logo

1.
Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-31. Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya hallerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düşmesi
Soru Açıklaması
3.
Yolculuk geminin zayi ile bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi "Varma yeri" kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Yükün emniyet altına alındığı yer
Soru Açıklaması
4.
Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin,
Doğru Cevap: "E" İşveren tarafından bu kanunun 14. maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır
Soru Açıklaması
5.
Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti, ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" Yarım gün
Soru Açıklaması
6.
Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Liman işgal resmi
Soru Açıklaması
7.
TTK'nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?
Doğru Cevap: "C" Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse prim ikramiye alabilir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz?
Doğru Cevap: "C" 1. Derece sorumluluk
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" İradilik unsuru
Soru Açıklaması
10.
Fazla çalışma süresi günde kaç saati geçemez?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır?
Doğru Cevap: "A" Lombarı açık bırakmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" 1924 La Hey Kuralları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" 1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra sözleºmeleri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi "Time charter" (zaman üzerine çarter) de kullanılan "charterparty" (çarterparti) formlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Gencon charterparty
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi "Voyage Charter" (sefer üzerine çarter) de kullanılan chaterparty" (çarterparti) formlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" New-York Produce Exchange charterparty
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi TTK.'daki "Deniz Ticaret Sözleşmeleri" içerisinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Gemi inşaa sözleşmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir?
Doğru Cevap: "A" Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır?
Doğru Cevap: "C" Taşıtan - taşıyan
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir?
Doğru Cevap: "C" Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.