logo

1.
SOLAS kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir?
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
2.
SOLAS kurallarına göre, tahıl yükleyen gemilerin başlangıçtaki düzeltilmiş GM yükseklikleri kaç metreden küçük olamaz?
Doğru Cevap: "B" 0.30 m,
Soru Açıklaması
3.
Soğutmalı yük taşımalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yükler cinsine bakılmaksızın her zaman sıfırın altındaki sıcaklıklarda taşınır,
Soru Açıklaması
4.
Statik stabilite eğrileri bize aşağıdaki verilerden hangisini vermez?
Doğru Cevap: "E" BM değeri
Soru Açıklaması
5.
Statik stabilite eğrileri çizerken, başlangıç GM yüksekliğini hesaplayabilmek için kaç derece meyil açısından dik çıkılır?
Doğru Cevap: "C" 57.3
Soru Açıklaması
6.
Su geçirmez perdeler aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirir?
Doğru Cevap: "E" Geminin enine mukavemetini arttırır.
Soru Açıklaması
7.
Su geçirmez perdeler, aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirmez?
Doğru Cevap: "B" Geminin boyuna mukavemetini arttırmak
Soru Açıklaması
8.
Tahıl yükleyecek bir gemide dokunulmamış dinamik denge alanı aşağıda verilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz?
Doğru Cevap: "C" 0.075 m-rad
Soru Açıklaması
9.
Tahıl yükleyecek bir gemide GM yüksekliği aşağıda belirtilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz?
Doğru Cevap: "B" 0.30 m
Soru Açıklaması
10.
Tankerlerde yük hortumlarının bağlandığı yere ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Manifolt
Soru Açıklaması
logo

11.
Tankları kısmen dolu olarak sefere kalkmış bir geminin yalpalara düşmesi durumunda aşağıdaki değerler-den hangisinde gizli bir artış olur?
Doğru Cevap: "D" KG değerinde
Soru Açıklaması
12.
Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Ullage
Soru Açıklaması
13.
Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Starya
Soru Açıklaması
14.
Tatlı suyun doğurduğu draft farkı (FWA) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaz yükleme hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir
Soru Açıklaması
15.
Uygun birleşme yeri kaynağı yapılıncaya kadar kısımları geçici olarak yerinde tutmak için yapılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Punta kaynağı
Soru Açıklaması
16.
Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır
Soru Açıklaması
17.
Yük ordinosu (Mates Receipts) neyi belgelemek için düzenlenir?
Doğru Cevap: "A" Bir yükün gemiye yüklendiğini
Soru Açıklaması
18.
Yüklerin konteyner içine istifine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Stufing
Soru Açıklaması
19.
Yüklerinin ağır olanlarını üst bölmelere yükleyen gemiler için denge açısından ağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bu gemiler Tender olur
Soru Açıklaması
20.
Yüklü deplasmandan boş deplasmanı çıkardığımız zaman aşağıda verilenlerden hangisini elde ederiz?
Doğru Cevap: "B" Deadweight ton
Soru Açıklaması
logo

21.
Yüzdürme yeteneği merkezini tanımlarken aşağıdaki simgelerden hangisin kullanırız?
Doğru Cevap: "B" F,
Soru Açıklaması
22.
Zaman çizelgesi (time sheet) aşağıdakilerden hangisinin tesbiti için yapılır?
Doğru Cevap: "B" Dispeç/Demuraj hesabı
Soru Açıklaması
23.
A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı, yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı, yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir? ( TPC: 30 ton. FWA: 90 mm)
Doğru Cevap: "B" 558 t
Soru Açıklaması
24.
A gemisi dökme tahıl yüklemektedir.Geminin boş ağırlığı 6750 ton, geminin aldığı yük =18150 ton, gemideki tatlı su 50 ton, yakıt 200 ton dur.Yapılan hesaplamalar sonucu GHM=9930 tonmetre, başlangıç GM=2.50 m olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında SOLAS'a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayın.
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
25.
A gemisi limana varmadan önce detveyt tonajı 6500 tondur. Gemi limanda 2 no.lu ambardan 500 ton yük boşaltacak, 3 no.lu ambara 600 ton ve 4 no.lu ambara ise 400 ton yük alacaktır. Ayrıca gemiye 500 ton yakıt ve 100 ton tatlı su alınacaktır. Geminin boş ağırlığı 4500 ton, bilinmeyen ağırlıklar toplamı ise 100 tondur. Geminin kalkış deplasmanını hesaplayınız.
Doğru Cevap: "A" 12 200 ton
Soru Açıklaması
26.
A gemisi, su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. A gemisinin yükleme sonuna yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin, yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir. Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır. ( TPC: 25 ton, FWA: 100mm ) Gemi, açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükü de hesaba katılarak hesaplan-dığında fazladan kaç ton balast almalıdır?
Doğru Cevap: "A" 100 ton
Soru Açıklaması
27.
A gemisi, su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. A gemisinin yükleme sonuna yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin, yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir. Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır. ( TPC: 25 ton, FWA: 100mm ) Yoğunluk farkından dolayı oluşan draft farkı nedir?
Doğru Cevap: "C" 60 mm
Soru Açıklaması
28.
A gemisi, su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su seviyesi, yaz yükle-me hattının 15 cm altındadır. Gemi, açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton daha yük alabilir. ( TPC: 30 ton, FWA: 75 mm )
Doğru Cevap: "C" 540 ton
Soru Açıklaması
29.
A gemisi, su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su seviyesi, yaz yükle-me hattının 12 cm altındadır. Geminin, limanda 200 ton yükü kalmıştır. Gemi, açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır? ( TPC: 20 ton, FWA: 65 mm )
Doğru Cevap: "A" 92 ton
Soru Açıklaması
30.
A gemisine SF'ü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur.Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu geminin GHM' ini bulunuz.
Doğru Cevap: "B" 15267
Soru Açıklaması
logo

