logo

1.
Salmastra kutuları hangi dizel makinelerinde kullanılır ?
Doğru Cevap: "C" İki zamanlı kroshedli makinelerde
Soru Açıklaması
2.
Salmastra kutularının diğer adı nedir ?
Doğru Cevap: "A" Stafin box
Soru Açıklaması
3.
Yüksek güçlü makinelerin pistonlarında kompresyon seğmanlarının altına yerleştirilmiş ve uçları olmayan segmanlar yerleştirilir. Bunların adı nedir ?
Doğru Cevap: "C" Kayıcı segman
Soru Açıklaması
4.
Kayıcı segmanlar hangi malzemeden yapılırlar ?
Doğru Cevap: "E" A,B ve C
Soru Açıklaması
5.
Gemi dizel makinelerinin pistonları üzerinde kaç tane kompresyon segmanı bulunur ?
Doğru Cevap: "D" 3-9
Soru Açıklaması
6.
Egzoz valflerinin sıcaklığı valf overlepi uzatılarak kaç dereceye kadar düşürülebilir ?
Doğru Cevap: "C" 70°C
Soru Açıklaması
7.
Dizel makinelerinde püskürtme sisteminin görevleri nelerdir ?
Doğru Cevap: "E" Yukarıdakilerin tümü
Soru Açıklaması
8.
Enjektörlerin havasızlandırılmasında kullanılan valf aşağıda verilenlerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Prayming valfi
Soru Açıklaması
9.
Dizel yakıtların yanma niteliği hangi kimyasal madde veya karbonlu hidrojen ile belirtilir ?
Doğru Cevap: "C" İzobütan
Soru Açıklaması
10.
Yağlama yağı kulerinin temizlenmesinde kullanılan en etkili ticari temizleyici hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Nafta
Soru Açıklaması
logo

11.
İlk hareketi basınçlı hava ile yapılan gemi dizel makinelerinde buhavanın sayısal değeri genel olarak kaç bardır
Doğru Cevap: "D" 30 bar
Soru Açıklaması
12.
Klas kuruluşlarına göre ağır devirli ve yüksek güçlü gemi dizel makinelerinde hava tüplerinin toplam kapasiteleri ne kadar olmalıdır ?
Doğru Cevap: "C" En az 12 tamyol manevrası yapacak yeterlilikte olmalıdır
Soru Açıklaması
13.
İnterkuler veya süperşarj havası soğutucularının boru aynalarının yapımında kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Düşük karbonlu yüzdeli çelikler
Soru Açıklaması
14.
İki zamanlı , ağır devirli dizel makinelerine aşırı doldurma nasıl uygulanır ?
Doğru Cevap: "D" Elektirikli bir blover ile uygulanır
Soru Açıklaması
15.
Turboşarjer gaz türbinlerinin temizlenmesinde su püskürtülmesi işlemi ne kadar sürmelidir ?
Doğru Cevap: "A" 10-15 dakika
Soru Açıklaması
16.
Dört stroklu bir makinede aşırı yağ sarfiyatının olası nedeni nedir ?
Doğru Cevap: "A" Aşınmış emme valfi gaytları
Soru Açıklaması
17.
Dört stroklu makinelerde emme valflerinin taymingi nasıldır ?
Doğru Cevap: "A" ÜÖN'dan önce açılır ve AÖN'dan sonra kapanır
Soru Açıklaması
18.
Dört zamanlı dizel makinelerinde valf donanımı vuruntusunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Yay sıçraması
Soru Açıklaması
19.
Bakım veya overhol sırasında yerinden çıkartılan bir enjektörün göz ile yapılan muayenesinde valfin alt ucunda ısıl bir renk bozulması neyin belirtisidir ?
Doğru Cevap: "A" Valfin kaçırdığının
Soru Açıklaması
20.
Hangi yakıtlarla kirletildikleri zaman dizel makinelerinin yağlama yağlarının vizkoziteleri küçülür ?
Doğru Cevap: "C" Distile yakıtlarla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.