logo

1.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı işaretleyiniz
Doğru Cevap: "C" Tulaniler, baş/kıç istikametindeki güverte altı, inner batım içindeki veya borda saçlarının arkasındaki yapı elemanıdır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki gemilerin hangisinde şiyer bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Konteyner
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını seçiniz?
Doğru Cevap: "B" Su geçirmez menhollerde lastik, yağ geçirmez menhollerde neoprene conta kullanılır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" Voith schinder
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Levha dümen
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir geminin deplasmanını tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi gemi havuzdan çıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakıt tanklarının gas free kontrolü
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi gemi inşaatında kaynağın perçinin yerini almasında bir avantaj sağlamaz?
Doğru Cevap: "D" Saçlarda oluşabilecek çatlağın ilerlemesine mani olmak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerde boyuna kaynak bağlantısıdır?
Doğru Cevap: "B" Sokra kaynağı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerde enine kaynak bağlantısıdır?
Doğru Cevap: "A" Armuz kaynağı
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerin tescil eninin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Geminin en geniş yerinde kaplamalar dışında ölçülen enine mesafedir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinliğini tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde tonilato güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Yaralı bölme boyu eğrisi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kıç form şekli değildir
Doğru Cevap: "C" Maier
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi pervane piçinin (adımını) tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Pervane bir tur attığı zamanki ilerleme miktarıdır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ - ) elde edilemez?
Doğru Cevap: "E" Geminin hacim merkezi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tekne kaplamasına dahil değildir?
Doğru Cevap: "B" İç dip sacı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi geminin havuza girişi ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Yara-savunma talimi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisi havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir?
Doğru Cevap: "B" Elektrik tesisatının meger testi
Soru Açıklaması
logo

21.
Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 0,05L
Soru Açıklaması
22.
Bir dümen için aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dümen sıfır kaldırma açısında efektif olarak çalışır.
Soru Açıklaması
23.
Bir gemi meyil açısı ve trimi aşağıdaki merkezlerden hangisinde yapar?
Doğru Cevap: "E" F noktasından
Soru Açıklaması
24.
Bir gemide her su hattı için su hattı alanı aşağıdaki hangi resim yardımı ile hesaplanır?
Doğru Cevap: "A" Endaze resmi
Soru Açıklaması
25.
Bir gemide herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisinin bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Çapraz stabilite eğrileri
Soru Açıklaması
26.
Bir geminin deplasmanı 2500 ton , KG'si 3,0 m'dir. Bu gemi KG'si 4,0 m olan ambarına 3000 ton yük aldıktan sonra KG'si 7 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM'in 0,60 m olması için güverteye kaç ton yük alınması gerekir? (yüklemelerden sonra KM = 4,50 bulunmuştur)
Doğru Cevap: "C" 629 ton
Soru Açıklaması
27.
Bir geminin gross tonajı nedir?
Doğru Cevap: "A" Geminin kapalı hacimlerinin ifadesidir
Soru Açıklaması
28.
Bir geminin kalıp genişliği geminin aşağıda verilen hangi düşey kesitinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Gemi ortasında
Soru Açıklaması
29.
Bir geminin meyil açısı değiştiği zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" G sabit kalır, B yer değiştirir
Soru Açıklaması
30.
Bir geminin sualtı hacim merkezinin tabandan yüksekliğine ne denir?
Doğru Cevap: "C" KB
Soru Açıklaması
logo

