logo

1.
Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-21. Aşağıdakilerin hangisi TTK.md.851/1'e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
Doğru Cevap: "E" Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)
Soru Açıklaması
2.
Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir.
Doğru Cevap: "B" Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur.
Soru Açıklaması
3.
(I) Savaş Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT'dan küçük yaşlı gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri. Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir?
Doğru Cevap: "D" I,II,III,V
Soru Açıklaması
4.
Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
Soru Açıklaması
5.
Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?
Doğru Cevap: "E" Atılamaz
Soru Açıklaması
6.
MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)'i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır.
Doğru Cevap: "A" Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip
Soru Açıklaması
7.
Geminin "Bağlama limanı" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Seferlerinin idare olunduğu liman
Soru Açıklaması
8.
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı taşımaz.
Doğru Cevap: "D" Kik
Soru Açıklaması
9.
Kurtarma ve yardım ücretinin paylaşılması, Kurtarıcı gemi Yelkenli tekne ise, Donatanın payı, Kaptanın payı ve Personelin payı ne olur?
Doğru Cevap: "A" Donatan payı 1/2, Kaptan payı 1/4, diğer personel payı 1/4
Soru Açıklaması
10.
Müşterek Avarya olarak hangi ifade kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi doğrudur
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi IMOnun Deniz Kirliliği Grubu sözleşmesindendir?
Doğru Cevap: "B" OPRC/90
Soru Açıklaması
12.
Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler.
Doğru Cevap: "B" Bayrak şahadetnamesi
Soru Açıklaması
13.
Çatmada zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "B" 2 yıl
Soru Açıklaması
14.
Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı ..... knots dan az olmamak koşuluyla denize tahliye edilebilir.
Doğru Cevap: "A" 4 knot
Soru Açıklaması
15.
Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sınırsız ayni
Soru Açıklaması
16.
Donatanın gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir
Doğru Cevap: "B" Sınırlı ayni
Soru Açıklaması
17.
Petrol kirliliği zararları için, Uluslar arası bir tazminat fonu kurulmasına dair olan (FUND/71) Sözleşmesi aşağıdaki hangi grup IMO Sözleşmesi içinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Liability and compensation (Sorumluluk - Tazminat)
Soru Açıklaması
18.
25000 DWT lik bir gemi İzmir' den yazın yüklenecek ve Brezilya' nın Santos limanına (TROPIK ZONE) gidecek. Buna göre gemi hangi yükleme hattına göre yükler ?
Doğru Cevap: "C" S
Soru Açıklaması
19.
Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-1 kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tonajdan (GRT) itibaren vardır?
Doğru Cevap: "A" 150
Soru Açıklaması
20.
Yolcu motoru;
Doğru Cevap: "C" Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.