logo

1.
Aşağıdaki olaylardan hangisinde blovbay oluşur?
Doğru Cevap: "C" Piston ile silindir arasındaki gaz kaçağında
Soru Açıklaması
2.
Anamakinadan Pmax alımı sırasında neye dikkat edilir?
Doğru Cevap: "C" Endikatör musluğunun tıkalı olmamasına
Soru Açıklaması
3.
Pistonun konnektin rod aracılığı ile doğrudan krank miline bağlandığı makinalara ____________ denir?
Doğru Cevap: "D" Trank pistonlu makinalar
Soru Açıklaması
4.
Aynı ağırlıktaki,iki stroklu ve dört stroklu,türbinsiz dizel makinalar arasında ne fark vardır?
Doğru Cevap: "C" İki stroklu diğerinden daha yüksek güç üretir
Soru Açıklaması
5.
Yüksek güçlü,ağır devirli,krankpin yatağı ayrı bir kutu şeklinde olan bir dizel makinesi normal aşınma nedeniyle,aşırı ölü hacim klerensine sahiptir.Uygun klerens nasıl sağlanır?
Doğru Cevap: "B" Yatak kutusu ile konnektin rod ayağı arasına şim (layner veya şamata) sokularak
Soru Açıklaması
6.
Dizel motorlarında palamar yataklar aşağıdaki hangi elemanı taşırlar?
Doğru Cevap: "C" Krankşaft
Soru Açıklaması
7.
Motorlarda en çok kullanılan yatak malzemesi nedir?
Doğru Cevap: "C" Trimetal
Soru Açıklaması
8.
Krosedli dizel makinasında,minimum gaz basınç kuvvetinin yatay bileşeni olan "normal kuvvet" makinenin hangi parçalarını etkiler?
Doğru Cevap: "B" Slipper ve gayıtları
Soru Açıklaması
9.
Bir dizel makinesinde en zor yağlanan kısım aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "B" Kroshed yatağı
Soru Açıklaması
10.
Dizel makinelerinin yağlama yağlarında TBN değeri, yağın hangi yeteneğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Asitleri nötrleştirme
Soru Açıklaması
logo

11.
Yüksek güçlü dizel makinelerinin bedpleyt kontrolü ne bakımdan önemlidir.
Doğru Cevap: "C" Layn bozulması bakımından
Soru Açıklaması
12.
Dört stroklu,doğal emişli makinelerde,genel olarak giriş valfı,piston üst ölü noktaya 20° kala açılır.Bu işlem dört stroklu süperşarjlı makinelerde ne zaman gerçekleştirilir ?
Doğru Cevap: "C" Doğal emişli makinelere göre çok erken
Soru Açıklaması
13.
Dizel yakıtlarının tutuşma niteliği,onun hangi özelliği ile belirtir ?
Doğru Cevap: "B" Setan sayısı ile.
Soru Açıklaması
14.
Damıtma ürünü yakıtlarda mum kristâllerinin oluşmaya başladığı sıcaklık derecesi,aşağıda verilenlerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Bulut noktası.
Soru Açıklaması
15.
Tutuşma gecikmesi süreci bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap: "D" Tutuşma gecikmesi periyodu devir sayısı ve kompresyon oranı ile ters orantılıdır.
Soru Açıklaması
16.
Dizel makinelerinde yakıt püskürtme pompasının plenceri barılı içinde yakıtı sıkıştırmaya başlaması ile art yanmaya kadar ,yakıt püskürtme sistemi ve silindirde oluşan olaylar sırası ile hangileridir ?
Doğru Cevap: "C" Püskürtme gecikmesi-tutuşma gecikmesi-anî basınç yükselmesi-yavaş yanma-art yanma
Soru Açıklaması
17.
Geç püskürtme zamanlaması,yanma basıncı ve egzoz sıcaklığı bakımından ne şekilde etkilenir ?
Doğru Cevap: "A" Yüksek egzoz sıcaklığı ve düşük maksimum basınç
Soru Açıklaması
18.
Kazanların sularını boşaltmak için kullanılan ve su borulu kazanlarda su dramlarının en alt kısımlarında bulunan valfın adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Blöf valf
Soru Açıklaması
19.
Dizel makinelerinde hangi durum,aşırı yağ tüketimine neden olur ?
Doğru Cevap: "B" Aşırı kompresyon segmanı aşınması
Soru Açıklaması
20.
Sıkıştırma oranı 15,8 olan dört stroklu süperşarjlı bir makinede sıkıştırma başlangıcındaki basınç 2,5 bar,sıkıştırmanın politrop üssü 1,39 ve basınç artması oranı 1,5 olduğuna göre maksimum basınç kaç bar olacaktır ?
Doğru Cevap: "A" 173,84 bar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.