logo

1.
Deplasmanı 10.000 ton olan bir geminin TPC'si 50 tondur. Geminin baş ve kıç draftlarını 5 cm arttırmak için geminin neresine ve ne kadar yük alınmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yüzme yeteneği, F'nin üzerine 250 ton yük
Soru Açıklaması
2.
Dümen rodu malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dövme çelik
Soru Açıklaması
3.
Dümen sancak veya iskeleye basıldığında gemiyi dönüş yönünün aksine yatıran kuvvet hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkezkaç kuvveti
Soru Açıklaması
4.
Dümen yelpazesinin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi tarafından taşınır?
Doğru Cevap: "D" Üst yatak
Soru Açıklaması
5.
Fransız Loydu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" BV
Soru Açıklaması
6.
Fribord markasının (plimsol dairesinin) ortasından geçen yatay çizgi neyi gösterir?
Doğru Cevap: "B" Yaz yükleme sınır hattını gösterir
Soru Açıklaması
7.
Gemi boyu L, trim açısı olarak bilinen bir geminin toplam trim değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" t= L.tan
Soru Açıklaması
8.
Gemi dış etkenlerden dolayı bir yatırıcı momente ( MY ) maruz kalıyorsa, gemiyi dengeye getirecek olan doğrultucu moment (MD) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" MD = MY
Soru Açıklaması
9.
Gemi postalarının taşınmayan aralık boyuna hangi eleman ile takviye edilir?
Doğru Cevap: "D" Borda stringeri
Soru Açıklaması
10.
Gemilerde devir düşürücülerin (reduction gear) kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pervane veriminin arttırılabilmesi için
Soru Açıklaması
logo

11.
Gemilerde kesme kuvvetleri neden oluşur?
Doğru Cevap: "B" Sephiye ve ağırlık eğrilerinin örtüşmemesinden
Soru Açıklaması
12.
Gemilerde meyil tecrübesi niçin yapılır?
Doğru Cevap: "B" Ağırlık merkezinin bulunması için
Soru Açıklaması
13.
Gemilerde minimum adam geçme deliği kaç mm olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 380x550 mm
Soru Açıklaması
14.
Gemilere antifouling, AF boyaların sürülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için
Soru Açıklaması
15.
Gemilere meyil tecrübesi yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geminin KG değerini bulmak için
Soru Açıklaması
16.
Genel olarak kosterlerin güvertesi ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Güverte sehimlidir
Soru Açıklaması
17.
Havuzda gemilere tutya konulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Galvanik korozyona mani olmak için
Soru Açıklaması
18.
IMO statik stabilite kriterleri için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" IMO stabilite kriterleri boyu 24 m'den büyük her gemi için uygulanır
Soru Açıklaması
19.
Kaide hattı (temel hattı) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gemi boyunca dip kaplama ile simetri düzleminin kesiştiği hat
Soru Açıklaması
20.
Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm'dir?
Doğru Cevap: "D" 2 mm
Soru Açıklaması
logo