31.
A gemisine SF'ü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 t-m, başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında SOLAS' a uygun-luk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız.
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
32.
Başta ve Kıçta 8.0 m. su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir. Geminin TPC 25 ton ve MCT1cm= 175 t-m/cm olduğuna göre sonuç draftları hesaplayınız. (F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR AĞIRLIKLAR ORTADAN MESAFE Boşaltma: No:1 Ambar 150 Ton 50 m Başa Yükleme: No: 2 Ambar 100 Ton 40 m Başa
Doğru Cevap: "B" Baş : 7.88 m. ; Kıç: 8.08 m.
Soru Açıklaması
33.
Başta: 3.75 m Kıçta: 5.00 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir. TPC = 90 ton, MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız. No:1 Ambar 500 ton Ortadan mesafe 15 m başa No:2 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 5 m başa No:3 Ambar 1250 ton Ortadan mesafe 25 m kıça
Doğru Cevap: "B" Baş D: 3.69 m Kıç D: 5.77 m
Soru Açıklaması
34.
Başta: 4.8 m Kıçta: 6.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir. No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça TPC = 50 ton, MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız
Doğru Cevap: "E" Baş D: 6,20 m Kıç D: 7.11 m
Soru Açıklaması
35.
Başta 5.60 m Kıçta 6.80 m su çeken gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir. No:1 Ambar 500 ton 25 m Başa No:2 Ambar 1200 ton 9 m Başa No:3 Ambar 700 ton 15 m Kıça No 4 Ambar 600 ton 24m kıça F noktası gemi ortasında ve TPC=30 ton/cm, birim trim moment (MCT1cm)=80 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir. Bu gemide yükleme sonucu oluşacak paralel batmayı bulunuz.
Doğru Cevap: "B" 100 cm
Soru Açıklaması
36.
Başta 7.60 m, Kıçta 8.80 m su çeken bir geminin F noktası gemi ortasındadır. F noktasının 30 m önüne 60 ton yük yüklenirse geminin yeni draftları ne olur? (TPC : 20 ton, MCT 1cm = 180 ton-metre)
Doğru Cevap: "D" Baş:7.68 m Kıç:8.78 m
Soru Açıklaması
37.
Başta 8.3 m, Kıçta 9.6 m su çeken bir geminin dikmelerarası boyu 210 m ve F noktası gemi ortasının 5 m önündedir. Bu gemide gemi ortasının 100 m gerisinde bulunan bir tankından gemi ortasının 30 m önünde bulunan bir tankına 500 ton balast aktarılırsa geminin yeni draftları ne olur? (MCT1cm= 500 tonmetre/cm dir)
Doğru Cevap: "A" Baş: 8.95 m , Kıç: 8.92 m
Soru Açıklaması
38.
Başta 9.20 m, Kıçta 10.20 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemiden aşağıda gösteri-len yükler boşaltılırsa geminin yeni draftları ne olur. (TPC=50 ton, MCT1cm=390 tonmetre/cm dir) No: 1 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe: 35 m Başa No: 2 Ambar 3500 ton Ortadan mesafe: 12 m Başa No: 3 Ambar 2500 ton Ortadan mesafe: 30 m Kıça
Doğru Cevap: "D" Baş Draft: 7.45 m Kıç Draft: 8.95 m
Soru Açıklaması
39.
Başta 10.40 m, Kıçta 10.80 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemide 50 ton ağırlığın-daki bir yük başa doğru 30 m şifting edilirse geminin yeni draftları ne olur. MCT1cm =150 tonmetre/cm dir.
Doğru Cevap: "C" Baş Draft: 10.45 m Kıç Draft: 10.75 m
Soru Açıklaması
40.
Başta 11.20 m, Kıçta 12.00 m su çeken bir geminin limana trimsiz girebilmesi için, LCG'si 20 m olan bir tan-kından LCG'si - 95 m olan tankına kaç ton balast transfer etmesi gerekir ve bu operasyondan sonra geminin draftları ne olur? Verilen bilgiler; LBP = 200 m, MCT1C = 210 tonmetre/cm, LCF = 5 m.
Doğru Cevap: "E" 146 ton, 11,99 m
Soru Açıklaması
logo

