logo

1.
Petrol tankeri işlemleri belgesini kimler almalıdır?
Doğru Cevap: "D" Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel
Soru Açıklaması
2.
Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar? I. Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün. II. Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın III. Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar. IV. İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır. V. Arzu edilen tepkinin alınması için ip uçları kullanılmalıdır.
Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
3.
Solas 74 ne zaman yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1980
Soru Açıklaması
4.
Telsiz haberleşmesi, SOLAS/74'ün hangi bölümündedir ?
Doğru Cevap: "D" Bölüm IV
Soru Açıklaması
5.
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine (SOLAS) göre, uluslararası sefer yapan gemide bulunması gereken belgeler;
Doğru Cevap: "E" Hepsinin bulunması gereklidir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki IMO Sözleşmelerinden hangisi, SOLAS/74 Harmonize Sörvey Protokolunda yer alan Temel sözleşmedir?
Doğru Cevap: "E" LL/66
Soru Açıklaması
7.
ISM Code, SOLAS/74'ün hangi bölümündedir ?
Doğru Cevap: "D" Bölüm IX
Soru Açıklaması
8.
Gemilerde, Yangın sabit ve seyyar Yangın malzemeleri, Müdahale malzemeleri ile Yangın alarm ve Tespit sistemlerinin, Uluslararası Standartları miktarları, SOLAS/74'ün hangi bölümündedir?
Doğru Cevap: "B" Bölüm II-2
Soru Açıklaması
9.
Can kurtarma araçları, malzemeleri standartları ve miktarını belirten özellikler, SOLAS/74'ün hangi bölümündedir?
Doğru Cevap: "C" Bölüm III
Soru Açıklaması
10.
SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filikalar(Life Boats) tam yüklü ve kapasiteli olarak, minimum Ne kadar zamanda bir gemi personelince Bando edilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Bir ay
Soru Açıklaması
logo

11.
SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "A" Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi SOLAS'ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" ILO
Soru Açıklaması
13.
Ism Kodun Gereklilikleri aşağıdakilerin hangisinde uygulanır?
Doğru Cevap: "D" 500 grt > tüm gemilerde
Soru Açıklaması
14.
SOLAS/74 IMO sözleşmesi, günümüze kadar kaç temel değişiklik göstermiş ve birer Protokolla Solas/74'e ilave edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" ALTI
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?
Doğru Cevap: "E" Savaş Gemileri
Soru Açıklaması
16.
SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11(a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Doğru Cevap: "D" Donatan
Soru Açıklaması
17.
MARPOL 73/78 IMO sözleºmesi kaç Ek'ten oluşmuştur?
Doğru Cevap: "D" ALTI EK
Soru Açıklaması
18.
Kimyasal tankerlerden hangi tip tek cidarlı olarak inşa edilir?
Doğru Cevap: "E" Bütün kimyasal tankerler çift cidarlıdır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yağ kayıt defterine düşülmesi gerekli kayıtlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" gemi tanklarının kondisyonu
Soru Açıklaması
20.
Marpol 73/78'in , pis su (Sewage)ile kirlenmesi Ek'ine göre; Diğer gerekli şartlar oluşturulduğunda dezenfekte ve arıtma sisteminden geçtikten sonra , en yakın karadan minimum ve maksimum kaç mil mesafelerden denize tahliye yapabilir?
Doğru Cevap: "D" 4 MİL -12 MİL
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.