logo

1.
Bir geminin draftları aşağıdaki gibi okunmuştur.Okunan bu draftlar sonucunda gemi hakkında vardığınız kanı aşağıdakilerden hangisidir. Kıç Draft Vasat Draft Baş Draft 20'00" 19'00" 18'06"
Doğru Cevap: "A" Hogging (Vasatta yükselme)
Soru Açıklaması
2.
Bir geminin okunan draftları : Baş: 5.20 m Kıç: 6.20 m Vasat: 5.80 m, dir. Bu gemi aşağıdakilerden hangi etkinin altındadır?
Doğru Cevap: "B" Sagging (Vasatta çökme)
Soru Açıklaması
3.
Boş ağırlığı 2500 ton olan bir gemide 600 ton yakıt 50 ton su bulunmaktadır. Bu gemi limana yanaşmış ve gemiye 5500 ton yük, 250 ton ilave yakıt, 50 ton su alınmıştır. Geminin son deplasmanı ve detveytini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "B" 8950 ton, DW = 6450 ton
Soru Açıklaması
4.
Boş ağırlığı 2800 ton, boş KG'si 2.8 m olan bir gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir. No:1 Ambar 800 ton omurgadan mesafe 2.4 m No:2 Ambar 1400 ton omurgadan mesafe 3.2 m No.3 Ambar 950 ton omurgadan mesafe 2.7 m Yükleme sonunda KM'nin 3.4 m olduğu tespit edilmiştir. Geminin final GM'ini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "A" 0.58 m
Soru Açıklaması
5.
Boş ağırlığı 7350 ton olan A gemisi X limanına yanaşıyor. Geminin Deplasmanı 11200 tondur. A gemisinin tanklarında 125 ton yakıt, 30 ton su bulunmaktadır. Gemiden 1100 ton yük boşaltılmış ve 2980 ton yük yüklenmiştir. Ayrıca gemiye 100 ton yakıt ve 20 ton su alınmıştır. A Gemisinin X limanından kalkıştaki deplasman tonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 13200 ton
Soru Açıklaması
6.
Boş gemi ağırlığı 10600 ton olan bir geminin boş KG'si 11 m.'dir. Bu geminin 1-3-5-7 nolu ambarlarına sıra-sıyla 11 800 ton, 13500 ton, 13600 ton, 12000 ton yük yüklenmiştir. Yüklenen yükün KG yükseklikleri sırasıyla 10.42 m, 10.38 m, 10.35 m ve 10.12 m. dir. Yükleme sonunda KM 10.73 m olduğuna göre geminin final GM'ini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "C" 0.29 m
Soru Açıklaması
7.
Demirdeki A gemisinde, ambarda gladorada, omurgadan 8 metre yükseklikteki bir yük ambar tabanına şifting edilmiştir. Geminin deplasmanı 9200 ton ve ambar tabanının omurgadan yüksekliği 2 metredir. Şifting edilen yük miktarı 200 ton ve şiftingden önce GM 1.8 metre olduğuna göre şifting sonunda yeni GM ne olur?
Doğru Cevap: "C" 1.93m
Soru Açıklaması
8.
Deplasmanı 1500 ton olarak tespit edilen bir geminin KG yüksekliği 07.40m dir. Bu gemide omurgadan 5 metre yükseklikte bulunan 50 tonluk bir yük omurgadan 8 m yüksekliğe sifting edilirse geminin yeni KG yük-sekliği aşağıdakilerden hangisidir. (TPC:20 Ton)
Doğru Cevap: "C" 07,50 m
Soru Açıklaması
9.
Deplasmanı 3200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 6.2 m. Bu gemiye aşağıdaki tabloda gösterilen yükler yüklenmiş, yükleme sonunda KM : 5.40 m olduğu tespit edilmiştir. Yükleme sonundaki GM'i hesaplayınız. Kompartman Ağırlıklar KG Yüksekliği No:1 Ambar 1500 ton 3.6 m No:2 Ambar 3000 ton 5.2 m No:3 Ambar 2100 ton 3.9 m
Doğru Cevap: "A" 0.40 m
Soru Açıklaması
10.
Deplasmanı 3800 ton KG'si 3.8 m olan bir geminin güvertesine KG'si 6.5 metre olan 150 ton yük yüklenirse geminin yeni KG'si ne olur?
Doğru Cevap: "B" 3.90 m
Soru Açıklaması
logo

