logo

1.
 Vardiya sırasında yüksek basınç türbininin baş tarafındaki boğaz glendinden aşırı miktarda stim geldiğini görürseniz, bunun anlamı nedir ?
Doğru Cevap: "B" Glend sızdırmazlık hattı tıkanmıştır
Soru Açıklaması
2.
Bir arıza durumunda sadece yüksek basınç türbini ile çalıştırmada ne yapılmalıdır ?
Doğru Cevap: "A" Yüksek basınç türbininin egzoztu ek bir boru ile ana kondensere verilir
Soru Açıklaması
3.
Seyir sırasında pervane görevi yapan türbin şiddetli bir biçimde titreşime başlarsa, vardiya sorumlusu olarak ne yapmanız gerekir ?
Doğru Cevap: "E" Türbinin devir sayısı derhal,titreşimin durduğu devir sayısına kadar düşürülür
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir basit impals (aksiyon) türbinidir?
Doğru Cevap: "C" Bir takım nozul bir takım hareketli kanat
Soru Açıklaması
5.
Alev borulu kazanlarda kullanılan sigorta tapaları hangi malzemeden yapılır?
Doğru Cevap: "D" Kadmiyum alaşımı.
Soru Açıklaması
6.
Börnerde yakıt selenoidi açtıktan sonra yakıt tutuşmazsa börneri ilk hangisi stop ettirir?
Doğru Cevap: "C" Fotosel
Soru Açıklaması
7.
İşletme sıcaklığı 80°C'nin üzerinde olan evaporatörlerde kışır oluşumunu engellemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Polielektrolitler
Soru Açıklaması
8.
Bir dearatörün (cet hiter) görevi nedir?
Doğru Cevap: "A" Fid suyunu ısıtmak ve havasını çıkarmak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaklerden hangisi bir kondenserde düşük vakumun nedeni değildir?
Doğru Cevap: "E" Dearatör arızası
Soru Açıklaması
10.
Devir hareketli pompaların özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alıcılarında 15"-25" vakum tutarlar
Soru Açıklaması
logo

11.
Basınç oranının 4/1'i geçmediği tesislerde hangi tür kompresörler daha avantajlıdır?
Doğru Cevap: "C" A ve B
Soru Açıklaması
12.
Evaporeyterde kışırın önlenmesi için yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kışırın önlenmesi için sık sık kademe temizliği yapılmalı
Soru Açıklaması
13.
Fren ısıl verimi ve genel verim için hangi süperşarj yöntemi uygundur?
Doğru Cevap: "D" turboşarj
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hangi türbinlerde dami pistonu bulunmaz ?
Doğru Cevap: "B" çift akımlı parsons
Soru Açıklaması
15.
Kontrollü süperhiterler hangi kazanlarda bulunur ?
Doğru Cevap: "D" iki dramlı d türü
Soru Açıklaması
16.
Evaporeyterde deniz suyu veya tatlı suyun kaynatılmasıyla oluşan buharlar nerede yoğuşturularak, damıtık veya saf su haline getirilir ?
Doğru Cevap: "A" Yardımcı kondenser.
Soru Açıklaması
17.
Kazanlarda yeni örülmüş ocak duvarı hangi yöntemle kurutulur?
Doğru Cevap: "D" Kısa sürelerle kazanı en küçük memeyle yakarak
Soru Açıklaması
18.
Her strokta bir dişçarç yapan pistonlu bir pompanın kaç adet ne tür valf bulunur?
Doğru Cevap: "A" 4 adet lift çek valf
Soru Açıklaması
19.
Santrifüj pompada kavitasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emme akimindaki buhar ve hava cepleri
Soru Açıklaması
20.
Yüksek basin dreynleri nerede toplanir?
Doğru Cevap: "D" Deaerator tankta
Soru Açıklaması
logo

