logo

1.
Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-17 Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-17 Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-17 1. Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK' da yer alan gemi tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki klavuzluk sistemlerinden hangisi Türkiye'de bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mecburi müşavir klavuzluk
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük
Soru Açıklaması
4.
Yolcu motoru,
Doğru Cevap: "C" Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
Soru Açıklaması
5.
Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi "Kabotaj Hakkı" nın tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Bir devletin kendi karasuları içerisinde deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması
Soru Açıklaması
7.
Hizmet sözleşmesini fesih yetkisi sebebin gerçekleşmesinden itibaren aşağıdaki sürede kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 12 ay
Soru Açıklaması
8.
İşveren işe aldığı gemiadamına en geç,
Doğru Cevap: "C" 15 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
Soru Açıklaması
9.
Feshi ihbar süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşi üç yıldın fazla süren gemiadamı için bildirimin yapılmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz
Soru Açıklaması
10.
Kulüp sigortası teminatının kapsamında bulunmaması gerekeni belirtin;
Doğru Cevap: "E" Hepsi yanlıştır
Soru Açıklaması
logo

11.
1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi'ne göre, askeri gemiler ve boyu .......... metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.)
Doğru Cevap: "D" 24 metre
Soru Açıklaması
12.
400 GRT'dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize (teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı
Soru Açıklaması
13.
Yunanistan' ın Pire limanı ile İzmir' in Aliağa limanı arasında benzin taşıyan ve ana makine gücü 699 kW olan 800 GRT' luk bir Türk Bandıralı petrol tankerine donatılacak personelden 2. Kaptan ve 2. Makinistin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birinci Zabit - Sınırlı Makine Zabiti
Soru Açıklaması
14.
Yağ sızıntısının olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Baş Mühendisin yapması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" P&I temsilcisine haber verir
Soru Açıklaması
15.
Yağ ölçüm cihazı için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Haftalık bakım ve overhoul gerektirir
Soru Açıklaması
16.
Uluslararası STCW sözleşmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenle-meler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (I) Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir. (II) Toplam dinlenme süresi haftada 70 saatten az olmamalıdır. (III) Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aşılmamalıdır. (IV) Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir. (V) Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır. (VI) Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aşılabilir.
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
17.
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Emniyeti Kodu kaç gros ton üzerindeki gemilere uygulanacaktır?
Doğru Cevap: "C" 500
Soru Açıklaması
18.
Şirket, Güvenlik ve Çevre koruma faaliyetlerinin Güvenlik Yönetimi Sistemine uygun olarak gerçekleştiğini doğrulamak üzere, iç denetimler yapmalıdır. Şirket, oluşturduğu prosedürlere uygun olarak Güvenlik Yöneti-mi Sisteminin etkinliğini periyodik olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden gözden geçirmelidir. Bu denetim faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Denetimler her ay yapılmalıdır. Şayet gemi bir aydan fazla seyirdeyse, varılacak ilk limanda gemi denetlenmelidir.
Soru Açıklaması
19.
SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemi
Soru Açıklaması
20.
SOLAS 74 Konvansiyonu uyarınca 1.7.1986 dan sonra inşa edilen bütün gemilerde en az ......... dümen/yeke donanımı olması gerekir. İfadesinde noktalı yerlere uygun olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.