logo

1.
Psc tarafından yapılan incelemelerde gemiye verilen kural 15 uyarsı ne anlama gelir.
Doğru Cevap: "A" Eksiklerin diğer limana kadar giderilecek
Soru Açıklaması
2.
PSC denetim sırasında DOC belgesinin kopya olduğunu tesbit etmiştir. Hangi kuralı uygular.
Doğru Cevap: "E" HİÇBİRİ
Soru Açıklaması
3.
PSC'lerinde, Uluslar arası standardı sağlamak için; Hangi Uluslar arası sözleşme, tüm ''MOU''larda Kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi doğru
Soru Açıklaması
4.
Gemi adamları asgari emniyet belgesi, Gemi düdükleri belgesi, Seyir fenerleri pozisyon belgesi, Petrol ile kirlenmeden doğan hukuki sorumluluk anlaşması belgesi(CLC)hangi kuruluşça verilir?
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca
Soru Açıklaması
5.
Tekne ve Makine Klas Belgeleri","Uluslar arası Yükleme Sınırı Belgesi","Geminin Yük Donanım Bukleti","Uluslar arası Deniz Kirliliğini Önleme Belgeleri" hangi kuruluşça verilir?
Doğru Cevap: "C" Yetkili Klas kuruluşlarınca
Soru Açıklaması
6.
Kıyı devleti, karasularına bitişik ve karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren …………..deniz mili içinde,bitişik ülke Gümrük,Maliye,Sağlık ve Muhaceret(göçmenlik) ile ilgili kanun ve kurallara uygun kontrolleri yapabilir
Doğru Cevap: "D" 24 mil
Soru Açıklaması
7.
Karasularından geçen yabancı bir gemi üzerinde kıyı devletinin;
Doğru Cevap: "E" Sadece karasularında demirlemesi durumunda cezai yetkisi vardır
Soru Açıklaması
8.
Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğüne göre,acil durumlar dışında,İstanbul ve Çanakkale boğaz geçiş hızı saatte;
Doğru Cevap: "B" 10 mildir
Soru Açıklaması
9.
Denizde zapt. Ve müsadere kanunu gereğince;deniz araçlarını durdurmak,aramak ile içindeki mallar hakkında zapt ve müsadere hakkı aşağıdakilerden hangisi için uygulanmaz?
Doğru Cevap: "D" Türk savaş gemileri ile kamu hizmeti yapan Türk bayraklı deniz araçları
Soru Açıklaması
10.
MERSAR veya IAMSAR'da bulunan '' Genişleyen kare Arama'' paterninde, dönüşler ve dönüş derecesi aşağıdakinden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" SANCAK -90 DERECE
Soru Açıklaması
logo

11.
MERSAR veya IAMSAR'da bulunan ''Sektör Arama'' paterninde, dönüşler ve dönüş derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" SANCAK - 120 DERECE
Soru Açıklaması
12.
Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki ''MOU''lardan hangisine taraftardır?
Doğru Cevap: "B" Güney doğu Akdeniz MOU
Soru Açıklaması
13.
Özel tekneler ve Özel Yatlar Kabotaj Kanunu gereğince
Doğru Cevap: "A" Limanlar arası Kabotaj seferinde "Gemi Sağlık Cüzdanı" ve "Gemi Sağlık Resmi"nden muaftır
Soru Açıklaması
14.
Kabotaj Kanunu'nun 3. Maddesi gereğince,yanlış olanı işaretleyiniz:
Doğru Cevap: "D" Türk karasularında tecrübeli yabancı kaptanlar kılavuzluk yapabilir
Soru Açıklaması
15.
Türkiye karasularında,limanda ya da limanlar arasında,yük ve yolcu taşımak kılavuz hizmetleri;
Doğru Cevap: "C" Türk bayraklı gemilerce yapılabilir
Soru Açıklaması
16.
Yabancı bayraklı yatlar;
Doğru Cevap: "B" Önce hudut kapısından girip denetim yaptırmaları ve yat kayıt belgesi almaları şarttır
Soru Açıklaması
17.
Gemilerin,botların dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurtdışından getirdikleri kumanyaları;
Doğru Cevap: "A" İthalat vergisinden muaftır
Soru Açıklaması
18.
Kılavuzluk konusunda yanlış olanı seçiniz;
Doğru Cevap: "E" Tüm kılavuzluk hizmetlerinde sorumluluk kılavuzdadır
Soru Açıklaması
19.
Stabilite booklet hakkında hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "B" dpa onaylı olması,
Soru Açıklaması
20.
Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.