21.
Açık besleme suyu devresinde kullanilan bir hotvelde besleme suyunun çıkış sicakligi hangi sıcaklık derecesinde sinirlandirilmistir?
Doğru Cevap: "B" 60°C
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki valflarden hangisi glob valfe çok benzer ve ayni ilkeye gore calisir?
Doğru Cevap: "A" İgne valf
Soru Açıklaması
23.
Bir santrifüj pompa tasarım kapasitesinde calistirilmaz ise aşağıdakilerden hangisi hemen olusur?
Doğru Cevap: "A" İmpellerde radyal srast
Soru Açıklaması
24.
Bir soğutma sisteminde kompresörün silindirlerinin devamlı ıslak olmaları aşağıdaki hangi problemin habercisidir?
Doğru Cevap: "A" Genleşme valfi arızalanmıştır
Soru Açıklaması
25.
Merkezkaç pompalarda yatak ısınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Pompa şaftı laynsızdır
Soru Açıklaması
26.
Bir buhar kazanı üretim safhasında su kaynıyor ve buhar üretiyorsa elde edilen stime (buhara) ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Doymuş buhar
Soru Açıklaması
27.
D tipi su borulu kazanlarda buhar üretme borularının içine aşağıdakilerden hangisi yerleştirilir?
Doğru Cevap: "B" Süperhiter boruları
Soru Açıklaması
28.
Disüperhiterler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Süperhiteri kontrollü kazanlarda bulunur
Soru Açıklaması
29.
Skoç kazanlarında kazan ön ve arka aynalarını birbirlerine bağlayarak kazanın dayanıklılığının arttırılmasını sağlayan uzun çelik çubuklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Payanda borusu
Soru Açıklaması
30.
Buhar türbini ile sevk edilen bir gemide, fuel-oil'ın yakıt ısıtıcısından çıkış sıcaklığı en fazla kaç derece olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 140
Soru Açıklaması
logo

31.
Kazan börneri üzerindeki yakıt pompası hangi tip pompa grubuna girer?
Doğru Cevap: "B" Dişli pompa
Soru Açıklaması
32.
Baca çekişinin sağlıklı olabilmesi için kazanın ateş tarafının temizliği ne kadar zamanda bir yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 600 saatte bir
Soru Açıklaması
33.
Devredeki bir su borulu kazanın su seviyesi, fayrap seviyesının çok üzerine çıkıyorsa, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yüzey blöf valfı açılarak, yüzey blöfüne başlanır
Soru Açıklaması
34.
Buhar tutma süresini 4-5 saate indirmek için alev borulu kazanlara aşağıdaki hangi cihaz bağlanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Haydroknider
Soru Açıklaması
35.
Kazan borularına yapışan ve yüksek sıcaklıklarda korozyona sebebiyet veren, yakıtın içindeki element aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vanadyum tuzu
Soru Açıklaması
36.
Bir gemi kazanında baca gazlarının sıcaklığının 150?C'ün altına düşmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Sülfüröz asit oluşumuna
Soru Açıklaması
37.
Su borulu bir kazanın dip blöfü yapılırken iç buhar basıncı kaç bar'a düşürülmelidir?
Doğru Cevap: "D" 1,5 bar
Soru Açıklaması
38.
Kondenser su kutuları ve kapakları dökme demir malzemeden yapıldıklarında, iç yüzeylerinde meydana gelen korozyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grafit korozyon
Soru Açıklaması
39.
Açık besleme suyu devresinde, besleme suyuna en fazla hava aşağıdaki hangi elemanda girer?
Doğru Cevap: "B" Hotvel
Soru Açıklaması
40.
Çoğunlukla kazan uzun süre kapatıldığı zaman, zayıf koruma işleminden kaynaklanan ve kazanların su taraflarında görülen korozyon biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karıncalanma (piting)
Soru Açıklaması
logo

41.
Modern su borulu bir gemi kazanında kaynamayı önlemek için aşağıdakilerden hangisi sıkça yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yüzey blöfü yapma
Soru Açıklaması
42.
Su borulu bir kazanın seyfti valfı 45 bar'da atacak şekilde ayar edilmiştir. Bu kazanın ekonomayzer seyfti valfı kaç bar'da açar?
Doğru Cevap: "D" 48,5 bar
Soru Açıklaması
43.
1 kg fuel-oil yakmak için kuramsal hava miktarı 13,25 kg ise, 1 kg fuel-oil'ı tam yakmak için ne kadar hava gerekir? ( n=1,2)
Doğru Cevap: "C" 19,87 kg
Soru Açıklaması
44.
Atmosfer üstü basınçta besleme suyunun havasızlandırılmasında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Besleme suyunun sıcaklığını doyma sıcaklığına çıkartmak
Soru Açıklaması
45.
Onarım görmüş pistonlu bir pompadan gelen inleme seslerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Aşırı sıkı segmanlar
Soru Açıklaması
46.
Taç somunlarda kullanılan, aynı zamanda şaft veya cıvata gövdesinden geçen ve daha sonra uçları birbirlerine ters yönde kıvrılarak emniyet sağlayan çelik pinlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kopilya
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi yangın araştırma ve alarm sistemleri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sprinkerler
Soru Açıklaması
48.
Dümen sisteminde ana tulumba içindeki dahili rilif valf aşırı basıncı nereye kaçırır?
Doğru Cevap: "A" Emiş tarafına
Soru Açıklaması
49.
Whitwoth cıvata ve somunların diş açıları kaç derecedir?
Doğru Cevap: "B" 55
Soru Açıklaması
50.
2 atmosferlik bir hava devresine bağlanacak olan bir geyt valfın dış görünüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kaveri yassıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.