11.
Deplasmanı 4800 ton ve KG'si 4.8 m bir gemide bulunan 120 tonluk yükün KG'si 3.2 m dir. Bu yük KG yüksekliği 10.8 m olan güverteye shifting edilirse geminin yeni KG'si ne olur?
Doğru Cevap: "B" 4.99 m
Soru Açıklaması
12.
Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG'si 3 m dir. Bu gemi Kg'si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra Kg'si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu geminin KG si nedir?
Doğru Cevap: "A" 3.9 m
Soru Açıklaması
13.
Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG'si 3 m dir. Bu gemi Kg'si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra Kg'si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu geminin GM' inin 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir?
Doğru Cevap: "D" 1048.78 ton
Soru Açıklaması
14.
Deplasmanı 5200 ton olan bir gemide KG=5.2 m, KM=5.8 m dir. Bu gemide omurgadan 2.6 m yüksekte bulu-nan 60 tonluk bir ağır parça, cundası omurgadan 30 m yüksekte olan ağır bumba ile kaldırılırsa geminin GM'i ne olur?
Doğru Cevap: "A" 0.284 m
Soru Açıklaması
15.
Deplasmanı 5330 ton ve KG'si 4.50 m olan seyir halindeki bir gemi limana varıncaya kadar, KG'si 1.50 m olan tankından 166 ton ve KG'si 0.5 m olan tankından ise 72 ton yakıt harcamıştır. Bu gemi limana vardığında KM'si 5.35 m olduğuna göre limana varış GM'ini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "D" 0.75 m
Soru Açıklaması
16.
Deplasmanı 7000ton olan bir gemi tatlı suda yüzmektedir. Bu gemi yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir suda aynı draft yüzdüğüne göre yeni deplasmanı bulunuz.
Doğru Cevap: "E" 7105 t
Soru Açıklaması
17.
Deplasmanı 7300 ton olan bir geminin KG'si 7.3 m'dir. Bu geminin 1-2 ve 3 nolu ambarlarına sırasıyla 1200 ton, 2600 ton ve 2000 ton yük yüklenmiştir. Bu ambarlara yüklenen yükün KG yükseklikleri yine sırasıyla 3.4m, 4.6m, 3.9m.dir. Yükleme sonunda KM 6.6 m ise geminin yükleme sonundaki GM'ini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "E" 0.71 m
Soru Açıklaması
18.
Deplasmanı 18 000 ton olan bir gemide bulunan 180 tonluk lokomotif dip ambardan güverteye shifting edilmiştir. Shifting mesafesi 10 m dir. Shifting sonrasında geminin KG'si 9.46 m olduğuna göre geminin başlangıç-taki KG'sini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "C" 9.36 m
Soru Açıklaması
19.
Dikmeler arası boyu 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 m. shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme merkezi (F) gemi orta-sından 2.5 m. kıçtadır. MCT1cm= 105 t-m olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz.
Doğru Cevap: "D" Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m
Soru Açıklaması
20.
Dikmeler arası boyu 180 m ve boş ağırlığı 7850 ton olan bir geminin boş LCG'si 7.85 m dir. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiş ve No:1 Ambar 3500 ton LCG=-65.40 m No:3 Ambar 8700 ton LCG=-30.70 m No:5 Ambar 8900 ton LCG= 20.25 m No:7 Ambar 4100 ton LCG= 41.60 m Yükleme sonunda: Mean Draft= 10.12 m, LCF=O LCB=-3.60 m ve MCT1cm=650 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir. Yükleme sonundaki trim ile baş ve kıç draftları hesaplayınız.
Doğru Cevap: "C" Trim=0.549 m Baş D:9.845 m Kıç D:10.395 m
Soru Açıklaması
logo

21.
Dikmelerarası boyu 200 m ve boş ağırlığı 9500 ton olan bir gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir. Kompartmanlar Ağırlıklar LCG Su 250 ton 87.16 Yakıt 1250 ton -15.71 No:1 Ambar 3500 ton -55.18 No:3 Ambar 4200 ton -33.65 No:5 Ambar 4250 ton 29.62 No:7 Ambar 4050 ton 52.60 Geminin boş LCG'si 10.50 m ve yüklemeden sonra deplasman karşılığı draft 9.86 m olarak bulunmuştur. Ayrıca stabilite kitaplarından; LCB = 2.54, LCF= -0.45, MCT1cm= 378 tonmetre/cm olduğu tespit edilmiştir. Yükleme işlemlerinden sonra oluşan trim değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 2.81 m
Soru Açıklaması
22.
Dikmelerarası boyu 200 m ve boş ağırlığı 9500 ton olan bir gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir. Kompartmanlar Ağırlıklar LCG Su 250 ton 87.16 Yakıt 1250 ton -15.71 No:1 Ambar 3500 ton -55.18 No:3 Ambar 4200 ton -33.65 No:5 Ambar 4250 ton 29.62 No:7 Ambar 4050 ton 52.60 Geminin boş LCG'si 10.50 m ve yüklemeden sonra deplasman karşılığı draft 9.86 m olarak bulunmuştur. Ayrıca stabilite kitaplarından : LCB = 2.54, LCF= -0.45, MCT1cm= 378 Tonmetre/cm olduğu tespit edilmiştir. Bu gemi-nin toplam trim momentini bulunuz.
Doğru Cevap: "C" 106357.5 Ton metre kıça
Soru Açıklaması
23.
Geminin boş LCG'si 11.94 m ve yüklemeden sonra deplasman karşılığı draft 10.86 m olarak bulunmuştur. Ayrıca stabilite kitaplarından : LCB = -4.58, LCF= -0.72, MCT1cm= 728.5 Tonmetre/cm olduğu tespit edilmiştir. Trim ile baş ve kıç draftları hesaplayınız.
Doğru Cevap: "B" Trim = 1.00 m Kıçlı Baş draft = 10.36 Kıç draft = 11.36 m
Soru Açıklaması
24.
Draftları; Baş : 4.40 m, Kıç : 5.20 m, Vasat : 4.70 m, olarak okunan bir geminin durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sagging (Vasatta çökme)
Soru Açıklaması
25.
Draftları; Baş : 7.40 m, Kıç : 8.20 m, Vasat : 7.70 m, olarak okunan bir geminin durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hogging (Vasatta yükselme)
Soru Açıklaması
26.
Gemi limanda iken ambar tabanındaki 150 tonluk bir sandık gladoraya çıkarılmıştır. Ambar tabanı ile gladora arasındaki mesafe 25 metredir. Ağırlık merkezinin yer değiştirdiği mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Gemi deplasmanı 6000 M/T)
Doğru Cevap: "C" 0.62 m,
Soru Açıklaması
27.
Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 3 m 20 cm markasının üst hizasında, kıç draftı 3 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" 3 m 35 cm
Soru Açıklaması
28.
Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 6 m 20 cm markasının üst hizasında, kıç draftı 6 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" 6 m 35 cm
Soru Açıklaması
29.
Limanda yüklemesi devam eden bir gemi enson kereste yükü yükleyecektir. Kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton, KG si 5.3 metredir. Bu gemi KG si 10.80 m olan güvertesine kereste yükleyecektir. Liman-dan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan gemi KG'si 0.63 m olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG si 1.30 m olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır. KM=7.5 metre olduğuna göre, geminin varış limanına 0.5 metreden az olmayan bir GM ile varabilmesi için kaç ton kereste yükleyebileceğini bulunuz.
Doğru Cevap: "B" 2430.4 ton
Soru Açıklaması
30.
Sancak ve iskele içme suyu tankları tam dolu değildir. Geminin deplasmanı 8500 ton ve içme suyu tanklarının boyu 23 m, genişliği ise 14 metredir. Deniz suyu yoğunluğu 1.025 olduğuna göre tanklardaki içme sularının oluşturduğu serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "B" 0.63 m
Soru Açıklaması
logo

