logo

1.
Islak veya yaş silindir laynerlerinin su tarafındaki kavitasyon erozyonu, normal olarak nerede en büyüktür ?
Doğru Cevap: "E" Laynerin srast tarafının orta kısmına yakın
Soru Açıklaması
2.
Bir dizel makinesinde kavitasyon erozyonu, genel olarak soğutma sisteminin neresinde görülür ?
Doğru Cevap: "B" Soğutma suyu pompası impelerinde
Soru Açıklaması
3.
Bir torna tezgâhında yeni bir silindir başlığı saplaması yapacağınız zaman, saplamanın minimum yararlı diş çekilmiş boyu birincil olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından saptanır ?
Doğru Cevap: "B" Saplamanın çapı
Soru Açıklaması
4.
P..Vd.n.i / 0,45 z eşitliğinde n kısaltması izlenenlerden hangisini belirtmektedir ?
Doğru Cevap: "B" iki ve dört stroklu makinelerde dakikadaki devir sayısını
Soru Açıklaması
5.
Basınçlı havayı silindirlere vererek ilk hareketi sağlayan valf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rotari valf
Soru Açıklaması
6.
Reaksiyon türbinlerinde kanat radyan klerensinin çok küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Buharın daha fazla iş yapmasını temin etmek için
Soru Açıklaması
7.
Bir buhar türbininin titreşimine aşağıdakilerden hangisi neden olmaz?
Doğru Cevap: "D" Yüksek kondanser basıncı
Soru Açıklaması
8.
Modern gemi dizel makinelerinin kompresyon oranlarının sayısal değerleri hangi sınırlar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" å = 13,0-16,0
Soru Açıklaması
9.
Seyir sırasında sızdıran bir gardiyan valfı tornayt buhar türbininde ne tür bir probleme neden olabilir?
Doğru Cevap: "B" Srast yataklarda arızaya
Soru Açıklaması
10.
Gücü 3000 kW olan bir makine kaç beygirgücü üretir ?
Doğru Cevap: "C" 4020 hp
Soru Açıklaması
logo

11.
Trank pistonlu makinelerde hareket donanımı,sırasıyla hangi kısımlardan oluşmaktadır ?
Doğru Cevap: "B" Piston,gacın pin,konnektin rot ve krankşaft.
Soru Açıklaması
12.
Trank pistonlu makinelerde çalışma sırasında, piston pinin yuvasından çıkarak silindir laynerini bozmaması için ne kullanılır ?
Doğru Cevap: "E" A ve D.
Soru Açıklaması
13.
Bir dizel makinesinde yakıt püskürtme pompaları bir bağlantı veya link donanımı yardımı ile nereye bağlanırlar
Doğru Cevap: "D" Gavörnöre
Soru Açıklaması
14.
Bir dizel makinesinin ceket suyu sıcaklığının hızlı bir şekilde yükselmesinin nedeni ne olabilir ?
Doğru Cevap: "B" Deniz suyu sistemindeki streyner tıkanmıştır
Soru Açıklaması
15.
Bir damıtma tesisinde brayn yoğunluğu ne ile ölçülür ?
Doğru Cevap: "B" Salinometre
Soru Açıklaması
16.
Çalışmakta olan bir dizel makinesinde yanma basıncının normalden düşük ve egzoz sıcaklığının nornal olmasının anlamı nedir ?
Doğru Cevap: "B" Kullanılan setan sayısı küçüktür
Soru Açıklaması
17.
P-V diyağramı alınan bir dizel makinesinde silindir endike basıncı 21,3 kg/cm² olarak hesaplanmıştır Diyağram alanı 18,46cm² ve boyu 13 cm olduğuna göre endikatörün yay ölçeğinin mm türünden sayısal değeri nedir ?
Doğru Cevap: "C" 0,66 mm/bar
Soru Açıklaması
18.
16 silindirli bir dizel makinesi tam yükün (maksimum) % 90'ında çalışmaktadır. 7 numaralı silindirin dışında tüm silindirlerin egzoz sıcaklıkları 410°C ve 7 numaralı silindirin ise 493°C'dür. 7 numaralı silindirn yakıt rakı 16 mm ve diğerlerinin ise 21-22 mm'dir. 7 numaralı silindirin yakıt püskürtme nozulu son 3 saat içinde değiştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada ne yapılmalıdır. ?
Doğru Cevap: "B" 7 numaralı silindirin yakıt püskürtme pompası değiştirilmeli ve yeniden indeks ayarı yapılmalıdır
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda belirtilen türbinlerin hangisinde nozul gurubu yoktur ?
Doğru Cevap: "E" Parsons
Soru Açıklaması
20.
Türbin flençlerine kaynamış bezir yağı nezaman sürülmeli ?
Doğru Cevap: "D" Üst keys kapatılırken
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.