logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Geminin müsaderesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın resen sicilden terkin yollarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Tescili caiz olmayan bir geminin tescil edilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Tescilin bildirici etkisi
Soru Açıklaması
4.
Konişmento aşağıda yazılı hususlardan hangisini ihtiva etmez?
Doğru Cevap: "C" Kaptanın adı ve soyadı
Soru Açıklaması
5.
Haricen belli olan yük hasarlarında gönderilenin ihbar süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" Yükün teslimi sırasında
Soru Açıklaması
6.
Haricen belli olmayan yük hasarlarında gönderilenin ihbar süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 3 gün
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi taşıyanın sorumsuzluk hallerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Ticari kusur
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki hallerden hangisinde taşıyan ancak şahsi kusuru varsa sorumludur?
Doğru Cevap: "A" Yangın
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticari kusur sayılmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yükleme öncesi yüke uygun fumigasyon işleminin yapılmaması
Soru Açıklaması
10.
Yolculuk geminin ziyanıyla bittiği taktirde aşağıdakilerden hangisi "varma yeri" kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Yükün emniyet altına alındığı yer
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi geminin "Bağlama Limanı" ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Sörvey yapılacağı yerin belirlenmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi, Türk Hukukuna göre navlun sözleşmesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Bare boat charter" (çıplak gemi çarteri) sözleşmeleri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisi "time charter" (zaman üzerine çarter) de söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "A" Personel giderlerini çarterer öder.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi konişmentonun tanımına dahil değildir?
Doğru Cevap: "A" Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" 1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra Sözleşmeleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisi "Gemi Sicili'ni ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Gemiadamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hallerden hangisinde donatanın sınırlı sorumluluğu TTK Madde 984 'e göre sınırsız hale gelir?
Doğru Cevap: "B" Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
Soru Açıklaması
18.
TTK Madde 1062' ye göre Aşağıdaki hallerden hangisinde taşıyan kendi kusura olmadıkça sorumlu değildir?
Doğru Cevap: "C" Zararın, gemiadamlarının daha ziyade yükün menfaati icabı olarak aldıktan tedbirlerdeki kusurlarından doğması halinde
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi taşıyanın haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gerektiğinde navlun sözleşmesinden cayma hakkı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1235. Madde'si kapsamındaki gemi alacaklısı hakkı değildir?
Doğru Cevap: "B" Geminin sigortacılarına olan borçları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.