31.
Tatlı suda deplasmanı 7000 ton olan bir gemi, yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir suda aynı draftta iken deplasmanı ne olur?
Doğru Cevap: "C" 6895 ton
Soru Açıklaması
32.
Yüklü deplasmanı 4000 ton olan bir geminin TPC'si 20 tondur. Bu gemi yoğunluğu 1010 Kg/m3 olan bir suda yaz yükleme hattına kadar yükleyecektir. Gemi deniz suyuna çıktığında mean draftı ne kadar değişir?
Doğru Cevap: "A" 30 mm
Soru Açıklaması
33.
Genellikle tankerlerin kargo tankı havalandırma sistemlerinde kullanılan iki amaçlı, aşırı basınca ve vakuma otomatik olarak engel olan valfa ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" P/V value
Soru Açıklaması
34.
Ambalajlı hassas yükleri aşağıdaki hangi sapan çeşidi ile yükleriz ?
Doğru Cevap: "D" Tahta sapan
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi tankerlerde Inert- gaz kullanımı yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar.
Soru Açıklaması
36.
G noktası M noktasının altında ise GM .......... , aksi halde GM ........... olarak degerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" pozitif-negatif
Soru Açıklaması
37.
Kandilisa palangasını tarif ediniz.
Doğru Cevap: "A" Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır.
Soru Açıklaması
38.
Bir gemiyi 1cm batırma tonajına ne denir?
Doğru Cevap: "D" TPC
Soru Açıklaması
39.
Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır?
Doğru Cevap: "A" Gemi acentesi tarafından
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Levha dümen
Soru Açıklaması
logo

41.
Aşağıdakilerden hangisi bir geminin yalpa periyodunu azaltır?
Doğru Cevap: "D" Dabılbatım tanklara su alınırsa
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerde boyuna kaynak bağlantısıdır?
Doğru Cevap: "A" Armuz kaynağı
Soru Açıklaması
43.
Çift dip hasarları kontrol edilirken aşağıdaki hususlardan hangisi en fazla önem taşır?
Doğru Cevap: "A" Zehirli gazlar
Soru Açıklaması
44.
Gemilerde minimum adam geçme deliği kaç mm olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 380x550 mm
Soru Açıklaması
45.
Geminin kıç tarafında oluşan titreşimlerin muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yukarıdakilerin hepsi doğrudur
Soru Açıklaması
46.
Pervane kanat uçlarında görülen piting ve metal kopmalarının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "C" Kavitasyon
Soru Açıklaması
47.
Pervanelerde kavitasyonu başlatan sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kritik bir değerden daha hızlı dönerken pervane etrafında vakum oluşması
Soru Açıklaması
48.
Stringer saçlarının yeri nerededir?
Doğru Cevap: "A" Güverteyle birleşen en üsteki borda saçlarıdır
Soru Açıklaması
49.
Yüzme koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti
Soru Açıklaması
50.
Ters posta geminin neresindedir?
Doğru Cevap: "B" Dip kısımda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.