41.
Bir gemi 1010 Kg/m3 yoğunluklu bir sudan deniz suyuna geçiyor. Draft değişim miktarı 36 mm olarak tesbit edilmiştir. TPC: 30 tonmetre olduğuna göre bu geminin deplasmanını bulunuz.
Doğru Cevap: "A" 7200 ton
Soru Açıklaması
42.
Bir gemi uğradığı limanda 1 ve 3 no.lu ambarlardan 400'er ton yük boşaltmış ve 2 ve 4 no.lu ambarlara 800'er ton yük almıştır. Geminin limana varış draftları başta 5.5 metre, kıçta 6.5 metre ve deplasmanı ise 8500 tondur. Ambarların LCG'leri aşağıda verilmiştir. Geminin liman kalkışındaki yeni draftlarını bulunuz. (MTC 1 cm: 150 tonmetre, TPC 25 ton olup gemi dönme noktası geminin ortasındadır). KOMPARTMAN LCG No 1 ambar 45 m başa No 2 ambar 30 m başa No.3 ambar 20 m kıça No 4 ambar 55 m kıça
Doğru Cevap: "B" Baş = 4.82 m Kıç = 7.82 m
Soru Açıklaması
43.
Bir gemide 40 tonluk bir ağırlık 1 nolu ambardan 2 nolu ambara, 25 metre shifting edilmiştir. MCT 1cm=100 tonmetre olduğuna göre trim değişikliğini bulunuz.
Doğru Cevap: "C" 10 cm
Soru Açıklaması
44.
Bir gemide 4350 ton yük, 175 ton yakıt, 90 ton su, 75 ton da stor bulunduğu hesaplanmıştır. Bu geminin boş gemi ağırlığı 2750 ton olduğuna göre bu geminin deplasmanını ve detveytini hesaplayınız.
Doğru Cevap: "D" Deplasman = 7440 ton, Deadweight = 4690 ton
Soru Açıklaması
45.
Bir geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkar-tılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG'si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG'si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton).
Doğru Cevap: "B" 9.2 m
Soru Açıklaması
46.
Bir geminin baş tarafındaki su kesimi 6 m 20 cm rakamının tam ortasında, kıç taraftaki su kesimi ise 7 m 20 cm rakamının tam üst hizasında ise; bu geminin mean draftı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 6.775 m
Soru Açıklaması
47.
Bir geminin deplasmanı 2450 ton, KG'si 2.6 m dir. Bu gemi Kg'si 4.3 m olan ambarına 3200 ton yük yükledik-ten sonra Kg'si 7.3 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olması için güverteye kaç ton yük alabilir? Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.)
Doğru Cevap: "D" 560.30 ton
Soru Açıklaması
48.
Bir geminin deplasmanı 3500 ton ve KG'si 3.5 m dir. Bu gemi limana yanaşıyor ve omurgadan yüksekliği 4 m olan ambarına 1500 ton yük, omurgadan yüksekliği 1 m olan tankına 400 ton yakıt aldıktan sonra KM'si 4.15 m olarak tespit ediliyor. Bu geminin GM'ini bulunuz
Doğru Cevap: "C" 0.70 m
Soru Açıklaması
49.
Bir geminin draftları başta 24 feet draft rakamının tam ortasında, kıçtaki su çekimi ise 26 feet rakamının tam ortasında okunmuştur. Bu geminin mean draftı aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "C" 25' 03''
Soru Açıklaması
50.
Bir geminin draftları aşağıdaki şekilde okunmuştur. Bu draftlar ışığında geminin durumu seçeneklerden hangisinde verilmiştir. Baş : 6.40 m Vasat : 6.70 m Kıç : 7.20 m dir.
Doğru Cevap: "A" Hogging (Vasatta yükselme)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.