logo

1.
Deniz Trafiğini kolaylaştırma, IMO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" FAL/65 (convension of facilititaion of ınternetional maritime traffic)
Soru Açıklaması
2.
(I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar, (II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar, (III) Sertifikalar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
3.
Harmozine survey protokolünce verilmiş yükleme hattı sertifikasının LL/66 geçerlilik tarihi nedir?
Doğru Cevap: "D" 5 yılı geçmez
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir?
Doğru Cevap: "C" LOADLINE 66
Soru Açıklaması
5.
Denizcilerin maaşlarını alamamaları sonucu başvurulacak sözleşme hükmü aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "D" llmc 76
Soru Açıklaması
6.
'Akdenizin Kirliliğinin Önlenmesi'', bölgesel sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" BARSELONA SÖZLEŞMESİ (1972)
Soru Açıklaması
7.
PSC kontrolü sırasında denet memuru geminin kondisyonunun yeterli ve sertifikalarının da tamam olduğuna karar verirse hangi tür denetime başlar?
Doğru Cevap: "C" Standart denetim
Soru Açıklaması
8.
PSC denetim sırasında DOC belgesinin kopya olduğunu tesbit etmiştir. Hangi kuralı uygular.
Doğru Cevap: "E" HİÇBİRİ
Soru Açıklaması
9.
Gemi adamları asgari emniyet belgesi, Gemi düdükleri belgesi, Seyir fenerleri pozisyon belgesi, Petrol ile kirlenmeden doğan hukuki sorumluluk anlaşması belgesi(CLC)hangi kuruluşça verilir?
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma Bakanlığı Gemi Sörvey kurulunca
Soru Açıklaması
10.
Kıyı devleti, karasularına bitişik ve karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren …………..deniz mili içinde,bitişik ülke Gümrük,Maliye,Sağlık ve Muhaceret(göçmenlik) ile ilgili kanun ve kurallara uygun kontrolleri yapabilir
Doğru Cevap: "D" 24 mil
Soru Açıklaması
logo

11.
Karasularından geçen yabancı bir gemi üzerinde kıyı devletinin;
Doğru Cevap: "E" Sadece karasularında demirlemesi durumunda cezai yetkisi vardır
Soru Açıklaması
12.
Özel tekneler ve Özel Yatlar Kabotaj Kanunu gereğince
Doğru Cevap: "A" Limanlar arası Kabotaj seferinde "Gemi Sağlık Cüzdanı" ve "Gemi Sağlık Resmi"nden muaftır
Soru Açıklaması
13.
Kabotaj Kanunu'nun 3. Maddesi gereğince, yanlış olanı işaretleyiniz:
Doğru Cevap: "D" Türk karasularında tecrübeli yabancı kaptanlar kılavuzluk yapabilir
Soru Açıklaması
14.
Türkiye karasularında, limanda ya da limanlar arasında, yük ve yolcu taşımak kılavuz hizmetleri;
Doğru Cevap: "C" Türk bayraklı gemilerce yapılabilir
Soru Açıklaması
15.
Yabancı bayraklı yatlar;
Doğru Cevap: "B" Önce hudut kapısından girip denetim yaptırmaları ve yat kayıt belgesi almaları şarttır
Soru Açıklaması
16.
Gemilerin, botların dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağlar ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurtdışından getirdikleri kumanyaları;
Doğru Cevap: "A" İthalat vergisinden muaftır
Soru Açıklaması
17.
Kılavuzluk konusunda yanlış olanı seçiniz;
Doğru Cevap: "E" Tüm kılavuzluk hizmetlerinde sorumluluk kılavuzdadır
Soru Açıklaması
18.
Stabilite booklet hakkında hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "B" dpa onaylı olması,
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir?

(I) SAR  (II) OILPOL  (III) MARPOL  (IV) CLC  (V) TONNAGE  (VI) SOLAS
Doğru Cevap: "E" I, VI
Soru Açıklaması
20.
Deniz alacaklısının hukuki durumu aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile korunur.
Doğru Cevap: "C" LLMC
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.