31.
Bir geminin su hattı alanının geometrik merkezine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yüzme yeteneği merkezi (F)
Soru Açıklaması
32.
Bir geminin yüklü deplasmanı 4100 ton ve su hattı boyu L =100 m, eni. B =10 m ve yüklü draftı = 5 m ise bu geminin blok katsayısının değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" CB = 0,80
Soru Açıklaması
33.
Bir kosterde gemi yapısı ile ilgili olarak bulundurulması gerekli belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gemi yapısal uygunluk belgesi
Soru Açıklaması
34.
Bir kosterde pervane şaftının burulma titreşimleri için aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Pervane şaftında burulma titreşimi olmaz.
Soru Açıklaması
35.
Bir kosterin su geçmez perdeleri ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bir kosterde enaz dört su geçmez perde bulunur
Soru Açıklaması
36.
Bir kosterin taktik dönme dairesi çapının boyuna oranı TD/L = 4,5 formülü ile verilmektedir. L=75 m boyunda bir kosterin taktik dönme çapı aşağıdaki değerlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 337,5 m.
Soru Açıklaması
37.
Bir kosterin yalpa periyodunu veren formül ; T?= c.B/(GM )1/2 (sn) c katsayısı yüklü koster için c= 0,76 ; B kosterin genişliği (m); GM kosterin metasantr yüksekliği olduğuna göre genişliği 16 m, metasantr yüksekliği 1 m olan bir kosterin yalpa periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 12,16 sn
Soru Açıklaması
38.
Bir makinenin bir saat başına yakıt sarfiyatını veren formül; Bh = be. PV be makine özgül yakıt sarfiyatı (kg/kWh); PV makine gücü (kW) olduğuna göre özgül yakıt sarfiyatı 0,120 kg/kWh olan PV = 2000 kW gücünde bir ana makinenin 24 saatteki yakıt sarfiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 5760 kg
Soru Açıklaması
39.
Bir pervanede slip aşağıdakilerden hangi şekilde tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Bir tur attığı zamanki ilerleme ile gemi ilerlemesi arasındaki farktır
Soru Açıklaması
40.
Bir puntelin boyutlarının seçiminde etki yapacak faktörlere aşağıdakilerden hangisi girmez?
Doğru Cevap: "D" Profilin tipi
Soru Açıklaması
logo

41.
Blok katsayısı CB, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? LWL = Gemi su hattı boyu, BWL= Mastoride geminin su hattı genişliği, T = Draft
Doğru Cevap: "C" Geminin sualtında kalan hacminin, boyutları LWL, BWL ve T olan prizmaya oranı
Soru Açıklaması
42.
BM ile gemi genişliği B arasındaki aşağıda belirtilen bağıntılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gemi genişliği arttıkça BM değeri büyür
Soru Açıklaması
43.
BM sembolü neyi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Enine metasantr yarıçapı
Soru Açıklaması
44.
Bordayı içerden destekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Stringer
Soru Açıklaması
45.
Boyu L=100 m olan bir geminin baş draftı df =3 m , kıç draftı da = 4,60m'dir. Geminin MCT'si = 50 ton-m/cm ise, bu gemi trim düzeltmesi yapmadan havuza girerse kıç omurga iskemlesi üzerinde oluşacak maksimum basınç kuvveti, P kaç ton olur? (NOT: LCF mastoridedir)
Doğru Cevap: "A" 160 ton
Soru Açıklaması
46.
Bütün narinlik katsayıları bir'e eşit olan geminin su hattı altında kalan formu nasıldır?
Doğru Cevap: "B" Dikdörtgen prizma
Soru Açıklaması
47.
Cam takviyeli plastik (CTP) bir motor yatta omurga genel olarak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kutu omurga
Soru Açıklaması
48.
Çift dipli bir gemide boyuna mukavemeti oluşturan en önemli profilin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Orta iç tulani
Soru Açıklaması
49.
Deplasmanı 7000 ton olan bir gemi tatlı suda yüzmektedir. Bu gemi yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir suda aynı draft ile yüzdüğüne göre yeni deplasmanı bulunuz.
Doğru Cevap: "E" 7104 t
Soru Açıklaması
50.
Deplasmanı 8000 ton olan bir geminin ağırlık merkezinin kaide hattından yüksekliği KG=7 m'dir. Geminin 1,2 m yüksekliğindeki ambarına 500 ton ağırlık alınmaktadır. Geminin metasantr yüksekliğinin kaide hattından yüksek-liği KM= 8 m olarak bilindiğine göre yeni metasantr yüksekliği GM ne olur?
Doğru Cevap: "C" 1,35 m
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.