logo

1.
Denizcilerin maaşlarını alamamaları sonucu baş vurulacak sözleşme hükmü aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "D" llmc 76
Soru Açıklaması
2.
İşi üç yıldan fazla sürmüş gemi adamı, İş Akdinin Feshi için Önel süresi;
Doğru Cevap: "D" 8 haftadır
Soru Açıklaması
3.
İşinden ayrılan gemi adamına işveren veya işveren vekili tarafından; işin çeşidi, süresi, davranışları, çalışma şekli hakkında;
Doğru Cevap: "A" Belge verilmesi mecburi olup gemi adamı isterse Liman Başkanlığınca onaylanır
Soru Açıklaması
4.
Seferlik hizmet akdinin son bulması;
Doğru Cevap: "C" Akitte yazılı seferin sonunda geminin yükünü boşaltmasıyla
Soru Açıklaması
5.
Gemi adamlarının iade edileceği liman hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bağlama limanı
Soru Açıklaması
6.
Taşıyanın TTK gereğince sorumlu olduğu hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taşıyan,yüklenen yükün gereği gibi dikkatlice istifi
Soru Açıklaması
7.
Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı; "Koruma ve Tazmin Kuvertürü"(P&I,Protection and Indemnity) "Running Down Clause" karşısında geri kalan ……………. oranındaki kısmını karşılar
Doğru Cevap: "C" 3/4
Soru Açıklaması
8.
Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı koruyan,"Çatışma Sorumluluk Klozu"(Running Down Clause); Borçlu bulunulan tazminatın ……………. oranındaki kısmını karşılar
Doğru Cevap: "C" 3/4
Soru Açıklaması
9.
Rapor gerektirecek olası deniz kazasında ilk rapor metninde aşağıdakilerden hangisi yer almaz??
Doğru Cevap: "D" Kıyı devletinin istediği ek bilgiler
Soru Açıklaması
10.
Kurtarma ve yardım ücretinin paylaşılması, Kurtarıcı gemi Yelkenli tekne ise, Donatanın payı, Kaptanın payı ve Personelin payı ne olur?
Doğru Cevap: "A" Donatan payı 1/2, Kaptan payı 1/4, diğer personel payı 1/4
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurtarılan geminin özel maksatlı olması
Soru Açıklaması
12.
Petrol kirliliğine karşı, hazırlıklı olma, müdahale ve işbirliği IMO Sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" OPRC/90
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi IMO'nun ''Deniz Kirliliği Grubu'' sözleşmesindendir?
Doğru Cevap: "B" OPRC/90
Soru Açıklaması
14.
International convention on oil pollution preparedness response and cooperation''IMO'nun hangi grup sözleşmesidir? (OPRC)
Doğru Cevap: "B" Marine Pollution (Kirlilik)
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi IMO'nun ''GüvenlikGrubu'' sözleşmesindendir?
Doğru Cevap: "A" SAR/79
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi IMO'nun ''Güvenlik Grubu'' sözleşmesindendir?
Doğru Cevap: "B" STCW/78
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, IMO sözleşmelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" ITF
Soru Açıklaması
18.
IMO Organizasyonunda beş ana komite mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Komitesi Kısaltmasıdır?
Doğru Cevap: "A" MSC
Soru Açıklaması
19.
Seyredilebilir sularda veya diğer sularda tehlikede bulunan bir tekneye ya da herhangi bir mala yardım işleminin üstlenilmesini kapsayan ve bir amacı da; Deniz, Çevre kirliliğinin önlenmesini teşvik etme olan bir IMO Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" SALVAGE/89
Soru Açıklaması
20.
IMO'nun yirmi dört adet sözleşmesi içinde; yürürlük tarihi en eski olan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" OILPOL 1954
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.