logo

1.
TTK 817/2'ye göre, aşağıdakilerden hangisi "Yola Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "D" Makine yeterliliği
Soru Açıklaması
2.
TTK md.829'a göre "Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Şahadetnamesine" gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,
Doğru Cevap: "D" 18 Grt.dan küçük gemilerdir
Soru Açıklaması
3.
TTK md.839'a göre, "Gemi Sicili" aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolü) altında tutulur?
Doğru Cevap: "B" Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı
Soru Açıklaması
4.
TTK md.948'e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur?
Doğru Cevap: "E" Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
Soru Açıklaması
5.
TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir?
Doğru Cevap: "C" Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm
Soru Açıklaması
6.
TTK'nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?
Doğru Cevap: "C" Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse, prim, ikramiye, alabilir
Soru Açıklaması
7.
TTK'nın 821. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi gemi adamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Kılavuz
Soru Açıklaması
8.
TTK'ya göre donatanlık sıfatının kazanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
Doğru Cevap: "A" Ticari olsun olmasın bir geminin bulunması ve bu geminin bakım, onarım ve donatımının üstlenilmesi
Soru Açıklaması
9.
Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler?
Doğru Cevap: "B" Bayrak şahadetnamesi
Soru Açıklaması
10.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, hizmet akdi işveren tarafından md 14/1,2,3,4 hükmüne göre sona erdirildiğinde, gemi bir Avrupa limanında olduğunda gemi adamı aşağıdakilerden hangisini isteyemez?
Doğru Cevap: "E" Dört ay ilave aylık ücretini
Soru Açıklaması
logo

11.
Yabancı gemi adamlarının iade edileceği yer neresidir?
Doğru Cevap: "C" İkametgahının bulunduğu liman
Soru Açıklaması
12.
Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" Seferlik
Soru Açıklaması
13.
Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi ………………..
Doğru Cevap: "B" Ticari faaliyette bulunamaz
Soru Açıklaması
14.
50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "B" Liman Başkanlıkları
Soru Açıklaması
15.
50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
Soru Açıklaması
16.
854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir?
Doğru Cevap: "B" Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır
Soru Açıklaması
17.
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı taşımaz?
Doğru Cevap: "D" Kik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "B" Gemiadamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Deniz İş Kanunu sürelerine uymak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "E" Birden fazla mühendis olan gemilerde baş mühendis
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurtaranın özel maksatlı gemi alması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.