21.
LBP (dikmeler arası boy) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arası uzaklık
Soru Açıklaması
22.
Pervane kanadının itme bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? (R= pervane yarı çapı)
Doğru Cevap: "D" 0,7 R
Soru Açıklaması
23.
Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minimum aralık ne olmalıdır? (D = pervane çapı)
Doğru Cevap: "A" 0,10 D
Soru Açıklaması
24.
Pervane kanat uçlarında görülen piting ve metal kopmalarının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "C" Kavitasyon
Soru Açıklaması
25.
Sephiye merkezi B'nin yeri nerededir?
Doğru Cevap: "B" Sualtı hacminin geometrik merkezindedir
Soru Açıklaması
26.
Suhattı alanı narinlik katsayısı CW, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? LWL = gemi su hattı boyu, BWL= mastoride geminin su hattı genişliği, T = draft
Doğru Cevap: "C" Geminin su hattı alanının, boyutları, BWL ve LWL olan dikdörtgenin alanına oranı
Soru Açıklaması
27.
Toplam trimin (t), trim yaptıran moment (MT) ve 1 cm trim momenti (MCT) cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" t= MT / MCT
Soru Açıklaması
28.
Şaft beygir gücü, SHP'ı 28.000 HP olan bir geminin sevk katsayısı 1,4 ise bu geminin EHP'u ne kadardır ve EHP nerede ölçülür?
Doğru Cevap: "D" EHP = 20.000 BG - Pervanenin arkasından ölçülür
Soru Açıklaması
29.
Yoğunluğu 1025 kg/m3 olan bir suda yüzen bir geminin deplasmanı 12000 ton dur. Bu gemi su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir rıhtıma yanaştığında, ilk draftına gelebilmesi için kaç ton yük boşaltılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 175 ton
Soru Açıklaması
30.
Tatlı suda yüzen 75x10x4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 tondur. Bu dubaya 500 ton yük yüklenirse dubanın geriye ne kadar yüzme kapasitesi kalır?
Doğru Cevap: "A" 2250 ton
Soru Açıklaması
logo

31.
30 mm şiyer saçı ile 14 mm borda kaplamasının kaynakla birleştirmedeki pah boyu (taper) kaç mm olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 80 mm
Soru Açıklaması
32.
100m'den küçük yük ve yolcu gemilerinin, IMO denge önerilerine göre, minimum başlangıç denge yüksekliği, GM0 ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" min. 0,15 m
Soru Açıklaması
33.
Yüzme merkezi F'nin yeri nerededir?
Doğru Cevap: "C" Su hattı alanının geometrik merkezindedir
Soru Açıklaması
34.
Yük gemilerinde, gemi ortasındaki sehim, B gemi genişliği olmak üzere aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" B/50
Soru Açıklaması
35.
Ambalajlı yüklerin istif faktörü hesaplanırken gemilerin hangi kapasitesi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Balya kapasitesi
Soru Açıklaması
36.
Ambar diplerine monte edilen sabit istif tahtalarına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Farş tahtası
Soru Açıklaması
37.
Ambar tabanındaki bir yük güverteye şifting edilirse ağırlık merkezinin hareketi nasıl olur?
Doğru Cevap: "A" Ağırlık merkezi, şifting yönünde hareket eder,
Soru Açıklaması
38.
Ambar ve gladoraların alabandalarına donatılmış sabit istif tahtalarını tanımlaması açısından aşağıdaki terim-lerden hangisi doğrudur? I- İstiralya tahtaları II- Farş tahtaları III-Siğiller
Doğru Cevap: "A" I. İfade doğrudur
Soru Açıklaması
39.
Aşağıda sıralanan donanımlardan hangisi bumba donanımında kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Kastanyola
Soru Açıklaması
40.
Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" KN eğrileri,
Soru Açıklaması
logo

41.
Aşağıda verilen gemi yapı elemanlarından hangisi üzerindeki gerilme kuvveti diğerleri kadar önemli değildir?
Doğru Cevap: "E" Ambar kapak saçları
Soru Açıklaması
42.
Aşağıda verilen yanıcı gazlardan hangisi kaynak tekniğinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Azot
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi kıça trimli olur?
Doğru Cevap: "D" B noktası, G noktasının önünde ise
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez?
Doğru Cevap: "A" Geminin iskeleye meyletmesi
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır?
Doğru Cevap: "E" Sagging
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki yükleme şekillerinden hangisinin uygulanması bir geminin tender olmasına neden olabilir?
Doğru Cevap: "E" Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde üst kısımlarda yoğunlaşmış ise
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi başlangıç GM'i küçük olan gemilerde denge açısından görülebilecek tehlikelerden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Gemi kararsız dengeye düşebilir
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi bir gemide taşımayı sınırlayan faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gross tonilato
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi bir yük donanımının elemanı değildir?
Doğru Cevap: "D" Karanfil teli
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılan eğrilerdir?
Doğru Cevap: "D" Statik Stabilite Eğrisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.