logo

1.
Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler
Soru Açıklaması
2.
Uzak sefer yapan gemilerin Life Raft(Can Salı)'ları içinde bulunan malzeme paketi, SOLAS/74'e göre aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" PACK-A
Soru Açıklaması
3.
Yakın sefer yapan gemilerin Life Raft(Can Salı)'larında bulunan malzeme paketi, SOLAS/74'e göre aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" PACK-B
Soru Açıklaması
4.
Garbage management plan''(Çöp Yönetim Planı) bulundurmak mecburiyeti olan gemilerde; Çöp Tipleri için kullanılan kutular ve renkleri kaç adet'ten oluşur?
Doğru Cevap: "E" Yedi kutu -renk
Soru Açıklaması
5.
Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı; "Koruma ve Tazmin Kuvertürü"(P&I,Protection and Indemnity) "Running Down Clause" karşısında geri kalan ……………. oranındaki kısmını karşılar
Doğru Cevap: "C" 3/4
Soru Açıklaması
6.
Çatmada, sigortalıyı üçüncü kişilere karşı koruyan,"Çatışma Sorumluluk Klozu"(Running Down Clause); Borçlu bulunulan tazminatın ……………. oranındaki kısmını karşılar
Doğru Cevap: "C" 3/4
Soru Açıklaması
7.
Taşıyanın TTK gereğince sorumlu olmadığı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taşıyan,kendi ihmal ve kusuru olmasa dahi yangından sorumludur
Soru Açıklaması
8.
Her geminin Sicile Tescili hususunda, doğru olanı işaretleyin;
Doğru Cevap: "E" Hepsi doğrudur
Soru Açıklaması
9.
Türk gemilerinin kaydedildiği Sicil Kütüğü, Asliye Hukuk Mahkemesi gözetiminde, görevlendirilmiş olan 10 sicil limanında tutulur.Doğru olanı işaretleyin:
Doğru Cevap: "C" İstanbul, Çanakkale, Samsun, İskenderun
Soru Açıklaması
10.
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine (SOLAS) göre,uluslar arası sefer yapan gemide bulunması gereken belgeler;
Doğru Cevap: "E" Hepsinin bulunması gereklidir
Soru Açıklaması
logo

11.
Kaptanın donatanı temsil yetkisi;
Doğru Cevap: "A" Bağlama limanında kısıtlı,bağlama limanı dışında geniştir
Soru Açıklaması
12.
Gemi Tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının değiştirilmesi;
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır
Soru Açıklaması
13.
işveren bir personeli işten çıkardığında asağıdakı durumların hangısınde donus masraflarını karsılamaz
Doğru Cevap: "A" Gemiyi terk ettiği zaman
Soru Açıklaması
14.
Yıkanmış yük (cargo) tanklarına alınmış balasta ne ad verilir??
Doğru Cevap: "C" temiz balast
Soru Açıklaması
15.
Marpol 73-78 Ek-1'e göre, periyodik sörvey kaç yılda bir yapılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kaptanın hizmet sözleşmesinin sona erme sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" geminin isim değiştirmesi
Soru Açıklaması
17.
Yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
18.
Türkiye Marpol sözleşmesinin hangi bölüm - bölümlerine taraftır?
Doğru Cevap: "D" 1-2-5
Soru Açıklaması
19.
Süvari ve gemiadamları donatandan ve şirketten habersiz yüke zarar verirse bu eylemin adı nedir
Doğru Cevap: "C" Baratorya
Soru Açıklaması
20.
TTK md.948'e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur?
Doğru Cevap: "E" Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.