logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerde hesaplanmaz?
Doğru Cevap: "D" Yük dağılımı
Soru Açıklaması
2.
Bir alevere donanımında kaç adet abli bulunur?
Doğru Cevap: "C" Üç adet
Soru Açıklaması
3.
Bir alevere donanımında koçada birleşen yük telleri gam olmasın diye koçaya ne bağlanır?
Doğru Cevap: "D" Bir fırdöndü bağlanır
Soru Açıklaması
4.
Bir bumba donanımında bumba ıskaçasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Bumba topuğunun direğe bağlandığı noktaya
Soru Açıklaması
5.
Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Iskaça
Soru Açıklaması
6.
Bir gemi açık denizden deplasmanı değişmeden su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limana girmiştir. Bu gemide aşağıdaki değişikliliklerden hangisi gözlemlenir?
Doğru Cevap: "B" Yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir
Soru Açıklaması
7.
Bir gemide boyuna momentler toplamının deplasmana bölümü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
Doğru Cevap: "D" LCG hesaplanır
Soru Açıklaması
8.
Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa, bu durumdaki bir gemi aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Stiff gemi
Soru Açıklaması
9.
Bir gemide KG değeri, KM'den küçük ise; bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Kararlı denge
Soru Açıklaması
10.
Bir gemide meyil salınım periyodunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Üst güverteye ek yük konmalıdır.
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir geminin ağırlık merkezi yüksekliği, metesantır yüksekliğine eşit ise aşağıdakilerden hangisi geminin durumunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" Gemi nötr dengelidir
Soru Açıklaması
12.
Bir geminin doğrultucu kolu değişmez ama deplasmanı artarsa, geminin doğrultucu momenti nasıl değişim gösterir?
Doğru Cevap: "A" Büyür
Soru Açıklaması
13.
Bir geminin LCB'si, gemiye göre LCG'nin baş tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gemi kıça trimli olur
Soru Açıklaması
14.
Bir geminin LCB'si, gemiye göre LCG'nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakiler-den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gemi başa trimli olur
Soru Açıklaması
15.
Bir gemiye trim yaptıran kol, aşağıda belirtilen yatay mesafelerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" LCG ile LCB arasındaki fark
Soru Açıklaması
16.
Bir sigorta markasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Tuzlu su yükleme sınırı
Soru Açıklaması
17.
Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kütük demir taşıyan gemilerde görülür
Soru Açıklaması
18.
Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez?
Doğru Cevap: "D" F noktasına
Soru Açıklaması
19.
Bonjean eğrileri, gemide aşağıda verilen faydalardan hangisini sağlar?
Doğru Cevap: "C" Suyun kaldırma kuvvetinin, geminin boyuna dağılımını bulmayı sağlar
Soru Açıklaması
20.
Bütün yük donanımının test edildiği kontroller kaç yılda bir yapılır?
Doğru Cevap: "A" 4 yılda
Soru Açıklaması
logo

21.
Çapraz eğriler, bize aşağıda verilen değerlerden hangisini bulmamızı sağlar?
Doğru Cevap: "B" GZ değeri,
Soru Açıklaması
22.
Dinamik stabilite, bir gemiyi verilen bir dereceye kadar meylettirmek için yapılması gereken iştir. Dinamik stabilite ile aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederiz?
Doğru Cevap: "B" Geminin maksimum yalpa açısı
Soru Açıklaması
23.
Dip tankların tam olarak doldurulup, topside tanklarının boşaltılması KG'yi nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "B" KG küçülür
Soru Açıklaması
24.
Dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar?
Doğru Cevap: "B" Yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman
Soru Açıklaması
25.
Dökme yüklerin istif faktörü hesaplanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Grain kapasitesi
Soru Açıklaması
26.
Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B) …………………………
Doğru Cevap: "A" İskele tarafa hareket eder
Soru Açıklaması
27.
Gemi donanımlarında kullanılan bütün araç gerecin test şekilleri ve sürelerinin belirtilmesi gereken dökü-manter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cargo gear kitabı
Soru Açıklaması
28.
Gemi havuza otururken, kıç postaların havuz iskemlelerine oturmasıyla, tüm omurganın oturması arasında geçen zamana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kritik periyot
Soru Açıklaması
29.
Gemilerin sualtı kısmına yerleştirilen tutyaların hangi özelliklerinden yararlanmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Anodik özelliğinden dolayı
Soru Açıklaması
30.
Geminin enine mukavemetini aşağıdaki yapı elemanlarından hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "C" Ambar perdeleri (bulk head)
Soru Açıklaması
logo

31.
Gemiye konan bir ağırlık değişik nedenlerle gemi bünyesini bozabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun dışındadır?
Doğru Cevap: "E" Ağırlığın yayılarak, birim alana müsaade edilen ağırlık sınırı içinde kalacak şekilde yüklenmesi
Soru Açıklaması
32.
Gemiyi azami detveytine kadar ve bütün gemi hacmini dolduracak şekilde yükleme, tüm ve tam yükleme diye bilinir. Bu yöntemle ne amaçlanmaz?
Doğru Cevap: "E" Yükleme ve boşaltma masrafları
Soru Açıklaması
33.
GM'i büyüktür ve gemi düştüğü yalpalardan çabuk doğrulur. Bu tip gemilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Stiff gemi
Soru Açıklaması
34.
GM'i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzeltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak
Soru Açıklaması
35.
Güvertesine konteyner ve bazı güverte yükleri yükleyen bir gemide aşağıdaki durumlardan hangisi tespit edilir?
Doğru Cevap: "E" GM küçülür
Soru Açıklaması
36.
Güverteye yük alınmadan önce bir kısım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi-ne gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Balast tankları boşaltılmalıdır
Soru Açıklaması
37.
Havalandırma kuralları; I-Dışarıdaki havanın yoğuşma noktası içerideki havanın yoğuşma noktasından daha düşük veya eşit ise havalandırma yapılır. II- Sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru gidilirken havalandırma yapılır. II-Havalandırma gün doğumunda yapılır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
Doğru Cevap: "C" I-II ifadeler doğrudur
Soru Açıklaması
38.
Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Deniz alıcı valflerinin (kinistin) kontrolü
Soru Açıklaması
39.
İki enine bölme perdesi arasında kalan boşluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koferdam
Soru Açıklaması
40.
İstif tahtası (daneç) aşağıdaki ölçülerden hangisine göre gemice teslim alınır?
Doğru Cevap: "A" Kübaj üzerinden
Soru Açıklaması
logo

41.
Kararlı denge için aşağıda belirtilen yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" GM değeri pozitifdir,
Soru Açıklaması
42.
Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" GZ kolu geminin yattığı taraftadır,
Soru Açıklaması
43.
KB+BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar?
Doğru Cevap: "C" Mesetantır noktasının omurgadan uzaklığını
Soru Açıklaması
44.
Kereste yüklemesinde, gemi dengesi hesabında düzeltilmiş başlangıç GM yüksekliği kaç metreden az olamaz?
Doğru Cevap: "A" 0.15 m
Soru Açıklaması
45.
Konşimento için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Manifestoya uygun olarak düzenlenir
Soru Açıklaması
46.
Konteynerler markaları kaç haneli harf ve rakam grubundan oluşur?
Doğru Cevap: "D" On harf ve rakam grubunda
Soru Açıklaması
47.
Metrekareye düşen azami yük ağırlığını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Permisible load
Soru Açıklaması
48.
Nizami freeboard yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yaz yükleme su hattı ile ana güverte arasındaki mesafe
Soru Açıklaması
49.
Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini bulmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" Deplasman
Soru Açıklaması
50.
Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.