıt, hangi bilgiyi girer ?
Doğru Cevap: "D" RTF tekniği ile yapılacağını
Soru Açıklaması
14.
Telsiz telefonla acelelik çağrısı yapılırken kullanılan ilk ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pan pan
Soru Açıklaması
15.
Gemiler tarafından normalde bir DSC tehlike alarmının alındı onayı aşağıdakilerden hangisi ile verilmelidir?
Doğru Cevap: "B" R/Telefon ile
Soru Açıklaması
16.
500 Grt’dan büyük GMDSS’e tabi gemiler en az kaç adet Vhf el telsizi bulundurmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
17.
DSC Cihazlarının Testleri Ne zaman yapılır?
Doğru Cevap: "C" VHF DSC Günlük yapılır,MF-HF Haftalık yapılır
Soru Açıklaması
18.
Uydu İletişiminde MSI yayınları ne şekilde yayınlanır?
Doğru Cevap: "C" INMARSAT C - EGC Safety Net
Soru Açıklaması
19.
Yalnız MF ve VHF ile donatılan küçük gemilere konan DSC donanımı nedir?
Doğru Cevap: "D" CLASS B DSC
Soru Açıklaması
20.
Sadece A1 deniz sahasında seyir yapan gemilerin, 406 MHz yada 1.6 GHz uydu EPIRB'leri yerine, aşağıdaki hangi EPIRB'i bulundurmaları yeterlidir?
Doğru Cevap: "C" VHF-DSC EPIRB
Soru Açıklaması
logo

21.
DSC tekniği; GMDSS'in karasal haberleşme dalında ayrılmaz bir parçası olup, aşağıdaki hangi frekans bantlarında kullanılmak üzere planlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" VHF, MF ve HF
Soru Açıklaması
22.
Geminin can kurtarma aracında kullanılacak ana haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" SART ve el telsizi
Soru Açıklaması
23.
Tüm deniz sahalarında seyir yapan gemiler için zorunlu tutulan EPIRB aş. hangisidir?
Doğru Cevap: "C" COSPAS-SARSAT EPIRB
Soru Açıklaması
24.
Bazı Inmarsat-E EPIRB'leri ile bütünleşik olarak aşağıdaki hangi cihaz bulunabilmektedir?
Doğru Cevap: "C" SART
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki cihazlardan hangisi SAKLA ve İLET prensibi ile çalışmaktadır?
Doğru Cevap: "A" INMARSAT C
Soru Açıklaması
26.
A3 bölgesinde seyir yapan bir gemi telsiz donanımını tamamlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanmaz?
Doğru Cevap: "C" INMARSAT M
Soru Açıklaması
27.
300-500 grt. Arasındaki gemilerde en az 1 , 500 grt dan büyük gemilerde en az 2 adet bulundurulması zorunlu olan cihaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" SART
Soru Açıklaması
28.
2 senede bir yayınlanan ve 6 ayda bir güncelleştirilen ITU yayını aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ITU List IV List Of Coast Stations
Soru Açıklaması
29.
GMDSS Telsiz Jurnali Kaç Bölümden oluşur? Hangi bölümde hangi bilgiler bulunur?
Doğru Cevap: "D" 3 Bölümden oluşur A bölümü Gemi Bilgileri B bölümü Operatör Bilgileri C bölümü Haberleşme Kayıtları
Soru Açıklaması
30.
GMDSS Telsiz kayıt defterinin (jurnalinin) B bölümüne hangi bilgiler yazılır?
Doğru Cevap: "C" Haberleşmeyle görevlendirilmiş olanlarla ilgili bilgiler
Soru Açıklaması
logo

31.
ITU yayınlarından List V kaç yılda bir yayınlanmaktadır ?
Doğru Cevap: "A" Her yıl
Soru Açıklaması
32.
Gemi İstasyonlarında tutulan Telsiz jurnalleri ne kadar süre ile gemide saklanır?
Doğru Cevap: "B" 2 yıl süre ile saklanır
Soru Açıklaması
33.
Kıyı istasyonları Kitabı (nomanklâtürü), aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi tarafından yayımlanır ?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanır
Soru Açıklaması
34.
A2 deniz sahasında aşağıda yer alan telsiz operatör belgelerinden hangileri kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" ROC
Soru Açıklaması
35.
Gemide elektronik bakım kim tarafından yapılır ?
Doğru Cevap: "C" REO yeterlik belgesi bulunan güverte zabitleri tarafından
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi yeterlik belgesi türü için en az lise ya da dengi okul mezunu olma şartı aranır ?
Doğru Cevap: "A" REO
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi GMDSS yeterlik belgesidir?
Doğru Cevap: "D" GMDSS Genel Telsiz Operatörü Sertifikası
Soru Açıklaması
38.
Sertifikasını başka bir şahısa kullandıranlara ne ceza verilir?
Doğru Cevap: "B" 3 ay süre ile ehliyetine el konur
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki yayın sınıflarından hangisi otomatik telgraf yayınıdır?
Doğru Cevap: "D" HEPSİ
Soru Açıklaması
40.
HF Radyo telefon frekansları için yayın sınıfı (emisyon şekli) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" J3E
Soru Açıklaması
logo

41.
Emisyon Ne demektir ?
Doğru Cevap: "A" Telsiz Anteninin çıkışında oluşturduğu radyasyona emisyon denir
Soru Açıklaması
42.
MF ve HF frekans bantlarında kullanılacak DSC yayın sınıfı; aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" J2B yada F1B
Soru Açıklaması
43.
4000-27500 Khz bandında DSC çağrıları ve alındı bilgileri için kullanılacak yayın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" F1B
Soru Açıklaması
44.
Gemiler arası seyir güvenliği amacıyla kullanılan VHF bandında 13. kanalda hangi yayın sınıfı kullanılır?
Doğru Cevap: "B" G3E
Soru Açıklaması
45.
Genlik modülasyon, tek yan band bastırılmış taşıyıcı analog bilgi içeren telefon yayını aşağıdaki seçeneklerde verilen işaretlerden hangisi ile gösterilir?
Doğru Cevap: "A" J3E
Soru Açıklaması
46.
Cospas-Sarsat sistemindeki beacon tipleri hangileridir?
Doğru Cevap: "D" EPIRB - ELT - PLB
Soru Açıklaması
47.
L-Band EPIRB aygıtlarından gönderilen işaretler bir uydu bölgesinde kaç adet CES tarafından alınarak işleme konulur ?
Doğru Cevap: "A" 2 ADET
Soru Açıklaması
48.
Uydu EPIRB aygıtları kodlanırken, kodlanan ilk 3 rakam aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" MID
Soru Açıklaması
49.
Cospas-Sarsat sisteminde kullanılan kutbi yörüngeli uydu EPİRB'lerin çalışma frekansı (Deniz için) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 406 Mhz
Soru Açıklaması
50.
Inmarsat-E Epırb sisteminde tehlike uyarısının verilmesi ile uyarının bir RCC tarafından alınması arasında geçen süre en fazla kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "A" 5 DK
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.