logo

1.
Pis sular parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak kaç mil açıkta denize boşaltılabilir??
Doğru Cevap: "D" 12 mil
Soru Açıklaması
2.
Marpol 73/78'in ;Katı atık , Çöp veya (Garbage)Ek'ine göre; ''Çöp Kayıt Defteri'' ve ''Çöp Yönetimi Planı'' bulundurulması gerekli gemilerin, minimum personel sayısı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15 KİŞİ
Soru Açıklaması
3.
Garbage management plan'' (Çöp Yönetim Planı)bulundurmak mecburiyeti olan gemilerde; Çöp Kaplarının yerleşiminde Engine Room (Makine Dairesi)'da hangi RENK kap bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "A" MAVİ KAP
Soru Açıklaması
4.
SOX Emission Control Area'' (SECA) bölgesi, Marpol 73/78'in hangi Ek'i kapsamı içindedir?
Doğru Cevap: "E" EK-6
Soru Açıklaması
5.
SOX Emission Control Area''(SECA) bölgesinde ; Marpol 73/78'e göre, akaryakıt'ta ki sülfür (SULPHUR) miktarı en fazla ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" % 1
Soru Açıklaması
6.
SOX Emission Control Area'' (SECA) bölgesinde, Marpol 73/78'in Ek'i şartları; Hangi Minimum makine gücü olan gemilere uygulanacaktır?
Doğru Cevap: "E" 130 KW
Soru Açıklaması
7.
SOX EmissionControl Area''(SECA) bölgesi, Marpol 73/78'e göre nereler ilan edilmiºtir?
Doğru Cevap: "C" BALTIK-KUZEY DENİZİ
Soru Açıklaması
8.
Bulundurma şartları ve koşullar oluştuğunda; Gemiler, Marpol 73/78'in hangi Ek'i gereği IAPP Sertifikası almalıdırlar?
Doğru Cevap: "E" EK 6
Soru Açıklaması
9.
MARPOL 73/78 Ek'lerinden,hangileri halen özel deniz alanı ilan edilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" EK3-EK4
Soru Açıklaması
10.
Marpol sözleşmesinde özel alanlar diye tabir edilen sulara aşağıdakilerden hangisi girmez?
Doğru Cevap: "E" Biskay Körfezi
Soru Açıklaması
logo

11.
IMO tavsiyeleri göz önünde tutulursa; aşağıdakilerden hangisinin ihmali deniz kirliliğinin oluşmasında ana etmen değildir?
Doğru Cevap: "E" Yükleme donanımlarının zayıflığı
Soru Açıklaması
12.
Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur.
Doğru Cevap: "A" Gemi Yağ Kirliliği Acil Planında Yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden
Soru Açıklaması
13.
Marpol 73/78'in, özellikle ; Ek-1, Ek-2, Ek-4 göre denize tahliye veya boşaltımdaki, en önemli şart olan hangi cümle seçiniz?
Doğru Cevap: "E" Ek'lerin tahliye şartları yerine getirilse dahi gemi üzerinde sürat yoksa tahliye yapılamaz
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi slaç yok edilme yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Öğüterek denize boşaltmak
Soru Açıklaması
15.
Deniz kirliliği oluşmasına yol açan gemi kaptanı aşağıda belirtilen hangi organizasyona bu durumu ilk aşamada bildirmesi gerekmez?
Doğru Cevap: "C" klas kuruluşu
Soru Açıklaması
16.
Deniz kirliliğinin önlenmesi ile ilgili teçhizatların bakım ve tutumu ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" sintine pompası her kullanım sonrası tatlı su ile yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi deniz kirliliğinde kullanılan ıslah malzemeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" yağ kayıt defteri
Soru Açıklaması
18.
Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" haftalık bakım ve overhoul gerektirir
Soru Açıklaması
19.
Kulüp sigorta teminatı süresi;
Doğru Cevap: "B" Her yıl 20 şubat öğle vakti başlar ve müteakip 20 şubat öğle sona erer
Soru Açıklaması
20.
PSC kontrolü sırasında denet memuru geminin kondisyonunun yeterli ve sertifikalarının da tamam olduğuna karar verirse hangi tür denetime başlar?
Doğru Cevap: "C" Standart denetim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.