logo

1.
Pervane görevi yapan buhar türbinlerinde tornagir makineleri nereye bağlanır ?
Doğru Cevap: "A" Yüksek basınç türbininin pinyon şaftına.
Soru Açıklaması
2.
Ham petrolden türlü ürünlerin elde edilmesinde kullanılan ve atmosfere kapalı olan tankın adı nedir ?
Doğru Cevap: "A" Damıtma kulesi.
Soru Açıklaması
3.
Gemi dizel makinelerinde tutuşma gecikmesinin standart boyu,krank açısı cinsinden kaç derecedir ?
Doğru Cevap: "D" 13 °K.
Soru Açıklaması
4.
Dizel makinelerinde silindir duvarındaki yağ filminin kalınlığı, aşağıda belirtilen sayısal değerlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 0,00254 mm
Soru Açıklaması
5.
Bir kilogram sıvı yakıtı yakmak için gerekli teorik hava miktarı 0,82 mol olan bir makinede yakıt 1,6 hava fazlası ile yakıldığında,kullanılan havanın hacmi kaç m³ olacaktır ?
Doğru Cevap: "A" 30,01 m
Soru Açıklaması
6.
Motorlarda güç düşmesi halinde akla gelebilecek ilk arıza hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yatak sarması
Soru Açıklaması
7.
Yakıt devrelerinde, dabılbotum tanklarından alınan yakıtın sistemde dolaştırılması için gerekli sıcaklığa verilen isim nedir ?
Doğru Cevap: "B" Birincil ısıtma
Soru Açıklaması
8.
Diesel oillerle çalıştırılan makinelerde,yakıt makine püskürtme sistemine verilmeden önce hangi cihazdan geçirilir ?
Doğru Cevap: "C" Purifayerden
Soru Açıklaması
9.
Basınçlı ilk hareket havası üreten kompresörler,genel olarak hangi türdendir ?
Doğru Cevap: "D" Çok kademeli pistonlu hava kompresörü.
Soru Açıklaması
10.
Doğrudan basınçlı hava ile çalışan ilk hareket sisteminde,ilk hareket havası silindirlere ne zaman verilir ?
Doğru Cevap: "C" Güç veya genişleme strokunda
Soru Açıklaması
logo

11.
Hidrolik püskürtme ile çalıştırılan modern dizel makinelerinin termodinamik çevrimi aşağıda verilenlerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Sabit hacim ve sabit basınçlı çevrim veya Sabathé çevrimi
Soru Açıklaması
12.
Termodinamik veya teorik diyagramlarda sıkıştırma veya genişleme eğrileri nasıl bir durum değişikliği gösterir
Doğru Cevap: "A" Adyabatik
Soru Açıklaması
13.
Krankşaft dairesi çapı neye göre tespit edilir?
Doğru Cevap: "E" Piston strokuna
Soru Açıklaması
14.
Tutuşma gecikmesini gerçekten etkileyen faktörü, izlenen ifadelerden hangisi belirtir ?
Doğru Cevap: "B" Soğutma suyu sıcaklığının artması tutuşma gecikmesi sürecini kısaltacaktır
Soru Açıklaması
15.
Bir dizel makinesinde tüm silindirlerin yanma basınçları normal, fakat egzoz sıcaklıkları düşüktür. Bu durum nereden kaynaklanmaktadır ?
Doğru Cevap: "B" Silindirlerde hafif yük
Soru Açıklaması
16.
Overhol sırasında dört zamanlı bir dizel makinesinin silindir gömleğinin en az kaç yerinden ölçü alınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 3 yerinden
Soru Açıklaması
17.
Egzoz strokunun sonuna doğru,yeni bir çevrim için yeniden emme veya giriş valfı açılır.Bu arada egzoz valfı da henüz kapanmamıştır.Bu olayın adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Yukarıdakilerin tümü.
Soru Açıklaması
18.
Elektrikli marş motorunun milinde olan ve akım verildiğinde volan çevresindeki dişliye geçerek onun dönmesine ve makinenin ilk hareketine neden olan pinyon dişlinin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Bendiks dişli
Soru Açıklaması
19.
Bir çok dizel makinesinde krankkeyslerin küçük bir vakum altında tutulmasını sağlayan nedir ?
Doğru Cevap: "E" Krankkeys egzoz fanı
Soru Açıklaması
20.
Pervane görevi yapan iki stroklu dizel makinelerinde aşağıda verilenlerden hangisi yaygındır?
Doğru Cevap: "A" Kroshedli yapı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.